Přidej
aktualitu
foto k článku
30.5.2016 | Celá ČR | Vozejkov | 2

Web pro rodičovství sciparenting.com - plodnost

Poškození míchy a rodičovství - švédský projekt nabízející pomoc a informace.

Poškození míchy a rodičovství je švédský projekt (místní stránka www.mammapappalam.se), který nabízí pomoc a informace k tématu plodnosti, těhotenství, porodu a rodičovství lidem s poškozením míchy.

 

Projekt je možné sledovat prostřednictvím webových stránek, na Facebooku, Twitteru a Instagramu. Součástí webu je blog s příspěvky rodičů s poškozením míchy.

 

 

Téma první: PLODNOST

 

Poranění míchy nemá přímý vliv na plodnost žen. Nicméně, pro muže s poškozením míchy je situace mnohem složitější. Až do roku 1990 bylo téměř nemožné stát se otcem přirozeným způsobem. Ale dnes jsou jiné možnosti.

 

OBECNÁ INFORMACE

 

V minulosti bylo obtížné až téměř nemožné pro člověka s míšním poškozením stát se otcem, zejména kvůli problémům s erekcí a ejakulací. V dnešní době jsou k dispozici dobré různé metody na získání spermií bez přirozené ejakulace. Při kombinaci kvalitnějších špičkových metod umělého oplodnění jsou šance na biologické otcovství mužů s poškozením míchy srovnatelné se zbytkem mužské populace.

 

Je důležité, aby lidé s míšním poškozením již v časném začátku rehabilitačního procesu dostali informace, že je stále možné stát se biologickým rodičem. Vědomí o možnosti rodičovství zlepšuje pocit bezpečí a zlepšuje vnímání sebe sama. Ve Švédsku se každý rok narodí cca 30 dětí otcům s poškozením míchy. Lidé, kteří se rozhodli založit rodinu a potřebují v tomto ohledu podporu, by se měli obrátit na jejich spinální jednotku pro doporučení reprodukčního centra.

 

MUŽSKÁ NE/PLODNOST PO SPINÁLNÍM POŠKOZENÍ

 

K poruše plodnosti u mužů může přispívat několik faktorů:

  • Neschopnost dosažení erekce (erektilní dysfunkce) ovlivňuje schopnost pohlavního styku.
  • Oslabená až nulová schopnost ejakulace.
  • Je běžné, že muži s míšním poškozením mají snížený počet spermií v ejakulátu. (Ejakulát obsahuje nejen spermie a množství ejakulátu vždy neodpovídá počtu spermií.)
  • Omezené množství životaschopných spermií. Bez ohledu na to, zda je počet spermií v ejakulátu normální, může tento ejakulát obsahovat z větší části poškozené spermie, které nejsou schopny oplodnění.

 

Některé z těchto faktorů se běžně vyskytují současně, což poškozuje plodnost u 90 – 95% všech mužů se spinálním poškozením. Naštěstí v průběhu několika posledních desetiletí lékařské pokroky na poli asistované reprodukce umožnily tyto problémy překonat. V současné době má okolo 80% mužů s poškozením míchy potenciál stát se biologickými otci.

 

Ochrana proti nechtěnému těhotenství je stále důležitá, protože početí během pohlavního styku je stále možné, ačkoli je plodnost poškozena. A samozřejmě, není důvod vyhýbat se možnosti otěhotnění během pohlavního styku, když je těhotenství žádoucí.

 

 "To nejkrásnější, co se mi mohlo stát je, že jsem se stal tátou."
zdroj (text i foto): http://sciparenting.com/ 

 

 

 

LÉČBA NEPLODNOSTI

 

Vzhledem k tomu, že erektilní dysfunkce může vést k poruše plodnosti, existuje stupeň přesahu s léčbou sexuální dysfunkce. Aby se muž stal otcem, může být někdy dostatečná léčba, která umožňuje pohlavní styk. Ale to neplatí ve všech případech. Pokud má muž se spinálním poškozením problém s ejakulací během pohlavního styku, může použít vibrační stimulátor či masturbovat, aby dosáhl vyvrcholení. Když se pak vyvrcholení blíží, může vložit penis do vaginy či držet ho uvnitř. Pokud je tato taktika neúspěšná, může za pomoci masturbace a/nebo vibrační stimulace dosáhnout ejakulace, po které může ejakulát shromáždit do plastové injekční stříkačky, kterou následně vloží do vaginy. Podmínkou úspěšného otěhotnění je, že se spermie musí dostat do vaginy v době ovulace.

 

Vibrační stimulace za použití vibračního stimulátoru, jako je např. Ferticare, by měla být prvořadá léčba. Vibrátor může být použit k dosažení oplodnění doma. Pokud jsou tyto metody neúspěšné, budou zapotřebí rozsáhlejší testy a opatření, která zahrnují vyšetření mužských spermií i plodnosti žen.

 

Některé další metody pro získání spermií:

  • Elektroejakulace – do mužova konečníku je zaveden dlouhý, úzký přístroj, který je umístěn v blízkosti prostaty, kde elektrická stimulace podrážděním hypogastrického nervu vyvolá ejakulaci.
  • Další možností je chirurgickou biopsií získat malý vzorek tkáně z varlat, který je následně podroben mikroskopickému zkoumání stavu spermií.
  • Spermie mohou být také odebrány přes vpich tenké jehly do chámovodu.

 

Bez ohledu na vybranou metodu získání životaschopných spermií, dalším krokem je obvykle umělé oplodnění (in vitro fertilization – IVF). Hlavním cílem je oplodnit vajíčko ve zkumavce a následně jej vložit do dělohy ženy v naději, že vajíčko se uchytí a vyvine se v plod. Někdy je oplodněno několik vajíček současně s tím, že mohou být vložena do dělohy dvě současně, nebo mohou být embrya zamražena a uchována na pozdější použití. Ženy jsou léčeny hormonální léčbou, která stimuluje produkci více vajíček. Ta jsou odebrána prostřednictvím malého chirurgického zákroku.

 

Záměrem je co nejjednodušším způsobem oplodnit vajíčko spermiemi. Intracytoplazmatická injekce spermií (ISCI) je moderním způsobem umělého oplodnění, kdy je spermie injekčně dopravena přímo do vajíčka.

 

ŽENSKÁ NE/PLODNOST PO POŠKOZENÍ MÍCHY

 

Poranění míchy nemá přímý vliv na plodnost ženy, vyjma období bezprostředně po ochrnutí, kdy je dočasná absence menstruace. To je způsobeno v důsledku stresu z míšního poškození přechodným zvýšením hladiny hormonu prolaktinu v krvi. Menstruace se obvykle vrací 3 – 6 měsíců po poškození míchy, kdy se plodnost vrací do normálu. V tu chvíli je snadné či obtížné otěhotnět pro ženu se spinálním poškozením stejně jako pro ženu bez spinálního poškození.

 

 

Zdroj: http://sciparenting.com/fertility/

Překlad: Hana Sixtová

 

Další témata:

Těhotenství

Porod

Diskuse

CZEPA | 2.6.2016 11:38
Také anonymní poradna Vozejkov nabízí již zodpovězené dotazy k tématu rodičovství a sex.
V článku zmiňovaný přístroj Ferticare lze využít v českých zdravotnických pracovištích či variantu Ferticare Personal pro domácí použití zakoupit ze zahraničí. K představení a použití tohoto přístroje jsou na internetu dostupná videa.

 

CZEPA | 29.6.2016 8:52

Česká asociace paraplegiků - CZEPA dlouhodobě mapuje zdravotnické ambulance po celé ČR, odkaz na mapu najdete na www.czepa.cz i na této komunitní síti. 

 

Aktuálně bychom rádi zmapovali také odborné kontakty na pracoviště asistované reprodukce v celé ČR a zkušenosti uživatelů služeb těchto zařízení. Prosíme o Vaše názory prostřednictvím dotazníku.

Přidej komentář