Přeji krásný den,

jsem ZPP/P, ÚP mi byl přiznán příspěvek na  OA. Vrátí mi FÚ část zaplacené částky rovnající se DPH při koupi vozidla od neplátce DPH, (auto po invalidovi) dle § 85, zákona 235/04 Sb. nebo je nutné zakoupit auto v bazaru či plátce daně.

Za Váš čas děkuje   Podlešák

 

6.5.2024

Dobrý den pane Podlešáku,

v zákoně č. 235/2004 Sb. o Dani z přidané hodnoty je jasně uvedeno (konkrétně § 85):

(1) Osoba se zdravotním postižením má nárok na vrácení zaplacené daně u motorového vozidla této osobě dodaného.

(6) Je-li osobě se zdravotním postižením dodáno ojeté motorové vozidlo, může tato osoba uplatnit nárok na vrácení daně vypočtené ze základu daně podle § 90. V tomto případě je povinen uvést daň na daňovém dokladu i obchodník při uplatnění zvláštního režimu podle § 90.

Výše uvedené tedy znamená, že nárok na vrácení DPH vzniká za předpokladu, že prodejce je plátcem DPH. Pokud kupujete automobil od fyzické osoby, není možné od spádového finančního úřadu vrácení DPH požadovat, pokud prodávající není plátcem DPH.

S pozdravem


Monika Kupková, sociální pracovnice Odborného sociálního poradenství CZEPA

Dobrý den. Dotaz ohledně povinného pojištění elekro-lehotříkolky (forma elektrokola, omezení 25km/k, váha 30kg), Pochopil jsem, že   u nás být nemusí. Jak je tomu ale v jiných zemích? Chystám se konkrétně do Rakouska a zmátl mne článek (https://www.novinky.cz/clanek/auto-elektrokola-povinne-ruceni-nepotrebuji-pozor-ale-na-hranice-a-rychlost-40468794 

Moc děkuji za osvětu. Jiří Vozda

29.4.2024

Dobrý den pane Vozdo,

bohužel není v silách odborného sociálního poradenství sledovat i zahraniční legislativu (tj. legislativu platnou na území jiného státu). 

Bohužel nevíme, jak je to s pojištěním elektro-lehotříkolek na území Rakouska. Vzhledem k tomu, že informace z článku poskytla mluvčí pojišťovny UNIQUA, doporučujeme si informace ověřit přímo u zaměstnanců pojišťovny UNIQUA. ZDE najdete webový odkaz na zmíněnou pojišťovnu.

S pozdravem


Monika Kupková, sociální pracovnice Odborného sociálního poradenství CZEPA

Dobrý den, pobírám ID 1.stupně který mám přiznán na trvalo. Ale posudek nemůžu najít. Měl jsem v posudku napsáno:,platnost posudku trvalý. Zažádal jsem ČSSZ o opis Rozhodnutí invalidního důchodu z roku 2017 . Nemůže se stát že by ČSSZ změnila platnost posudku? Nebo že by nařídila kontrolní lékařskou prohlídku? Léčím se s depresema a epilepsií. Asi jsem to měl nechal být a nikam na ČSSZ nevolat. Volal jsem tam ve středu a od tý doby nemůžu spát. Mám strach že mě budou znovu posuzovat nebo že platnost posudku změní. Děkuji za odpověď

22.4.2024

Dobrý den,

k přezkumu z moci úřední dochází typicky v případech, kdy pojištěnci končí platnost posudku o invaliditě či se pojištěnci změnil/zhoršil zdravotní stav a proto si žádá o změnu výše invalidního důchodu.

To, že jste si zažádal ČSSZ o opis Rozhodnutí invalidního důchodu, nemá žádnou souvislost s platností posudku či s přezkumem Vašeho zdravotního stavu v rámci kontrolní lékařské prohlídky.

S pozdravem


Monika Kupková, sociální pracovnice Odborného sociálního poradenství CZEPA

Dobrý den, obracím se na Vás s dotazem týkajícím se opatrovnictví. Mám syna se svalovou dystrofií Duchenne, kterému bude v září 18 let. Mentálně je zcela v pořádku, ale vzhledem ke svému zdravotnímu stavu není schopen se dostavit na jakýkoliv úřad ani není schopen podpisu. Rozhodujeme se mezi zastoupením členem domácnosti a opatrovnictví bez omezení svéprávnosti a nevíme, co by bylo vhodnější. Také jsem se v jedné publikací o opatrovnictví dočetla, že je dobré uzavřít se synem dohodu o péči, protože příspěvek na péči chodí na můj účet a ne synovi, ale bohužel bližší podrobnosti už jsem nedohledala, takže nevím, jaké by tato dohoda měla mít náležitosti. Mockrát děkuji za případnou odpověď. Čutková 

26.3.2024

Vážená paní Čutková,

vzhledem k tomu, že naše Odborné sociální poradenství nemá zkušenosti z oblasti položeného dotazu a nedokázaly bychom Vám relevantně odpovědět, požádaly jsme o zodpovězení Vašeho dotazu naší externí právničku Mgr. Radku Pešlovou. 

Odpověď Mgr. Radky Pešlové:

Dobrý den, paní Čutková,

tady je velmi otázkou, co zvolit...

Pokud je syn duševně schopný, rovnou můžeme vyloučit opatrovnictví s omezením svéprávnosti (nepotřebujete mít na seznamu /omezení/ deklarováno, čemu všemu syn nerozumí, abyste pak lehčeji dokazovala podvodníkům, pokud by ho chtěli zneužít).

Dále je ale vhodnější:

Plná moc formou notářského zápisu, tzv. generální na dobu neurčitou. Syn si rozhoduje, může dělat vše. Vám bude dávat pokyny, co mu máte pomoci vyřídit. Můžete pak být disponentem na účtu, vyřizovat sociální dávky, dá se vyřídit průkaz zmocněnce na poště...

Institut zastoupení členem domácnosti je pro duševně nemocné, kdy zastupující (tedy Vy) synovi oznámíte, že ho budete zastupovat a pak jen v běžných věcech jednáte za něj. Je to taková otočená plná moc, kdy už ten, kdo zplnomocňuje není schopen plně dávat pokyny a současně má rodinu, která kolem něj mnoho zajistí. Jenže zástupce nesmí nakládat třeba s prostředky na účtu ve vyšší výši než je životní minimum osoby (tj. 4 860 Kč), není v našem systému ještě tak zažitý a má velmi omezené možnosti (často musí být třeba ještě určen procesním opatrovníkem pro vyřizování sociálních dávek, zvláštním příjemcem dávek a banky si s tímto institutem mnohdy neví rady).

Další možnost – opatrovnictví pro správu jmění nebo opatrovník bez omezení svéprávnosti syna.

Syn má možnost si určit opatrovníka pro správu jmění, opatrovník rozhoduje s ním, ale to neřeší třeba vyřízení osobních dokladů.

Opatrovnictví bez omezení svéprávnosti by zde dávalo možnost a poměrně širokou. Jen se očekává, že se opatrovník zpovídá soudu a vždy do 30.6. dává zprávu (vyúčtování) majetku opatrovanému soudu. Na větší věci se nejde ptát na souhlas opatrovaného, ale soudu. Vychází se zde z předpokladu, že opatrovaný je slabý, potřebuje chránit a někdo místo něj musí opatrovníka kontrolovat.

Nejčastěji se opatrovnictví využívá pro duševně/mentálně postižené, které si samy už svojí aktivitou neuškodí (nejspíš nikdo nezneužije jejich podpisu), ale je potřeba za ně vše vyřizovat.

To, co píšete o dohodě o péči, tak najdete podrobněji zde: https://www.mskruh.cz/poradna/naucne-texty/navod-opatrovnik-o-opatrovaneho-soucasne-pecuje.-jak-to-pravne-vyresit. A je tam i odkaz na dohodu (vzor). Nicméně – to je případ, když vše ovládá opatrovník (ve Vašem případě to bude spíše zmocněnec). Jako zmocněnec nemusíte řešit kolizní opatrovnictví na soudu.

U Vás syn musí vyřešit za sebe podepsání. Nejsem si jistá, zda by zvládl podpis třeba pusou. Anebo by zmocnil k podpisu někoho jiného než Vás, to ale přijde draho – mít notářským zápisem plnou moc pro Vás a pak pro druhou osobu – to by do budoucna řešilo hodně kolizních věcí. Např. až by ve Váš prospěch chtěl něco převádět, zastoupil by ho druhý člověk (třeba tatínek).

To, co vadí, je na jednom papíře dvakrát podepsaná tatáž osoba – v jednom případě sama za sebe a ve druhém jako zástupce syna. To je vadný doklad.

Je to takto srozumitelné? Usnadní Vám to výběr?

Mgr. Radka Pešlová


Monika Kupková, sociální pracovnice Odborného sociálního poradenství CZEPA

Dobrý den, 

mám přerušené sš studium do 2025, u pojišťovny jsem vedena pořád jako student (platí mi pojištění)....kdyby mi přiznali 1. stupeň invalidity, kde všude to musím hlásit? Hlavně se mi jedná o pojišťovnu, školu, nebo docházím na rehabilitaci. 

 

Děkuji

12.2.2024

Dobrý den, 

všeobecně invalidní důchod nahrazuje Váš příjem v době, kdy Váš zdravotní stav nedovoluje vykonávat běžné zaměstnání či jinou výdělečnou činnost. Takže výhody navázané na invalidní důchod souvisí převážně s prací / zaměstnáním....

Invalidní důchod a zdravotní pojištění

Osoby v invalidním důchodu jsou státními pojištěnci, což znamená, že zdravotní pojištění za ně hradí stát. Pokud by začaly vykonávat práci, která zakládá účast na pojištění, bude jim zdravotní pojištění odváděno i ze mzdy.

Potvrzení o přiznání invalidního důchodu tedy doložte zdravotní pojišťovně, u které jste registrována.

Potvrzení můžete doložit i škole, ale ptejte se na studijním oddělení, zda jej vyžadují. 

Pokud jste žadatelem o nepojistné soc. dávky (nebo v těchto dávkách figurujete jako společně posuzovaná osoba), pak vyplácený invalidní důchod se bude počítat jako Váš příjem.

Pokud jste vedena na Úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání, doložte jim rozhodnutí o ID.

Vzhledem k tomu, že nedohlédneme do všech oblastí, kde je třeba přiznání ID dokladovat, nejsme schopni Vám poskytnout podrobnější informace (pokud máte uzavřené nějaké komerční pojištění - např. životní pojištění..., ptejte se přímo pojišťovny, zda musíte potvrzení o ID dokladovat).

V případě dalších dotazů, můžete využít individuální konzultace. Pokud byste o tuto možnost měla zájem, níže uvádím kontakt.

Kupková Monika, e-mail: kupkova@czepa.cz, tel. 775 980 952.

S pozdravem


Monika Kupková, sociální pracovnice Odborného sociálního poradenství CZEPA

Dobrý den,

jsem zaměstnán na plný úvazek v ops.

Je možné mít druhé zaměstnání v soukromém sektoru a je možné, aby na mě zaměstnavatel bral příspěvek od státu?

Děkuji a zdravím.

19.1.2024

Dobrý den,

níže Vám zasílám odpověď na Váš dotaz.

Příspěvek na zaměstnávání

Pokud je Váš zaměstnavatel uznaným zaměstnavatelem na chráněném trhu práce (musí mít uzavřenou písemnou dohodu s Úřadem práce), pak si dle zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti, může žádat o příspěvek na zaměstnávání. Příspěvkem jsou nahrazovány skutečně vynaložené prostředky na mzdu nebo plat v měsíční výši 75% prostředků skutečně vynaložených na mzdu nebo plat. Aktuální maximální výše příspěvku je 14.200,- Kč / měs. (tento příspěvek může zaměstnavatel žádat za osoby pobírající invalidní důchod I., II. či III. stupně). 

Čerpání příspěvku na zaměstnávání od vícero zaměstnavatelů

Příspěvek na zaměstnávání může čerpat pouze 1 zaměstnavatel (více zaměstnavatelů tento příspěvek na Vaši osobu čerpat nemůže). Čerpání příspěvku definuje §78a, odst. 6 následně:

(6) Požádá-li o poskytnutí příspěvku na téhož zaměstnance, který je osobou se zdravotním postižením, více zaměstnavatelů, poskytne se příspěvek tomu zaměstnavateli, u něhož vznikl zaměstnanci, který je osobou se zdravotním postižením, pracovní poměr nejdříve. Skončí-li tento pracovní poměr v průběhu kalendářního čtvrtletí, poskytne se příspěvek v poměrné části dalšímu zaměstnavateli, který o poskytnutí příspěvku požádal; v případě, že o poskytnutí příspěvku požádalo více zaměstnavatelů, postupuje se podle věty první. Vznikne-li zaměstnanci, který je osobou se zdravotním postižením, ve stejný den pracovní poměr u více zaměstnavatelů, kteří o poskytnutí příspěvku žádají, nelze příspěvek na tohoto zaměstnance poskytnout žádnému z nich. Vznikne-li zaměstnanci, který je osobou se zdravotním postižením, více pracovních poměrů u téhož zaměstnavatele, náleží příspěvek měsíčně ve výši uvedené v odstavcích 2 a 3. Pro účely stanovení výše příspěvku se skutečně vynaložené prostředky na mzdy nebo platy, včetně pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na veřejné zdravotní pojištění, které zaměstnavatel za sebe odvedl z vyměřovacího základu tohoto zaměstnance, ve všech pracovních poměrech tohoto zaměstnance sčítají.

Pokud budete chtít informace doplnit, neváhejte se na mě obrátit v rámci individuální konzultace. Níže Vám zasílám kontakt.

Kupková Monika, tel. 775 980 952, e-mail: kupkova@czepa.cz

Podrobné informace k příspěvku a podpoře zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném trhu práce Vám poskytnou na Úřadu práce - pokud byste této varianty chtěl využít, níže zasílám kontakt na Ing. Václavíkovou.

Ing. Hana Václavíková, vedoucí oddělení zaměstnávání OZP, tel. 950 178 321, e-mail: hana.vaclavikova@uradprace.cz

S pozdravem


Monika Kupková, sociální pracovnice Odborného sociálního poradenství CZEPA

Dobrý den, chtěla by jsem se zeptat, jsem 25leta žena co se ze zdravotních důvodů dostala na tělesnou váhu přez 200kg. Mám manžela, ale je po opraci nohy a oba jsme v invalidnim důchodu. Samotná chůze je pro mě hrozně náročná a používám k  ní invalidní vozík co se tlačí před sebou, ale ten mám jen vypůjčený a není přizpůsobený na mou váhu a bohužel si na něj nemohu ani sednout aby jsem jsem si při chůzi mohla odpočinout. Ten co bych potřebovala tak mi komise bohužel zamítla. Proto se chci zeptat jestli by jste mi neporadili jak postupovat nebo na koho se obrátit? Předem děkuji za odpověď a rady.

2.1.2024

Dobrý den,

o zodpovězení dotazu jsem požádala kolegyni, spinální specialistku, Zdeňku Faltýnkovou. Ta odpovídá:

Pokud jste schopná chůze s oporou a nutností odpočinku, doporučovala bych kolečkové chodítko se sedátkem a s košíkem, které lze předepsat lékařem ze zdravotní indikace. S nosností 200kg má toto chodítko například firma Ortoservis pod kódem pojišťovny 20952, skupina 07. Kolečková chodítka mají různí distributoři za přímou platbu okolo 6 000 Kč (tj. můžete si je zakoupit jako samoplátce).

Pokud byste si pomůcku musela zakoupit jako samoplátce a nemáte dostatek financí, zkuste požádat o finanční příspěvek některou z nadací. 

Níže Vám zasílám odkaz na seznam nadací, které podporují osoby se zdravotním postižením. Každá nadace má stanovený svůj postup - z webových stránek jednotlivých nadací se dozvíte, jak žádost podat (zda např. přes elektronický formulář, který vyplníte na webových stránkách nadace nebo žádost budete muset sepsat písemně sám a tu poté do nadace zaslat) a kdy o zaslaných žádostech nadace rozhoduje (na webových stránkách jsou uvedeny vždy termíny, do kterých se žádost musí uplatnit a kdy se přijaté žádosti budou projednávat). Pokud Vám nadace finanční příspěvek přiznají, pak s Vámi sepíší "smlouvu", ve které jsou definovány i mimo jiné povinnosti žadatele (tj. např. doručení vyúčtování).

Jen zdůrazňuji, že nadace přispívají na pomůcku, která nebyla uhrazena (tj. pokud pomůcku uhradíte, nadace Vám již nepřispějí!!!)

Seznam nadací  najdete ZDE.

Pokud byste měla doplňující dotazy, kontaktujte nás individuálně - níže zasílám kontakty.

Kupková Monika, sociální pracovnice, e-mail: kupkova@czepa.cz, tel. 775 980 952

Faltýnková Zdeňka, spinální specialistka, e-mail: faltynkova@czepa.cz, tel. 607 453 501

S pozdravem


Monika Kupková, sociální pracovnice Odborného sociálního poradenství CZEPA

Dobrý den, jsem po úrazu michy, inv. vozík. Málo toho zvládnu, spíš jsem odkazana na pomoc druhé osoby. Můžu Vás poprosit jestli by jste mi mohli napsat seznam domovů, které by pro mě byli vhodné? Nejlépe moravskoslezsky kraj. Mám doma dlouhou dobu těžší situaci, proto se zajímám o ,,domov" , momentálně to vidím jako jediné východisko. Předem moc děkuji za pomoc. Monika 

14.11.2023

Vážená paní Moniko,

níže se Vám pokusím vytipovat některé z pobytových zařízení, které by pro Vás byly vhodné (zprostředkovávám Vám odkazy na pobytová zařízení v rámci celé Moravy nikoliv jen Moravskoslezského kraje).

Jen podotýkám, že vzhledem k tomu, že neznáme Váš věk, tipuji Vám pobytové zařízení, které mají cílovou skupinu osob se zdravotním postižením (tělesné postižení). Pokud jste seniorského věku, můžete hledat i pobytové zařízení Domovy pro seniory (tam je však třeba si zmapovat bezbariérovost).

Tipy na pobytové zařízení:

- Centrum sociálních služeb Hrabyně - https://www.csshrabyne.cz/informace/domov-pro-osoby-se-zdravotnim-postizenim/11

- Vesalius, Opava -  https://www.vesalius.cz/domov-pobytova-sluzby

- Centrum Pohoda, Bruntál - https://www.centrum-pohoda.cz/informace/domovy-pro-osoby-se-zdravotnim-postizenim/9

- Liga vozíčkářů - chráněné bydlení, Brno - http://www.ligavozic.cz/sluzby-ligy/chranene-bydleni/,  

- Domov pro mne – chráněné bydlení, Brno - https://www.domovpromne.cz/socialni-sluzby/chranene-bydleni/

- Habrovanský zámek, u Brna - https://www.habrovanskyzamek.cz/

- Diakonie Betlém, u Brna - https://www.betlem.org/nase-sluzby/domov-pro-dospele-osoby/

Doporučuji si výše uvedené odkazy projít, najít si kontakt na sociální pracovnici a tu poté kontaktovat a doptat se jí na aktuální kapacitu, podání žádosti, financování služby a další podmínky pro přijetí (např. podmínka trvalého pobytu, věk, kontraindikace k přijetí, apod.). Kapacity pobytových zařízení jsou bohužel hodně naplněné a čekací lhůty se pohybují různě (v rozmezí několika měsíců až roků).

V případě, že budete chtít Vaši situaci více zkonzultovat, neváhejte se na nás obrátit v rámci individuální konzultace. Níže zasílám kontakt.

Kontakt: Monika Kupková, tel. 775 980 952, e-mail: kupkova@czepa.cz

S pozdravem


Monika Kupková, sociální pracovnice Odborného sociálního poradenství CZEPA

Dobrý den, potřebuji řadu, kdo opravuje ( lepí) sedáky Roho. 
Dekuji

15.9.2023

Dobrý den,

o zodpovězení Vašeho dotazu jsem požádala kolegyni - spinální specialistku, p. Zdeňku Faltýnkovou. Ta odpovídá:

Sedáky ROHO opravuje distributor - tj. ROHO CZ. TECH Čelákovice, a.s..

S pozdravem


Monika Kupková, sociální pracovnice Odborného sociálního poradenství CZEPA

Dobrý den, děkuji za přesné informace o plánovaném povinném ručení pro elektrokoloběžky a vozíky. Možná jsem dotaz špatně formulovala, máte informace o tom, zda budou mít invalidní vozíky, které jedou rychleji, než 14 km/hod výjimku? A co třeba plně elektrické přídavné pohony pro invalidní vozíky, které také jezdí více, než 14 km/hod ? V soupravě s vozíkem budou jistě těžší, než 25 kg a podle návrhu tak spadají do kategorie motorových vozidel. Děkuji

Dana

25.8.2023

Vážená paní Dano,

děkujeme za Váš podnět. Váš dotaz nezapadá do oblastí, kterými se zabývá Odborné sociální poradenství, nicméně zašleme na Ministerstvo financí oficiální dotaz, kterým budeme dotazovat doplňující informace.

V současném vládním návrhu zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla je uvedeno (§2, odst 3), že za vozidlo se pro účely tohoto zákona nepovažuje vozík pro invalidity - upřesňující informace zde nejsou. 

Pokud zjistíme více informací k této problematice, doplníme je k Vašemu dotazu následně po zjištění.

S pozdravem


Monika Kupková, sociální pracovnice Odborného sociálního poradenství CZEPA

 

Dobrý den, včera jsem si četla o povinném ručení pro elektrokoloběžky a segway, zahradní traktůrky atd. V článku nic neříkali o tom, že by měli mít elektrické vozíky výjimku, víte o tom bližší informace? Já mám Genny - tedy Segway pro vozíčkáře a tím pádem by se mi to asi týkalo, proto se zajímám. Děkuji Dana

24.8.2023

Vážená paní Dano,

na Váš podnět jsme dohledaly, že včera byl schválen vládou ČR návrh zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. 

Návrh zahrnuje několik významných změn, které bylo potřeba provést v právní úpravě pojištění odpovědnosti z provozu vozidla a které reagují na zkušenosti s aplikací dosavadní právní úpravy. Jedná se především o rozšíření okruhu vozidel podléhajících povinnosti pojištění odpovědnosti – vozidlem se nově rozumí vozidlo, jehož maximální konstrukční rychlost je vyšší než 25 km/h, resp. je vyšší než 14 km/h, pokud je jeho provozní hmotnost větší než 25 kg, a také přípojná vozidla. Zákon zároveň stanovuje, že za motorová vozidla se považují ta, kde je motor hlavním zdrojem pohybu. Jde tedy především o elektrické koloběžky či Segwaye. Výjimku budou mít například elektrokola, protože jejich primárním zdrojem energie je šlapání, a ne pouze přípojný motor. Výjimku budou mít také zahradní traktory, které se pohybují výhradně na soukromém pozemku. V momentě, kdy vyjedou mimo něj na silnici, stávají se vozidlem a musí mít pojištění.

Nově se vymezuje provoz vozidla – tím se nyní rozumí jakékoli použití vozidla odpovídající jeho obvyklé funkci jako dopravního prostředku, a to bez ohledu na vlastnosti vozidla a bez ohledu na terén, ve kterém je vozidlo použito, a na to, zda stojí, nebo je v pohybu. Návrh také rozšiřuje výjimky z povinnosti pojištění odpovědnosti včetně alternativního pojištění odpovědnosti při motoristických závodech nebo soutěžích. Povinnost sjednat pojištění odpovědnosti se nově přenáší z vlastníka vozidla na jeho skutečného provozovatele, tzn., že povinnost pojištění z provozu vozidla se bude týkat vždy provozovatele a ne řidiče, který si ho například dočasně půjčil. To platí i v případě krátkodobého využívání sdílených koloběžek.

Návrh zákona bude teprve předložen Poslanecké sněmovně.

Účinnost zákona je stanovena na 23. prosince 2023. Přechod na online systém výměny dat a s tím související zrušení zelené karty pro vnitrostátní účely by měly být realizovány po uplynutí šestiměsíčního přechodného období k 1. červenci 2024.

Tiskovou zprávu k tomuto tématu naleznete na stránkách Ministerstva financí.

Bližší informace k Vámi položenému dotazu nemáme. Doporučujeme Vám kontaktovat distributora pomůcky. 

S pozdravem


Monika Kupková, sociální pracovnice Odborného sociálního poradenství CZEPA

Dobrý den,

Chtěl bych se zeptat, nedávno jsem dostal, pojišťovnou hrazený, elektrický vozík a přijde mi, že bych ho měl radši nechat pojistit proti odcizení/poškození (zatím zůstává při nepoužívání mimo být ve sdílených prostorech v paneláku), ale je to vůbec možné, když ho technicky nevlastním? Co by se pak dělo, kdyby mi ho někdo ukradl, nebo poškodil?

A ještě druhý dotaz, je potřeba uzavírat nějaké povinné ručení, nebo tak něco?

Děkuji za odpovědi, Milan.

18.7.2023

Dobrý den pane Milane,

Váš dotaz jsme konzultovali s revizním lékařem zdravotní pojišťovny. Ten sdělil, že doporučuje elektrický vozík pojistit. Při uzavírání pojištění, je však třeba pomůcku pojistit ve prospěch vlastníka pomůcky (tj. ve prospěch Vaší zdravotní pojišťovny). 

Pokud by došlo k odcizení pomůcky a Vy jste ji neměl pojištěnou, pak po Vás zdravotní pojišťovna může vymáhat zaplacení elektrického vozíku.

Pro více informací kontaktujte Vaši zdravotní pojišťovnu a poté vybranou pojišťovnu, u které si budete chtít nechat pomůcku pojistit - ta Vám sdělí pojistné podmínky.

S pozdravem


Monika Kupková, sociální pracovnice Odborného sociálního poradenství CZEPA
1 | 2 | 3 | 4 | .. | 14 | »
banner-handy.jpg
cpv_banner-3-2.jpg