Osoby s postižením jsou skupinou naší společnosti, která je kromě seniorů více ohrožena, pokud dojde k nákaze. Mnozí čelí různým zdravotním komplikacím a musí se chránit o to více. Není na místě podléhat panice, ale je nutné přísně a důsledně dodržovat všechna preventivní opatření.

 

Doporučení pro prevenci před nákazou virem Covid - 19 pro klienty po míšním poranění Česká asociace paraplegiků - CZEPA, z. s.

Vážení členové CZEPA a ostatní klienti po spinálním poranění,

jste skupinou naší společnosti, která je kromě seniorů více ohrožena na zdraví při onemocnění v důsledku koronavirové infekce. Jde hlavně o ty z Vás, kteří máte v důsledku poškození míchy omezené dechové funkce včetně schopnosti vykašlávání (tetraplegici a paraplegici s vyšším hrudním poraněním). Poškození míchy s sebou obvykle přináší i oslabení imunity a různé zdravotní komplikace (dekubity, uroinfekce...). V současné chvíli ještě není shromážděno dostatek informací o konkrétních dopadech koronaviru COVID-19 na zdraví lidí po poranění míchy, průběh je individuální i u běžné populace, kdy hrají roli faktory jako je vyšší věk, diabetes, srdeční a plicní onemocnění, kouření.

Není na místě podléhat panice, ale je nutné přísně a důsledně dodržovat všechna preventivní opatření, která jsme se pokusili pro Vás sepsat s využitím doporučení České lékařské společnosti pro míšní léze ČLS JEP a informací Centra Paraple, o.p.s.:

 

Preventivní opatření a doporučení v rámci uspokojování fyziologických potřeb:

- pokud potřebujete asistenci při vyprazdňování močového měchýře a stolice, musí asistující osoba striktně dodržovat hygienická opatření, používat ochranné rukavice a roušku, a to zvláště asistent či rodinný příslušník, který opouští domácnost. (inspiraci najdete na DVD Zásady péče…, viz. níže odkaz na CZEPA videa) - pokud potřebujete asistenci při osobní hygieně, používejte raději tekuté mýdlo s desinfekcí (např. Dettol) než mýdlovou kostku. Asistent musí používat rukavice a roušku, na utření používejte každý pouze svůj vlastní ručník. To platí pro všechny osoby pohybující se po domácnosti.

- při osobní hygieně věnujte Vy i asistující osoba velkou pozornost kontrole míst, náchylných k otlakům až dekubitům (sedací partie, boky, kotníky...). Pokud se objeví začervenání místa, ihned místo odlehčete a dodržujte pravidelné polohování.

- pokud potřebujete asistenci při pití a jedení, nepijte nápoje z láhve ani z plechového obalu, kdy je pravděpodobné, že se napil nebo dotýkal obalu někdo jiný i v případě někoho blízkého. Používejte svou osobní lahev či sklenici a hrnek. Dodržujte pitný režim. Při zvýšené teplotě nezapomeňte zvýšit příjem tekutin.

- věnujte se zvýšené hygieně dýchacích cest, pokud nejste schopni dostatečně hlen vykašlat, věnujte se dechovým cvičením a vykašlávání s pomocí asistující osoby. Nezapomeňte častěji větrat a nekuřte.

 

Preventivní opatření a doporučení v rámci potřeb cítit se bezpečně a ve fyzické a psychické pohodě:

- doporučujeme redukovat kontakty s jinými lidmi na minimum. Využívejte proto k pomoci, pokud možno jednoho asistenta či rodinného příslušníka, který maximálně dodržuje všechna preventivní doporučení (jak v domácím prostředí, tak venku). Aktivně žádejte všechny pečující a asistenty, aby během návštěvy používali roušku, při příchodu si myli a dezinfikovali ruce, stejně jako před každým úkonem, který s Vámi budou provádět.

- myjte a dezinfikujte pravidelně všechny povrchy, kterých se dotýkáte a používejte antibakteriální vlhčené ubrousky na dezinfekci předmětů, které používáte (klávesnice, vypnutý mobilní telefon, obruče kol vozíku),

- instruujte všechny své blízké, přátele a pečovatele, aby Vás v případě jakýchkoliv příznaků onemocnění nenavštěvovali! Proto si předem zajistěte náhradní asistenci pro případ, že onemocní člen rodiny, či jiná asistující osoba.

- mějte průběžně doma dostatek trvanlivých potravin, stejně tak jako toaletní papír a další hygienické pomůcky, jako jsou inkontinenční podložky, kalhotky nebo katetry, které denně používáte. Zásadní je rovněž dostatek všech používaných léků. Využívejte služby dovozu potravin.

- pokud musíte nutně opustit domov, použijte primárně respirátor s označením FFP2 nebo FFP3, pokud jej nemáte, použijte alespoň jednorázovou, spíše ale textilní roušku či šátek, který po návratu domů vyperte. Minimálně jezděte MHD.

- zjistěte si předem od praktického lékaře nebo na internetu kontakt na spádovou hygienickou službu.

- navštěvujte zdravotnická zařízení pouze z vážných důvodů, nutnost vaší návštěvy konzultujte s lékařem, posoudí vážnost zdravotního problému a určí čas návštěvy s ohledem na minimalizaci přítomnosti osob v čekárně.

- v případě, že na sobě pocítíte příznaky nákazy, volejte ihned hygienickou službu s informací, že jste imobilní, ať zajistí odběrovou sanitu, která přijede k Vám domů a provede odběr na přítomnost koronaviru,

- při lehkém průběhu onemocnění (teplota do 38 °C, pocit nachlazení, bolesti kloubů, občasný kašel) pro Vás bude lepší zůstat v domácím prostředí a užívat běžné léky tak jako u jiných typů viróz.

- při těžším průběhu onemocnění (zahlenění s obtížným odkašláním, dušnost, horečka nad 38 °C, malátnost) bude nutná hospitalizace na oddělení vyčleněném pro ošetřování pacientů s koronavirovou infekcí, kam Vás dopraví rychlá záchranná služba po zavolání na dispečink 1212 nebo na linku 1234. Neočekávejte specializované lůžko pro spinální pacienty a informujte ošetřující personál o vysokém riziku vzniku dekubitu a nutnosti polohovat střídavě na boky a záda každé tři hodiny.

- dodržujte zásady zdravého způsobu života, jezte zdravě, dodržujte pitný režim, věnujte se pohybové aktivitě v rámci domácí autorehabilitace udržujte se ve fyzické i psychické kondici.

- snažte se udržovat si veselého ducha, nezapomeňte se smát, klidně i vtipům o koronaviru, pomůžete zvládnout možnou "ponorkovou nemoc" a předejít konfliktním situacím ve vaší domácnosti. Buďte pozitivní a využijte možnosti být nedobrovolně doma ke zpomalení našeho uspěchaného života. Stres a strach totiž potlačuje imunitní systém a ten nyní potřebujeme mít ve formě více než kdy jindy. Neostýchejte se v krizové situaci využít odborného poradenství psychologa nebo sociálních pracovníků CZEPA, Centra Paraple, ParaCENTRA Fenix,

- využívejte sociálních sítí k eliminaci pocitu sociální izolace, věnujte se ale i rodině, zvláště dětem a seniorům, kteří potřebují více Vás, ne sociální sítě,

- nejlepší prevencí je jednoznačně zodpovědná péče o sebe sama. Je to komplex všeho co děláme a jak se ke svému tělu chováme. Od uspokojování nejzákladnějších životních potřeb, jakými jsou stravování či výkon fyziologické potřeby, po péči o zdraví a psychickou pohodu.

 

Zdravotní stav můžete konzultovat na Spinální jednotce FN Motol na telefonu 224 439 207 nebo 224 439 253.

Informace o zásadách péče, prevenci zdravotních komplikací a o možnostech cvičení v domácím prostředí najdete na webu https://czepa.cz/edukacni-videa/  (zelený pruh dole) nebo na YouTube kanálech:

 

OBECNÉ AKTUÁLNÍ INFORMACE O KORONAVIRU COVID-19 NAJDETE: HTTPS://KORONAVIRUS.MZCR.CZ/,  HTTPS://WWW.AKTUALNE.CZ/

 

 • CELOSTÁTNÍ BEZPLATNÁ INFORMAČNÍ LINKA  -  1212
 • Nonstop linka pro seniory na území celé České republiky            840 111 122
 • Pražská nonstop linka Život 90                                                      800 160 166

(pro osamělé seniory, kterou mohou využívat i osoby s postižením – aktuální informace o situaci, v případě nutnosti možnost objednání potravin hygienických potřeb a léků, možnost upozornit na lidi v okolí, kteří by potřebovali pomoc)

Za CZEPA sepsala Zdeňka Faltýnková, specialista na spinální problematiku.


 

Doporučení Centra Paraple

Doplňující informace a doporučení ohledně Koronaviru (COVID-19) lidem po poranění míchy

V současné chvíli ještě není shromážděn dostatek informací o konkrétních dopadech koronaviru COVID-19 na zdraví lidí po poranění míchy. Imunita je u těchto lidí oproti běžné populaci oslabená. Jak můžeme sledovat kolem sebe, průběh onemocnění může být značně individuální, je potom těžké říci, jaký průběh bude mít konkrétně u vás. Lze předpokládat, že horší průběh mohou mít lidé s omezenými dechovými funkcemi a se zhoršenou schopností vykašlávání. Proto jsou nejvíce ohroženou skupinou kvadruplegici a paraplegici, kteří mají následkem míšního poškození sníženou funkci dechových svalů.  Dalšími rizikovými faktory jsou věk, diabetes, srdeční a plicní onemocnění, stavy s dlouho hojícími se ránami, časté uroinfekce a kouření.

Zůstaňte pozitivní

Čtení o tom, že patřím do ohrožené skupiny, nemusí být příjemné. Ale při pročítání doporučení, která byla sepsána od srdce a s přáním podpořit udržení vašeho zdraví, snad o něco málo lehčí. Základem je totiž zůstat pozitivní.

Popsaná doporučení vycházejí z pozorování zvyklostí našich klientů a jejich rodinných příslušníků.

 

Prevence je důležitá -  to stále platí

Zlepšujte dýchání a trénujte odkašlávání

Pravidelné zlepšování dechových funkcí doporučujeme všem. Zapojte dechové cviky například do ranních rozcviček nebo třeba když si dopřejete malé zastavení v přírodě, na slunci…

Pro kvadruplegiky a vyšší paraplegiky by dechové cvičení mělo být pravidelné a cílenější. Většina z vás trénovala dechové funkce na spinálních jednotkách a rehabilitačních ústavech. Dechová cvičení nejsou náročná a některá z nich můžete zvládat i bez asistence. Pokud máte doma respirační pomůcky, neváhejte je použít. Neváhejte nacvičovat také odkašlávání. Kašel je důležitý pro udržování plic bez hlenů, čímž zabraňuje množení infektu.

Trénink dýchání zařaďte každý den a to i několikrát.

Naši fyzioterapeuti pro vás chystají praktické typy, jak na to. Pokud potřebujete individuální poradenství k dechovým cvičením nebo využití respiračních pomůcek, ozvěte se nejlépe na jejich mailové adresy.

 

Nezapomeňte na desinfekci ráfků, kol, obručí

Koronavirus je držák, na mědi vydrží 12 hodin, na oceli a plastu až 72 hodin!! Pokud jste byli venku, otřete si pokaždé kola a ráfky. Pokud máte možnost, střídejte jeden vozík na doma, druhý na ven. Pokud používáte jednorázové nebo jiné rukavice nesundávejte je ústy!

Dezinfekční prostředek na ruce funguje dobře a lze ho použít i venku. Aby měl správnou účinnost, měl by obsahovat alespoň 70 % alkoholu. Momentálně není taková desinfekce běžně k dostání, ale věříme, že se situace brzy změní, protože se mnoho českých firem zapojilo do jejich výroby.

Po použití dezinfekce použijte ochranný krém. Tip: Pokud nemáte po ruce desinfekci, můžete v nouzi použít i absint nebo slivovici. Hodně klientů používá ústa k pomoci při různých činnostech. Pokuste se jejich užívání omezit zejména venku, ale i doma. Ústa jsou pro COVID-19 hlavní vstupní branou do vašeho těla.

Po kontaktu s chodícími si oplachujte obličej. Jak známo, všechno padá díky gravitaci dolů, i prach a kapénky. Pro nákupy a další zařizování využijte služby v místě bydliště. Pravděpodobně i ve vašem okolí působí dobrovolníci, kteří mohou nakoupit a zařídit potřebné. Pokud o takých službách nevíte – neváhejte zavolat našim sociálním pracovnicím a ty vám pomohou zmapovat vaše okolí. Dbejte na zvýšenou hygienu při a po cévkování a vyprazdňování stolice. Omezte kouření nebo ještě lépe přestaňte kouřit, kouření zhoršuje průběh nemoci. Pokud máte otevřenou ránu (dekubit, spálenina) snažte se ji co nejrychleji dohojit.

Hydratace je vždy důležitá. Snažte se pít každou hodinu, když jste vzhůru. Stačí 100 – 150 ml. Toto množství tekutin zvýší hydrataci vašeho těla bez výrazného ovlivnění naplnění močového měchýře. Pokuste se, i přes přísná opatření a značná omezení, každý den vyrazit na čerstvý vzduch. Vyjeďte na zahrádku, terasu, lesní cestu. Pobyt venku přispívá ke zvyšování vaší obranyschopnosti. Vitamín D získaný ze slunce významně podporuje imunitu.

Připravte si kontakty na svého praktického lékaře a hygienickou stanici, přečtěte si doporučení stránkách https://koronavirus.mzcr.cz/.

 

Co dělat, pokud máte podezření na COVID-19

K hlavním příznakům tohoto onemocnění patří horečka, kašel, pocit zhoršeného dýchání, dušnost, únava a bolest hlavy. Zůstaňte doma a kontaktujte svého praktického lékaře nebo krajskou hygienickou stanici. Pravděpodobně vás přijede někdo otestovat domů, nechoďte na odběrová místa.

1212 je informační linka, kde vám také poradí.

V případě, že máte horečku a zhoršené dýchání volejte 155 a sdělte jim, že máte podezření na COVID-19 a že jste člověk s poraněním míchy, na vozíku nebo se zhoršenou mobilitou.

 Co vám pomůže: Být na tuto zprávu připravení a mít vše promyšleno. Pokud jste infikovaní, neznamená to, že musíte být nutně hospitalizovaní. Zaleží na tom, jak bude zajištěná vaše asistenční péče.

Pro případ, že budete hospitalizovaní, si připravte potřebné antidekubitní pomůcky, cévky, pleny, čípky. Informujte ošetřující personál o zvýšených rizicích vzniku dekubitů a nutnosti polohování a využití antidekubitních matrací. Informujte ho o prevenci uroinfekcí, o specificích vyprazdňování stolice a předložte kartičku autonomní dysreflexie.

Zdravotní stav můžete konzultovat na Spinální jednotce FN Motol na telefonu 224 439 207 nebo 224 439 253.

 

Přejeme vám, ať jste zdrávi!

  

DOPORUČENÍ PRO PREVENCI A ONEMOCNĚNÍ COVID-19 U OSOB S MÍŠNÍ LÉZÍ

U populace s míšní lézí je třeba počítat se zvýšeným rizikem v souvislosti s onemocněním Covid-19. Dosud nebylo prokázáno, že by lidé s poraněním míchy byli více náchylní ke koronavirové infekci než běžná populace. Mohou však mít zhoršenou imunitu nebo oslabené dýchání, což může znamenat závažnější průběh infekce a horší důsledky. Proto by měli jak osoby s míšní lézí, tak jejich rodinní příslušníci či pečovatelé dodržovat doporučení přísněji než běžná populace.

 

 • Čím méně kontaktů, tím lépe. Využívejte proto pokud možno jednoho asistenta či rodinného příslušníka, který maximálně dodržuje všechna preventivní doporučení.
 • Zajistěte si předem náhradní asistenci pro případ, že onemocní člen rodiny, pečovatel či osobní asistent, který tuto službu vykonával.
 • Měli byste mít doma dostatek trvanlivých potravin, stejně tak jako toaletní papír a další hygienické pomůcky, jako jsou podložky nebo katetry, které denně používáte. Zásadní je rovněž dostatek všech používaných léků.
 • I přes výše uvedené zásoby mějte vždy domluvený kontakt alespoň na dvě osoby, které v případě potřeby zajistí doplnění potřebného sortimentu.
 • Omezte kontakt s okolím na minimum.
 • Požádejte všechny pečovatele a osobní asistenty, aby během návštěvy používali roušku, při příchodu si myli a dezinfikovali ruce, stejně jako před každým úkonem, který s Vámi budou provádět.
 • Pravidelně myjte a dezinfikujte všechny povrchy, kterých se dotýkáte a používejte dezinfekční ubrousky na předměty, které používáte (klávesnice, mobilní telefon).
 • Instruujte všechny své blízké, přátele a pečovatele, aby Vás v případě jakýchkoliv příznaků onemocnění nenavštěvovali!
 • Pokud musíte nutně opustit domov, použijte respirátor s označením FFP2 nebo FFP3, pokud možno nevyužívejte městskou hromadnou dopravu a udržujte odstup od jiných lidí, nejlépe 4 m. Pokud nemáte respirátor, použijte alespoň roušku či šátek, který po návratu domů vyperte.
 • Zjistěte si předem od praktického lékaře nebo na internetu kontakt na spádovou hygienickou službu.
 • Další doporučení se shodují s doporučeními pro běžnou populaci – mytí rukou, dostatek vitamínů, kvalitní spánek, snížení stresu, nesahání do obličeje, nepodávání rukou.

 

V případě, že na sobě pocítíte příznaky, volejte hygienickou službu s informací, že jste imobilní, ať zajistí odběrovou sanitu, která přijede k vám domů a provede odběr na přítomnost koronaviru.

 

Při lehkém průběhu onemocnění (teplota do 38 st C, pocit nachlazení, bolesti kloubů, občasný kašel) pro vás bude lepší zůstat v domácím prostředí a užívat běžné léky tak jako u jiných typů viróz.

 

Při těžším průběhu onemocnění (zahlenění s obtížným odkašláním, dušnost, horečka nad 38 st C, malátnost) bude nutná hospitalizace na oddělení vyčleněném pro ošetřování pacientů s koronavirovou infekcí, kam Vás dopraví rychlá záchranná služba po zavolání na dispečink (1212). Neočekávejte specializované lůžko pro spinální pacienty a informujte ošetřující personál o vysokém riziku vzniku dekubitu a nutnosti polohovat střídavě na boky a záda každé tři hodiny.

 

Zdravotní stav můžete konzultovat na Spinální jednotce FN Motol, tel. 224439207 nebo 9253.

 

Doc. MUDr. Jiří Kříž

Primář Spinální jednotky FN Motol

Předseda České společnosti pro míšní léze

banner-handy.jpg
cpv_banner-3-2.jpg