Přidej
aktualitu
demonstrace_stop_zdrazeni_soc_sluzeb_leden2022_stepanlohr.jpg
demonstrace_stop_zdrazeni_soc_sluzeb_leden2022_aj_stepanlohr.jpg
demonstrace_stop_zdrazeni_soc_sluzeb_leden2022_mh_stepanlohr.jpg
demonstrace_stop_zdrazeni_soc_sluzeb_leden2022_hs_stepanlohr.jpg
28.1.2022 | Hana Sixtová, sociální pracovnice CZEPA | 1

Zdražení sociálních služeb - novela vyhlášky

CZEPA odevzdala na MPSV ČR připomínky k návrhu novely vyhlášky č. 505/2006 Sb. Bojujeme tak proti zdražení sociálních služeb bez kompenzace.

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR připravilo novelu vyhlášky č. 505/2006 Sb. Tato vyhláška stanovuje maximální ceny za jednotlivé sociální služby - tedy ceny, které Vám poskytovatelé sociálních služeb mohou účtovat a Vy je hradíte obvykle z příspěvku na péči či doplácíte z jiných zdrojů.

Cenu za přímou péči (osobní asistenci) je navrženo zvýšit ze 130 Kč/hod. na 145 Kč/hod.
Cenu za oběd je navrženo zvýšit ze 75 Kč na 90 Kč. Cenu za donášku/dovoz jídla z 30 Kč na 40 Kč.
Cenu za velký nákup ze 115 Kč na 140 Kč. Cenu za praní 1 kg prádla z 70 na 80 Kč.
V pobytových sociálních službách je navrženo zvýšit poskytnutí ubytování z 210 Kč na 250 Kč a celodenní stravu ze 170 Kč na 205 Kč.

Zvýšení cen je navrženo od 1. března 2022.

Asociace CZEPA se seznámila s návrhem vyhlášky a na MPSV ČR odeslala zpracované připomínky (viz. příloha). Ve zkratce můžeme připomínky shrnout do několika bodů:

  • MPSV nedodrželo legislativní pravidla - je sledován dopad na státní rozpočet, veřejné rozpočty a rozpočty poskytovatelů služeb; proti legislativním pravidlům je zcela ignorován dopad na osoby se zdravotním postižením, sociálně slabé a další znevýhodněné skupiny.
  • Návrh úpravy cen reaguje na požadavky poskytovatelů služeb, nikoliv na potřeby jejich uživatelů. Dle zdůvodnění MPSV návrh reaguje na inflaci zvýšenou o 6%, ale např. cena za péči je navržena zvýšit o více než 11%, zvyšuje se tak finanční zatížení klientů sociálních služeb. Návrh novely uvádí: "Naopak návrh přináší mimo jiných pozitiv i snížení tlaku na státní rozpočet, což je vítané, obzvláště v situaci, kdy je zapotřebí omezovat výdaje státního rozpočtu v souladu s programovým prohlášením vlády. Negativní dopad v podobě vyšších nákladů nemá návrh ani pro poskytovatele sociálních služeb....Zvýšení maximálních úhrad otevře možnost větší finanční participace rodinných příslušníků klientů sociálních služeb a dalších osob..."
  • Návrh nereflektuje dostupné statistické údaje o finančním zajištění osob se zdravotním postižením. Ve zdůvodnění je uvedeno "Maximální výše částek úhrad klientů za poskytované sociální služby nebyly zvyšovány více než 8 let, a to i přesto, že v tomto období došlo k zásadnímu růstu průměrných výdělků i starobních důchodů, které dokonce zaznamenaly několikeré navyšování rovněž nad rámec pravidelné zákonné valorizace." Podle statistických údajů ČSSZ však více než 50 % příjemců invalidních důchodců III. stupně výší svého důchodu nedosahuje částky průměrného důchodu. A více než 75% těchto důchodců výší svého důchodu v roce 2020 nedosáhlo úrovně minimální mzdy. Pokud se mají zvýšit ceny za přímou péči, je třeba adekvátně zvýšit příspěvek na péči.
  • Návrh nepodporuje deinstitucionalizaci, zachování zdraví a právo na zachování lidské důstojnosti. Snížení finanční dostupnosti péče povede k pasti rodinných pečujících, k omezení čerpání terénní péče, hrozí fatální dopady na zdraví a na životy. Možnost žití v domácím prostředí s podporou externích poskytovatelů sociálních služeb je klíčovým tématem zachování lidské důstojnosti a svobody. 
  • Asociace CZEPA v praxi zaznamenala nejen nastavení maximálních cen za službu, ale současně i její neoprávněné navyšování, které potvrdilo inspekční šetření. Proto požadujeme, aby byl v rámci novely zpřesněn výklad pojmu "čas nezbytný k zajištění úkonů". Vyhláška stanovuje maximální ceny za služby (nyní např. 130 Kč/hodinu osobní asistence) "podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů". Někteří poskytovatelé ale do tohoto času klientovi účtují i administrativu, přípravu automobilu, dopravu, fasování ochranných prostředků atp.

 

 

Zdroj foto: Štěpán Lohr

 


 


Související


Příloha

czepa_pripominky_novela505_2006_podpisaj.pdf [267.4 kB]

Diskuse

Hana Sixtová, sociální pracovnice CZEPA | 21.2.2022 9:37

9. 2. 2022 MPSV ČR vydalo tiskovou zprávu s konkrétními informacemi o novele vyhlášky, tedy i s navrženými úpravami maximálních limitů cen za sociální služby. 

Dobrou zprávou je, že přímá péče (osobní asistence, pečovatelská služba) bude za hodinu péče navýšena "jen" o 5 Kč (místo plánovaného zvýšení o 15 Kč/hodinu péče).

Viz.: https://vozejkov.cz/cz/aktuality/zvyseni-cen-socialnich-sluzeb-tiskova-zprava

Přidej komentář
skoda_handy_banner_550_160_2.jpg
baner-skoda-neridit_550x160_4.png