Přidej
aktualitu
foto k článku
19.12.2018 | Celá ČR | CZEPA | 2

Dekubity - dotazník

CZEPA mapuje Vaše zkušenosti.

Foto: archiv CZEPA

 

Klienti, kteří řeší potíže s dekubity (proleženinami, prosezeninami) se na Českou asociaci paraplegiků - CZEPA opakovaně obrací s žádostí o pomoc. Často jde i o stav, kdy je péče o klienta v domácím prostředí neudržitelná a je potřeba hospitalizace. Pro naši činnost v Pacientské radě (poradní orgán při Ministerstvu zdravotnictví ČR), kde má CZEPA své zastoupení, potřebujeme vědět, kolik klientů s míšním poškozením má aktuálně potřebu léčby na lůžku zdravotnického zařízení. Připravili jsme proto krátký anonymní dotazník, o jehož vyplnění Vás žádáme. Děkujeme za spolupráci, která by měla být přínosem na cestě při hledání řešení, jak situaci lidí s dekubity zlepšit.

 

S pozdravem
Zdeňka Faltýnková,
fyzioterapeutka, ergoterapeutka, specialistka na spinální problematiku

 

Dotazník můžete vyplnit zde.

Diskuse

CZEPA | 14.1.2019 15:04
Děkujeme všem, kteří připojili svou odpověď/zkušenost k dotazníku České asociace paraplegiků - CZEPA na téma dekubity. 
Z odpovědí registruji informace, které jsou důležité pro jednání a připomínkování v pracovních skupinách Pacientské rady Ministerstva zdravotnictví ČR. Téma proleženin projednávám především v pracovní skupině (dále jen "PS") domácí péče, PS zdravotně-sociální pomezí (dekubity jsou zdravotně sociální problém), ale také v PS zdravotnické prostředky, kdy bych např. chtěla prosazovat krycí materiály pro prevenci dekubitů alespoň s částečnou úhradou ze zdravotního pojištění a reflektovat Vaše zkušenosti, které jste uvedli v dotazníku. Dotazník je stále aktivní, své zkušenosti s dekubity můžete připojit zde.
Hana Sixtová, sociální pracovnice CZEPA | 20.7.2022 13:28

Na přelomu roku 2018/2019 jste se mnozí z vás (celkový počet respondentů 272) iniciativně zapojili do vyplňování pro nás velmi důležitého dotazníku, jehož hlavním  cílem bylo zmapovat aktuální   situaci našich klientů při zvládání hojení dekubitu. Z celkového množství respondentů hojilo 157 osob dekubit, z toho 60% zvládalo hojení v rámci pomoci rodiny, 40% využívalo domácí zdravotní péči buď bez nebo s pomocí rodiny, 18% dojíždělo do specializovaného zařízení (centrum pro léčbu ran, chirurgická ambulance, spinální jednotka). Ačkoli někteří kombinovali různé formy péče, rodinnou podporu i odbornou péči, přesto 18 klientů intenzivně hledalo zařízení, které by disponovalo technickým vybavením a personálními kapacitami i odbornými znalostmi a 19 osob již bylo pro špatný zdravotní stav hospitalizováno.

Naší snahou je zlepšit dostupnost vysoce odborné péče pro léčbu dekubitů u spinálních pacientů ať ve formě domácí zdravotní péče, komplexní ambulantní péče (obdoba ambulancí při spinálních jednotkách, kde je věnována pozornost vozíku, sedacímu systému, korekci sedu…), ale třeba i specializované centrum s možností hospitalizace, po které hodně respondentů volá.

Zdeňka Faltýnková, CZEPA

Přidej komentář
skoda_handy_banner_550_160_2.jpg
baner-skoda-neridit_550x160_4.png