Přidej
aktualitu
foto k článku
12.6.2016 | Celá ČR | Vozejkov | 5

Web pro rodičovství sciparenting.com - těhotenství

Poškození míchy a rodičovství - švédský projekt nabízející pomoc a informace.

Poškození míchy a rodičovství je švédský projekt (místní stránka www.mammapappalam.se), který nabízí pomoc a informace k tématu plodnosti, těhotenství, porodu a rodičovství lidem s poškozením míchy.

 

Projekt je možné sledovat prostřednictvím webových stránek, na Facebooku, Twitteru a Instagramu. Součástí webu je blog s příspěvky rodičů s poškozením míchy.

 

 

Téma druhé: TĚHOTENSTVÍ

 

Neexistují žádné překážky, které by ženě s míšním poškozením bránily otěhotnět. Studie ukazují, že žena s poškozením míchy má stejné šance porodit zcela zdravé dítě stejně jako žena bez spinálního poškození. Nicméně, některé komplikace se mohou vyskytovat častěji, jako je zvýšené riziko vzniku krevní sraženiny, urologické infekce, autonomní dysreflexie či proleženin.

 

OBECNÁ INFORMACE

 

Žena s poškozením míchy, která zvažuje těhotenství a možné komplikace, by se měla s žádostí o konzultaci obrátit na pracoviště pro riziková těhotenství. Toto poradenství řeší, co lze během těhotenství očekávat a zda mají být v souvislosti s těhotenstvím přijata některá opatření (například kontrola užívaných léků).

 

Obecně je doporučováno, aby těhotná žena se spinálním poškozením byla sledována v centru pro riziková těhotenství. Toto pracoviště vytváří plán pro jakékoli dodatečné kontroly či testy, které mohou být považovány za nezbytné, a doporučí, zda má být porod veden vaginálně či císařským řezem. Nicméně, je také možné docházet do běžného těhotenského centra, kde jsou poskytovány kontroly, testy, vzdělávání pro budoucí rodiče, tak jak je to součástí běžného programu předporodní péče. Mnoho žen se spinálním poškozením má těhotenství zcela bez komplikací a nevyžaduje péči pro riziková těhotenství. Také může být vhodné, aby žena byla v kontaktu se spinální jednotkou pro potřebu vhodného vybavení atd. V ideálním případě by Vaše těhotenství a případné komplikace měl diskutovat Váš porodník a rehabilitační specialista.

 

MEDIKACE

 

Léky by měly být zrevidovány před početím, protože mnoho běžných léků může zvýšit riziko poškození plodu, například léky proti spasticitě, léky na uvolnění močového měchýře či některé léky proti bolesti a zánětu. Úprava medikace by měla být konzultována s lékařem, který zváží riziko ohrožení plodu proti potřebě léků pro ženu. Pro konzultaci vlivu Vaší medikace na těhotenství kontaktujte s žádostí o předtěhotenské poradenství centrum pro rizikové těhotenství a spinální jednotku.

 

MOČOVÉ CESTY

 

Těhotenství ovlivňuje funkci močového měchýře. Riziko infekce močových cest je pro těhotnou ženu dvakrát vyšší než už ženy, která těhotná není. Hormon progesteron uvolňuje hladkou svalovinu močovodů, což způsobí, že moč proudí z ledvin do močového měchýře pomaleji. Tlak rostoucí dělohy na močový měchýř průtok moči také zpomaluje a způsobuje obtížné vyprázdnění močového měchýře. Proto mají bakterie více času, aby se namnožily, dříve než je moč vypuzena. Reziduální – zbytkový obsah moči v močovém měchýři zvyšuje riziko infekce močových cest. Ženy, které nejsou těhotné, jsou obvykle léčeny pouze na infekce vykazující příznaky. U těhotných žen bezpříznakové infekce zvyšují riziko předčasného porodu. Toto riziko je z důvodu, že infekce močových cest může často putovat zpět do ledvin a tam způsobit ledvinovou infekci. Ledvinová infekce způsobuje uvolnění zánětlivých látek v dutině břišní, které mohou vyvolat předčasný porod. Proto jsou při těhotenských kontrolách důležité kontroly moči, aby se případná infekce zjistila již v raném stádiu. Těhotným ženám se spinálním poškozením, které mají opakované potíže s infekcemi močových cest, jsou často podávána antibiotika preventivně, aby se zabránilo těmto komplikacím.

 

STŘEVNÍ OBTÍŽE

 

Problémy související s poruchou funkce střev se mohou v průběhu těhotenství zvýšit. Děložní tlak na konečník může u některých žen způsobovat zácpu, zatímco u jiných žen může způsobovat inkontinenci stolice. Naplnění střev může vyvolávat zvýšenou spasticitu a děložní stahy. Zácpa je u těhotných žen běžná, u žen s míšním poškozením může být horší. Z preventivních důvodů je vhodné užívat dietu s vysokým obsahem vlákniny, přiměřený příjem tekutin a medikaci. Je běžné, že těhotné ženy dostávají doplňky železa, to ale přispívá k zácpě. Aby se předešlo tomuto problému, železo jako doplněk může být podáváno žilně místo ústy. Během pozdější fáze těhotenství mohou vzniknout bolestivé hemoroidy, které zvyšují spasticitu.

 

AUTONOMNÍ DYSREFLEXIE

 

U lidí s poškozením míchy nad úrovní Th 6 – 8 se může rozvinout autonomní dysreflexie. Ta může být spuštěna bolestivými podněty pod úrovní poškození míchy, jako je roztažení močového měchýře, tlak, zácpa, zánět kůže nebo nehtů či z důvodu těsného oblečení. Porod je hlavním spouštěcím mechanismem, ale zvýšené riziko nesou různé faktory spojené s těhotenstvím, jako je infekce močových cest, zácpa, děložní tlak a tvrdnutí břicha – tzv. poslíčci. Autonomní dysreflexie způsobuje prudký nárůst krevního tlaku. Mezi příznaky patří pulzující bolest hlavy, zarudnutí kůže nad místem poranění, nauzea (pocity na zvracení), srdeční arytmie a poruchy zraku. Obranou je odstranění spouštěcího faktoru. Postižení jedinci by si měli lehnout, dolní končetiny dát do zvýšené polohy a uvolnit těsné oblečení. Pokud tato opatření nepomáhají, je třeba, aby postižený dostal léky na snížení krevního tlaku. Mnoho takových léků je možné podat i těhotným ženám, plod neohrožují.

 

Preeklampsie (závažný stav s projevem zvýšeného krevního tlaku u těhotných, pozn. překladatele) a autonomní dysreflexie mohou vykazovat podobné příznaky. Je proto velmi důležité určit správnou diagnózu, poznat, které obtíže se projevují. Je vhodné vědět, že u osoby trpící autonomní dysreflexií se krevní tlak mezi kontrakcemi může v průběhu porodu normalizovat. Naproti tomu u žen s preeklampsií vysoký krevní tlak nepolevuje. Oba projevy mohou ohrožovat ženu na životě, pokud se neléčí.

 

 

PRVNÍ TRIMESTR

 

Častější vyprazdňování močového měchýře

 

Jak děloha roste, zvyšuje se tlak vyvíjený na močový měchýř, což vyžaduje jeho častější vyprázdnění. Tento stav začíná v časném těhotenství a je shodný pro všechny ženy, bez ohledu na to, zda mají či nemají spinální poškození. Nicméně, pro ženu, která je po poškození míchy inkontinentní, může být více problematické řešení zajištění častější potřeby vylučování moči v souvislosti s inkontinenčními pomůckami.

 

Riziko krevní sraženiny

 

Poškození míchy zvyšuje riziko krevní sraženiny v důsledku vynucené polohy vsedě a kvůli sníženému krevnímu oběhu. Také těhotenství zvyšuje riziko vzniku krevních sraženin. Během těhotenství a po dobu šesti týdnů po porodu může být nezbytná léčba injekčním podáváním léků na ředění krve. Porodník rozhodne, zda a na jak dlouho jsou léky na ředění krve nezbytné. Jsou k dispozici léky, které neprostupují placentou ani do mateřského mléka.

 

Technické pomůcky

 

Může být vhodné zkontrolovat technické pomůcky (vozík atd.) v časném stádiu těhotenství a zvážit, zda v souvislosti s růstem těla nebude dodatečně nezbytné dovybavení dalšími pomůckami. Mezi takové pomůcky patří například skluzná deska k usnadnění přesunů, podavač na předměty, širší vozík či relaxační polštáře.

 

Zdroj foto: Archív P.Habrdová

 

DRUHÝ TRIMESTR

 

Tělesné změny

 

Později v těhotenství je vhodné kvůli měnícímu se a těžknoucímu tělu zkontrolovat vozík i jiné pomůcky. Dekubity jsou běžnou a nepříjemnou komplikací pro každého po spinálním poškození, ale jak se tělo mění, je ještě více důležité dbát na jejich předcházení. Jak se mění tělo a jeho těžiště, mohou být také mnohem složitější přesuny. Proto mohou být k přesunům potřeba další technické pomůcky či osobní asistence. Na usnadnění přesunů může být užitečná skluzná deska. Je důležité, aby v průběhu těhotenství žena pokračovala ve cvičení, aby se předešlo omezení funkce svalů a svalovým kontrakturám. Je vhodné konzultovat s fyzioterapeutem cviky a aktivity, které lze vykonávat bez ohledu na rostoucí břicho. Podle současných doporučení by těhotné ženy měly cvičit alespoň 30 minut denně.

 

Přibývání na váze

 

Všechny těhotné ženy přibývají na váze, ale zejména pro ženy s míšním poškozením je důležité si váhu hlídat, protože váha má vliv na mobilitu a po porodu je obtížnější zhubnout. Z tohoto pohledu může být vhodné poradit se s dietologem či nutričním poradcem o vhodném dietním plánu.

 

Otoky

 

V průběhu těhotenství děloha vyvíjí tlak na žíly v tříslech, což zvyšuje riziko otoků dolních končetin a vzniku křečových žil. Také dlouhodobé sezení zvyšuje riziko otoků. Minimalizovat tyto problémy lze polohováním dolních končetin do zvýšené polohy či užíváním kompresních punčoch. V pozdějším těhotenství se dlouhodobá poloha vleže na zádech nedoporučuje, protože děloha tlačí na velké žíly, což může způsobit pokles krevního tlaku. Nízký krevní tlak je nepříjemný pro ženu, ale může také zhoršit prokrvení placenty a následně tak ovlivnit pohodu plodu.

 

 

 

TŘETÍ TRIMESTR

 

Dýchání

 

Jak děloha roste, utlačuje ostatní orgány, včetně plic. To může představovat zvýšenou zátěž, zejména pro ženy s vysokou úrovní poškození míchy, kdy je ovlivněna funkce dýchacích svalů. Poškození míchy nad úrovní Th 5 ovlivňuje břišní svaly, které se podílejí na dýchání, poškození nad Th 1 ovlivňuje také svaly hrudníku. V některých případech je potřebné v pozdní fázi těhotenství a během porodu podávání kyslíku. Například některé ženy potřebují léčbu kyslíkem v noci. Léčba kyslíkem je zvláště vhodná u tetraplegiček, které k dýchání používají pouze pomocné brániční svaly. Pokud má žena v závěru těhotenství výrazné dýchací obtíže, její lékař může rozhodnout o dřívějším termínu porodu.

 

Porod

 

Ženy s úplnou lézí nad Th 10 obvykle nemají zkušenost s „normálními“ porodními bolestmi v souvislosti s kontrakcemi. Tělo však často vysílá jiné signály, že se něco děje, jako určité nepohodlí břicha, zvýšenou spasticitu, ucpaný nos, zvýšení krevního tlaku či dokonce autonomní dysreflexii. Porod běžně začíná změnou vaginálního výtoku, který je často zbarvený krví. Porod však také může začít, aniž by to žena zaznamenala. Je proto důležité vnímat všechny tělesné projevy a signály, že se něco děje. V případě, že máte podezření, že začínáte rodit, kontaktujte porodnici nebo se do ní dopravte. Je důležité, aby se těhotná žena cítila bezpečně.

 

Zdroj: http://sciparenting.com/pregnancy/

Překlad: Hana Sixtová

 

Další témata:

Plodnost

Porod

Diskuse

CZEPA | 13.6.2016 9:35

maminka M., poškození míchy v r. 2007, paraplegie v úrovni Th 12,
syn narozen 2013


Přípravy na těhotenství
Dle běžných doporučení jsem brala vitamín B12, kyselinu listovou, B6. O mentálně-duchovní přípravě můžu popovídat osobně (např. tantra pro ženy – přijetí sebe jako ženy atp.), počali jsme přirozeně.

 

Těhotenství
(poznámka k textu: maminka je zdravotní sestra, má vazbu na prostředí v USA)
Velký stres pro mě bylo vysazení Ditropanu (lék na spastický močový měchýř), což mi doporučili dva gynekologové a také urolog. Chodila jsem často na záchod a cítila jsem náplně měchýře už snad od jedné kapky moči. Normálně cítím náplň až tak při 400 ml, nemám úniky. Tak jsem medikaci konzultovala s porodníkem z USA a tam prý Ditropan nevysazují, pokud je pro fungování matky tak důležitý. Tak jsem ho brala celé těhotenství (mimo asi měsíce v prvním trimestru, kdy jsem ho vysadila). Těhotenství bylo pohodové a neměla jsem žádné extra obtíže. Ditropan jsem vysadila až den před porodem. Kojením se dostává do mléka přímo miminu, což mi přišlo nevhodné. Cca 8 měsíců po porodu jsem Ditropan nebrala. A s vyprazdňováním nebyly žádné dramatické potíže (asi účinek Oxytocinu při kojení, má relaxační účinky na svalstvo).

 

Porod
Bála jsem se. Chtěla jsem rodit vaginálně, ale oba konzultovaní gynekologové to nedoporučili. Tak jsem šla na plánovaný Císařský řez. Rodila jsem v porodnici U Apolináře. Byla jsem tam spokojená. Měli jsme s manželem privátní pokoj (muž tam mohl být stále, i přes noc), za který jsme navíc platit nemuseli. Pokoj byl bezbariérový – byla k dispozci sprcha, přebalovací stůl na pokoji byl udělaný tak, že se pod něj dalo zajet s vozíkem.

 

Rekonvalescence
Po porodu jsem začala cvičit "Vojtovku" hned po šestinedělí a vřele doporučuji pro časnou a zdravou rekonvalescenci. Cvičila se mnou fyzioterapeutka v Motole.

 

Manipulace s miminem
Po bytě jsem syna vozila v koši na klíně. Když byl malinký, hodně jsem používala kojící polštář a on nemohl nikam spadnout. Na převozy z bytu do auta jsem používala šátek nebo takovou tu kapsu na nošení dětí. Strčila jsem tam syna a s ním přeskočila na sedačku do auta, tam ho přesunula do dětské autosedačky vedle sebe na předním sedadle auta a pak naložila vozík. Jak začal sedět bez opory, byl převoz na vozíku lehčí a lehčí.

 

Kočárek
Měla jsem 3kolku, lehkou, sportovní, lehce ovladatelnou. Ruda Brojír, šikovný to muž, mi vyrobil udělátko, které se připlo na přední vidlice vozíku a zezadu na kočár. Teorie byla, že bych mohla takhle tlačit před sebou kočár, bez toho, aniž bych dala ruce z obručí vozíku. No, použila jsem to jednou. Byla jsem hrozně dlouhá, manipulace byla hrozná, každý malý kamínek nebo nerovnost nešla přejet. Tak jsem tlačila kočár normálně jednou rukou. Šlo to (po rovině), ale jsem ráda, že teď už tlačit nemusím. Kočár jsme používali asi jen max. 1 rok. Jak syn začal chodit, už jsme kočár nevytáhli.

 

 

Postýlka
Postýlku máme se šoupacími dveřmi na boční straně. Když byl syn mimino, měla jsem tuhle stranu postýlky hned u své postele a v noci jsem si ho jen přetáhla na kojení a zase ho vracela zpět. To bylo dobrý.

 

Vozík
Mám vozík Action Chair od Marka Schneidera, který je pro zvedání dětí ze země jak dělaný. Hned jak malý mohl trochu sedět, tak jsem ho ze země zvedala tak, že jsem ho posadila na moje nohy na stupačce a pak ho zvedala na svůj klín. To bych z mého předchozího vozíku nezvládla, překlopila bych se dopředu.

CZEPA | 13.6.2016 9:56

V dubnu 2006 pořádal Svaz paraplegiků - Centrum Paraple první kurz "Máma na vozíku", na kterém přednášela MUDr. Ivana Špálová, vedoucí lékařka porodnické kliniky FN Motol. Autorizovaný text přednášky na téma "Těhotenství a porod u žen s míšní lézí" najdete na webu Centra Paraple.

CZEPA | 14.6.2016 12:26

maminka I., poškození míchy v r. 2001, paraplegie Th 8 – 9

 

Početí, odborná péče

S otěhotněním jsem neměla vůbec žádný problém. Z gynekologického hlediska jsem byla naprosto v pořádku. Po zjištění, že jsem těhotná, jsem byla v kontaktu s mým urologem, gynekologem a také s MUDr. Špálovou z Motola, která již měla zkušenosti s porodem vozíčkářek. Její kontakt jsem předala svému gynekologovi, aby s ní mohl můj stav konzultovat.

 

Medikace

Co se týká medikace, tak beru Baclofen 25 mg ráno-večer a 1/2 Ubretidu (na hladké svalstvo): oba léky jsem po domluvě s mými lékaři brala dál.

 

Vyprazdňování

S vyprazdňováním to fungovalo pořád stejně - vyklepávám se a vymačkávám - trochu jsem se bála, zda tím nemohu ublížit dítěti, ale byla jsem uklidněna, že ne.

 

První a druhý trimestr

Vzhledem k tomu, že mě během hned na začátku prvního trimestru přepadly vcelku velké stavy nevolnosti, tak jsem ho skoro celý proležela a byla ráda, že jsem se jakžtakž dala do kupy a byla schopná aspoň trochu jíst. Tedy váhový přírůstek během prvního trimestru byl záporný -5 kg.

 

Druhý trimestr byl naprosto v pohodě, mimčo rostlo jak má, mně už bylo mnohem lépe a mohla jsem bez obav jíst, co jsem chtěla. Měla jsem pravidelné kontroly na gynekologii a urologii. Při jedné z gynekologických kontrol mi doktor předepsal vaginální tablety (název už nevím) kvůli nějakému zánětu, ale nic tragického to nebylo.

 

Třetí trimestr

Na začátku třetího trimestru jsem byla na další gynekologické kontrole, kde mi doktor řekl, že jsem otevřená asi na prst (mimčo bylo obecně dost "dole" )...vše ostatní ale bylo v pořádku: dítě, žádný únik plodové vody...tedy žádný předčasný porod...nicméně dostala jsem vodičku, kterou bych určila, zda se jedná o únik moči nebo plodové vody -vzhledem k tomu že to necítím. A že se mám šetřit a hlídat.

 

Bohužel po 14 dnech jsem dostala horečky, a když se to po 1,5 dni nelepšilo, jeli jsme do nemocnice. Diagnostikovali zánět močových cest, hospitalizace na gynekologickém oddělení. Léčba - zavedli trvalou cévku (kterou jsem měla až do porodu a pak ještě další měsíc - celkem tedy asi 2,5 měsíce). Střídaly se mi horečky a zimnice a hlavně když už to po pár dnech vypadalo dobře, stavy se vrátily. Jelikož to bylo o víkendu a sloužil úplně jiný lékař, který mě dosud neviděl, očividně ho vyděsilo i to moje otevření na prst, tak mi pí­chl kortikoidy, aby mělo dítě vyvinuté plíce, kdyby se narodilo předčasně a rozhodl se pro převoz do Motola.

 

Tam jsem ležela na gynekologickém oddělení MUDr. Špálové. Nasadili mi nějaké konkrétně namíchané antibiotika a ty zabraly. Nicméně jsem měla špatné jaterní testy, takže mi nasadili "velmi populární" dietu, která je nepoživatelná a tak se ještě divili, že jim tam skoro nejím. Do toho mi oznámili, že si mě tam nechají až do porodu a jelikož jsem toho měla plně zuby a hormony zapůsobily, tak jsem jim tam i brečela a byla posmutnělá. Nasadili na mě psycholožku - byla fajn, docela dobře jsme si popovídaly. Ujistila jsem jí, že netrpím na nějaké depresivní stavy, ale jsem smutná, že tam musím zůstat a moc nejím z toho důvodu, že se tahle nemocniční strava, a kor ta dietní, prostě nedá pozřít. Ujistila mě, že mi žádnou medikaci nasazovat nebude. Nicméně druhý den ráno mi s ostatními prášky přinesli i malý zelený kulatý. Já hloupá se neptala, co a jak a zobla ho. Celý den jsem pospávala, byla malátná a v noci jsem pro změnu čučela do stropu. Druhý den už jsem si nic nevzala a na vizitě se ohradila, proč mi to dávají a že jsme se s psycholožkou na tomhle nedohodly a že to jíst nebudu. Nějaké úšklebky tam asi byly, nicméně už mi ten prášek nedávali. Asi po 14 dnech v Motole mi oznámili, že mě přece jen pustí domů (na gynekologickém oddělení asi potřebovali lůžko a spinálka byla v karanténě, tak mě neměli kam dát), ale budu dodržovat klidový režim a každý týden kontrola u gynekologa. Doma jsem byla asi 3 týdny a pak už telefonát, že mám začátkem listopadu nastoupit do Motola k plánovanému císařskému řezu (ten prováděli 14 dní před termínem porodu) a 9. 11. se narodila zdravá krásná holčička :-)

CZEPA | 25.9.2017 9:56

Téma "Sexualita ženy na vozíku" (včetně mateřství) od MUDr. Taťány Šrámkové, CSc. v časopise Helios, vydání červenec 2017.

Přidej komentář