Přidej
aktualitu
foto k článku
Očkování pro pečující osoby
30.4.2021 | Celá ČR | Monika Kupková, sociální pracovnice Odborného sociálního poradenství CZEPA | 1

Očkování pro pečující osoby

Osoby, které jsou vedeny v systému Úřadu práce ČR, jako osoby pečující o osobu ve III. a IV. stupni závislosti u příspěvku na péči se můžou od 3.5.2021 registrovat k očkování.

OČKOVÁNÍ PEČUJÍCÍCH OSOB

KDY?

Od 3. května do 15 června se k očkování proti Covid-19 budou moci registrovat osoby pečující o osobu ve III. a IV. stupni závislosti u příspěvku na péči. Tyto osoby musí být vedeny v systému Úřadu práce ČR, jako osoby pečující.

JAK?

Osoby pečující se osobně s dokladem totožnosti dostaví na kontaktní pracoviště Úřadu práce ČR v místě, kde má trvalý pobyt oprávněná osoba dávky Příspěvek na péči (III. a IV. stupeň závislosti). Kontaktní pracoviště Úřadu práce ČR pak vydá pečující osobě unikátní kód, který bude mít platnost do 15.6.2021 (Pozor! Unikátní kód nelze předávat osobám zmocněným na základě plné moci).

Po obdržení unikátního kódu se pečující osoba zaregistruje k očkování ZDE.

 

DALŠÍ INFORMACE K OČKOVÁNÍ

Skupina osob pečujících, které mohou být přednostně očkovány proti Covid-19, byla na základě odborného posouzení a s ohledem na současný postup očkovací kampaně specifikována na osoby pečující o osobu ve III. a IV. stupni závislosti u Příspěvku na péči, a to z důvodu nepostradatelnosti jejich péče pro osoby v těžké a úplné závislosti. 

Z důvodu rostoucí dostupnosti očkovací látky v ČR je v současné době registrace umožňována novým skupinám podle věku, a to při otevírání registrace skupinám po 5 letech věku za týden. V červnu by přitom měla být registrace umožněna celé dospělé populaci ČR.

LETÁK KE STAŽENÍ NAJDETE NÍŽE.

Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví České republiky

Fotozdroj: Pixabay


Příloha

ock_1.jpg [213.3 kB]

Diskuse

Hana Sixtová, sociální pracovnice CZEPA | 4.5.2021 8:08

Vážená paní Kubíčková,
nemáme informace o tom, že by se v nějakém pozdějším termínu přednostně zařazovaly pečující  o osoby s PnP I. a II. stupně. Předpokládáme, že tyto pečující osoby budou do očkování zařazeny individuálně podle své věkové kategorie.

Pokud jste Vy byla dlouhodobě zařazena do PnP III. stupně a příspěvek Vám byl snížen, nabízíme Vám bezplatnou konzultaci k tématu případné žádosti o zvýšení příspěvku. Máme zkušenost, že klient, kterého můžeme blíže seznámit s podmínkami řízení, základními životními potřebami a nezbytnými podklady, snáze obhájí svá práva. V případě zájmu mě kontaktujte na emailu sixtova@czepa.cz.

S pozdravem
Hana Sixtová, sociální pracovnice

Přidej komentář
banner-handy.jpg
cpv_banner-3-2.jpg