Dobrý den.
Ráda bych se zeptala, jsem už 35 let od úrazu páteře, mám mechanický vozík, je mi 60 let. Jsem v ID 3 st, pobírala jsem i PnP ve 3 st., což bylo 8.800 Kč. 
Jajko vždy, když se někde zvyšuje, je logické, že se na to musí někomu sebrat. Není to zklušenost jediná, a především zdaleka ne  jen moje.

A tak když v r 2018 měly zvyšovat částky pro 3. a 4 st PnP, asi že jsem měla po tradičních čtyřech letech zrovna přezkum, 3 st tPnP  mi byl nevysvětlitelně snížen, tentopkrát s dovětkem "s trvalou platností". Takže nejenže nedošlo k přislíbenému  zvýšení na 12.800 Kč, ale sebrali mi i původních 8.400 Kč, takže pobírám už čtvrtým rokem 4.400 Kč. Nárok na el vozík nemám, protože zmáčknu míček na testu mám "dostatečnou sílu v rukou", ale jelikož mi praskají žíly, v prstech mívám křeče a v ramenou bolesti, - a bolest se nepočítá, je "subjektivní" a "přejde", nemám třeba na doprovody a tak jsem přestala vycházet ven.

Vzápětí, rok na to jsem ovdověla, nemám děti, přátele, nikoho. Matlku, která bydlí 200 km daleko. Našla jsem si soukromou asistenci, původní organizaci jsem zrušilla, neuplatila bych ji,

ID mám dost nízký, důchody které  byly přiznány před 89 nikdy neprošly zásadní změnou vůči novým poměrům, takže číslice  zůstala, hodnota klesla. Po všech valorizacích během těch 35 let jsem dosáhla na 9.000 Kč. Teď pobírám důchod vdovský, pročež mi ID pokrátili na 3000 Kč. Ale to je v pořádku. Dohromady to dá na platby za byt, energie, internet i mobilní paušal, jím skromně  a čím, dál tim meně, nechutná mi, ale dokud nejsem pod 40 kg, snad nevadí. Nic nepotřebuji, ale nesmí se nic porouchat. Byla jsem vždy skromná, nebo prostě bez potřeb, číst je pořád co, a taky jsem se vrátila ke kreslení. Přesto každý měsíc sahám do úspor, ktere zanechal manžel, moje celoživotní padly na jeho pohřeb a řdědické řízení., notář.  Až úspory  dojdou... nevím, co bude.


Ale hlavně se chci zeptat. Když přidali tehdy do usnesení dovětek "s trvaou platností", znamená to, že už s tím nic neudělám, že? Ani nemohu pořádat případně o zvýšení? Kontroly mi budou choditt domů  nadále, nebo už ne?

Poslední otázka, už mě všechno přerůstá a z těchto úředeníků mám strach. Nemám ráda ta ponižující šetření, prolézání bytu, zkušení jak si převážím hrnek atd...nerada na svuj hendikep myslím, spotřebovávám veškerou energii na zvládání bolestí, ale jelkož chci taky ještě žít, číst, poslouchat Bacha, Chopina, Mahlera nebo Orlanda Lassa, musím to rozdělit. Naučila jsem se chovat "jakoby nic", aby se o tom nemluvilo.  Když se ale mě vyptávají, stresuje mě to.
Ptám se, dalo by se, a stálo by to zasto s tím něco dělat? Odvolat se? Podat žádost? 
A stálo by mi to zato? Za ten stres zase ...
A pokud ano, Bylo by  možné se někde na někoho obrátit kdo by to mohl to sepsat, případně  byl při šetření tady se mnou, ebo se mám na to vykašlat uplně?

Děkuji za radu


 

30.8.2021

Dobrý den,

níže Vám zasílám stručnou odpověď na Váš dotaz. Vzhledem k tomu, že neznáme Váš zdravotní stav a nevíme, v jakých životních potřebách potřebujete každodenní pomoc, dohled nebo péči jiné fyzické osoby, nemůžeme Vám plnohodnotně odpovědět. V případě zájmu Vám nabízíme individuální konzultaci, kde můžeme Vaši aktuální situaci probrat (v závěru odpovědi Vám zasílám kontakty).

Pokud pobíráte příspěvek na péči a zdravotní posudek má trvalou platnost, pak byste již neměla absolvovat přehodnocení Vašeho zdravotního stavu (pokud tedy nebudete žádat o zvýšení příspěvku na péči, pak byste měla pobírat PnP ve II. stupni).

Změna výše příspěvku na péči

Pokud se změnil Váš zdravotní stav (došlo k jeho zhoršení) či potřebujete každodenní pomoc, dohled nebo péči jiné fyzické osoby v 7 a více základních životních potřebách a tato skutečnost nebyla zohledněna při posledním přehodnocení Vašeho zdravotního stavu (nezvládání 7 či 8 život. potřeb odpovídá stupni III., nezvládání 9 či 10 život. potřeb stupni IV.), pak můžete zažádat o změnu výše příspěvku na péči. Návrh se podává na kontaktním pracovišti krajské pobočky Úřadu práce. Příslušnost se určuje dle místa trvalého pobytu žadatele o příspěvek. Na základě tohoto posudku pak krajská pobočka Úřadu práce vydá rozhodnutí návrhu na změnu výše přiznaného příspěvku na péči. Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat. Odkaz na formulář a více informací naleznete ZDE.

V případě, že se rozhodnete zažádat o změnu výše příspěvku na péči, je třeba mít dobré zdravotní zprávy (podklady). 

Pokud tedy máte zájem o individuální konzultaci, neváhejte se na nás obrátit.

Kontakty: Kupková Monika - kupkova@czepa.cz, tel. 775 980 952; Sixtová Hana - sixtova@czepa.cz, tel. 608 043 331

S pozdravem

Kupková Monika, DiS., sociální pracovnice

 

 


Monika Kupková, sociální pracovnice CZEPA

Dobrý večer, v rozhovoru pro ČSOB paní Jančíková říkala o onemocnění míchy - mrtvička, otok ... kdy lidé zůstanou na vozíčku. Toto se stalo i mně, jsem pojištěná u ČS Flexi nyní Kooperativa a tato pojišťovna mi neuznala onemocnění, že tuto diagnózu nemají v kódech (já říkám, že jsem mimo jejich tabulky) a nedala mi žádnou pojistnou platbu. Mají pouze prý mozkovou cévní příhodu ne míšní. Po docela dlouhé výměnné korespondenci, dokládání lékařských zpráv, odvolávání se, mi poslali částku ne za onemocnění, ale cituji "z morálního hlediska". Myslíte, že je potřeba se dál odvolávat nebo jak dokázat oprávněnost? Víc nemůže být důkazem než vozíček :(. Děkuji. Jitka K.

24.8.2021

Vážená paní Jitko,
Váš dotaz jsem postoupila do spolupracující advokátní kanceláře JUDr. Zuzany Špitálské. Paní doktorka se prostřednictvím kolegyně JUDr. Radky Hofmanové vyjádřila následovně:

"JUDr. Špitálská mě požádala o reakci na Váš dotaz, resp. na připojený dotaz paní Jitky K. Ve věci musím předně uvést, že na takto obecně formulovaný dotaz nelze podat jednoznačnou odpověď. Tu je třeba vždy hledat v uzavřené pojistné smlouvě a souvisejících pojistných podmínkách, kde je konkrétně vymezena pojistná událost, pro kterou je pojištění sjednáno, a další podrobnosti o trvání pojištění, výlukách z pojištění, způsobu určení rozsahu pojistného plnění apod. Bez možnosti seznámení se s obsahem konkrétní smlouvy a pojistných podmínek se nelze ve věci blíže vyjádřit. Paní Jitce můžete zprostředkovat telefonický kontakt na advokátní kancelář JUDr. Špitálské /257 322 674 ,724 759 173/ v případě zájmu konzultace věci."

Pokud máte zájem o bližší konzultaci, můžete advokátní kancelář JUDr. Zuzany Špitálské kontaktovat na výše uvedených telefonech. 

S pozdravem
Bc. Hana Sixtová, sociální pracovnice CZEPA


Hana Sixtová, sociální pracovnice CZEPA

Dobrý den, koupili jsme ojeté vozidlo(10 let starý ww caddy) a následně provedli flexi upravu pro vozickáře.Využili jsme příspěvek na koupi a úpravu motorového vozidla. Bohužel se auto po 2 měsících od koupi a úpravy porouchalo a jsou problémy s opravou auta, auto je nepojízdné. Chceme od kupní smlouvy odstoupit. Můžete nám poradit, jak v tomto případě postupovat . Děkujeme za odpověd'.

12.8.2021

Dobrý den,
jako sociální pracovnice musím konstatovat, že podle zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením (č. 329/2011 Sb.), pokud přestanete užívat vozidlo, na jehož koupi a úpravu byl poskytnutý příspěvek na zvláštní pomůcku, máte povinnost Úřadu práce ohlásit změny a vrátit poměrnou část příspěvku. 

Protože odstoupení od smlouvy má mnoho právních i individuálních podmínek, požádala jsem o odborný názor spolupracující externí právničku Mgr. Radku Pešlovou. Pro potřeby poradny uvádím souhrn doporučených informací:

Prodejce ručí za skryté vady a lze tedy odstoupit od smlouvy, pokud vady nelze opravit (§ 2169 odst. 1 občanského zákoníku). Ale provedená úprava vozidla může být v dokazování velkou komplikací. (Nevíme, co to je za vady a co to bylo za úpravu.)

 

To, že je vozidlo po koupi upraveno jistě bude argument prodejce, jak neuznat reklamaci. Tedy – opravdu upravující firma nemohla způsobit tuto závadu (třeba neprofesionalitou)? K tomu se nejspíš nevyhne reklamující vytvoření znaleckého posudku (např. na http://www.znalci-auta.cz/ lze smluvit znalce). 

 

Návrh postupu:

  1. vyjádření ze servisu o vadě, která brání užívání vozidla (nesmí se opravit!)
  2. dále bych se obrátila na firmu, která provedla úpravu s žádostí o vyjádření, zda mohlo díky jejich úpravě dojít k vadě v bodě 1. – udělala bych to formou reklamace provedené úpravy. Tuto reklamaci nejspíš zamítnou. Protokol schovat.
  3. Vyjádření servisu a protokol o reklamaci z bodu 2. zaslat na reklamaci prodejci auta společně s dopravením vozu.
    1. vyčkat schválení reklamace

                                                    i.     buď oprava

                                                   ii.     nebo odstoupení od smlouvy

  1. vyčkat na zamítnutí reklamace

                                                    i.     udělat znalecký posudek, obrátit se na prodejce znovu

                                                   ii.     se znaleckým posudkem se obrátit na ČOI –  mimosoudní řešení sporů

                                                  iii.     pokud to nepomůže, sepsat žalobu.
 

 

S pozdravem
Bc. Hana Sixtová, sociální pracovnice CZEPA

 


Hana Sixtová, sociální pracovnice CZEPA

Dobrý den, potřebovala bych pro svého syna( 30 let)  bydlištem v okrese Hodonín, který je po úrazu c4 kvadruplegikem, asistenta na celodenní péči. Kde a jak takového asistenta můžeme zařídit?

10.8.2021

Dobrý den,
základní informace o dostupných sociálních službách čerpám z webové stránky Města Hodonín, sekce katalogu sociálních služeb. Zde jsou uvedeny společnosti: Pečovatelská služba a Osobní asistence Homediss (www.homediss.cz) a Osobní asistence Centra pro rodinu a sociální péči (https://cprhodonin.cz/). Případné další organizace by měl evidovat i Odbor sociálních věcí (a školství) MÚ Hodonín (http://www.socialnisluzby-hodonin.cz/detail/mestsky_urad_hodonin___odbor_socialnich_veci_a_skolstvi-144/).  Dále jsem našla Charitní pečovatelskou službu Hodonínsko (https://hodonin.charita.cz/adresar-pro-verejnost/?targetGroup=postizeni&situation=7&showType=list). Sociální služby jsou hrazeny z příspěvku na péči, změna osoby poskytující péči musí být na ÚP v termínu ohlášena.

Úkony spojené se zajištěním vyměšování močového měchýře a střev  (obvykle cévkování, zavádění čípků do rekta) jsou považovány za zdravotní úkony, které zajišťuje "domácí zdravotní péče" (home care), kterou dle předpisu praktického lékaře hradí zdravotní pojišťovna.

Případné další související dotazy doporučuji konzultovat individuálně (sixtova@czepa.cz).
S pozdravem
Bc. Hana Sixtová, sociální pracovnice CZEPA


Hana Sixtová, sociální pracovnice CZEPA

Dobrý den, pobírám invalidní důchod 3. stupně a přitom si přivydělávám na poloviční úvazek. Mám nárok na dovolenou? Pokud ano, na kolik dní? Děkuji moc za odpověď.

5.8.2021

Dobrý den,

ve Vašem případě je důležité, jaký pracovní poměr máte uzavřen.

Dohoda o provedení činnosti, Dohoda o provedení práce

Pokud pracujete na Dohodu o pracovní činnosti či Dohodu o provedení práce, pak Vám nárok na dovolenou nevzniká!

Klasický pracovní úvazek (plný pracovní úvazek či částečný/zkrácený pracovní úvazek)

Od 1. ledna 2021 platí, že se dovolená stanovuje podle počtu odpracovaných hodin a ne již za odpracované dny jako doposud. Novela zákona č. 285/2020 Sb. sice zahrnuje dosavadní výměru dovolené v týdnech, ale její výše se již stanovuje od týdenní pracovní doby zaměstnance určené v hodinách.

Pokud máte uzavřený klasický pracovní poměr, pak u polovičního úvazku (20 hodin týdně) činí minimální nárok na dovolenou 80 hodin / rok (10 dnů u 8hodinové pracovní doby, 20 dnů u 4hodinové pracovní doby). Při výpočtu je důležité, kolik Vám zaměstnavatel poskytuje dovolené (20 dnů?, 25 dnů? / rok - od tohoto čísla se odvíjí výpočet).

ZDE najdete Kalkulačku nároku na dovolenou 2021.

S pozdravem

Kupková Monika, DiS., sociální pracovnice


Monika Kupková, sociální pracovnice CZEPA

Dobrý den, mám velice vzácnou neurosvalovou nemoc, jejíž diagnostika zabere i desetiletí. Moje otázka se však týká vyřízení invalidního důchodu. Kolem sebe vidím mnoho svobodných jedinců, kteří mají i plný důchod, ale nemají tak hrozné potíže jako já. Přitom jsem měla veliký problém získat aspoň první stupeň invalidity (4.400kč) a bojuji dál za plný důchod, nemohu již pracovat. Využiji i ombudsmana. Manžel má trošku nadprůměrný příjem a my to vnímáme jako důvod, proč OSSZ se tak "cuká" v mém případě. Pokud vím, oficiálně se rozhodnutí OSSZ o výši invalidního důchodu nesmí odrážet od výše příjmu partnera, ale od zdravotního stavu. Můžete mi, prosím, v této záležitosti uvést zákon nebo jiné zdroje, kterými se mohu  proti OSSZ bránit? Děkuji!! M.Fleková

13.7.2021

Dobrý den paní Fleková,

Nárok na invalidní důchod má osoba, která je uznána invalidní a zároveň získala potřebnou dobu pojištění. 
Pravidla pro invalidní důchod upravuje zákon o důchodovém pojištění - zákon č. 155/1995 Sb., řízení o důchodech zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení - zákon č. 582/1991 Sb. a správní řád - zákon č. 500/2004 Sb.. Náležitosti posudku o invaliditě a procentní míry poklesu pracovní schopnosti stanoví vyhláška o posuzování invalidity - vyhláška č. 359/2009 Sb..

Příjem Vašeho manžela nemůže mít vliv na přiznání invalidity.

Pokud Vaše zdravotní postižení není přímo uvedeno v příloze vyhlášky č. 359/2009 Sb. o posuzování invalidity, určí se míra poklesu pracovní schopnosti podle postižení, jehož funkční dopady jsou nejpodobnější Vašemu postižení. Je tedy důležité mít kvalitní lékařské zprávy, do kterých by měl lékař zapracovat objektivní projevy nemoci.

ZDE můžete shlédnout i zpracované dokumenty ohledně Invalidních důchodů zpracované Veřejným ochráncem práv.

S pozdravem

Kupková Monika, DiS., sociální pracovnice


Monika Kupková, sociální pracovnice CZEPA

Dobrý den teď mám zažádáno  o příspěvek na auto a o víkendu mi manželka zdelila že se rozvedem tak mám strach že to bude do společného majetku tak nevím jestli to mám pozastavit a dostal jsem darem kolo jestli taky půjde do společnýho majetku děkuji za odpověď Jaroslav Myslivec

28.6.2021

Dobrý den pane Myslivče,

Váš dotaz je vysoce právně odborný a proto Vám naše odborné sociální poradenství nemůže poskytnout relevantní odpověď.

Vaši situaci je třeba konzultovat s právníkem se specializací na rodinné právo (ten Vás může zastupovat v řízení o rozvodu manželství, úpravě poměrů k dětem či vypořádání společného jmění manželů; dále Vás může podpořit v řízení o výživném pro děti či rozvedeného manžela).

Na webu České advokátní komory si můžete dle místa Vašeho bydliště a dle specifikace zaměření vyhledat advokáta (rozvody a společné jmění manželů jsou pod položkou 34). Odkaz na vyhledavač ZDE.

S Vaším dotazem se můžete zkusit obrátit i na web bezplatné právní poradny.

Dále Vám  zasílám odkaz na Asociaci občanských poraden, kde jsou kontakty na jednotlivé občanské poradny, které by eventuelně taktéž mohly Váš dotaz zodpovědět.

S pozdravem

Kupková Monika, DiS., sociální pracovnice


Monika Kupková, sociální pracovnice CZEPA

Dobrý den,

před pár měsíci mi ZP půjčila mechanický invalidní vozík. Můj zdravotní stav se ovšem rychle zhoršil a potřebovala bych, abych přes neurologa dostala elektrický. Je to problém? Bydlím v domku se vstupním vchody. Blíží se doba, kdy nebudu schopna je vystoupat. Jaké zařízení pořídit a proplácí/půjčuje ho pojišťovna?

 

Děkuji a přeji kouzelné dny! Marta Fleková

23.6.2021

Dobrý den paní Fleková,

Váš dotaz si dovolím rozdělit na 2 části.

Elektrický invalidní vozík

Elektrický invalidní vozík patří do kategorie zdravotnických prostředků. Zdravotnické prostředky jsou hrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění v rozsahu stanoveném zákonem. Pokud se Vám zhoršil zdravotní stav natolik, že potřebujete indikovat elektrický invalidní vozík, pak je toto zajisté možné. Elektrický invalidní vozík může indikovat lékař s odborností pro rehabilitaci, ortopedii, neurologii nebo vnitřní lékařství (internista) - žádost o elektrický invalidní vozík musí být tímto specialistou řádně zdůvodněna. Přidělení schvaluje revizní lékař příslušné zdravotní pojišťovny. Pokud Vám bude schválen elektrický invalidní vozík, počítejte s tím, že budete pravděpodobně vyzvána zdravotní pojišťovnou k vrácení mechanického vozíku, který nyní používáte.

Bezbariérové úpravy

Co se týká bezbariérových úprav, nemůžeme Vám adekvátně na Váš dotaz odpovědět. Abychom Vám mohli poradit, jakou bezbariérovou úpravu Ve Vašem případě provést (rampa, schodišťová plošina...), je třeba vidět stávající stav. V případě zájmu můžete využít poradenství týkající se bezbariérových úprav, které poskytuje moje kolegyně p. Zdeňka Faltýnková.

Kontakt - p. Zdeňka Faltýnková, e-mail: faltynkova@czepa.cz, tel.: 607 453 501.

Financování bezbariérové úpravy

Dle zákona č. 329/2011 Sb.(zákon o Dávkách pro osoby se zdravotním postižením), můžete na zákonem dané druhy a typy zvláštních pomůcek žádat tzv. příspěvek na zvláštní pomůcku. Nárok na příspěvek na zvláštní pomůcku má osoba, která má těžkou vadu nosného nebo pohybového ústrojí nebo těžké sluchové postižení anebo těžké zrakové postižení charakteru dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, a její zdravotní stav nevylučuje přiznání tohoto příspěvku. Zdravotní postižení charakteru dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu odůvodňující přiznání příspěvku na zvláštní pomůcku a zdravotní stavy vylučující jeho přiznání jsou uvedeny v příloze k zákonu č. 329/2011 SbVe vyhlášce č. 388/2011 Sb. je pak uveden seznam druhů a typů zvláštních pomůcek určených osobám s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí.

Výše jsem Vám stručně odpověděla na Váš dotaz. Pokud budete potřebovat upřesňující informace, kontaktujte mě na e-mail kupkova@czepa.cz.

S pozdravem

Kupková Monika, DiS., sociální pracovnice


Monika Kupková, sociální pracovnice CZEPA

Hezky den, zvýšili mi na odvolání příspěvek  na péči na treti stupeň , co se bude dit dál prosim? 

9.6.2021

Dobrý den,

po nabytí právní moci rozhodnutí, bude odvolacím orgánem (MPSV) vrácen spis zpět na krajskou pobočku Úřadu práce. Pro krajskou pobočku Úřadu práce je vydané rozhodnutí odvolacím orgánem závazné. Můžete očekávat, že Vám bude doplacen vzniklý rozdíl mezi částkou již vyplacenou a částkou náležející po zvýšení, a to od měsíce, ve kterém toto řízení bylo zahájeno (tj. od data, kdy byla žádost o zvýšení Příspěvku na péči podána). Dále můžete očekávat, že Vám bude krajskou pobočkou Úřadu práce vyplácen Příspěvek na péči ve výši, odpovídající třetímu stupni - tj. 12.800,- Kč / měsíčně.

S pozdravem

Kupková Monika, DiS., sociální pracovnice CZEPA

 


Monika Kupková, sociální pracovnice CZEPA

Dobrý den,je už schválen zákon el.voziku z 6km na vyšší.Posledni zprávy zprávy jsou že to podepsal prezident a dál už nic.

Děkuji

 

23.4.2021

Dobrý den,

Dle zákona č. 56/2001 Sb. (§3, písm. e)), o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích byl limit rychlosti elektrických vozíků zvýšen na 15 km/h. Tato změna však nebyla provedena v zákoně č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, který určuje podmínky úhrady zdravotnických prostředků ze zdravotního pojištění (tedy i el. vozíků). V příloze č. 3 pod kódem 07.01.02 je stále uvedeno, že elektrický vozík má stanovenou maximální rychlost 6 km/h..

Výše uvedené znamená, že pokud máte el. vozík hrazen přes zdravotní pojišťovnu, pak jeho maximální rychlost může být nastavena na 6 km/h.. Pokud si však zakoupíte elektrický vozík ze svých finančních prostředků, pak zákon o provozu pozemních komunikacích umožňuje jízdu až o rychlosti 15 km/h..

Dle zástupců zdravotních pojišťoven, s kterými jednala kolegyně Zdeňka Faltýnková, vyplývá názor, že elektrický vozík, který je indikovaný jako zdravotnický prostředek, který kompenzuje neschopnost chůze, má mít rychlost přiměřenou lidské chůzi. Ta je v průměru o rychlosti 4 km/h.. Zdravotní pojišťovny vnímají současnou rychlost 6 km/h ve vztahu k chůzi jako dostatečnou a bezpečnou. Dle asociace CZEPA je jízda o rychlosti až 15 km/h nebezpečná.

S pozdravem

Kupková Monika, DiS., sociální pracovnice


Monika Kupková, sociální pracovnice CZEPA

Dobrý den, 

budu v brzké době pořizovat el. vozík, k čemuž se vztahují psychotesty. Pokud bych dopadl špatně, mohu přijít o řidičský průkaz?

Děkuji předem za odpověď.

20.4.2021

Dobrý den,

v rámci psychologického vyšetření musí psycholog zhodnotit, zda Váš zdravotní stav Vás opravňuje k nároku na elektrický vozík - tj. zda jste způsobilý/á jej bezpečně ovládat v silničním provozu. V případě, že nebudete shledán způsobilým/ou - avšak vyšetřující lékař se Vás při vyšetření přímo nedotáže na vlastnictví řidičského průkazu, pak by k jeho odebrání nemělo dojít (může však nastat situace, kdy se psycholog na tuto skutečnost dotáže a poté by mohl na tuto skutečnost upozornit Vašeho ošetřujícího lékaře).

Pokud si nejste jist/a svým zdravotním stavem a řídíte automobil, doporučujeme Vám toto konzultovat s Vaším praktickým lékařem.

S pozdravem

Kupková Monika, DiS., sociální pracovnice


Monika Kupková, sociální pracovnice CZEPA

Dobrý den,

chtěl bych se zeptat, v současnosti začínám vybírání elektrického vozíku, nicméně jsem zjistil že bych i do vyřízení rád vyjel někam na výlet. Bohužel nemám v současnosti finance na pořízení nějaké z různých elektrických pohonů pro mechanický vozík (hurt-e atp.) a zajímalo mě, jestli je někde možné si takový pohon třeba na 2-3 dny půjčit? Sám jsem nebyl schopný nic najít, budu tedy rád za případné rady a předem děkuji za odpovědi.

Milan.

14.4.2021

Dobrý den pane Milane,

na základě Vašeho dotazu jsem mapovala půjčovny kompenzačních pomůcek, které by elektrické pohony mohli mít v nabídce a bohužel musím konstatovat, že pro Vás nemám žádný tip.

S kolegyní jsme Váš dotaz konzultovali přímo s firmou Hurt a následně i s firmou Ortoservis. Bylo nám sděleno, že zápůjčky elektrických pohonů nemají v nabídce a ani po této službě neměli poptávku. Problémem by při zápůjčce byl fakt, že k uchycení elektrického pohonu je třeba individuální nástavec. Obě firmy jsou schopny Vám pomůcku přijet ukázat a nechat vyzkoušet, zápůjčky však nerealizují.

Omlouváme se, ale bohužel Vám nejsme schopni poradit.

S pozdravem

Kupková Monika, sociální pracovnice

 

 


Monika Kupková, sociální pracovnice CZEPA
1 | 2 | 3 | 4 | .. | 16 | »
baner-skoda-neridit_550x160_3.png
skoda_handy_banner_550_160_2.jpg