Přidej
aktualitu
Mezinárodní den poranění míchy - 5.9.2019
Mezinárodní den poranění míchy - 5.9.2019
Mezinárodní den poranění míchy - 5.9.2019
6.9.2019 | Hlavní město Praha | CZEPA

Mezinárodní den poranění míchy - 5.9.2019

Stalo se již tradicí, že na 5. září připadá mezinárodní Den poranění míchy. Tento ročník se CZEPA, z.s. zaměřila na téma dekubity a jejich dopad na běžný život člověka s poškozením míchy.

Stalo se již tradicí, že na 5. září připadá mezinárodní Den poranění míchy. I v roce 2019 se Česká asociace paraplegiků – CZEPA, z.s., ve spolupráci s Centrem Paraple, o.p.s., připojila k programu pořádaného při příležitosti tohoto dne. Tento ročník se CZEPA, z.s. zaměřila na téma dekubity a jejich dopad na běžný život člověka s poškozením míchy.

V úvodu vystoupila Bc. Hana Sixtová s příspěvkem činnost CZEPA v sociální oblasti. Příspěvek byl zaměřen na sociální práci vztahující se k tématu dekubitů. Úvodem bylo řečeno, že dekubity jsou zdravotní problém, který však ovlivňuje sociální život člověka. Odborné sociální poradenství CZEPA nabízí pomoc klientovi i rodině, pomáhá klientům při získání adekvátního příspěvku na péči, poskytuje edukační a advokační činnost při podpoře práv osob se zdravotním postižením, nabízí poradenství při řešení zajištění pomoci sociálních či zdravotních služeb.

Česká asociace paraplegiků – CZEPA se snaží o prevenci v oblasti dekubitů, vydává edukační materiály – knihy a publikace, nabízí individuální poradenství pro hodnocení zdravého sezení, nastavení vozíku a odborné konzultace při výběru vozíku a sedacího polštáře a v neposlední řadě nabízí podporu, zkušenosti a poradenství v rámci peer mentoringu. A právě podporu peer mentorů představila Mgr. Petra Černá.

Mgr. Petra Černá uvedla, že zkušení peer mentoři navazují na odbornou edukaci, provází klienta náročným obdobím po návratu do domácího prostředí a v rámci prevence klienta instruují o zásadách předcházení rizikového chování. Pokud klient již s dekubitem „bojuje“, sdělí postup základní první pomoci, doporučí odbornou péči a na příslušná pracoviště předají kontakty.

Paní Zdeňka Faltýnková přítomné provedla problematikou dekubitů z pohledu spinální specialistky. Mluvilo se o hlavní příčině vzniku dekubitu – tlaku (dlouhé sezení na vozíku bez odlehčení, nefunkční sedák, špatně nastavený vozík, nešetrné přesuny, nedodržení režimových zásad při sportu i práci, neopatrnost při sexu), dále o důležitosti kontroly těla a záchytu dekubitu v raném stadiu.  Paní Faltýnková se podělila o statistiky, kazuistiky, formy prevence i výstupy z dotazníku CZEPA, který byl zaměřen na aktuální zkušenosti klientů s léčbou dekubitů.

Přítomní hosté Mgr. Alena Strnadová, MBA (ředitelka odboru ošetřovatelství a nelékařských povolání, hlavní sestra ČR, Ministerstvo zdravotnictví ČR), PhDr. Michaela Hofštetrová Knotková (náměstek pro úsek regulace nelékařských povolání, Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů), MUDr. Lumír Kantor, Ph.D. (senátor, předseda Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku, Senát Parlamentu České republiky) krátce představili své zkušenosti s tématem dekubitů: pracuje se na revizi vzdělávacích programů zdravotních sester (práce s novými prostředky, preventivní činnost, jak pracovat s pacienty); vznik brožury s doporučeným postupem léčby dekubitů;  správné nastavení kvality péče; představení portálu www.dekubity.eu (snaha o sjednocení informací k tématu na jednom místě; portál odborně garantován; informace pro laickou i veřejnou společnost; na portále možnost stažení informačních materiálů, videí; v rámci portálu samostatná kapitola „prosezeniny“ (kterou zpracovala Z. Faltýnková); 20.11.2019 Den STOP dekubitům).

Diskuze byla velmi obohacující a přinesla klientům tipy/rady v oblasti prevence a péče o dekubity. Doc. MUDr. Jiří Kříž, Ph.D. shrnul nejdůležitější kroky v rámci prevence dekubitů – polohování cca po 3 hodinách; nenechat dekubit „rozjet“ do III. či IV. stupně; doporučení hojit defekty v domácím prostředí, protože při hospitalizaci může dojít k osídlení různými kmeny bakterií, které jsou rezistentní na antibiotika; odlehčování a hojení aktuálními materiály. Současně doc. Kříž nabídl klientům s poraněním míchy, kteří objeví dekubit I. či II. stupně, včasné odborné konzultace na Spinální jednotce při FN Motol (či žádat takovou odbornou konzultaci na dalších spinálních jednotkách spádových dle pobytu klienta).

Děkujeme všem hostům za účast na diskuzi a všem přítomným účastníkům z řad klientů za sdílení osobních zkušeností.

Všem klientům přejeme pevné zdraví a co nejméně dekubitů….

Foto: CZEPA, z.s.


Související

Přidej komentář