Přidej
aktualitu
otaznik_pixabay.jpg
23.10.2023 | redakce VOZEJKOV | 1

Mapování volných míst asistence

Na základě našich předchozích zkušeností s kapacitní nedostupností terénních sociálních služeb jsme se rozhodli mapovat aktuální dostupnost služby osobní asistence na území hlavního města Prahy. Dotazovali jsme možnost asistence pro osobu s tělesným postižením (vozíčkáře) v rozsahu 1 hodina péče ráno + 1 hodina péče večer v každodenním režimu. V období září až říjen 2023 bylo osloveno 25 organizací působících na území Prahy.

Většina registrovaných organizací poskytuje službu osobní asistence osobám s pohybovým znevýhodněním. Ovšem zjištění potvrdilo naši opakovanou zkušenost, že většina poskytovatelů nemá dostatečné volné kapacity pro příjem nových klientů či poskytnutí péče v požadovaném rozsahu. Přesto, potřebujete-li službu, je třeba se u poskytovatelů formálně registrovat jako zájemce. Podat žádost lze u většiny organizací jak přes internet, tak telefonicky nebo e-mailem.

Faktory, které ovlivňují, zda může organizace přijmout nového klienta, jsou typ úkonu (co konkrétně potřebuje), rozsah a náročnost úkonu, pravidelnost (které dny v týdnu/každodenně/včetně víkendů), čas provádění (ráno/poledne/večer/jindy), místo bydliště (místo bydliště klienta na území Prahy). Zejména večery bývají u poskytovatelů vytížené/obsazené; službu ráno mohou poskytovat organizace Petrklíč, Včelka, GP-Global Partner. Hodiny případné pomoci mimo ráno a večer bývají volnější.

Některé organizace by byly ochotné vykonat konkrétní úkon v konkrétní čas, pokud se požadavky zájemce o službu a nabídka organizace shodují. Takovými organizacemi jsou Prosaz, Muži a ženy, Petrklíč, Pohodlí domova, Včelka, Chytrá péče. Neznamená to však, že bude zájemce zaručeně a okamžitě přijat. Nabídky organizací mohou být stejně specifické jako požadavky zájemců a může se stát, že služba zájemce odmítne.

V den mapování mohl Petrklíč přijmout pro pravidelnou péči nového klienta na území Praha 10. Asistence o.p.s., která má nyní kapacitu zcela naplněnou a nové klienty nepřijímá, zavede nová místa pro klienty počátkem roku 2024. Fosa o.p.s., která je taktéž plně obsazená, bude nabírat nové klienty za cca 2 roky. Organizace, které se vyjádřily k otázce na počet osob v evidenci čekatelů, uvedly až 100 osob, které čekají v pořadníku zájemců o službu. Náš průzkum také znamenal aktuální změny u poskytovatelů. Maltézská pomoc již neposkytuje službu osobní asistence osobám s pohybovým znevýhodněním. Melius přijímá převážně osoby ve vyšším věku.

Organizace byly dotazovány telefonicky a e-mailem. Otázky, na které jsme se ptali, zněly následovně: Podporujete osoby na vozíku? Máte volné kapacity pro nové klienty? Je možné poskytovat osobní asistenci ráno a večer? Máte zcela plnou kapacitu, nebo můžete poskytnout osobní asistenci pro konkrétní úkon? Kolik máte osob v pořadníku? Kdy se uvolní místo v pořadníku (orientačně)? Jak lze podat žádost? Děkujeme Filipovi, studentu sociální práce Vyšší odborné školy sociálně právní (Jahodovka) za spolupráci na mapování.

Za CZEPA máme neradostnou zkušenost ze srpna letošního roku. Obrátila se na nás klientka (pohybující se na vozíku, žijící osaměle) z Prahy s prosbou o pomoc. Služba osobní asistence, která zajišťovala péči během sobot a nedělí, poměrně náhle ukončila činnost a paní nedokázala nalézt poskytovatele osobní asistence na víkendy, i když oslovovala ostatní registrované služby. Na naši nabídku zprostředkování kontaktů na další konkrétní poskytovatele reagovala zkušeností "ti také nemohou"... :-(

Jaké jsou Vaše aktuální zkušenosti s poptáváním osobní asistence? Pište Haně Sixtové, sociální pracovnici CZEPA, na sixtova@czepa.cz

 

Foto: Pixabay.com

 

 

Diskuse

Hana Sixtová, sociální pracovnice CZEPA | 20.11.2023 10:38

Reakce pečující:

Částečně se starám o přítele po mrtvici – trávím u něho zhruba třetinu doby, zbytek pokrývá registrovaná sociální služba osobní asistence. Ještě do června jsme osobní asistenci využívali 24/7, nyní z finančních důvodů asistenti chodí už jen 3× denně vždy na 3 hodiny. Asistenci jsme začali využívat v únoru 2021, a tehdy se nám naštěstí povedlo hned sehnat službu v takovém rozsahu, v jakém jsme potřebovali. Máme sice výhrady ke kvalitě služby, asistenti se strašně střídají (v době, kdy asistence probíhala 24/7, se jich vystřídalo třeba i 23 za měsíc, prakticky nikdo klienta pořádně neznal a vlastně jim to všechno bylo dost jedno, teď, když službu využíváme v menším rozsahu, je to výrazně lepší), ale na rozdíl od jiných jsme službu v aspoň nějaké podobě měli. 

Problém ovšem je, že vlastně nemáme možnost využít nějaký respitní pobyt. Rýsuje se možnost přechodného umístění do tréninkového domova, kde by se přítel mohl zkusit získat větší samostatnost, mně by to dalo možnost si odpočinout a finančně by to snad vyšlo zhruba stejně, jako když se já střídám s asistenty, jenže nám bylo řečeno, že pokud bychom asistenční službu v každém měsíci nečerpali minimálně týden (raději deset dní), nabrali by nové klienty a na přítele by už potom neměli kapacitu. Vlastně je to pro nás trochu patová situace – aby přítel potřeboval méně asistence, potřeboval by ten tréninkový domov, ale potom by taky už třeba nemusel získat asistenci žádnou. O tom, že by se hodil i nějaký odlehčovací pobyt bez tréninku, abych si mohla odpočinout já, ani nemluvím – riziko, že bych se pak musela starat pořád, protože bychom přišli o asistenci, za to nestojí. Nejsme na tom tedy zdaleka tak špatně, jako mnozí jiní, uvědomuji si, že jsme vlastně měli štěstí v neštěstí, ale dobré to není ani pro nás.

 

Přidej komentář
banner-handy.jpg
skoda_neridit_banner_vozejkov_550x160px_1.png