Přidej
aktualitu
p1060317.jpg
20.10.2023 | Celá ČR | Monika Kupková, sociální pracovnice Odborného sociálního poradenství CZEPA | 1

Harmonizované kódy

Řídíte? Máte zdravotní omezení? Potřebujete k řízení upravený vůz? Pak jistě víte o povinnosti uvedení harmonizovaných kódů v řidičském průkazu...

Tématem harmonizovaných kódů jsme se již na webu Vozejkov zabývali… Nicméně opakování je matka moudrosti, proto jsme se rozhodli informace k tomuto tématu oprášit a aktualizovat.

Co je harmonizovaný kód?

Takzvané harmonizované kódy určují způsobilost řidiče k řízení a přesně vymezují jeho zdravotní limity. Jste-li osobou se zdravotním postižením, pak pravděpodobně k tomu, abyste mohl/a řídit, potřebujete vůz přizpůsobit Vašemu handicapu. 
Osoby s tělesným postižením povětšinou mívají provedeny úpravy v podobě ručního ovládání vozu (tj. využívají např. automatickou převodovku, ručně ovládaný akcelerátor, ručně ovládanou spojku či ručně ovládanou provozní brzdu). Všechny tyto úpravy musejí být zaznamenány nejen ve velkém technickém průkazu vozidla (sekce Další záznamy), ale i formou harmonizovaných kódů v řidičském průkazu. 
Jen dodáme, že i osoby, které nosí brýle či kontaktní čočky musí mít tato omezení také zapsána v ŘP (platí to i pro osoby, které mají například protézy/ortézy horních či dolních končetin).

Kde najdete přehled harmonizovaných kódů?

Harmonizované kódy a národní harmonizované kódy jsou uvedeny v příloze č. 5 vyhlášky č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění pozdějších předpisů.

Kde jsou harmonizované kódy v ŘP zaznamenány?

Ve vyhlášce č. 31/2001 Sb., § 1, odst. 5 se uvádí, že na zadní straně v kolonce 12 je proveden číselný záznam o podmínění nebo omezení řidičského oprávnění a profesní způsobilosti řidiče uvedený harmonizovaným kódem podle § 11 a národním kódem podle § 11a. 

Příklady harmonizovaných kódů:
01.01 Brýle
10.02 Automatická převodovka
15.02 Ručně ovládaná spojka
20.06 Ručně ovládaná provozní brzda
25.04 Ručně ovládaný akcelerátor

Co mi hrozí, když nebudu mít harmonizované kódy uvedeny v ŘP?

Zapsání harmonizovaného kódu do řidičského průkazu je nutné, a to především z hlediska pojištění. Pokud by nebyly kódy v řidičském průkazu zapsány, hrozí nebezpečí, že by pojišťovna nemusela vyplatit náhradu při nehodě, kterou by zavinil řidič se zdravotním omezením.
Dále Vám může hrozit odejmutí bodů a uložení pokuty.

Jak mám postupovat, když chci harmonizované kódy zapsat do ŘP?

Zapsání harmonizovaných kódů musíte předně řešit se svým praktickým lékařem. 

  • Náklady na posouzení zdravotní způsobilosti hradí žadatel, tedy řidič motorového vozidla.
  • S vyplněným lékařským posudkem poté navštívíte Dopravní inspektorát a požádáte o vydání nového řidičského průkazu, který potřebné harmonizační kódy bude uvádět. 
  • Stejný postup platí i v případě jakékoli změny zdravotního stavu, tedy i harmonizačního kódu. Pozor, za změnu jsou považovány i zdánlivé „drobnosti“, kdy se místo brýlí rozhodneme nosit kontaktní čočky.

Co dělat, když můj praktický lékař neví, jaké harmonizované kódy má do lékařského posudku uvést (souvisí např. s úpravou vozidla)?

Potřebné harmonizační kódy Vám jistě pomůžou vyspecifikovat úpravci vozidel pro osoby se zdravotním postižením – úpravci ručního ovládání musí zaznamenat úpravy vozidla do velkého technického průkazu (sekce Další záznamy), proto Vás dokáží podpořit i v samotné specifikaci harmonizovaných kódů. Se specifikací harmonizovaných kódů Vás můžou podpořit i autoškoly, které mají v nabídce automobily s ručním řízením a provádí výcviky/kurzy či kondiční jízdy s handicapovanými řidiči.

Odkazy na některé úpravce vozidel pro osoby se zdravotním postižením:

Budeme rádi, pokud nám sdělíte Vaše zkušenosti spojené s problematikou harmonizovaných kódů.

Zpracovala: Kupková Monika, DiS., sociální pracovnice Odborného sociálního poradenství CZEPA

Fotozdroj: CZEPA, z.s.

Diskuse

Monika Kupková, sociální pracovnice Odborného sociálního poradenství CZEPA | 13.11.2023 12:55

Níže přidáváme zkušenost jedné z našich pražských klientek, která nedávno řešila zapsání harmonizovaných kódů do ŘP. 

V půlce září jsem začala řešit platnost občanského průkazu a tak mě napadlo to spojit i s výměnou řidičského průkazu, jehož platnost mi končila začátkem listopadu. A to se později ukázalo jako dost zásadní věc.

 

Navštívila jsem dopravní inspektorát v Praze, kde vydávají řidičské průkazy. U okénka, které bylo cca 120 cm vysoké (jsem na elektrickém vozíku), se ptám paní, jestli i já si musím vzít číslo. Paní mi odpověděla, že samozřejmě a tak jsem si ho vzala. Asi po hodině čekání ke mně přišel pán z ochranky zeptal se mě, co potřebuji. Odpověděla jsem, že si jdu zařídit výměnu řidičského průkazu. Po chvíli pán znovu přišel a oznámil mi, že mám jít s ním a dovedl mě k přepážce. Paní na přepážce jsem řekla, co potřebuji. Úřednicí mi bylo sděleno, že v ŘP nemám zapsané tzv. harmonizační kódy pro ruční ovládání plynu. Musím mít potvrzení od lékaře s těmito kódy. Až budu mít potvrzení od lékařky (s harmonizačními kódy), tak mám přijít znovu k přepážce a bude to se mnou vyřízeno.

 

O harmonizačních kódech jsem vlastně nikdy neslyšela, První co mě napadlo, že zavolám do CZEPA. Mluvila jsem s Monikou Kupkovou a ta mi řekla, co harmonizační kódy znamenají a že je velmi důležité je mít zapsané v řidičském průkazu.

 

Začala jsem zjišťovat u mých kamarádů na vozíku, zda a jaké kódy mají zapsané v řidičském průkazu a kde je zjistím. První tip byl, že tyto kódy mi řeknou u firmy, která mi upravovala auto. Ve firmě na úpravu aut mě odkázali na Autoškolu Peml, která se specializuje na řidiče s handicapem. Učitel v autoškole mi sdělil, že musím mít od nich potvrzení o schopnosti řídit auto s ručním ovládáním. Je nutné si domluvit jednu kondiční jízdu v Autoškole Peml  v Přelouči (cca 100 km od Prahy). Pán mi poté vypsal papír s kódy a razítkem. Samozřejmě potvrzení bylo za poplatek.

 

S vystaveným potvrzením jsem navštívila mého praktického lékaře, s tím že potřebuji do řidičského průkazu zapsat harmonizační kódy (předala jsem mu potvrzení od Autoškoly Peml). Pan doktor se na mě usmál a ptal se mě, proč jsem jela až do Přelouče, že ty kódy by mi taky zvládl najít. Za ušetření práce jsem za potvrzení nic nemusela platit.

 

Návštěva číslo 2 na dopravním inspektorátu nedopadla podle mých představ. Vycházela jsem z minulé informace, že si musím vzít číslo a vyčkat si frontu. Čísla pro tento den došla, takže jsem to musela zkusit další den. Třetí návštěva na inspektorátu byla plná nečekaných zvratů. Vzala jsem si opět číslo a zařadila se na elektrickém vozíku mezi další čekající. Tentokrát žádný hodný pán z ochranky tu nebyl, aby mě posunul ve frontě. Po cca 2,5 hodinách jsem se konečně dostala k přepážce. Úřednici jsem předala všechny papíry, a protože byla v zácviku, šla se zeptat, jak to má řešit. Když se vrátila, řekla mi, že toto u přepážky nevyřizují a že s tímto požadavkem musím na jiné oddělení - do 6. patra. V tu chvíli jsem dostala takový vztek a začala se rozčilovat, že po 2,5 hodinách čekání musím jinam, když jsem minule dostala informaci, že to řeší na přepážce. Další zjištění mě přivedlo ještě do většího varu. Paní se mě zeptala, proč jsem čekala 2,5 hodiny, když mám s průkazkou ZTP/P přednost a čekat frontu nemusím. Odpověděla jsem, že mi na informacích řekli, že si musím vzít číslo i já.

 

Takže jsem se musela vydat do vedlejší budovy do 6. patra. Tam se však nacházel zvonek tak vysoko, že jsem na něj neměla šanci dosáhnout. Musela jsem tedy zpět na recepci, kde jsem dostala číslo na paní v kanceláři. Té jsem následně musela zavolat, aby mi přišla otevřít.

Již značně velmi podrážděná, jsem opět vyprávěla celý příběh znovu. Od úřednice jsem se dozvěděla, že zapsat harmonizační kódy do řidičského průkazu není tak snadné, jak jsem si myslela. Musí se zahájit správní řízení na základě žádosti lékaře a po splnění všech správních lhůt se vydá rozhodnutí, které musí nabýt právní moci. Teprve poté se dají tyto kódy zapsat do řidičského průkazu. Úřednice mi nabídla, že by se celé řízení dalo urychlit. Nabídla se, že vše připraví, poté mi zavolá a já jen přijdu vše potřebné podepsat. Když se vzdám lhůty pro odvolání, rozhodnutí nabyde právní moci a já půjdu dolů k přepážce bez čekání a tam přijmou moji žádost. Plná negativních dojmů jsem cca po 4 hodinách odjížděla domů opět bez řidičského průkazu.

 

Čtvrtá návštěva již proběhla velmi svižně. Po cca 25 minutách vše vyřízeno. Nyní jsem vyčkala 14 dní, až nový řidičského průkazu bude zpracovaný.  

 

Pátá návštěva byla ze všech nejrychlejší. Už jsem věděla, že mám jít rovnou na informace a důrazně si vyžádat přednost. Za 10 minut jsem měla nový řidičák a jela spokojeně domů.

 

Byla jsem velmi ráda, že jsem nový řidičský průkaz začala řešit, tak brzo. Místo standardní doby 14 – 20 dní, mi to celé trvalo skoro 6 týdnu. Všem vřele doporučují zapsání harmonizačních kódů řešit s dostatečným předstihem.

 

Děkujeme naší klientce za sdílení osobní zkušenosti.

Přidej komentář
banner-handy.jpg
cpv_banner-3-2.jpg