Není mi dobře, mám jít k lékaři?

V těchto dnech není osobní návštěva vhodná. Pokud je to možné zkontaktujte lékaře nejprve telefonicky, osobně pouze budete-li k tomu vyzváni.

 

Mám obavy z nákazy, co mám dělat?

Opět je vhodné kontaktovat svého ošetřujícího lékaře. Linku 155 nebo 112 kontaktujte pouze v ohrožení života, nebo pokud na sobě pociťujete závažné příznaky.

 

Kdo je nejvíce ohrožen

Zjednodušeně řečeno, ten, kdo nebyl v dobré zdravotní kondici ještě před pandemií. Jde především o chronicky nemocné, osoby s oslabenou imunitou a seniory. Ale vždy hraje roli váš aktuální zdravotní stav.

 

Lékař mne odmítl ošetřit…

V takovém případě se obraťte na svou zdravotní pojišťovnu prostřednictvím kontaktních telefonních čísel zde uvedených. Totéž platí i v případě, že svého ošetřujícího lékaře nemáte.

 

Kde najdu seznam odběrových míst?

Na webu MZČR. Seznam obsahuje i místa, kde není nutné doporučení.

 

Byl jsem v rizikové oblasti nebo v kontaktu s rizikovou osobou

Je třeba kontaktovat svého ošetřujícího lékaře a zůstat v karanténě. Nenavštěvujte jej osobně.

 

Jak se proti nákaze COVID-19 preventivě chránit?

Je třeba dodržovat základní hygienická pravidla a používat ochranné prostředky. Je vhodné posilovat imunitu, vyhýbat se nadměrnému kontaktu s lidmi a rizikovému prostředí.

 

Jaké používat ochranné pomůcky?

Povinností je nosit jakoukoli ochranou nosu a úst například roušku, šátek, či ústenku. Využívejte také rukavice, jakékoliv. Nebo alespoň igelit či kapesník, pokud se dotýkáte potencionálně rizikových předmětů, hlavně klik či madel.

 

Je lepší používat respirátor s ventilem nebo roušku?

Při nošení respirátoru s ventilem je nositel chráněn, ale ohrožuje své okolí, protože viry vylučuje do okolí. Přes respirátor s ventilem je vhodné nosit ještě látkovou roušku.

 

Existuje již na onemocnění COVID-19 dostupná léčba? 
V současné době neexistuje žádná léčba specifická pro COVID-19, jako je to u mnoha virů. Léčba je založena na řešení symptomů běžně dostupnými léky.  Alternativní přípravky se zatím také neukazují jako úspěšné. Buďte trpělivý, mnoho vědců se věnuje výzkumu léku/vakcíny, zatím nám nezbývá než důsledně dodržovat preventivní opatření. 

 

Jaký je rozdíl mezi COVID-19 a novým koronavirem SARS-CoV-2? 
Koronavir SARS-CoV -2 je to název viru, který způsobuje onemocnění COVID-19. 

 

Budu mít horší průběh onemocnění COVID-19, když jsem po úraze míchy?
Zatím nemáme dostatek informací o konkrétních dopadech a průběhu onemocnění COVID-19 na lidi s poraněním míchy. Imunita je u lidí po poranění míchy z mnohých důvodů oslabená, částečně to souvisí s rozsahem míšního poškození.  Pokud jste celkově zdrávi a nemáte problémy s dýcháním a žádné další zdravotní potíže, nemusí být průběh onemocnění vážný. Pokud jste kvadruplegici nebo paraplegici a máte problém s dýcháním nebo kašláním, může být váš průběh závažnější.
Každý den mi chodí pomáhat osobní asistent, můžu něco dělat, abych snížil možnost  onemocnění COVID-19? 
Pro lidi, kterým zajištují asistenti/pečovatele každodenní osobní asistenci, může být obava před onemocněním COVID-19 obzvláště znepokojivá. 

Máme několik doporučení: 

  • Požádejte svého pečovatele, aby nosil rukavice nebo si minimálně opláchnul ruce dezinfekcí pokaždé, když za vámi přijde.  Týká se to nejen v případě, že na vás bude sahat, ale také pokud vám bude uklízet či chystat jídlo. Dezinfekci raději mějte připravenou. 
  • Požádejte svého asistenta/pečovatele, aby nosil roušku. 
  • Pokud se vám zdá, že váš asistent není úplně zdravý, raději jeho pomoc odmítněte 
  • Minimalizujte počet lidí, se kterými přicházíte do kontaktu a to znamená i asistentů
  • Pokud se jedná o zaměstnance profesionálních služeb, který nevyužívá ochranných pomůcek informujte o tom jeho zaměstnavatele.
  • Mějte zjištěné další službě fungující v místě vašeho bydliště, domluvte se s přáteli nebo členy vaší rodiny, zda mohou pomoci s některými úkony, pokud však nevykazují příznaky onemocnění. 
  • Pro další typy péče se můžete obrátit na sociální pracovníky CZEPA, Paracentra Fénix, Centra Paraple

 

Je možné, že situace omezí dostupnost zdravotního materiálu?  
Dodavatelé pomůcek fungují v normálním režimu a výroba pomůcek není omezená. Zatím není čeho se obávat.  V tuto chvíli však mohou být dodávky pomalejší než je běžné, je potřeba s tím počítat. 

 

Delší dobou řeším dekubity,  jsem více ohrožen COVID-19? 
Odborníci zatím za hlavní přenos nákazy považují respirační cesty. O koronaviru  SARS-CoV-2 toho víme velmi málo a není jasné, zda může být dekubit místem vstupu nákazy. V tomto období je potřeba péči o dekubity věnovat ještě větší pozornost a dodržovat všechna doporučení, protože lékařská pomoc může být méně dostupná. Převazy by měla zaškolená pečující osoba provádět s rouškou a rukavicemi.  Konzultujte hojení dekubitu s odborníky na hojení ran raději na dálku, posílejte jim fotky, skypujte, zavolejte. Pokud potřebujete poradit s hojením dekubitu a dalšími opatřeními obraťte se na vedoucí ošetřovatelského úseku Ivanu Kučerovou kucerova@paraple.cz. nebo Zdeňku Faltýnkovou, spinální specislitku CZEPA faltynkova@czepa.cz.

 

Hojím dekubit, podle lékaře pomalu smím zatěžovat, na koho se mohu obrátit o radu se sedákem a vozíkem?
Obraťte se mailem či telefonicky na ergoterapeutky Zdeňku Faltýnkovou,  faltynkova@czepa.cz, tel.607 453 501 a na Barboru Rusínovou, rusinova@paraple.cz.

 

Kam se mohu obrátit s dalším odborným dotazem?

Využijte některou ze základních informačních linek nebo využijte virtuální sestru Anežku, která vám najde informace k prevenci, léčbě, karanténě, cestování, zavedeným opatřením a dalším tématům. Pokud si s ní nebudete rozumět, může vás přepojit na živého operátora na lince 1212.

 

Sekce Covid-19 na webu Vozejkov.cz byla zpracována s využitím těchto zdrojů: CZEPA,  MZČR, VLÁDA ČR, OSN, ČT 24, Seznam TV, ČSML, YouTube, Centrum Paraple TV, Červený kříž, VZP, ECDC, Terap, Život 90, Adra.

banner-handy.jpg
cpv_banner-3-2.jpg