Přidej
aktualitu
foto k článku
10.4.2020 | Celá ČR | redakce VOZEJKOV

PEČUJÍCÍ OSOBY: Výpočet starobního důchodu, díl první: Kdy vzniká nárok na důchod a jak je vypočítáván?

Dnes vám přinášíme první díl seriálu určeného převážně pečujícím osobám. Jak je této skupině osob vypočítáván důchod? Je možné pracovat? Lze umístit opečovávanou osobu v sociálním zařízení? Jaké jsou potřeba dokumenty, tiskopisy? To vše a mnohem více si postupně povíme.

Důchod je tzv. zásluhovou dávkou. Stát přispěje seniorům na jejich život až od určitého věku a také jen, pokud senior za svého aktivního života přispíval státu v dostatečné míře, tedy pracoval.

 

Do důchodu se obecně jde až v 65 letech. Nicméně, lidé narození do roku 1971 mohou mít starobní věk o něco nižší. Kalkulačku pro výpočet   starobního věku si můžete otevřít pod článkem. Přílohu zákona č. 155/1995 Sb., kde je věk uveden konkrétně, naleznete zde.

 

 Zákon umožňuje i méně časté důchody: předčasný odchod do důchodu, ale v takovém případě se vypočtený důchod snižuje; hornické důchody; „přesluhování“, v takovém případě se důchod navyšuje; důchod v pozdějším věku při kratší době pojištění atd. Těmito speciálními výpočty důchodů se v tomto článku nemíníme zabývat, neboť by to snižovalo přehlednost problematiky.

 

Aby měl senior po roce 2019 nárok na řádný starobní důchod, musí mít k datu nároku na důchod alespoň 35 let doby pojištění. Pojištěnou je doba práce (mzda, plat, podnikání, odměna jednatele apod.), při které se z měsíčního příjmu odvádí sociální pojištění (v tom je zahrnuta platba důchodového pojištění).

 

Dobu pojištění, jinak také „roky na důchod“ jde získat nejen prací, ale také jinou činností, kterou zákon označuje jako náhradní dobu, jde o dobu, kterou stát uznává jako důležitou a srovnatelnou s prací, přesněji ji upravuje zákon § 5, § 6, § 11 až 14 zák. č. 155/1995 Sb. Do náhradní doby se započítává například péče o dítě do věku 4 let, vojna, omezená doba pobírání podpory z Úřadu práce, pobírání invalidního důchodu III. stupně a také péče o osobu závislou na péči. POZOR – je mýtus, že po dobu evidence na Úřadu práce je za člověka placeno sociální pojištění. Jako náhradní dobu do důchodu lze v současnosti uznat jen jeden rok (příp. 3 roky) evidence bez podpory a max. 3 roky s podporou. Více ne, viz zák. č. 155/1995 Sb. § 5 odst. 2 písm. a) osoby vedené v evidenci Úřadu práce České republiky - krajské pobočky, popřípadě pobočky pro hlavní město Prahu (dále jen „krajská pobočka Úřadu práce“) jako uchazeči o zaměstnání po dobu, po kterou jim náleží podpora v nezaměstnanosti nebo podpora při rekvalifikaci, a v rozsahu nejvýše 3 let též po dobu, po kterou jim tato podpora v nezaměstnanosti nebo podpora při rekvalifikaci nenáleží, s tím, že tato doba 3 let se zjišťuje zpětně ode dne vzniku nároku na důchod, doba, po kterou podpora v nezaměstnanosti nebo podpora při rekvalifikaci nenáležela před dosažením věku 55 let, se do ní započítává v rozsahu nejvýše 1 roku, a nezapočítává se do ní jiná náhradní doba pojištění nebo doba pojištění, které se kryjí s dobou, po kterou je osoba vedena v evidenci uchazečů o zaměstnání; za dobu, po kterou náleží podpora v nezaměstnanosti, se přitom považuje též doba, po kterou se podpora v nezaměstnanosti neposkytuje z důvodu, že osobě vedené v evidenci uchazečů o zaměstnání přísluší odstupné, odbytné nebo odchodné.

 

Pokud budoucí senior pracuje na dohodu o provedení práce do výdělku 10 000 Kč měsíčně, nazývanou též brigáda, neodvádí se z ní pojištění, a proto se tato doba nepočítá jako odpracovaná.   POZOR – sociální pojištění se neodvádí také při zaměstnání malého rozsahu, při práci „na černo“.

 

Pokud budoucí senior pracuje na zkrácený úvazek, do důchodu se tato částka nijak nenásobí. Stát nezajímají důvody kráceného úvazku, ale jen a pouze vyměřovací základ (vyměřovací základ v zásadě odpovídá hrubé mzdě (ne vždy, ale většinou ano), ze kterého se v daném měsíci odvede sociální pojištění. Pokud je však úvazek kratší, protože jde současně o náhradní dobu, lze zajistit výhodnější výpočet důchodu (uvedeme níže příklad, kdy pracující současně pečuje).

 

Základní informace o době pojištění (často ještě bez doložených náhradních dob) získáte z Informativního osobního listu důchodového pojištění. 1× ročně ho může na základě Vaší písemné žádosti poslat ČSSZ,  zdarma na Vaši adresu. Požádat o něj můžete prostřednictvím tiskopisu, zde, nebo bez tisknutí tiskopisu, prostě uvedete: Žádám o zaslání informativního osobního listu důchodového pojištění, jméno, příjmení, rodné příjmení, rodné číslo, adresu pro doručení, datum a podpis a vše odešlete na ČSSZ, Křížova 25, 225 08 Praha.

 

V dalším dílu našeho seriálu se dozvíte, jakým způsobem je do důchodu započítávána péče o osobu blízkou, nebo jak je postupováno, pokud pečující zvládá pracovat.

 

Zdroj: text: Mgr. Radka Pešlová, MPSV, redakčně kráceno, foto: unsplash.com


Související


Příloha

vekova_kalkulacka.xlsm [31.9 kB]
Přidej komentář
banner-handy.jpg
cpv_banner-3-2.jpg