Pravidla Poradny

Poskytujeme poradenství zejména lidem, kteří se pohybují na vozíku, prioritně v těchto oblastech:

 • přiznání průkazu osoby se zdravotním postižením (ZTP, ZTP/P),

 • příspěvek na péči,

 • příspěvek na mobilitu,

 • příspěvek na zvláštní pomůcky (typicky v souvislosti s bezbariérovými úpravami bydlení či koupí a úpravou motorového vozidla),

 • zajištění a využívání zdravotnických prostředků (kompenzačních pomůcek),

 • prevence zdravotních komplikací,

 • soběstačnosti v aktivitách běžného dne,

 • bezbariérových úprav prostředí,

 • mobility,

 • partnerských vztahů, sexu a rodičovství,

 • vzdělávání a uplatnění ve společnosti,

 • služeb organizací pro pomoc osobám se zdravotním postižením.

Ve spolupráci s externími specialisty jsme připraveni konzultovat témata odškodnění pracovního úrazu či úrazu spojeného s provozem motorových vozidel; sexuality osob s poraněním míchy či jiných zdravotních komplikací spinálních pacientů. Při konzultaci s externími odborníky je dotaz v plném znění postoupen s žádostí o vyjádření a následně zpracována odpověď odborníka do poradny.

Pokud Váš dotaz nespadá do těchto oblastí, není v našich kompetencích jej kvalifikovaně zodpovědět. Neposkytujeme výpočet dávek, lékařské konzultace či posuzování zdravotního stavu, dluhové poradenství ani daňové poradenství.

Pokud potřebujete odpověď upřesnit, můžete se na nás obrátit v pracovní dny - pondělí až pátek od 8 do 16 hodin:

Bc. Hana Sixtová, sociální pracovnice, e-mail: sixtova@czepa.cz, +420 608 043 331

Monika Kupková, DiS., sociální pracovnice, e-mail: kupkova@czepa.cz, +420 775 980 952

Zdeňka Faltýnková, specialistka na spinální problematiku, e-mail: faltynkova@czepa.cz, +420 607 453 501.

V případě nespokojenosti se službou máte právo podat stížnost. Doporučujeme se obrátit na vedoucí služby, případně na ředitelku organizace (Alenu Jančíkovou). Vaším právem je využít služeb Poradny anonymně.

Vložením Vašeho dotazu předpokládáme Váš souhlas s uzavřením smlouvy o využití služby odborné sociální poradenství CZEPA na základě konkludentního právního jednání. Jedná se o projev vůle, který není uzavřen ústně ani písemně. Vložením dotazu do poradny tazatel očekává poskytnutí odborné odpovědi; odborný poradce očekává souhlas tazatele s čerpáním nabízené služby.

Váš dotaz bude v poradně veřejně přístupný po dobu 10 let. Po vypršení lhůty bude automaticky smazán.

Pokud Vás zajímá názor komunity osob, které se pohybují na vozíku, (nikoliv odborných poradců asociace CZEPA), vložte si samostatný článek na web Vozejkov.cz, který vyvolá diskuzi na Vaše téma. Případně můžete kontaktovat redaktora Vozejkov (redaktor@czepa.cz), který může Váš dotaz zveřejnit i na Fb Vozejkov.

Nenalezen žádný dotaz.

banner-handy.jpg
cpv_banner-3-2.jpg