Přidej
aktualitu
rucni-ovladani
12.12.2019 | Celá ČR | redakce VOZEJKOV | 2

Harmonizační kódy jsme povinni uvádět i aktualizovat

Takzvané harmonizační kódy určují způsobilost řidiče k řízení a přesně vymezují jeho zdravotní limity. Používáte vozík, berle, nebo nosíte brýle? Je nutností mít tato omezení uvedena v řidičském průkazu pod odpovídajícím označením. Jinak vám hrozí pokuta i problémy při vyplácení pojistné škody.

V řidičském průkazu jsme podle zákona § 84 zákona č. 361/2000 Sb povinni uvádět jakákoli zdravotní omezení i technické úpravy na vozidle. Slouží k tomu zadní strana řidičského průkazu a kolonka 12. Právě na tomto místě musí být uveden speciální číselný kód, který přesně definuje všechna omezení při řízení.

 

 „Citace z příslušné části zákona § 84 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích:“

Zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel § 84:

(1) Zdravotní způsobilostí k řízení motorových vozidel se rozumí tělesná a duševní schopnost k řízení motorových vozidel (dále jen "zdravotní způsobilost").

(2) Zdravotní způsobilost posuzuje a posudek o zdravotní způsobilosti vydává posuzující lékař na základě prohlášení žadatele o řidičské oprávnění nebo držitele řidičského oprávnění, výsledku lékařské prohlídky a dalších potřebných odborných vyšetření.

 

Jak získám harmonizační kód určující mé zdravotní omezení?

Určitě je nutné navštívit praktického lékaře s vyplněným formulářem "Prohlášení posuzované osoby ke své zdravotní způsobilosti". Ten následně vyplní "Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel", kde mj. uvede, zda je či není posuzovaná osoba zdravotně způsobilá k řízení a přesně specifikuje omezení do jednoho eventuelně několika harmonizačních kódů. Náklady na posouzení zdravotní způsobilosti hradí žadatel, tedy řidič motorového vozidla.

 

Jak získám harmonizační kód určující technické úpravy mého vozidla?

V tomto případě vám budou nápomocné firmy zabývající se úpravou vozidel pro hendikepované.

 

Kdo mi harmonizační kód zaznamená do řidičského průkazu?

S vyplněným lékařským posudkem byste měli navštívit Dopravní inspektorát a požádat o vydání nového řidičského průkazu, který potřebné harmonizační kódy bude uvádět. Stejný postup platí i v případě jakékoli změny zdravotního stavu, tedy i harmonizačního kódu. Pozor, za změnu jsou považovány i zdánlivé „drobnosti“, kdy se místo brýlí rozhodneme nosit kontaktní čočky.

 

Nevím, co ta čísla znamenají

Seznam více jak stovky harmonizačních kódů vydává a pravidelně aktualizuje Ministerstvo dopravy ČR. Právě na webových stránkách této instituce je vhodné kontrolovat, zda nějaká číselná kombinace na řidičském průkazu není zastaralá nebo chybí.

 

Opravdu je tak důležité mít i drobné změny zapsány v řidičském průkazu?

Ano, je. Za nedodržení odpovídajícího značení hrozí pokuta až dva tisíce korun. Také může dojít k výraznému krácení pojistné škody v případě nehody. Nemluvě o vážnějších situacích.

 

Při půjčování vozů ŠKODA od České asociace paraplegiků - CZEPA vás budeme na nutnost uvedení harmonizačních kódů v řidičském průkaze také upozorňovat. Podmínky půjčování vozů uvádíme  níže.

 

Zdroj: Redakce, Ministerstvo dopravy ČR. Foto: CZEPA

 


Související

Diskuse

BOrej | 19.12.2019 23:53

Ptal jsem na dopravním odboru našeho městského úřadu, který vydává řidičské průkazy a bylo mi sděleno, že úprava na ruční řízení nemusí být žádným kódem v průkazu uváděna. Údaj je uveden v malém i velkém technickém průkazu a to Policii při případné lustraci stačí. Navíc ruční ovládání jde i vypnout, pokud řídí někdo zdravý z rodiny. Jak by se to posuzovalo v tomto případě? Další možností je i to, že někdo udělal řidičák ještě před zraněním, nemocí, než se dostal na vozík a pouze vykonal kondiční jízdy na ručním řízení. Jak by to měl mít kódováno?

Bylo by potřeba opravdu jasně informovat vozíčkářskou klientelu, co je tedy nutné mít či nemít. Od oné reportáže v televizi Nova v létě se mohou názory dost lišit.

Hana Sixtová, sociální pracovnice CZEPA | 20.12.2019 13:15

Dobrý den, 
vyhláška o řidičských průkazech a registru řidičů (č. 31/2001 Sb.):

- v § 1 uvádí: "Na zadní straně řidičského průkazu podle odstavce 1 jsou pod následujícími číselnými znaky uvedeny tyto údaje: .....12. záznam o podmínění nebo omezení řidičského oprávnění a profesní způsobilosti řidiče uvedený harmonizovaným kódem podle § 11 a národním kódem podle § 11a."

- v § 11 uvádí: "V řidičském průkazu se uvádějí harmonizované kódy pod číselným označením 01 až 99, kterými se zaznamenávají podmínky a omezení řidičského oprávnění, profesní způsobilost řidiče a další administrativní záležitosti." ... ".

Z uvedeného vyplývá, že harmonizační kódy na ŘP uvedené být mají. Součástí harmonizačních kódů jsou například i kódy pro "ručně ovládanou provozní brzdu", "ručně ovládaný akcelerátor" či "akcelerátor či provozní brzda jako kombinovaný systém ovládaný jednou rukou".

I ten, kdo má roky platný řidičský průkaz, ale v průběhu života se mu změnil zdravotní stav a s tím i ovládání motorového vozidla technickou úpravou, by si podle našeho názoru měl nechat vydat nový ŘP se záznamem harmonizačních kódů. Je otázka, zda by neuvedení kódů více vadilo policii či pojišťovně při případné škodné události - necháváme na každém řidiči, jak s poskytnutou informací naloží...

Hodně štěstí na cestách,
Hana Sixtová, sociální pracovnice CZEPA

Přidej komentář
banner-handy.jpg
cpv_banner-3-2.jpg