Přidej
aktualitu
foto k článku
19.12.2018 | Celá ČR | CZEPA | 1

Dekubity - dotazník

CZEPA mapuje Vaše zkušenosti.

Foto: archiv CZEPA

 

Klienti, kteří řeší potíže s dekubity (proleženinami, prosezeninami) se na Českou asociaci paraplegiků - CZEPA opakovaně obrací s žádostí o pomoc. Často jde i o stav, kdy je péče o klienta v domácím prostředí neudržitelná a je potřeba hospitalizace. Pro naši činnost v Pacientské radě (poradní orgán při Ministerstvu zdravotnictví ČR), kde má CZEPA své zastoupení, potřebujeme vědět, kolik klientů s míšním poškozením má aktuálně potřebu léčby na lůžku zdravotnického zařízení. Připravili jsme proto krátký anonymní dotazník, o jehož vyplnění Vás žádáme. Děkujeme za spolupráci, která by měla být přínosem na cestě při hledání řešení, jak situaci lidí s dekubity zlepšit.

 

S pozdravem
Zdeňka Faltýnková,
fyzioterapeutka, ergoterapeutka, specialistka na spinální problematiku

 

Dotazník můžete vyplnit zde.

Diskuse

CZEPA | 14.1.2019 15:04
Děkujeme všem, kteří připojili svou odpověď/zkušenost k dotazníku České asociace paraplegiků - CZEPA na téma dekubity. 
Z odpovědí registruji informace, které jsou důležité pro jednání a připomínkování v pracovních skupinách Pacientské rady Ministerstva zdravotnictví ČR. Téma proleženin projednávám především v pracovní skupině (dále jen "PS") domácí péče, PS zdravotně-sociální pomezí (dekubity jsou zdravotně sociální problém), ale také v PS zdravotnické prostředky, kdy bych např. chtěla prosazovat krycí materiály pro prevenci dekubitů alespoň s částečnou úhradou ze zdravotního pojištění a reflektovat Vaše zkušenosti, které jste uvedli v dotazníku. Dotazník je stále aktivní, své zkušenosti s dekubity můžete připojit zde.
Přidej komentář