Přidej
aktualitu
nayeli-dalton-gijwguxkezy-unsplash.jpg
21.11.2022 | redakce VOZEJKOV | 1

Příspěvek na mobilitu vzroste na 900 korun


Očekávaný balíček opatření pro zdravotně znevýhodněné dnes podepsal prezident. Úprava začne platit již od letošního prosince. Cílem těchto změn je podpořit zvlášť zranitelnou skupinu lidí se zdravotním znevýhodněním. Balíček obsahuje především zvýšení příspěvku na mobilitu a jeho speciální výši pro ty, kdo využívají například domácí plicní ventilaci. Zvýší se také příspěvek na pořízení zvláštních pomůcek či pomoc státu při úmrtí nenarozeného dítěte.

„Tyto formy pomoci cílíme na konkrétní skupinu lidí, kteří mají určité zdravotní znevýhodnění. Proto jsou nyní velmi zranitelnou skupinou. Mám radost, že je tento balíček již definitivně schválen. Vláda mimo to už dříve rozhodla o navýšení příspěvku na diety. Tato úzce směřovaná opatření doplňují plošnou pomoc, jakou je průběžné zvyšování invalidních a starobních důchodů i dávek státní sociální podpory,“ řekl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL).

Zvýšení příspěvku na mobilitu

Příspěvek na mobilitu, který v současné době pobírá přibližně 260 tisíc lidí, se zvyšuje z nynějších 550 na 900 korun měsíčně. Tato částka bude vyplacena automaticky, není tedy třeba se o nic starat. Zvýšený příspěvek na mobilitu lidé dostanou poprvé letos v prosinci. Ti, kdo využívají zdravotnické prostředky pro dlouhodobou domácí oxygenoterapii nebo plicní umělou ventilaci, dostanou příspěvek na mobilitu ve výši 2 900 korun. Tato částka bude vyplácena poprvé za prosinec, tedy v lednu 2023.

Zvýšení příspěvku na zvláštní pomůcku: zdvihací/zvedací plošiny

S ohledem na růst cen se zvýší i maximální příspěvek na pořízení svislé zdvihací nebo šikmé zvedací plošiny z nynějších 400 tisíc korun za 500 tisíc korun. Tato pomůcka umožní zůstat lidem, kteří se bez ní neobejdou, co nejdéle v domácí péči. Ročně
příspěvek dostává zhruba 350 lidí. Součet vyplacených příspěvků za 60 kalendářních měsíců se nemění a i nadále činí 800 tisíc korun.

Podpora rodičů při úmrtí miminka

Větší čas na vyrovnání se s úmrtím malého dítěte budou mít jeho rodiče. Změní se totiž pravidla pro poskytování otcovského volna. Na otcovskou budou mít nově nárok oba rodiče, pokud se jejich dítě narodí „mrtvé“ nebo zemře v šestinedělí. Zaměstnavatel bude mít povinnost otce uvolnit a poskytnout mu prostor se vyrovnat se ztrátou. Dosud mohly čerpat dovolenou pouze matky. Rozšíří se také poskytování pohřebného na dítě, které se narodí již „mrtvé“.

Zjednodušení dokládání: nově stačí kopie dokumentů

Balíček přinesl také zjednodušení administrativy. V řízení o příspěvku na mobilitu, příspěvku na zvláštní pomůcku a průkazu OZP, jako podklady pro rozhodnutí, již nebude nutné předkládat originály listin, stačí pouze fotokopie.

 

Zdroj: https://www.mpsv.cz/documents/20142/2786931/TZ_bal%C3%AD%C4%8Dek_OZP_16.11.2022+%281%29.pdf/65ee6e74-8ae2-b965-f22a-79e8e56f3363

Ilustrační foto: Unsplash.com

Diskuse

Hana Sixtová, sociální pracovnice CZEPA | 1.12.2022 10:44

Novela zákona byla odsouhlasena a 30. 11. 2022 vyšla ve Sbírce zákonů.  

Poprvé se příspěvek na mobilitu zvedne z částky 550 na 900 Kč v prosinci 2022 (zpětně za listopad). Zvýšení proběhne automaticky, není třeba žádat.

Ke zvýšení příspěvku na mobilitu pro osoby, které v domácím prostředí užívají umělou plicní ventilaci, uvádí NRZP ČR:

"Dále novela zavádí částku příspěvku na mobilitu 2 900 Kč pro osoby, které využívají po celý kalendářní měsíc zdravotnický prostředek pro dlouhodobou domácí oxygenoterapii nebo zdravotnický prostředek pro domácí plicní umělou ventilaci. Zdravotně postižené osoby, jichž se bude zvýšená částka příspěvku týkat, musí Úřadu práce ČR doložit o využívání zdravotnického prostředku potvrzení zdravotní pojišťovny. Oficiální formulář pro potvrzení není stanoven, nicméně z potvrzení musí být patrny následující skutečnosti: osobní údaje (jméno, příjmení, datum narození případně číslo pojištěnce); že se jedná o zdravotnický prostředek, který novela zmiňuje; údaj od jakého data je zdravotnický prostředek využíván a údaj, že je zdravotnický prostředek využíván po celý kalendářní měsíc.  Jako potvrzení je možné využít a doložit smlouvu o výpůjčce zdravotnického prostředku. Smlouva však musí obsahovat všechny údaje, které jsou vyžadovány na potvrzení od zdravotní pojišťovny. Potvrzení zdravotní pojišťovny nelze nahradit potvrzením lékaře. Příspěvek na mobilitu ve výši 2 900 Kč bude náležet poprvé za měsíc prosinec, bude tedy vyplacen v lednu 2023. Aby bylo vše jasné, tak zdůrazňujeme, že ten, kdo má příspěvek na mobilitu, tak v prosinci 2022 dostane automaticky 900,- Kč a během prosince si musí požádat o zvýšení dávky pro dlouhodobou domácí oxygenoterapii nebo zdravotnický prostředek pro domácí plicní umělou ventilaci. V lednu 2023 by pak byla vyplacena částka 2900,- Kč."

Bc. Hana Sixtová, sociální pracovnice CZEPA

Přidej komentář
skoda_neridit_banner_vozejkov_550x160px_1.png
banner-handy.jpg