Přidej
aktualitu
foto k článku
24.4.2018 | Celá ČR | CZEPA | 7

Účtování osobní asistence

Dotazník dostupnosti, kvality a úhrady osobní asistence.

Dotazník dostupnosti, kvality a úhrady osobní asistence.

 

Žijete doma a osobní asistenci Vám poskytuje (i) místní organizace? Pak jde o využívání registrovaných terénních sociálních služeb. CZEPA zaznamenala různé klientské podněty, které kromě nedostatečného pokrytí v místě a čase naznačují, že některé organizace, poskytující osobní asistenci v domácím prostředí osob se zdravotním postižením, účtují tyto služby různým způsobem. Situace podle našeho názoru úzce souvisí s mnohoznačnými výklady některých definic a pojmů jak v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, tak v prováděcí vyhlášce č. 505/2006 Sb. Je prokázáno, že některé podněty zaznamenal a řešil také Veřejný ochránce práv, a to už v roce 2011.  

 

Vyhláška k zákonu sice stanovuje maximální limit hodinové úhrady (ve výši 130Kč/hod.), avšak kvůli nedostatečnému výkladu některých pojmů nemusí být vyúčtování služeb pro klienta/uživatele přehledné a transparentní. Může jít například o téma úhrady "dopravného/kilometrovného", které dle zákona nemůže být účtováno samostatně, ale podle metodiky ministerstva může být započítáno do hodinové sazby za asistenci (s tím, že nesmí být překročen maximální limit služby OA). Podle staršího vyjádření pracovníků Veřejného ochránce práv by rovněž nemělo dojít ani k navýšení spotřebovaného času. S tím souvisí nejasný výklad pojmu "čas nezbytný k zajištění úkonu". 

 

Současně si jsme vědomi toho, že ne v každé lokalitě/kraji je dostatečné pokrytí sociálních služeb. Někteří klienti mají potíže službu osobní asistence sehnat, či zajistit asistenci ve dnech a časech, kdy ji osobně potřebují. Uvědomujeme si tak nerovné postavení klientů, včetně jejich závislosti často na jediném poskytovateli. Kdo asistenci zajištěnou má, je často rád, že uspěl, a přijímá nastolené podmínky s obavou, aby o službu nepřišel.

 

CZEPA v souvislosti s tématem účtování terénních sociálních služeb podala podnět na úřad Veřejného ochránce práv. S ohledem na uvedenou problematiku nás zajímá Vaše osobní zkušenost s čerpáním a účtováním terénní osobní asistence. Rádi bychom se za Vašeho přispění zasadili nejen o rozšíření dostupnosti a spektra sociálních služeb, ale také o co nejtransparentnější a zcela průhledné účtování úhrad. Proto jsme připravili anonymní dotazník, o jehož vyplnění Vás žádáme. Výsledky tohoto dotazníku budou postoupeny Poradnímu orgánu Veřejné ochránkyně práv, ve kterém je Alena Jančíková, ředitelka České asociace paraplegiků - CZEPA, členkou. Vaše hodnotné podněty budou využity pro obhajobu Vašich práv. Děkujeme za spolupráci.

 

 

 

 

Zdroj foto: Pixabay.com

 

 

Diskuse

| 1.5.2018 15:17

Vážení přátelé,

           každému, i tomu poslednímu státnímu zaměstnanci je naprosto jasné, že os. asistentů je naprostý nedostatek a sehnat někoho v přímém okolí je nemožné. Je proto maximální sviňárnou, spojovat kilometrovné (finanční částku kterou musí os. asistent vynaložit na dojezd k člověku kterému jede pomáhat) s hodinovou sazbou na práci. Tato částka může kolikrát ubrat i několik hodin pomoci. Stát se chová jako obyčejná hyena, kdy sobě mohutně sype a ty co jsou na tom nejhůř škrtí jak to jen jde. Je to logické, čím méně pomoci, tím rychleji se těchto „invalidních parazitů“ zbaví a bude mít tak dostatek peněz na své košaté platy a pro své kámoše a rod. příslušníky, jakožto odborné poradce. Co ale čekat od lidí, kteří lezou do politiky jen s vidinou  plných koryt.

 

     Takže slavný ombudsman zaznamenal diskriminaci v roce 2011, tj. před 7 lety. Co v tom od této doby udělal, i když evidentně jede na pětiletky? Nic, protože ani nemůže, má totiž nulovou rozhodovací pravomoc , může jen doporučovat :) :) :). S tímto se nabízí otázka, proč se na něj znovu obracet? Považuji tuto státní instituci za naprosto zbytečnou, pouze stojí velké peníze a na jejich rady nebere zřetel ani policie nebo soudy.

Vozejkov | 3.5.2018 13:53

Komentář čtenářky:

 

Dobrý den!
Nedávno jsem vyplňovala Dotazník dostupnosti, kvality a úhrady osobní asistence .
Jelikož se podobnému tématu již nějakou dobu věnuji, a usiluji o zlepšení situace, mám k němu ještě několik poznámek.
Uživatelé OA mnohdy vůbec nevědí, co vše mohou od asistence očekávat. Mám tu zkušenost, že mnozí na dotaz, jestli jsou s OA spokojení, odpoví, že ano. Po bližším dotazování ale zjišťuji, že asistence je nedostatečná. (viz citace na konci mailu)
Např.: 
Kdy jste byl naposledy někde za zábavou s doprovodem asistenta? 
Jak je služba flexibilní, jak moc dopředu musíte hlásit změnu požadavku na asistenci? 
Stalo se někdy, že jste potřeboval provést nějaký úkon, který je dle vás běžnou činností a asistent toto odmítl provést? 
Když potřebujete uvařit jednoduchý pokrm (polévku, puding, topinky), pomůže vám asistent? 
Když potřebujete v rámci doprovodu/pochůzek převoz autem, máte k dispozici sociální službu, která převozy poskytuje? .. atd.
Zejména se setkávám s těmito situacemi:
 - Služba OA má být poskytována 24hod. denně dle Zákona 108/2006 Sb. §39  "Služba se poskytuje bez časového omezení, v přirozeném sociálním prostředí osob a při činnostech, které osoba potřebuje." Bohužel v drtivé většině případů se setkávám s tím, že služba je poskytována pouze v běžnou pracovní dobu. T.j. 8-16 hod. (příp. 7-15hod.) Sehnat asistenci o víkendu, v noci  nebo ve státní svátek je mnohdy zcela nemožné.
Klienti, kteří potřebují asistenci 24hod denně jsou nuceni si asistenty hledat soukromě. Je velmi obtížné a také rizikové pro takového člověka někoho hledat a následně si pustit do bytu. Těžko lze dát veřejný inzerát, ve kterém bude jasné, že je člověk plně odkázaný na druhého.
 - OA je většinou plánovaná minimálně týden dopředu. Někde dokonce měsíc. Jakékoliv změny služby bývají velmi obtížné až nemožné. Toto rozhodně nepodporuje klienta v nezávislém a běžném životě. Nejen, že běžně člověk mnohdy neví, co bude dělat za týden, jaká bude celková situace, co bude např. potřeba zařídit, ale klient je ještě nezřídka navíc limitován zdravotním stavem. U některých diagnóz nelze předvídat stav ani den dopředu, natož týden nebo dokonce měsíc. V běžném životě se např. v pondělí dozvíme, že ve čtvrtek probíhá výstava nebo divadelní představení, které bychom chtěli vidět. Zajistit takto "narychlo" asistenci navíc ještě v čase pozdního odpoledne nebo večera je vyloučené.
 - OA je poskytována na území města a přilehlých obcí. Pokud klient potřebuje doprovod do sousedního města, je odmítnut. Především je to na pováženou, pokud se jedná o doprovod k lékaři. Jak má tuto situaci řešit? Sociální služby daného sousedního města mu také odmítnou službu poskytnout, protože tam nemá trvalé bydliště.
 - Nejednotnost poskytovaných služeb.
Jde např. o úklid. Některé služby poskytují v rámci OA i větší úklid, např. mytí oken. Jiné ne. Setkala jsem se i se službou, která neposkytuje mytí vany a považuje tento výkon jako velký úklid, na který si má klient zajistit úklidovou službu.
Podobně např. stříháni nehtů na nohou . Někde poskytované v rámci osobní hygieny, jinde klienty odkazují na komerční služby pedikérky. Tyto komerční služby ale samozřejmě nemůže klient platit z Příspěvku na péči.
Běžná údržba domácnosti - např. výměna prasklé žárovky, nahození el. pojistek. - opět odkazováno na odbornou firmu. Nevím, zda existuje firma, která přijede do domácnosti nahodit vypadlé pojistky..?
Venčení asistenčního psa. Jsou oblasti, kde tyto služby nejsou dostupné a klient je tudíž limitován v tom, že si ani psa, který by mu velmi ulehčil život nemůže pořídit, protože by ho např. sám již ve večerních hodinách nezvládl vyvenčit a OA tuto činnost dělat nesmí.
 
Běžné dotazníky kvality péče jsou natolik vágní, že z nich nelze skutečnou kvalitu péče zjistit. (např. otázka - Můj život se zavedením OA změnil - ano x ne) Navíc jsou klienti mnohdy do jisté míry "rukojmími", protože nemají dostupnou jinou službu nebo jiného asistenta, příp. blízkou osobu, takže jsou rádi, že mají péči alespoň nějakou a negativní připomínky si nedovolí vznést. Nezřídka dochází i k tomu, že dotazník vyplňuje s klientem asistent a se slovy : "Jste s námi spokojený, že?" vyplní dotazník po svém.
Jsem ráda, že jsem našla někoho, kdo se snaží o změny v oblasti poskytování osobní asistence. Já ještě navíc řeším podobné problémy v oblasti pečovatelské služby. Tam je konkrétně účtování služeb z mého pohledu ještě problematičtější než u OA. Pokud budete mít zájem, podrobnosti mohu sepsat. (řešila jsem i s NRZP) 
Dále přikládám přímé citace klientů OA v anonymizované formě.
KLIENT č.1:
Ahoj děkuju za informace. jako asistenční služba tady v pohodě. Využívám a jsem spokojená. Akorát mají málo asistentů, takže kdybych potřebovala něco akkutně jiný den než máme domluveno, tak to prostě nejde.
Asistentka má pro mě vyhrazené v pátek tři hodiny a jinak má jiné klienty. Leda, že by nějaký klient onemocněl.
Špatně to je, ale jsme asi malý město. Na víc je to blbě placená práce a moc se do ní nikdo nehrne.
Já asi tak nějak žiju jak se dá a jsem ráda i za to málo, co mám. Zatím to nějak neřeším
 
KLIENT č.2:
Řešila jsem dost vážné problémy s asistenty v organizaci XY, nevěřili mi, že jsem unavená a že se potřebuji učit do školy, mé postižení pro ně bylo lehké. Také mi nechtěli věřit, že mě z domácích prací bolí ruce. Nakonec jsem s tenisovými lokty docházela na kliniku XX, měla jsem tam ultrazvuk a protahování.
 
KLIENT č.3
JÁ:
mě jde o to, když chceš najednou něco přidat navíc, než je předem (ten týden nebo jak) domluvený
ODPOVĚĎ:
jakože přidat hodiny navíc
to je bůbý
rychlejch jak za tejden se to asi nestihne
em,ergencu ze dne na den řeším přes kámoše
jakože někam donýst papír atd
 
| 5.5.2018 14:07

Z komentáře čtenářky (kdo to je, neregistrovaný čtenář? Kde to četl a komu to z Vozejkova sdělil aby to na web napsal? Podivné.) je jasné, že jediný, kdo vše alespoň co nejblíže splňuje je rodinný příslušník. No a z toho plyne, že tento člověk pak nemůže mít vlastní život, mít dobře placené zaměstnání a rodinu. Práce OS je velice specializovaná (např. i léčba proleženin) a 13000,- Kč rozhodně nestačí a je od státu urážející. Kdyby byly takto úředníci placení podle odvedené práce, nevydělali by si ani na slanou vodu.

 

A dotazníky? Hezká věc ale výsledky, dosažená zlepšení? Za čtvrt století si nemohu na žádné vzpomenout.

CZEPA | 9.5.2018 11:26

CZEPA na podnět klientů provádí nezávislý průzkum v tématu osobní asistence - viz. základní text článku s odkazem na dotazník. Budeme rádi, když nám svou aktuální zkušenost k tématu sdělí co nejvíce lidí do dotazníku. Reakci, kterou jsme obdrželi na email, jsme zařadili jako komentář. Z výstupů chceme získat relevantní data, která by mohla být oporou pro budoucí jednání. 

Hana Sixtová

Jan Novotný | 17.5.2018 11:26

Jednání, s kým? Nezlobte se ale s tím si každý státní úředník leda tak vytře. Z praxe víme, že politici reagují jen na úplatky a hrozby kriminálem.

CZEPA | 22.5.2018 9:57

Kdybychom se (lidé obecně) nesnažili, nic by se nikam neposouvalo. V CZEPA víme, že cesta k jakékoli změně bývá velmi, velmi dlouhá a trnitá, ale také, že dnes je třeba mít podložené údaje, fakta, statistická data, síť spojenců v tématu. Za posledních dvacet let můžeme vzpomenout na dlouhodobá, ale úspěšná úsilí na změnu legislativy - například pro vznik spinálního programu (kdo zažil situaci, kdy v celé ČR byla jediná spinální jednotka a pacienti s poškozením míchy i umírali na neodbornou péči a zdravotní komplikace), zrušení diskriminace v úhradě katetrů pro  ČIK, zjednodušení řízení o příspěvku na péči pro prvožadatele, odebírání vozíků v souběhu ... Současně dlouhodobě bojujeme o vyšší úhradu katetrů, vyšší úhradu vozíků a jejich převedení do vlastnictví uživatelů, sjednocení podpůrčí doby nemocenské, zajištění zdravotních i sociálních služeb v přirozeném prostředí... Vždy je třeba dlouhodobé úsilí, vhodná příležitost, správné kontakty, ale také maximálně vhodné podklady. 

 

Jako člověka by mě potěšilo, kdyby komentáře na síti Vozejkov nebyly pouze s negativním nádechem. Přála bych všem, aby navzdory osobním negativním zkušenostem, převážil optimismus a naděje, že když se budeme společně snažit, máme šance na změny.

Hana Sixtová

| 23.5.2018 11:55

Souhlasím, výsledky jsou i když velmi pomalé a drobné v tom počtu. Nedivím se proto ldem, že je moc nevnímají. Možná by byo vhodná rubrika Úspěchy kterých jsme dosáhli. Lidé čerpají z vlastních zkušeností a tam bohužel převládají právě ta negativa. Např. v mém případě nejde o negativismus ale realismus. Podpořený třeba z nedávné doby, kdy jasnou přímou diskriminaci státního podniku, řešila CZEPA asi 5 let s nulovým výsledkem, kde jedině já jsem musel podat trest. oznámení i když o tom věděli všichni (POV, CZEPA, Ombudsman). A nezměnilo se nic, stát dále páchá trestnou činnost a všichni od toho dali ruce pryč.

Na druhou stranu (kdo mě zná tak ví) když je něco perfektní nebo nějaký úspěch, tak jsem první kdo to chválí.

Přidej komentář
banner-handy.jpg
cpv_banner-3-2.jpg