Dobrý den, jsem po úrazu michy, inv. vozík. Málo toho zvládnu, spíš jsem odkazana na pomoc druhé osoby. Můžu Vás poprosit jestli by jste mi mohli napsat seznam domovů, které by pro mě byli vhodné? Nejlépe moravskoslezsky kraj. Mám doma dlouhou dobu těžší situaci, proto se zajímám o ,,domov" , momentálně to vidím jako jediné východisko. Předem moc děkuji za pomoc. Monika 

14.11.2023

Vážená paní Moniko,

níže se Vám pokusím vytipovat některé z pobytových zařízení, které by pro Vás byly vhodné (zprostředkovávám Vám odkazy na pobytová zařízení v rámci celé Moravy nikoliv jen Moravskoslezského kraje).

Jen podotýkám, že vzhledem k tomu, že neznáme Váš věk, tipuji Vám pobytové zařízení, které mají cílovou skupinu osob se zdravotním postižením (tělesné postižení). Pokud jste seniorského věku, můžete hledat i pobytové zařízení Domovy pro seniory (tam je však třeba si zmapovat bezbariérovost).

Tipy na pobytové zařízení:

- Centrum sociálních služeb Hrabyně - https://www.csshrabyne.cz/informace/domov-pro-osoby-se-zdravotnim-postizenim/11

- Vesalius, Opava -  https://www.vesalius.cz/domov-pobytova-sluzby

- Centrum Pohoda, Bruntál - https://www.centrum-pohoda.cz/informace/domovy-pro-osoby-se-zdravotnim-postizenim/9

- Liga vozíčkářů - chráněné bydlení, Brno - http://www.ligavozic.cz/sluzby-ligy/chranene-bydleni/,  

- Domov pro mne – chráněné bydlení, Brno - https://www.domovpromne.cz/socialni-sluzby/chranene-bydleni/

- Habrovanský zámek, u Brna - https://www.habrovanskyzamek.cz/

- Diakonie Betlém, u Brna - https://www.betlem.org/nase-sluzby/domov-pro-dospele-osoby/

Doporučuji si výše uvedené odkazy projít, najít si kontakt na sociální pracovnici a tu poté kontaktovat a doptat se jí na aktuální kapacitu, podání žádosti, financování služby a další podmínky pro přijetí (např. podmínka trvalého pobytu, věk, kontraindikace k přijetí, apod.). Kapacity pobytových zařízení jsou bohužel hodně naplněné a čekací lhůty se pohybují různě (v rozmezí několika měsíců až roků).

V případě, že budete chtít Vaši situaci více zkonzultovat, neváhejte se na nás obrátit v rámci individuální konzultace. Níže zasílám kontakt.

Kontakt: Monika Kupková, tel. 775 980 952, e-mail: kupkova@czepa.cz

S pozdravem


Monika Kupková, sociální pracovnice Odborného sociálního poradenství CZEPA

Dobrý den, potřebuji řadu, kdo opravuje ( lepí) sedáky Roho. 
Dekuji

15.9.2023

Dobrý den,

o zodpovězení Vašeho dotazu jsem požádala kolegyni - spinální specialistku, p. Zdeňku Faltýnkovou. Ta odpovídá:

Sedáky ROHO opravuje distributor - tj. ROHO CZ. TECH Čelákovice, a.s..

S pozdravem


Monika Kupková, sociální pracovnice Odborného sociálního poradenství CZEPA

Dobrý den, děkuji za přesné informace o plánovaném povinném ručení pro elektrokoloběžky a vozíky. Možná jsem dotaz špatně formulovala, máte informace o tom, zda budou mít invalidní vozíky, které jedou rychleji, než 14 km/hod výjimku? A co třeba plně elektrické přídavné pohony pro invalidní vozíky, které také jezdí více, než 14 km/hod ? V soupravě s vozíkem budou jistě těžší, než 25 kg a podle návrhu tak spadají do kategorie motorových vozidel. Děkuji

Dana

25.8.2023

Vážená paní Dano,

děkujeme za Váš podnět. Váš dotaz nezapadá do oblastí, kterými se zabývá Odborné sociální poradenství, nicméně zašleme na Ministerstvo financí oficiální dotaz, kterým budeme dotazovat doplňující informace.

V současném vládním návrhu zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla je uvedeno (§2, odst 3), že za vozidlo se pro účely tohoto zákona nepovažuje vozík pro invalidity - upřesňující informace zde nejsou. 

Pokud zjistíme více informací k této problematice, doplníme je k Vašemu dotazu následně po zjištění.

S pozdravem


Monika Kupková, sociální pracovnice Odborného sociálního poradenství CZEPA

 

Dobrý den, včera jsem si četla o povinném ručení pro elektrokoloběžky a segway, zahradní traktůrky atd. V článku nic neříkali o tom, že by měli mít elektrické vozíky výjimku, víte o tom bližší informace? Já mám Genny - tedy Segway pro vozíčkáře a tím pádem by se mi to asi týkalo, proto se zajímám. Děkuji Dana

24.8.2023

Vážená paní Dano,

na Váš podnět jsme dohledaly, že včera byl schválen vládou ČR návrh zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. 

Návrh zahrnuje několik významných změn, které bylo potřeba provést v právní úpravě pojištění odpovědnosti z provozu vozidla a které reagují na zkušenosti s aplikací dosavadní právní úpravy. Jedná se především o rozšíření okruhu vozidel podléhajících povinnosti pojištění odpovědnosti – vozidlem se nově rozumí vozidlo, jehož maximální konstrukční rychlost je vyšší než 25 km/h, resp. je vyšší než 14 km/h, pokud je jeho provozní hmotnost větší než 25 kg, a také přípojná vozidla. Zákon zároveň stanovuje, že za motorová vozidla se považují ta, kde je motor hlavním zdrojem pohybu. Jde tedy především o elektrické koloběžky či Segwaye. Výjimku budou mít například elektrokola, protože jejich primárním zdrojem energie je šlapání, a ne pouze přípojný motor. Výjimku budou mít také zahradní traktory, které se pohybují výhradně na soukromém pozemku. V momentě, kdy vyjedou mimo něj na silnici, stávají se vozidlem a musí mít pojištění.

Nově se vymezuje provoz vozidla – tím se nyní rozumí jakékoli použití vozidla odpovídající jeho obvyklé funkci jako dopravního prostředku, a to bez ohledu na vlastnosti vozidla a bez ohledu na terén, ve kterém je vozidlo použito, a na to, zda stojí, nebo je v pohybu. Návrh také rozšiřuje výjimky z povinnosti pojištění odpovědnosti včetně alternativního pojištění odpovědnosti při motoristických závodech nebo soutěžích. Povinnost sjednat pojištění odpovědnosti se nově přenáší z vlastníka vozidla na jeho skutečného provozovatele, tzn., že povinnost pojištění z provozu vozidla se bude týkat vždy provozovatele a ne řidiče, který si ho například dočasně půjčil. To platí i v případě krátkodobého využívání sdílených koloběžek.

Návrh zákona bude teprve předložen Poslanecké sněmovně.

Účinnost zákona je stanovena na 23. prosince 2023. Přechod na online systém výměny dat a s tím související zrušení zelené karty pro vnitrostátní účely by měly být realizovány po uplynutí šestiměsíčního přechodného období k 1. červenci 2024.

Tiskovou zprávu k tomuto tématu naleznete na stránkách Ministerstva financí.

Bližší informace k Vámi položenému dotazu nemáme. Doporučujeme Vám kontaktovat distributora pomůcky. 

S pozdravem


Monika Kupková, sociální pracovnice Odborného sociálního poradenství CZEPA

Dobrý den,

Chtěl bych se zeptat, nedávno jsem dostal, pojišťovnou hrazený, elektrický vozík a přijde mi, že bych ho měl radši nechat pojistit proti odcizení/poškození (zatím zůstává při nepoužívání mimo být ve sdílených prostorech v paneláku), ale je to vůbec možné, když ho technicky nevlastním? Co by se pak dělo, kdyby mi ho někdo ukradl, nebo poškodil?

A ještě druhý dotaz, je potřeba uzavírat nějaké povinné ručení, nebo tak něco?

Děkuji za odpovědi, Milan.

18.7.2023

Dobrý den pane Milane,

Váš dotaz jsme konzultovali s revizním lékařem zdravotní pojišťovny. Ten sdělil, že doporučuje elektrický vozík pojistit. Při uzavírání pojištění, je však třeba pomůcku pojistit ve prospěch vlastníka pomůcky (tj. ve prospěch Vaší zdravotní pojišťovny). 

Pokud by došlo k odcizení pomůcky a Vy jste ji neměl pojištěnou, pak po Vás zdravotní pojišťovna může vymáhat zaplacení elektrického vozíku.

Pro více informací kontaktujte Vaši zdravotní pojišťovnu a poté vybranou pojišťovnu, u které si budete chtít nechat pomůcku pojistit - ta Vám sdělí pojistné podmínky.

S pozdravem


Monika Kupková, sociální pracovnice Odborného sociálního poradenství CZEPA

Dobrý den,  jsem 7let po úrazu míchy c6. Hledám odpověď : kdybych chtěla do domova, doplatí mi stát to co pochybi? PNP 4.stupen a duchod 3.stupen přes 5000kc. Moc děkuji za odpověď 

10.7.2023

Dobrý den,

problematiku úhrad za poskytování služeb v domovech pro osoby se zdravotním postižením či v domovech pro seniory nám upravuje zákon o sociálních službách, č. 108/2006 Sb., konkrétně pak § 73.

Klient v rámci pobytových služeb hradí za ubytování, stravu a za péči poskytovanou ve sjednaném rozsahu.

Poskytnutou péči klient hradí příspěvkem na péči - dle výše uvedeného zákona pak celý přiznaný příspěvek na péči náleží pobytovému zařízení (viz § 73, odst. 4, písm. a).

Ubytování a strava by měla být hrazena z příjmů klienta (tj. např. z invalidního či starobního důchodu). Zákon č. 108/2006 Sb., § 73, odst. 3 nám říká: „Maximální výši úhrady za ubytování a stravu stanoví prováděcí právní předpis. Po úhradě za ubytování a stravu při poskytování pobytových služeb v týdenních stacionářích musí osobě zůstat alespoň 25 % jejího příjmu, a při poskytování pobytových služeb uvedených v odstavci 1 písm. b) až e) musí osobě zůstat alespoň 15 % jejího příjmu. (pozn.: domovy pro osoby se zdravotním postižením jsou v zákoně v § 73 pod písm. b, domovy pro seniory jsou v zákoně v § 73 pod písm. c. Vztahuje se na ně tedy povinnost ponechat kapesné ve výši 15 % příjmu).

Vaši situaci jsem ověřovala přímo u poskytovatelů pobytových soc. služeb neb s tímto nemáme praktické zkušenosti. Ti mi sdělili, že Váš příjem (pro přijetí) není směrodatný. Pokud tedy máte příjem ve výši 5 000 Kč, pak Vám z této částky musí zůstat dle zákona 15%, zbylá částka pak půjde na pokrytí ubytování a stravy. Zařízení může po dohodě s Vámi žádat na Vaši osobu různé příspěvky - např. příspěvek na bydlení, příspěvek na živobytí či doplatek na bydlení. Ve hře je i možná spoluúčast rodiny (nemělo by být však podmínkou). U svého zřizovatele pak pobytová služba může na zbývající částku (která chybí k pokrytí nákladů) žádat kompenzaci. 

Doporučuji Vám kontaktovat sociální pracovnici ve vybraných zařízení, kam byste si chtěla podat žádost a Vaši situaci a možnost přijetí s nimi probrat. Sociální pracovnice Vám sdělí podmínky pro přijetí, orientační čekací lhůty a další důležité informace. 

Pokud byste měla doplňující dotazy, neváhejte mě kontaktovat v rámci individuální konzultace.

Kontakt: Monika Kupková, tel. 775 980 952, e-mail: kupkova@czepa.cz

S pozdravem

 


Monika Kupková, sociální pracovnice Odborného sociálního poradenství CZEPA

Dobrý den, před čaem, více než 10 let jsem od UP dostal příspěvek na pořízení počítače, jako kvadruplegik, tuším, že to bylo vázané na průkaz ZTP/P, jako srovnatelná pomůcka se speciální klávesnicí, ve výši 50%. Nikde jsem nedohledal, zda je stále tato možnost. Je možné požádat o púodobný příspěvek v současné době?

31.5.2023

Dobrý den,

příspěvek na speciální komponenty osobního počítače, například uzpůsobenou klávesnici, myš, speciální programové vybavení umožňující ovládání počítače ústy, pohybem očí nebo pohybem hlavy je možné žádat v rámci příspěvku na zvláštní pomůcku. Příspěvek na zvláštní pomůcku je poskytován na základě zákona č. 329/2011 Sb., Dávky pro osoby se zdravotním postižením.

Vyřizuje se na ÚP dle místa trvalého bydliště, na oddělení pro osoby se zdravotním postižením.

Při podání žádosti o zvláštní pomůcky je vždy posuzován nárok ke zdravotnímu stavu (posuzuje lékařská posudková služba) - pouze zákonem dané zdravotní stavy mají na příslušnou zvl. pomůcku nárok.

Nárok na výše uvedenou pomůcku mají dle zákona tyto zdravotní stavy:

I. Zdravotní postižení odůvodňující přiznání příspěvku na zvláštní pomůcku

1. Těžká vada nosného nebo pohybového ústrojí, za kterou se považuje:

c) anatomická ztráta podstatných částí jedné horní a jedné dolní končetiny v předloktí a výše a v bérci a výše,

d) funkční ztráta jedné horní a jedné dolní končetiny na podkladě úplné obrny (plegie) nebo těžkého ochrnutí,

g) těžké funkční poruchy pohyblivosti na základě postižení tří a více funkčních celků pohybového ústrojí s případnou odkázaností na vozík pro invalidy; funkčním celkem se přitom rozumí trup, pánev, končetina,

j) anatomická nebo funkční ztráta končetiny,

k) anatomická nebo funkční ztráta obou horních končetin

Více informací k příspěvku na zvláštní pomůcku, včetně formuláře najdete ZDE

S pozdravem


Monika Kupková, sociální pracovnice Odborného sociálního poradenství CZEPA

Dobrý den. U drah jsem při objednání jízdy vlakem se sportovní tříkolku čelil dotazu, zda tuto tříkolku mám schválenou jako "kompenzační pomůcku". Jaká je prosím v tomto směru legislativa? Děkuji 

21.4.2023

Dobrý den,
v otázkách dopravy považujeme za zásadní stanovené podmínky konkrétního přepravce (přepravní podmínky, přepravní řád), kde je obvykle i ustanovení ohledně přepravy osob s poruchou mobility.

Samotný pojem "kompenzační pomůcka" je velmi obecný, široký, protože může zahrnovat všechny pomůcky, které nějakým způsobem kompenzují omezení běžné funkce. Z povahy Vašeho dotazu se domnívám, že dopravce mohl mít na mysli schválené zdravotnické prostředky ze zdravotního pojištění, jako jsou například mechanické či elektrické vozíky, které dle zdravotní indikace schvaluje a hradí zdravotní pojišťovna.

Doporučuji proto dohledat nebo vyžádat si přepravní řád, nastudovat přepravu osob s omezenou schopností pohybu, ev. ustanovení přepravy jízdních kol.

Bc. Hana Sixtová, sociální pracovnice CZEPA


Hana Sixtová, sociální pracovnice CZEPA

Dobrý den.

Prosím, existuje nějaká možnost dotace, nebo finančního příspěvku na vybudování bezbariérového přístupu (rampy, plošiny apod.) pro bytové družstvo v Praze, které je majitelem bytového domu, v němž trvale bydlí, nebo je sám členem družstva alespoň jeden občan upoutaný na invalidní vozík, občan s průkazem ZTP pro invaliditu pohybového aparátu nebo občan s příspěvkem na péči pro omezení pohyblivosti?

Děkuji předem za odpověď a případně radu, jak postupovat.

 

 

 

moc Vám děkuji, paní Kupková

S přáním hezkého dne

Mgr. Jaroslav Keller, občan se ZTP.

18.4.2023

Dobrý den,

co se týká finančního příspěvku, pak je možné zažádat na Úřadu práce o tzv. příspěvek na zvl. pomůcku. V tomto případě, si však o tento zvl. příspěvek může zažádat pouze fyzická osoba - osoba se zdravotním postižením, tj. žádost by musela být podána přímo osobou (obyvatelem), která je osobou se zdravotním postižením - ta by musela tuto zvl. pomůcku využívat a provozovat.

Níže zasílám seznam druhů a typů zvláštních pomůcek, o které je možné zažádat a týkají se Vaší situace:

 

a) nájezdové ližiny,

b) přenosná rampa,

c) schodolez,

d) svislá zdvihací plošina, včetně instalace,

e) šikmá zvedací plošina, včetně instalace,

f) stropní zvedací systém, včetně instalace,

g) roštová rampa, včetně instalace.

 

POZOR!!! Nárok na výše uvedené zvl. pomůcky mají pouze osoby, které splňují zdravotní postižení odůvodňující přiznání příspěvku na zvl. pomůcku. Zdravotní stav žadatele posuzuje posudkový lékař OSSZ.

 

Zdravotní postižení odůvodňující přiznání příspěvku na výše uvedené zvláštní pomůcky:

1. Těžká vada nosného nebo pohybového ústrojí, za kterou se považuje:

a) anatomická ztráta obou dolních končetin v bércích a výše,

b) funkční ztráta obou dolních končetin na podkladě úplné obrny (plegie) nebo těžkého ochrnutí,

d) funkční ztráta jedné horní a jedné dolní končetiny na podkladě úplné obrny (plegie) nebo těžkého ochrnutí,

e) ankylóza obou kyčelních kloubů nebo obou kolenních kloubů nebo podstatné omezení hybnosti obou kyčelních nebo kolenních kloubů pro těžké kontraktury v okolí,

f) ztuhnutí všech úseků páteře s těžkým omezením pohyblivosti alespoň dvou nosných kloubů dolních končetin,

g) těžké funkční poruchy pohyblivosti na základě postižení tří a více funkčních celků pohybového ústrojí s případnou odkázaností na vozík pro invalidy; funkčním celkem se přitom rozumí trup, pánev, končetina,

h) disproporční poruchy růstu provázené deformitami končetin a hrudníku, pokud tělesná výška postiženého po ukončení růstu nepřesahuje 120 cm,

i) anatomická ztráta dolní končetiny ve stehně bez možnosti oprotézování nebo exartikulace v kyčelním kloubu,

n) těžká demence s neschopností chůze a odkázaností na mechanický vozík, pokud byl vozík osobě předepsán příslušným lékařem a schválen revizním lékařem zdravotní pojišťovny, nebo těžká demence provázená těžkým syndromem geriatrické křehkosti a imobility prokázané geriatrickým vyšetřením.

 

Pro žadatele však platí další pravidla, proto pokud byste o tuto variantu měli zájem, obraťte se na nás napřímo - níže zasílám kontakt - a při této příležitosti Vám sdělíme veškeré informace týkající se tohoto příspěvku.

Jen doplním, že je-li příspěvek na zvláštní pomůcku poskytován na pořízení svislé zdvihací plošiny, šikmé zvedací plošiny, schodišťové sedačky, je rovněž podmínkou souhlas vlastníka nemovitosti s provedením instalace tohoto zařízení a jeho provozem.

 

Co se týká dotací, tak tuto oblast bohužel nesledujeme - musíte se obrátit na specialisty, kteří Vám dle Vaší poptávky můžou pomoci dohledat eventuální dotaci, kterou byste mohli jako bytové družstvo čerpat.

 

Kontakt: Kupková Monika, tel. 775 980 952, e-mail: kupkova@czepa.cz

 

S pozdravem

Kupková Monika, DiS., sociální pracovnice Odborného sociálního poradenství CZEPA


Monika Kupková, sociální pracovnice Odborného sociálního poradenství CZEPA

Dobrý den. V květnu loňského roku mi byl přiznán příspěvek na auto. U prodejce Škoda jsem si zamluvil vůz Škoda Octavia, který mi byl přislíben na letošní jaro. Na základě tohoto sdělení mi prodloužili využití příspěvku do 22.5. 2023  V únoru t.r. mi prodejce upřesnil termín dodání vozu na srpen 2023. Na pracovním úřadě mi původně přislíbili opětovné prodloužení termínu, ale nyní požadují vrácení příspěvku, pakliže tento nebude využit do 22. 5. 2023.  Je tento postup správný? Lze se vůči němu odvolat? Problémy jsou kvůli dlouhým dodacím lhůtám nových vozů. Děkuji za radu.

 

11.4.2023

Dobrý den,

zákon č. 329/2011 Sb., § 12, odst. 1, písm. a) a b) nám říká:

(1) Oprávněná osoba je povinna tento příspěvek nebo jeho poměrnou část vrátit, jestliže

a) nepoužila tento příspěvek do 3 měsíců ode dne jeho vyplacení nebo ve lhůtě stanovené krajskou pobočkou Úřadu práce na pořízení zvláštní pomůcky,

b) nepoužila vyplacený příspěvek v plné výši do 3 měsíců ode dne jeho vyplacení nebo ve lhůtě stanovené krajskou pobočkou Úřadu práce

Ve Vašem případě Vám Úřad práce prodloužil lhůtu na vyčerpání příspěvku na zvl. pomůcku do 22.5.2023. Pokud příspěvek do této doby nevyužijete, měl byste ho vrátit a podat si žádost novou.... Nicméně chápu, že lhůty na dodání automobilů se v dnešní době prodlužují, proto bych znovu zkusila s Úřadem práce situaci probrat - dodat jim např. oficiální vyjádření od Škoda, proč k tomuto prodloužení dochází a jaké je nová dodací lhůta. Argumentovala bych i tím, že by byla podána nová žádost o tento příspěvek a tím by byly zbytečně znovu zatíženy titíž pracovníci ÚP i OSSZ...

Případ podobný tomu Vašemu jsme ještě neřešily. Je tedy otázkou jak by byl příspěvek odejmut - zda rozhodnutím, usnesením? Pokud by bylo vystaveno rozhodnutí či usnesení, pak byste měl možnost se odvolat - je však na zváženou, co je výhodnější (jestli jít do odvolání s nejistým výsledkem - ÚP postupuje dle zákona nebo podat žádost novou). 

Pokud chcete Vaši situaci konzultovat s nadřízeným orgánem kontaktní pobočky ÚP, můžete se obrátit na Generální ředitelství ÚP - kontakty dohledáte ZDE (sekce Oddělení nepojistných sociálních dávek). Dotaz můžeme za Vás položit i my - tj. Odborné sociální poradenství.

V případě potřeby návazné konzultace se na mě obraťte napřímo - níže uvádím kontakt.

Kupková Monika, e-mail: kupkova@czepa.cz, tel. 775 980 952.

S pozdravem

Kupková Monika, DiS., sociální pracovnice Odborného sociálního poradenství CZEPA


Monika Kupková, sociální pracovnice Odborného sociálního poradenství CZEPA

Dobrý den. Jsem pečující matka-opatrovník našeho synka Martínka. Je mu 26let, zbaven svéprávnosti, DMO-vozíčkář/pololežáček. V prosinci nám vypršela 7-letá lhůta dávky od soc. na příspěvek na auto. Tedy nám již vznikl nárok na nový příspěvek. Syn je veden ve velkém

techničáku jako majitel a já jako provozovatel. Prosím Vás, jak postupovat při prodeji starého vozidla? Musím žádat soud

o svolení k prodeji auta a následně o použití peněz z prodeje na nákup nového vozidla ? Nebo ne, když jsem jeho opatrovník?

Co jsem zatím zjišťovala informace, diametrálně se rozcházejí a nikdo mi nedokázal jednoznačně odpovědět. 

Dříve, bylo auto napsáno na mě, a tak nebyl problém, jej prodat. Nyní si bohužel nevím rady. Můžete nám

prosím pomoci-poradit? Děkujeme Vám. S úctou Pražákovi

4.4.2023

Dobrý den paní Pražáková,

Váš dotaz nespadá do oblastí, kterými se naše odborné sociální poradenství zabývá. Nicméně jsme Váš dotaz přeposlaly k zodpovězení naší externí právničce Mgr. Radce Pešlové a ta nám dotaz zodpověděla - níže zasíláme odpověď:

Zákon č. 329/2011 Sb., v platném znění pamatuje v § 4 odst. 2 pouze na nákup vozu, ke kterému není nutný souhlas soudu. Proto pro nákup vozu (resp. pouze vozu, který bude kompenzační pomůckou, na kterou bude příspěvek od Úřadu práce) a vyřízení žádosti o příspěvek na kompenzační pomůcku (motorové vozidlo) nepodléhá schvalování soudu. I když s nákupem vozu souvisí zpravidla hned několik záležitostí, které by se soudně řešit měly, a přesto se v naší běžné praxi neřeší:

 1. Vůz za dítě/omezeného ve svéprávnosti pořizuje rodič/opatrovník.
 2. Cena vozu bude placena z příspěvku a pak zpravidla z financí rodiče/opatrovníka.
 3. Mezi rodičem/opatrovníkem tak vzniká dar/půjčka, kterou si dítě/opatrovaný nijak nevyžádal/o a při prodeji vozu to může činit problém, když by rodič/opatrovník chtěl tuto částku (nebo poměrnou částku) vrátit, příp. s ní naložit jako se svým majetkem, a nikoliv jako s majetkem dítěte/opatrovaného.
 4. Vůz je často pojišťován a provozován jinou osobou, než je dítě/opatrovaný.
 5. Pokud by na voze vznikla škoda vlivem jiné osoby, nebývá dořešen vztah odpovědnosti a náhrady škody ve vztahu k dítěti/opatrovanému (a snížení hodnoty jejich majetku).

 

Domnívám se, že ke složitějšímu pojetí dotaz nebyl směřován, nicméně pro jistotu uvádím výše uvedené, protože z pohledu práva je situace složitější, než se v praxi jeví a stejné je to i u prodeje vozu, kde se právo a praxe také mohou rozcházet. A nevím, jak moc právně správně tazatelka chce situaci řešit.

 

Z pohledu práva by bylo podstatné, jaká je zbytková hodnota vozu. Dá se odhadovat, že po sedmi letech ještě bude vyšší, pokud se vůz kupoval nový, ale pokud již v době nákupu před sedmi lety byl vůz bazarový, nemusí být jeho hodnota nyní významná.

 

Podle hodnoty by se postup rozdělil. Výše dané hodnoty není přesně určitelná.

 1. Pokud jde o zbytkovou hodnotu vozu ve výši, se kterou běžně opatrovník nenakládá (to je nutné posoudit podle hodnoty majetku opatrovaného), tak bude k prodeji vozu potřebovat schválení soudem (přesněji – opatrovník podá „Návrh na schválení právního jednání za opatrovaného – prodej motorového vozidla“).
  1. Tomu bude předcházet úvaha za kolik bude vůz prodáván a komu. Bude o tom sepsána smlouva o koupi/prodeji a tuto smlouvu nechá opatrovník schválit (prodávající opatrovaný zastoupený opatrovníkem).
  2. Soudu bude muset opatrovník zdůvodnit, proč se vůz prodává a bude muset obhájit, že prodejní cena je přiměřená (např. doloží další nabídky prodeje podobných vozů za podobné ceny, příp. doloží vyjádření více autobazarů o výkupní ceně). Není nutné (resp. soudy k tomuto běžně nevyžadují) znalecké posudky, pokud nejde o specifický anebo specificky vybavený vůz, který v daném čase není snadné srovnat s jinými vozy.
  3. Většinou soud nezajímá, co následně nastane s prostředky z prodeje – k těm se ze zákona musí opatrovník chovat jako hospodář a nesmí je zpronevěřit, takže se očekává, že budou plně využity ve prospěch opatrovaného. Přesto je potřeba uvést, proč je nutné prodat vůz (tedy snížit majetek opatrovaného) a co tím (a za jakým účelem) získá. často se tak uvádí důvod, že bude pořizován nový vůz, který je pro opatrovaného výhodnější a více plní jeho potřeby. Není podstatné, že končí lhůta pro příspěvek, a tak je pořizován nový vůz (na tom primárně opatrovaný nic nezískává). Musí být zdůvodněno, proč bude nový vůz lepší než ten stávající.
  4. Teprve po rozhodnutí soudu o schválení právního jednání a po doplnění doložky právní moci, bude možné vůz přepsat. K přepisu opatrovník možná bude vystavovat plnou moc. na plné moci v místě pro zmocnitele by se mělo uvést:

                                                      i.     osobní údaje opatrovaného (jméno, příjmení, datum narození, bydliště)

                                                    ii.     zástupce opatrovaného (osobní údaje) s doplněním "opatrovníkem osoby XY na základě rozhodnutí Okresního/Obvodního/Městského soudu v ..... č.j. .... ze dne ....“

                                                   iii.     komu je plná moc udělována (vč. osobních údajů)

                                                   iv.     k čemu dochází ke zmocnění („k provedení přepisu vozidla v registru silničních vozidel na obecním/městském úřadu XY“)

                                                    v.     specifikace vozidla: VIN, registrační značka (dříve „SPZ“), značka či typ vozidla

                                                   vi.     doba platnosti plné moci

                                                  vii.     ověřený podpis opatrovníka (pokud vůz bude přepisovat kupující, což k právní jistotě nedoporučuji, nemáte jistotu, že vůz bude přepsán), pokud vůz přepisuje prodávající, pak bude ověřen podpis kupujícího a zmocnění musí vydávat kupující a na straně zmocněných je opatrovaný zastoupený opatrovníkem

                                                viii.     u přepisu by mohlo být poptáváno doložení statusu opatrovníka, proto je vhodné přiložit prostou kopii listiny opatrovníka.

 1. Pokud je zbytková (prodejní) cena vozu cenou, se kterou opatrovník za opatrovaného běžněji nakládá (např. částka 10 000 Kč), není třeba schválení soudu, protože jde o běžné nakládání s majetkem v pravomoci opatrovníka.
  1. Toto ale bohužel některé úřady při přepisu nerespektují a vyžadují k přepisu souhlas soudu. Proto z důvodu neznalosti na úřadu a z důvodu potřeby zrychlit přepis vozu, nejspíš opatrovník podstoupí martyrium se schvalováním právního jednání (kupní smlouvy) dle bodu 1. na místo, aby se právně domáhal správného postupu úřadu.
  2. I v případě, že by úřad nevyžadoval schválení u vozu nepatrné hodnoty, bude nutné mít k přepisu plnou moc, jak je uvedeno u bodu 1. písm. d).

 

Shrnuji:

 1. K prodeji vozu souhlas soudu bude (převážně) potřeba.
 2. K nákupu nového vozu souhlas (většinou) potřeba nebude.

S pozdravem

Kupková Monika, DiS., sociální pracovnice Odborného sociálního poradenství CZEPA


Monika Kupková, sociální pracovnice Odborného sociálního poradenství CZEPA

Dobrý den,

synovi je letos v dubnu 46 let, 10 let žije ve Švýcarsku. V srpnu 2022 měl ve Švýcarsku nehodu na motorce, poranění páteře a míchy - od té doby je na invalidní vozíku - zlomenina TH5).

V Česku pracoval před odchodem do Švýcarska přes 15 let.

Po nehodě plánuje žít nadále ve Švýcarsku, kde bude uplatňovat nárok na ID. Chtěla bych se zeptat, zda může žádat nějakou poměrnou část ID za odpracované roky i u nás? Trvalé bydliště má stále hlášené v ČR.

 

Děkuji M.

16.3.2023

Dobrý den,
kdo má pracovní historii v ČR i v cizině, může žádat o tzv. důchod s mezinárodním prvkem. Starší článek České správy sociálního zabezpečení, který vysvětluje základní principy najdete zde: https://www.cssz.cz/-/rizeni-o-duchodu-s-tzv-mezinarodnim-prvkem-se-tykalo-kazde-jedenacte-podane-zadosti.

V obecné rovině podle českého zákona o důchodovém pojištění (č. 155/1995 Sb.) - pokud je žadateli o invalidní důchod více než 28 let, je potřebná doba pojištění 5 let. Současně zákon uvádí: 

"Potřebná doba pojištění pro nárok na invalidní důchod se zjišťuje z období před vznikem invalidity, a jde-li o pojištěnce ve věku nad 28 let, z posledních deseti roků před vznikem invalidity. U pojištěnce staršího 38 let se podmínka potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní důchod považuje za splněnou též, byla-li tato doba získána v období posledních 20 let před vznikem invalidity; potřebná doba pojištění činí přitom 10 roků. Podmínka potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní důchod se považuje za splněnou též, byla-li tato doba získána v kterémkoliv období deseti roků dokončeném po vzniku invalidity; u pojištěnce mladšího 24 let činí přitom potřebná doba pojištění dva roky."

Na území ČR obecně můžeme říct, že žádost o invalidní důchod s mezinárodním prvkem se podává na okresní správě sociálního zabezpečení podle místa bydliště (v Praze na Pražské správě..., v Brně na Městské správě...). Protože se při podání žádosti mapuje a dokládá pracovní historie množstvím dokladů (viz. podmínky žádosti o invalidní důchod - obecné informace: https://www.cssz.cz/web/cz/invalidni-duchod), budete k případnému zastupování syna potřebovat plnou moc a spolupráci na dodání potřebných dokladů. 

Mimo jiné bude OSSZ požadovat kontakt na ošetřujícího lékaře v ČR, protože po podání žádosti o invalidní důchod je třeba spolupráce lékaře posudkové služby a ošetřujícího lékaře žadatele o důchod. Lékařská posudková služba si vyžádá zdravotní dokumentaci, ze které posuzuje pokles pracovních schopností (podle určených procent poklesu pracovních schopností je pak žadatel zařazen do invalidity I., II. nebo III. stupně). Pokud má syn v ČR svého praktika, měl by mu doručit přeloženou zdravotní dokumentaci, která se týká následků úrazu, aby praktik mohl vůči posudkové službě poskytnout součinnost. 

Po zpracování posudku invalidity (určení poklesu pracovních schopností) dále ČSSZ řeší pojistnou dobu (zda je splněna a v jaké výši by měl být invalidní důchod vypočítán). Pokud jde o důchod s mezinárodním prvkem, v průběhu řízení česká strana osloví partnerský stát (Švýcarsko) a bude dotazovat splnění pojistné doby. Tím, že jde o mezinárodní spolupráci, celkové řízení o žádosti o důchod je časově náročnější, ale zohlední výdělečnou činnost v obou státech.

Podmínky žádosti o invalidní důchod ve Švýcarsku neznáme. Doporučuji dotazovat průběh řízení na jejich straně, jestli pro syna bude jednodušší/výhodnější podat žádost ve Švýcarsku s tím, že spolupráci bude poskytovat Česko.

S pozdravem
Bc. Hana Sixtová, sociální pracovnice CZEPA

 


Hana Sixtová, sociální pracovnice CZEPA
1 | 2 | 3 | 4 | .. | 14 | »
banner-handy.jpg
skoda_neridit_banner_vozejkov_550x160px_1.png