Dobrý den,

Chtěl bych se zeptat, nedávno jsem dostal, pojišťovnou hrazený, elektrický vozík a přijde mi, že bych ho měl radši nechat pojistit proti odcizení/poškození (zatím zůstává při nepoužívání mimo být ve sdílených prostorech v paneláku), ale je to vůbec možné, když ho technicky nevlastním? Co by se pak dělo, kdyby mi ho někdo ukradl, nebo poškodil?

A ještě druhý dotaz, je potřeba uzavírat nějaké povinné ručení, nebo tak něco?

Děkuji za odpovědi, Milan.

18.7.2023

Dobrý den pane Milane,

Váš dotaz jsme konzultovali s revizním lékařem zdravotní pojišťovny. Ten sdělil, že doporučuje elektrický vozík pojistit. Při uzavírání pojištění, je však třeba pomůcku pojistit ve prospěch vlastníka pomůcky (tj. ve prospěch Vaší zdravotní pojišťovny). 

Pokud by došlo k odcizení pomůcky a Vy jste ji neměl pojištěnou, pak po Vás zdravotní pojišťovna může vymáhat zaplacení elektrického vozíku.

Pro více informací kontaktujte Vaši zdravotní pojišťovnu a poté vybranou pojišťovnu, u které si budete chtít nechat pomůcku pojistit - ta Vám sdělí pojistné podmínky.

S pozdravem


Monika Kupková, sociální pracovnice Odborného sociálního poradenství CZEPA

Dobrý den,  jsem 7let po úrazu míchy c6. Hledám odpověď : kdybych chtěla do domova, doplatí mi stát to co pochybi? PNP 4.stupen a duchod 3.stupen přes 5000kc. Moc děkuji za odpověď 

10.7.2023

Dobrý den,

problematiku úhrad za poskytování služeb v domovech pro osoby se zdravotním postižením či v domovech pro seniory nám upravuje zákon o sociálních službách, č. 108/2006 Sb., konkrétně pak § 73.

Klient v rámci pobytových služeb hradí za ubytování, stravu a za péči poskytovanou ve sjednaném rozsahu.

Poskytnutou péči klient hradí příspěvkem na péči - dle výše uvedeného zákona pak celý přiznaný příspěvek na péči náleží pobytovému zařízení (viz § 73, odst. 4, písm. a).

Ubytování a strava by měla být hrazena z příjmů klienta (tj. např. z invalidního či starobního důchodu). Zákon č. 108/2006 Sb., § 73, odst. 3 nám říká: „Maximální výši úhrady za ubytování a stravu stanoví prováděcí právní předpis. Po úhradě za ubytování a stravu při poskytování pobytových služeb v týdenních stacionářích musí osobě zůstat alespoň 25 % jejího příjmu, a při poskytování pobytových služeb uvedených v odstavci 1 písm. b) až e) musí osobě zůstat alespoň 15 % jejího příjmu. (pozn.: domovy pro osoby se zdravotním postižením jsou v zákoně v § 73 pod písm. b, domovy pro seniory jsou v zákoně v § 73 pod písm. c. Vztahuje se na ně tedy povinnost ponechat kapesné ve výši 15 % příjmu).

Vaši situaci jsem ověřovala přímo u poskytovatelů pobytových soc. služeb neb s tímto nemáme praktické zkušenosti. Ti mi sdělili, že Váš příjem (pro přijetí) není směrodatný. Pokud tedy máte příjem ve výši 5 000 Kč, pak Vám z této částky musí zůstat dle zákona 15%, zbylá částka pak půjde na pokrytí ubytování a stravy. Zařízení může po dohodě s Vámi žádat na Vaši osobu různé příspěvky - např. příspěvek na bydlení, příspěvek na živobytí či doplatek na bydlení. Ve hře je i možná spoluúčast rodiny (nemělo by být však podmínkou). U svého zřizovatele pak pobytová služba může na zbývající částku (která chybí k pokrytí nákladů) žádat kompenzaci. 

Doporučuji Vám kontaktovat sociální pracovnici ve vybraných zařízení, kam byste si chtěla podat žádost a Vaši situaci a možnost přijetí s nimi probrat. Sociální pracovnice Vám sdělí podmínky pro přijetí, orientační čekací lhůty a další důležité informace. 

Pokud byste měla doplňující dotazy, neváhejte mě kontaktovat v rámci individuální konzultace.

Kontakt: Monika Kupková, tel. 775 980 952, e-mail: kupkova@czepa.cz

S pozdravem

 


Monika Kupková, sociální pracovnice Odborného sociálního poradenství CZEPA

Dobrý den, před čaem, více než 10 let jsem od UP dostal příspěvek na pořízení počítače, jako kvadruplegik, tuším, že to bylo vázané na průkaz ZTP/P, jako srovnatelná pomůcka se speciální klávesnicí, ve výši 50%. Nikde jsem nedohledal, zda je stále tato možnost. Je možné požádat o púodobný příspěvek v současné době?

31.5.2023

Dobrý den,

příspěvek na speciální komponenty osobního počítače, například uzpůsobenou klávesnici, myš, speciální programové vybavení umožňující ovládání počítače ústy, pohybem očí nebo pohybem hlavy je možné žádat v rámci příspěvku na zvláštní pomůcku. Příspěvek na zvláštní pomůcku je poskytován na základě zákona č. 329/2011 Sb., Dávky pro osoby se zdravotním postižením.

Vyřizuje se na ÚP dle místa trvalého bydliště, na oddělení pro osoby se zdravotním postižením.

Při podání žádosti o zvláštní pomůcky je vždy posuzován nárok ke zdravotnímu stavu (posuzuje lékařská posudková služba) - pouze zákonem dané zdravotní stavy mají na příslušnou zvl. pomůcku nárok.

Nárok na výše uvedenou pomůcku mají dle zákona tyto zdravotní stavy:

I. Zdravotní postižení odůvodňující přiznání příspěvku na zvláštní pomůcku

1. Těžká vada nosného nebo pohybového ústrojí, za kterou se považuje:

c) anatomická ztráta podstatných částí jedné horní a jedné dolní končetiny v předloktí a výše a v bérci a výše,

d) funkční ztráta jedné horní a jedné dolní končetiny na podkladě úplné obrny (plegie) nebo těžkého ochrnutí,

g) těžké funkční poruchy pohyblivosti na základě postižení tří a více funkčních celků pohybového ústrojí s případnou odkázaností na vozík pro invalidy; funkčním celkem se přitom rozumí trup, pánev, končetina,

j) anatomická nebo funkční ztráta končetiny,

k) anatomická nebo funkční ztráta obou horních končetin

Více informací k příspěvku na zvláštní pomůcku, včetně formuláře najdete ZDE

S pozdravem


Monika Kupková, sociální pracovnice Odborného sociálního poradenství CZEPA

Dobrý den. U drah jsem při objednání jízdy vlakem se sportovní tříkolku čelil dotazu, zda tuto tříkolku mám schválenou jako "kompenzační pomůcku". Jaká je prosím v tomto směru legislativa? Děkuji 

21.4.2023

Dobrý den,
v otázkách dopravy považujeme za zásadní stanovené podmínky konkrétního přepravce (přepravní podmínky, přepravní řád), kde je obvykle i ustanovení ohledně přepravy osob s poruchou mobility.

Samotný pojem "kompenzační pomůcka" je velmi obecný, široký, protože může zahrnovat všechny pomůcky, které nějakým způsobem kompenzují omezení běžné funkce. Z povahy Vašeho dotazu se domnívám, že dopravce mohl mít na mysli schválené zdravotnické prostředky ze zdravotního pojištění, jako jsou například mechanické či elektrické vozíky, které dle zdravotní indikace schvaluje a hradí zdravotní pojišťovna.

Doporučuji proto dohledat nebo vyžádat si přepravní řád, nastudovat přepravu osob s omezenou schopností pohybu, ev. ustanovení přepravy jízdních kol.

Bc. Hana Sixtová, sociální pracovnice CZEPA


Hana Sixtová, sociální pracovnice CZEPA

Dobrý den.

Prosím, existuje nějaká možnost dotace, nebo finančního příspěvku na vybudování bezbariérového přístupu (rampy, plošiny apod.) pro bytové družstvo v Praze, které je majitelem bytového domu, v němž trvale bydlí, nebo je sám členem družstva alespoň jeden občan upoutaný na invalidní vozík, občan s průkazem ZTP pro invaliditu pohybového aparátu nebo občan s příspěvkem na péči pro omezení pohyblivosti?

Děkuji předem za odpověď a případně radu, jak postupovat.

 

 

 

moc Vám děkuji, paní Kupková

S přáním hezkého dne

Mgr. Jaroslav Keller, občan se ZTP.

18.4.2023

Dobrý den,

co se týká finančního příspěvku, pak je možné zažádat na Úřadu práce o tzv. příspěvek na zvl. pomůcku. V tomto případě, si však o tento zvl. příspěvek může zažádat pouze fyzická osoba - osoba se zdravotním postižením, tj. žádost by musela být podána přímo osobou (obyvatelem), která je osobou se zdravotním postižením - ta by musela tuto zvl. pomůcku využívat a provozovat.

Níže zasílám seznam druhů a typů zvláštních pomůcek, o které je možné zažádat a týkají se Vaší situace:

 

a) nájezdové ližiny,

b) přenosná rampa,

c) schodolez,

d) svislá zdvihací plošina, včetně instalace,

e) šikmá zvedací plošina, včetně instalace,

f) stropní zvedací systém, včetně instalace,

g) roštová rampa, včetně instalace.

 

POZOR!!! Nárok na výše uvedené zvl. pomůcky mají pouze osoby, které splňují zdravotní postižení odůvodňující přiznání příspěvku na zvl. pomůcku. Zdravotní stav žadatele posuzuje posudkový lékař OSSZ.

 

Zdravotní postižení odůvodňující přiznání příspěvku na výše uvedené zvláštní pomůcky:

1. Těžká vada nosného nebo pohybového ústrojí, za kterou se považuje:

a) anatomická ztráta obou dolních končetin v bércích a výše,

b) funkční ztráta obou dolních končetin na podkladě úplné obrny (plegie) nebo těžkého ochrnutí,

d) funkční ztráta jedné horní a jedné dolní končetiny na podkladě úplné obrny (plegie) nebo těžkého ochrnutí,

e) ankylóza obou kyčelních kloubů nebo obou kolenních kloubů nebo podstatné omezení hybnosti obou kyčelních nebo kolenních kloubů pro těžké kontraktury v okolí,

f) ztuhnutí všech úseků páteře s těžkým omezením pohyblivosti alespoň dvou nosných kloubů dolních končetin,

g) těžké funkční poruchy pohyblivosti na základě postižení tří a více funkčních celků pohybového ústrojí s případnou odkázaností na vozík pro invalidy; funkčním celkem se přitom rozumí trup, pánev, končetina,

h) disproporční poruchy růstu provázené deformitami končetin a hrudníku, pokud tělesná výška postiženého po ukončení růstu nepřesahuje 120 cm,

i) anatomická ztráta dolní končetiny ve stehně bez možnosti oprotézování nebo exartikulace v kyčelním kloubu,

n) těžká demence s neschopností chůze a odkázaností na mechanický vozík, pokud byl vozík osobě předepsán příslušným lékařem a schválen revizním lékařem zdravotní pojišťovny, nebo těžká demence provázená těžkým syndromem geriatrické křehkosti a imobility prokázané geriatrickým vyšetřením.

 

Pro žadatele však platí další pravidla, proto pokud byste o tuto variantu měli zájem, obraťte se na nás napřímo - níže zasílám kontakt - a při této příležitosti Vám sdělíme veškeré informace týkající se tohoto příspěvku.

Jen doplním, že je-li příspěvek na zvláštní pomůcku poskytován na pořízení svislé zdvihací plošiny, šikmé zvedací plošiny, schodišťové sedačky, je rovněž podmínkou souhlas vlastníka nemovitosti s provedením instalace tohoto zařízení a jeho provozem.

 

Co se týká dotací, tak tuto oblast bohužel nesledujeme - musíte se obrátit na specialisty, kteří Vám dle Vaší poptávky můžou pomoci dohledat eventuální dotaci, kterou byste mohli jako bytové družstvo čerpat.

 

Kontakt: Kupková Monika, tel. 775 980 952, e-mail: kupkova@czepa.cz

 

S pozdravem

Kupková Monika, DiS., sociální pracovnice Odborného sociálního poradenství CZEPA


Monika Kupková, sociální pracovnice Odborného sociálního poradenství CZEPA

Dobrý den. V květnu loňského roku mi byl přiznán příspěvek na auto. U prodejce Škoda jsem si zamluvil vůz Škoda Octavia, který mi byl přislíben na letošní jaro. Na základě tohoto sdělení mi prodloužili využití příspěvku do 22.5. 2023  V únoru t.r. mi prodejce upřesnil termín dodání vozu na srpen 2023. Na pracovním úřadě mi původně přislíbili opětovné prodloužení termínu, ale nyní požadují vrácení příspěvku, pakliže tento nebude využit do 22. 5. 2023.  Je tento postup správný? Lze se vůči němu odvolat? Problémy jsou kvůli dlouhým dodacím lhůtám nových vozů. Děkuji za radu.

 

11.4.2023

Dobrý den,

zákon č. 329/2011 Sb., § 12, odst. 1, písm. a) a b) nám říká:

(1) Oprávněná osoba je povinna tento příspěvek nebo jeho poměrnou část vrátit, jestliže

a) nepoužila tento příspěvek do 3 měsíců ode dne jeho vyplacení nebo ve lhůtě stanovené krajskou pobočkou Úřadu práce na pořízení zvláštní pomůcky,

b) nepoužila vyplacený příspěvek v plné výši do 3 měsíců ode dne jeho vyplacení nebo ve lhůtě stanovené krajskou pobočkou Úřadu práce

Ve Vašem případě Vám Úřad práce prodloužil lhůtu na vyčerpání příspěvku na zvl. pomůcku do 22.5.2023. Pokud příspěvek do této doby nevyužijete, měl byste ho vrátit a podat si žádost novou.... Nicméně chápu, že lhůty na dodání automobilů se v dnešní době prodlužují, proto bych znovu zkusila s Úřadem práce situaci probrat - dodat jim např. oficiální vyjádření od Škoda, proč k tomuto prodloužení dochází a jaké je nová dodací lhůta. Argumentovala bych i tím, že by byla podána nová žádost o tento příspěvek a tím by byly zbytečně znovu zatíženy titíž pracovníci ÚP i OSSZ...

Případ podobný tomu Vašemu jsme ještě neřešily. Je tedy otázkou jak by byl příspěvek odejmut - zda rozhodnutím, usnesením? Pokud by bylo vystaveno rozhodnutí či usnesení, pak byste měl možnost se odvolat - je však na zváženou, co je výhodnější (jestli jít do odvolání s nejistým výsledkem - ÚP postupuje dle zákona nebo podat žádost novou). 

Pokud chcete Vaši situaci konzultovat s nadřízeným orgánem kontaktní pobočky ÚP, můžete se obrátit na Generální ředitelství ÚP - kontakty dohledáte ZDE (sekce Oddělení nepojistných sociálních dávek). Dotaz můžeme za Vás položit i my - tj. Odborné sociální poradenství.

V případě potřeby návazné konzultace se na mě obraťte napřímo - níže uvádím kontakt.

Kupková Monika, e-mail: kupkova@czepa.cz, tel. 775 980 952.

S pozdravem

Kupková Monika, DiS., sociální pracovnice Odborného sociálního poradenství CZEPA


Monika Kupková, sociální pracovnice Odborného sociálního poradenství CZEPA

Dobrý den. Jsem pečující matka-opatrovník našeho synka Martínka. Je mu 26let, zbaven svéprávnosti, DMO-vozíčkář/pololežáček. V prosinci nám vypršela 7-letá lhůta dávky od soc. na příspěvek na auto. Tedy nám již vznikl nárok na nový příspěvek. Syn je veden ve velkém

techničáku jako majitel a já jako provozovatel. Prosím Vás, jak postupovat při prodeji starého vozidla? Musím žádat soud

o svolení k prodeji auta a následně o použití peněz z prodeje na nákup nového vozidla ? Nebo ne, když jsem jeho opatrovník?

Co jsem zatím zjišťovala informace, diametrálně se rozcházejí a nikdo mi nedokázal jednoznačně odpovědět. 

Dříve, bylo auto napsáno na mě, a tak nebyl problém, jej prodat. Nyní si bohužel nevím rady. Můžete nám

prosím pomoci-poradit? Děkujeme Vám. S úctou Pražákovi

4.4.2023

Dobrý den paní Pražáková,

Váš dotaz nespadá do oblastí, kterými se naše odborné sociální poradenství zabývá. Nicméně jsme Váš dotaz přeposlaly k zodpovězení naší externí právničce Mgr. Radce Pešlové a ta nám dotaz zodpověděla - níže zasíláme odpověď:

Zákon č. 329/2011 Sb., v platném znění pamatuje v § 4 odst. 2 pouze na nákup vozu, ke kterému není nutný souhlas soudu. Proto pro nákup vozu (resp. pouze vozu, který bude kompenzační pomůckou, na kterou bude příspěvek od Úřadu práce) a vyřízení žádosti o příspěvek na kompenzační pomůcku (motorové vozidlo) nepodléhá schvalování soudu. I když s nákupem vozu souvisí zpravidla hned několik záležitostí, které by se soudně řešit měly, a přesto se v naší běžné praxi neřeší:

 1. Vůz za dítě/omezeného ve svéprávnosti pořizuje rodič/opatrovník.
 2. Cena vozu bude placena z příspěvku a pak zpravidla z financí rodiče/opatrovníka.
 3. Mezi rodičem/opatrovníkem tak vzniká dar/půjčka, kterou si dítě/opatrovaný nijak nevyžádal/o a při prodeji vozu to může činit problém, když by rodič/opatrovník chtěl tuto částku (nebo poměrnou částku) vrátit, příp. s ní naložit jako se svým majetkem, a nikoliv jako s majetkem dítěte/opatrovaného.
 4. Vůz je často pojišťován a provozován jinou osobou, než je dítě/opatrovaný.
 5. Pokud by na voze vznikla škoda vlivem jiné osoby, nebývá dořešen vztah odpovědnosti a náhrady škody ve vztahu k dítěti/opatrovanému (a snížení hodnoty jejich majetku).

 

Domnívám se, že ke složitějšímu pojetí dotaz nebyl směřován, nicméně pro jistotu uvádím výše uvedené, protože z pohledu práva je situace složitější, než se v praxi jeví a stejné je to i u prodeje vozu, kde se právo a praxe také mohou rozcházet. A nevím, jak moc právně správně tazatelka chce situaci řešit.

 

Z pohledu práva by bylo podstatné, jaká je zbytková hodnota vozu. Dá se odhadovat, že po sedmi letech ještě bude vyšší, pokud se vůz kupoval nový, ale pokud již v době nákupu před sedmi lety byl vůz bazarový, nemusí být jeho hodnota nyní významná.

 

Podle hodnoty by se postup rozdělil. Výše dané hodnoty není přesně určitelná.

 1. Pokud jde o zbytkovou hodnotu vozu ve výši, se kterou běžně opatrovník nenakládá (to je nutné posoudit podle hodnoty majetku opatrovaného), tak bude k prodeji vozu potřebovat schválení soudem (přesněji – opatrovník podá „Návrh na schválení právního jednání za opatrovaného – prodej motorového vozidla“).
  1. Tomu bude předcházet úvaha za kolik bude vůz prodáván a komu. Bude o tom sepsána smlouva o koupi/prodeji a tuto smlouvu nechá opatrovník schválit (prodávající opatrovaný zastoupený opatrovníkem).
  2. Soudu bude muset opatrovník zdůvodnit, proč se vůz prodává a bude muset obhájit, že prodejní cena je přiměřená (např. doloží další nabídky prodeje podobných vozů za podobné ceny, příp. doloží vyjádření více autobazarů o výkupní ceně). Není nutné (resp. soudy k tomuto běžně nevyžadují) znalecké posudky, pokud nejde o specifický anebo specificky vybavený vůz, který v daném čase není snadné srovnat s jinými vozy.
  3. Většinou soud nezajímá, co následně nastane s prostředky z prodeje – k těm se ze zákona musí opatrovník chovat jako hospodář a nesmí je zpronevěřit, takže se očekává, že budou plně využity ve prospěch opatrovaného. Přesto je potřeba uvést, proč je nutné prodat vůz (tedy snížit majetek opatrovaného) a co tím (a za jakým účelem) získá. často se tak uvádí důvod, že bude pořizován nový vůz, který je pro opatrovaného výhodnější a více plní jeho potřeby. Není podstatné, že končí lhůta pro příspěvek, a tak je pořizován nový vůz (na tom primárně opatrovaný nic nezískává). Musí být zdůvodněno, proč bude nový vůz lepší než ten stávající.
  4. Teprve po rozhodnutí soudu o schválení právního jednání a po doplnění doložky právní moci, bude možné vůz přepsat. K přepisu opatrovník možná bude vystavovat plnou moc. na plné moci v místě pro zmocnitele by se mělo uvést:

                                                      i.     osobní údaje opatrovaného (jméno, příjmení, datum narození, bydliště)

                                                    ii.     zástupce opatrovaného (osobní údaje) s doplněním "opatrovníkem osoby XY na základě rozhodnutí Okresního/Obvodního/Městského soudu v ..... č.j. .... ze dne ....“

                                                   iii.     komu je plná moc udělována (vč. osobních údajů)

                                                   iv.     k čemu dochází ke zmocnění („k provedení přepisu vozidla v registru silničních vozidel na obecním/městském úřadu XY“)

                                                    v.     specifikace vozidla: VIN, registrační značka (dříve „SPZ“), značka či typ vozidla

                                                   vi.     doba platnosti plné moci

                                                  vii.     ověřený podpis opatrovníka (pokud vůz bude přepisovat kupující, což k právní jistotě nedoporučuji, nemáte jistotu, že vůz bude přepsán), pokud vůz přepisuje prodávající, pak bude ověřen podpis kupujícího a zmocnění musí vydávat kupující a na straně zmocněných je opatrovaný zastoupený opatrovníkem

                                                viii.     u přepisu by mohlo být poptáváno doložení statusu opatrovníka, proto je vhodné přiložit prostou kopii listiny opatrovníka.

 1. Pokud je zbytková (prodejní) cena vozu cenou, se kterou opatrovník za opatrovaného běžněji nakládá (např. částka 10 000 Kč), není třeba schválení soudu, protože jde o běžné nakládání s majetkem v pravomoci opatrovníka.
  1. Toto ale bohužel některé úřady při přepisu nerespektují a vyžadují k přepisu souhlas soudu. Proto z důvodu neznalosti na úřadu a z důvodu potřeby zrychlit přepis vozu, nejspíš opatrovník podstoupí martyrium se schvalováním právního jednání (kupní smlouvy) dle bodu 1. na místo, aby se právně domáhal správného postupu úřadu.
  2. I v případě, že by úřad nevyžadoval schválení u vozu nepatrné hodnoty, bude nutné mít k přepisu plnou moc, jak je uvedeno u bodu 1. písm. d).

 

Shrnuji:

 1. K prodeji vozu souhlas soudu bude (převážně) potřeba.
 2. K nákupu nového vozu souhlas (většinou) potřeba nebude.

S pozdravem

Kupková Monika, DiS., sociální pracovnice Odborného sociálního poradenství CZEPA


Monika Kupková, sociální pracovnice Odborného sociálního poradenství CZEPA

Dobrý den,

synovi je letos v dubnu 46 let, 10 let žije ve Švýcarsku. V srpnu 2022 měl ve Švýcarsku nehodu na motorce, poranění páteře a míchy - od té doby je na invalidní vozíku - zlomenina TH5).

V Česku pracoval před odchodem do Švýcarska přes 15 let.

Po nehodě plánuje žít nadále ve Švýcarsku, kde bude uplatňovat nárok na ID. Chtěla bych se zeptat, zda může žádat nějakou poměrnou část ID za odpracované roky i u nás? Trvalé bydliště má stále hlášené v ČR.

 

Děkuji M.

16.3.2023

Dobrý den,
kdo má pracovní historii v ČR i v cizině, může žádat o tzv. důchod s mezinárodním prvkem. Starší článek České správy sociálního zabezpečení, který vysvětluje základní principy najdete zde: https://www.cssz.cz/-/rizeni-o-duchodu-s-tzv-mezinarodnim-prvkem-se-tykalo-kazde-jedenacte-podane-zadosti.

V obecné rovině podle českého zákona o důchodovém pojištění (č. 155/1995 Sb.) - pokud je žadateli o invalidní důchod více než 28 let, je potřebná doba pojištění 5 let. Současně zákon uvádí: 

"Potřebná doba pojištění pro nárok na invalidní důchod se zjišťuje z období před vznikem invalidity, a jde-li o pojištěnce ve věku nad 28 let, z posledních deseti roků před vznikem invalidity. U pojištěnce staršího 38 let se podmínka potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní důchod považuje za splněnou též, byla-li tato doba získána v období posledních 20 let před vznikem invalidity; potřebná doba pojištění činí přitom 10 roků. Podmínka potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní důchod se považuje za splněnou též, byla-li tato doba získána v kterémkoliv období deseti roků dokončeném po vzniku invalidity; u pojištěnce mladšího 24 let činí přitom potřebná doba pojištění dva roky."

Na území ČR obecně můžeme říct, že žádost o invalidní důchod s mezinárodním prvkem se podává na okresní správě sociálního zabezpečení podle místa bydliště (v Praze na Pražské správě..., v Brně na Městské správě...). Protože se při podání žádosti mapuje a dokládá pracovní historie množstvím dokladů (viz. podmínky žádosti o invalidní důchod - obecné informace: https://www.cssz.cz/web/cz/invalidni-duchod), budete k případnému zastupování syna potřebovat plnou moc a spolupráci na dodání potřebných dokladů. 

Mimo jiné bude OSSZ požadovat kontakt na ošetřujícího lékaře v ČR, protože po podání žádosti o invalidní důchod je třeba spolupráce lékaře posudkové služby a ošetřujícího lékaře žadatele o důchod. Lékařská posudková služba si vyžádá zdravotní dokumentaci, ze které posuzuje pokles pracovních schopností (podle určených procent poklesu pracovních schopností je pak žadatel zařazen do invalidity I., II. nebo III. stupně). Pokud má syn v ČR svého praktika, měl by mu doručit přeloženou zdravotní dokumentaci, která se týká následků úrazu, aby praktik mohl vůči posudkové službě poskytnout součinnost. 

Po zpracování posudku invalidity (určení poklesu pracovních schopností) dále ČSSZ řeší pojistnou dobu (zda je splněna a v jaké výši by měl být invalidní důchod vypočítán). Pokud jde o důchod s mezinárodním prvkem, v průběhu řízení česká strana osloví partnerský stát (Švýcarsko) a bude dotazovat splnění pojistné doby. Tím, že jde o mezinárodní spolupráci, celkové řízení o žádosti o důchod je časově náročnější, ale zohlední výdělečnou činnost v obou státech.

Podmínky žádosti o invalidní důchod ve Švýcarsku neznáme. Doporučuji dotazovat průběh řízení na jejich straně, jestli pro syna bude jednodušší/výhodnější podat žádost ve Švýcarsku s tím, že spolupráci bude poskytovat Česko.

S pozdravem
Bc. Hana Sixtová, sociální pracovnice CZEPA

 


Hana Sixtová, sociální pracovnice CZEPA

Dobrý den, chystám se prvně na vozíku do letadla a měl bych takový dotaz. Na letištích mi doporučují potvrzení od lékaře ohledně ocelových výztuží páteře. Řešil jste prosím toto někdy někdo? Jaký lékař by mi ho měl vystavit?

Děkuji za reakce Libor Ondřej 

13.3.2023

Vážený pane Ondřeji,
pokud po Vás letecká společnost vyžaduje potvrzení ohledně výstuží páteře, považujeme za vhodné podívat se na lékařskou zprávu, vydanou v souvislosti s operací páteře (ze spinální jednotky či ze spondylochirurgie), případně se obrátit na uvedené pracoviště, kde jste byl operován.

Otázka na leteckou společnost je, zda stačí česká lékařská zpráva či zda si ji pro návrat ze zahraničí máte nechat přeložit do některého ze světových jazyků.

V souvislosti s Vaším dotazem musím konstatovat, že dotazy vložené na Poradnu portálu Vozejkov.cz zodpovídají odborní pracovníci asociace CZEPA či sjednaní externí specialisté (viz. Na vaše otázky odpovídají). Pro osobní zkušenosti jiných uživatelů doporučuji vložit na Vozejkov.cz článek, na který mohou reagovat čtenáři-uživatelé portálu.

S pozdravem
Bc. Hana Sixtová, sociální pracovnice CZEPA

 


Hana Sixtová, sociální pracovnice CZEPA

Dobrý den, 

Mám auto na které jsem dostal příspěvek ale před 2 lety jsem ho dal do depozitu protože je nepojizdne a bylo stále častěji v servise až mi nakonec řekli ze nevi co stim je. Veškeré opravy me stali strašně moc peněz až sem to vzdal a vozidlo přestal užívat. Jenze se mi teď z úřadu prace ozvali a chtějí abych vrátil poměrnou část příspěvku. Chtěl bych zažádat o prominutí pravé z tohohle důvodu. Pomohli byste mi stim? Prosím 

6.3.2023

Dobrý den,
pokud přestanete motorové vozidlo, na které byl poskytnutý příspěvek, ve lhůtě 84 kalendářních měsíců od vyplacení příspěvku užívat, máte povinnost vrátit poměrnou část příspěvku. V "případech hodných zvláštního zřetele" může ÚP rozhodnout o prominutí vratky. Ale věc žádosti a důkazů je na Vaší straně. 

Pokud chcete ÚP přesvědčit, měla by být žádost podložena fakty a dokumenty. 
Doporučuji, abyste si k žádosti připravil:
- celkovou fakturu za koupi vozidla (kolik auto stálo)
- všechny faktury, které souvisí s proběhlými opravami, aby bylo jejich vyčíslení kompletní
- pokud jste opravy platil převodem, přidala bych výpisy z účtu, že platby proběhly
- písemné vyjádření servisu ("až mi nakonec řekli ze nevi co stim je").
 
Na základě podkladů můžete připravit text žádosti, který Vám následně můžeme konzultovat, pokud budete mít zájem. V případě zájmu o navazující konzultaci napište na email sixtova@czepa.cz.
 
S pozdravem
Bc. Hana Sixtová, sociální pracovnice CZEPA

Hana Sixtová, sociální pracovnice CZEPA

Dobrý den,

kamarád získal příspěvek na koupi automobilu ve výši 200 000 Kč. Nyní se mu nabízí koupě auta právě v této hodnotě od plátce DPH. Když požádá o vrácení DPH ,bude muset vrátit uvedenou částku  nebo když je to na základě dvou rozdílných zákonů, částka DPH mu zůstane.

Děkuji za odpověď.

14.2.2023

Dobrý den,
příspěvek na koupi automobilu se řídí zákonem o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením (č. 329/2011 Sb.), podle kterého je v § 12 (odst. 1, písmeno b) uvedena povinnost použít vyplacený příspěvek v plné výši (citace: "Oprávněná osoba je povinna tento příspěvek nebo jeho poměrnou část vrátit, jestliže....nepoužila vyplacený příspěvek v plné výši do 3 měsíců ode dne jeho vyplacení nebo ve lhůtě stanovené krajskou pobočkou Úřadu práce").

Podmínky vrácení DPH osobám se zdravotním postižením u motorového vozidla, na jehož koupi byl poskytnut příspěvek od Úřadu práce, určuje zákon o vrácení daně z přidané hodnoty (č. 235/2004 Sb.) v § 85.  

S pozdravem
Bc. Hana Sixtová, sociální pracovnice CZEPA

 


Hana Sixtová, sociální pracovnice CZEPA

Dobrý den, jsem ZTP P na el.vozíku. Až se oteplí, tak bych rád vyzkoušel dopravování v MHD a vlak v Praze. BEZBA dopravu umím, ale mávnout na tram, bus, vlak či metro se prostě sám nepoučený prostě bojím. Můžete mi prosím poradit, kde bych mohl požádat o pomoc. Vlastního asistenta zatím nemám :-) Ivan H.

8.2.2023

Dobrý den pane Ivane,

pokud z jakéhokoliv důvodu nejste schopen se samostatně přepravovat, je třeba dle přepravního řádu Dopravního podniku hl. m. Prahy si zajistit doprovod - cituji: Osoba na vozíku pro invalidy si musí předem zajistit doprovod osob, které jsou schopny samostatně vozík naložit do vozidla a z vozidla jej vyložit (netýká se vozidel, u kterých lze použít výsuvnou nebo výklopnou nájezdovou plošinu a zvlášť upravených autobusů, trolejbusů vybavených zdvihací plošinou). Plošiny obsluhuje pouze řidič nebo jiná pověřená osoba dopravce. Naložení vozíku s osobou na vozíku pro invalidy do vozidla a jeho vyložení musí být provedeno v době co nejkratší. Před zastávkou, kde hodlá vystoupit, oznámí osoba na vozíku pro invalidy nebo osoba doprovázející výstup z vozidla včas (nejpozději před zastavením vozidla v zastávce) stisknutím tlačítka „Znamení k řidiči“ nebo tlačítka, umístěného v dosahu osoby na vozíku pro invalidy (neplatí pro lanovou dráhu na Petřín).

Je tedy na Vás si doprovod zajistit. Jednou z možností je například využití sociálních služeb - osobní asistence. Ty poskytují za úplatu službu "doprovod". Pokud by registrovaná služba byla kapacitně obsazená, pak můžete zkusit hledat na webech, které zprostředkovávají kontakty na osobní asistenty - jen upozorňuji, že se nejedná o osoby, které pracují pod registrovanou soc. službou. 

Web Domelie - zde si můžete vyfiltrovat kontakty na pečovatele / asistenty (jedná se o neprověřené kontakty) - https://www.domelie.cz/

Dále naši klienti využívají i web Hlídačky - https://www.hlidacky.cz/

Dále můžete zkusit poptat např. organizaci ADRA, která má program dobrovolníků (dobrovolníci chodí bez nároku na finanční odměnu vypomáhat). Koordinátorkou dobrovolníků v Praze je p. Barbora Bezděkovská, tel. 739 605 899 - https://www.adra.cz/dobrovolnictvi/praha/dobrovolnictvi.

Pokud byste potřeboval další informace či kontakty, můžete mě kontaktovat na e-mailu: kupkova@czepa.cz nebo telefonicky na čísle 775 980 952.

S pozdravem

Kupková Monika, DiS., sociální pracovnice Odborného sociálního poradenství CZEPA


Monika Kupková, sociální pracovnice Odborného sociálního poradenství CZEPA
« | 1 | 2 | 3 | 4 | .. | 14 | »
banner-handy.jpg
cpv_banner-3-2.jpg