Dobrý večer, v rozhovoru pro ČSOB paní Jančíková říkala o onemocnění míchy - mrtvička, otok ... kdy lidé zůstanou na vozíčku. Toto se stalo i mně, jsem pojištěná u ČS Flexi nyní Kooperativa a tato pojišťovna mi neuznala onemocnění, že tuto diagnózu nemají v kódech (já říkám, že jsem mimo jejich tabulky) a nedala mi žádnou pojistnou platbu. Mají pouze prý mozkovou cévní příhodu ne míšní. Po docela dlouhé výměnné korespondenci, dokládání lékařských zpráv, odvolávání se, mi poslali částku ne za onemocnění, ale cituji "z morálního hlediska". Myslíte, že je potřeba se dál odvolávat nebo jak dokázat oprávněnost? Víc nemůže být důkazem než vozíček :(. Děkuji. Jitka K.

24.8.2021

Vážená paní Jitko,
Váš dotaz jsem postoupila do spolupracující advokátní kanceláře JUDr. Zuzany Špitálské. Paní doktorka se prostřednictvím kolegyně JUDr. Radky Hofmanové vyjádřila následovně:

"JUDr. Špitálská mě požádala o reakci na Váš dotaz, resp. na připojený dotaz paní Jitky K. Ve věci musím předně uvést, že na takto obecně formulovaný dotaz nelze podat jednoznačnou odpověď. Tu je třeba vždy hledat v uzavřené pojistné smlouvě a souvisejících pojistných podmínkách, kde je konkrétně vymezena pojistná událost, pro kterou je pojištění sjednáno, a další podrobnosti o trvání pojištění, výlukách z pojištění, způsobu určení rozsahu pojistného plnění apod. Bez možnosti seznámení se s obsahem konkrétní smlouvy a pojistných podmínek se nelze ve věci blíže vyjádřit. Paní Jitce můžete zprostředkovat telefonický kontakt na advokátní kancelář JUDr. Špitálské /257 322 674 ,724 759 173/ v případě zájmu konzultace věci."

Pokud máte zájem o bližší konzultaci, můžete advokátní kancelář JUDr. Zuzany Špitálské kontaktovat na výše uvedených telefonech. 

S pozdravem
Bc. Hana Sixtová, sociální pracovnice CZEPA


Hana Sixtová, sociální pracovnice CZEPA
jednorazove vyporadani ztraty na vydelku
26.7.2017

Dobrý den,

jednorázové vypořádání ztráty na výdělku, tzv. kapitalizace, není zákonným nárokem, ale někdy pojišťovny tento způsob vypořádání poškozeným nabízejí. Většinou bývají návrhy pojišťoven pro poškozené výhodné, a to jak z důvodu výše, tak proto, že poškození, pokud budou sami pracovat, výdělek se jim již nebude odečítat.

 

Pokud Vám částka nabízená pojišťovnou připadá nízká, samozřejmě o ní můžete jednat s pojišťovnou, nicméně doporučila bych věc zkonzultovat s advokátem, který se problematikou náhrady škody na zdraví zabývá.

 

 

JUDr. Zuzana Špitálská

Advokátní kancelář

Plzeňská 4, 150 00 Praha 5

tel./fax: 257322674


Hana Sixtová, sociální pracovnice CZEPA
26.7.2017

Dobrý den,
o zodpovězení Vašeho dotazu jsme požádali externí poradkyni JUDr. Zuzanu Špitálskou, která se specializuje na odškodňování úrazů.  Prosíme o strpení v očekávání odpovědi, případně můžete paní doktorku kontaktovat přímo prostřednictvím kontaktů uvedených na její webové stránce (Advokátní kancelář Špitálská).

 

Bc. Hana Sixtová

sociální pracovnice

 

 


Hana Sixtová, sociální pracovnice CZEPA
Dobrý den,

mám syna,který je po úraze míchy kvadruplegik. Úraz se stal před dvěma lety. Pojišťovna ohodnotila jeho trvalé následky 80%. Vzhledem k tomu, že se jeho stav nezlepšil, naopak v souvislosti s jeho diagnózou vznikají další zdravotní problémy, bych chtěla požádat pojišťovnu o přehodnocení procentuálního hodnocení.
Syn je plně závislý na cizí pomoci.
Poradíte mi s možnostmi jak na to?
17.10.2016
Dobrý den,
v této věci záleží na pojistných podmínkách konkrétní smlouvy. Mám za to, že u takto těžkého úrazu má být plněno ve 100%. Bohužel Vám tuto informaci nejsem schopná potvrdit bez bližších informací týkající se dané pojistné události. 
Prosím kontaktujte mě na telefonním čísle 602 309 320 nebo e-mailové adresezuzana.spitalska@akandel.cz
Děkuji.
S pozdravem
JUDr. Zuzana Špitálská 

JUDr. Zuzana Špitálská
Dobry den,
bratr mel nehodu na ctyrkolce kdy sedl jak spolujezdec a nabourali se. Oba byli pod vlivem alkoholu. Vse resi policie. Bratr lezi v nemocnici a ma mimo jine rozdrcene koleno tzn. tvale nasledky. Muze po ridici zadat odskodneni nebo nahradu za ujmu v pracovnim a osobnim zivote?
Dekuji a na shledanou
30.9.2015

Dobrý den,

k dotazu uvádím, že spolujezdec se může náhrady utrpěné újmy domáhat po řidiči čtyřkolky. Pokud měla čtyřkolka registrační značku a byla pojištěna pro případ odpovědnosti z provozu vozidla, může se poškozený náhrady vzniklé újmy domáhat i přímo proti pojistiteli, u kterého byla čtyřkolka pojištěna. V této souvislosti uvádím, že s ohledem na skutečnost, že řidič byl pod vlivem alkoholu, má pojišťovna v rámci postižního práva nárok po řidiči na úhradu toho, co za něj poškozenému vyplatila.

Pokud poškozený věděl o tom, že řidič čtyřkolky je pod vlivem alkoholu, je třeba počítat s tím, že pro spoluzavinění poškozeného budou jeho nároky na náhradu vzniklé újmy kráceny. Obdobné krácení nároků by připadalo v úvahu dále např. v případě, že na jednomístné čtyřkolce by jely dvě osoby.

S přáním hezkého dne

 

JUDr. Zuzana Špitálská, advokátka


JUDr. Zuzana Špitálská
Dobrý den
Syn mněl 15.12.2014 vážnou autonehodu,kde jako spolujezdec utpěl vážné poranění páteře s poraněním míchy.Je prozatím upoután na vozík a v součastné době je v RU Kladruby,ale zatím netušíme jak vážné trvalé následky mu zustanou.Jaké máte prosím zkušenosti s plněním pojištoven-jaký je jejich přístup při plnění.
17.2.2015

Dobrý den,

 

děkujeme za dotaz. Jelikož k dopravní nehodě došlo dne 15.12.2014, při odškodnění bolestného a ztížení společenského uplatnění se již vychází z nového občanského zákoníku, kterým byla mj. zrušena vyhláška č. 440/2001 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění. Dle nové terminologie se újma odčiní peněžitou náhradou, vyvažující plně vytrpěné bolesti a další nemajetkové újmy; vznikla-li poškozením zdraví překážka lepší budoucnosti, nahradí se i ztížení společenského uplatnění, a to podle zásad slušnosti. Jelikož uvedené ustanovení postrádá jakákoliv kritéria pro stanovení výše náhrad, byla za účelem stanovení výše odškodnění za bolestné a ztížení společenského uplatnění vypracována tzv. Metodika k náhradě nemajetkové újmy na zdraví. Při stanovení výše odškodnění za ztížení společenského uplatnění lze nově zohlednit i např. okolnosti úrazu, postoj viníka, apod., dále necháváme zohlednit psychické následky úrazu.

 

Mezi další nároky patří náhrada za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti i po jejím skončení, náhrada nákladů spojených s léčením (např. cestovné i rodiny do zdravotnických zařízení, přilepšení ke stravě, doplatky léků, pomůcky, bezbariérové úpravy, náklady hospitalizací a rehabilitací), věcná škoda, náhrada nákladů spojených s péčí o zdraví poškozeného, s péčí o jeho osobu nebo jeho domácnost.

 

Jelikož dle Vašeho sdělení došlo k velmi vážnému zranění Vašeho syna, nově od 1.1.2014 může nejbližší rodina i jiné osoby blízké požadovat odčinění psychických útrap náhradou vyvažující plně jejich utrpění, opět podle zásad slušnosti. Význam při vyčíslení nároků bude mít zejména intenzita vztahů nejbližších s Vaším synem a s tím související negativní dopad do rodinného života.

 

Posouzení zdravotního stavu a dopadu následků do kvality života pro účely stanovení výše náhrady za ztížení společenského uplatnění se nechává zpravidla vypracovávat znalecky rok po úrazu, kdy většinou stav za tímto účelem je již ustálený. Do té doby lze samozřejmě požadovat odškodnění ostatních nároků, které vznikly.

 

K dotazu na zkušenosti s přístupem pojišťoven k plnění mohu z mnohaleté praxe uvést, že v případě těžkých poškození zdraví je velmi vhodné obrátit se na advokáta specializujícího se na problematiku odškodňování, neboť bez jeho znalostí a zkušeností v dané problematice bude poškozený vždy zcela nedostatečně odškodněn. Rovněž se lze domáhat i určitého plnění nad rámec uvedeného přímo po viníkovi nehody v rámci trestního řízení.

 

Budete-li mít zájem, zavolejte, rádi Vám vše telefonicky, či při osobní schůzce, vysvětlíme a poradíme, zodpovíme Vaše dotazy.

 

Děkuji s pozdravem,

 

JUDr. Zuzana Špitálská


JUDr. Zuzana Špitálská
Dobrý den.
Obracím se na Vás se záležitostí ohledně vypořádání - jednorázového odškodnění. Jsem 25 let na vozíku po autonehodě, kterou jsem nezpůsobila. V rámci plnění měsíčně pobírám rentu - náhradu za ztrátu na výdělku. Také na pojišťovně uplatňuji doplácení za služby osobní asistence, protože moje měsíční platby registrovanému poskytovateli soc.služeb převyšují výši příspěvku, který pobírám (IV.stupeň). Jsem nesamostatná a žiji sama, proto jsou platby za asistenci vysoké. Teď mi pojišťovna nabízí jednorázové vypořádání.
Odkazují se na „nové možnosti způsobu odškodnění“ v souvislosti s novelou občanského zákoníku, zmiňují §445 - 449.
Mám k tomu několik dotazů a moc Vás prosím o odpovědi.
• Chápu, že rentu (§447) vypočítají (včetně určité předpokládané inflace) do doby odchodu do starobního důchodu. Ale předpokládané výdaje na asistenci („výpomoc v domácnosti“ - neuvádějí paragraf) a nárok na náhradu nákladů spojených s léčením (§449) se počítá do jakého věku? Do průměrného věku dožití/střední délky života? Nebo se počítá u postižených s kratším dožitím?
• Ve smlouvě předložené k podpisu také konstatují daňovou povinnost s odkazem na §10 odst.1 písmeno k) zákona č. 586/1992 Uvádějí, že úhrada nároků dle § 445-448 OZ podléhá dani z příjmů. Takže náhrada dle §449 (náhradu nákladů spojených s léčením) se nedaní? A co doplácení na asistenci („výpomoc v domácnosti“), kde paragraf vůbec neuvádějí? U obojího peníze vlastně přesunu dále, nepoužiji je na ošacení, ani jídlo či nájem apod. Měsíční platby za asistenci se běžně dostávají i přes 20.000 Kč a to mi navíc poskytovatel dává slevu 25%. Až na to ale nebude mít prostředky, budou platby mnohem vyšší. Část prostředků, určených specificky na zajištění péče o vlastní osobu a léčení bych vlastně k tomuto nepoužila, poslala bych je státu a pak by mi chyběly. To by jistě nebylo v pořádku. Danění renty je samozřejmě věc jiná. Chápu tedy správně, že zdanit bych měla jen rentu/náhradu za ztrátu na výdělku?
• Pokud toto plnění odmítnu, mám ze zákona právo o tuto možnost kdykoliv znovu požádat?
Vím, že je to hodně dotazů, ale možná odpovědi budou krátké a jednoduché.
Děkuji Vám mnohokrát.
10.12.2014

Dobrý den,

k zaslanému dotazu ohledně jednorázového vypořádání budoucích nároků /ztráta na výdělku při invaliditě, náklady spojené s léčením, výpomoc v domácnosti/ předně uvádím, že poškozený ani pojišťovna nemají žádnou povinnost dohodu o „kapitalizaci“ budoucích nároků uzavřít. Je tedy na pojišťovně, zda konkrétního poškozeného s nabídkou osloví, a dále je pak čistě na vůli poškozeného, zda takovou nabídku chce přijmout a dohodu uzavřít. Pokud se poškozený rozhodne návrh pojišťovny nepřijmout, pojišťovna nadále vyplácí pravidelně měsíčně náhradu za ztrátu na výdělku /rentu/ a hradí poškozeným uplatňované a prokázané náklady léčení.

 

Pokud jde o kapitalizovanou náhradu za ztrátu na výdělku při invaliditě, tuto nabídku činí pojišťovna na základě svého pojistně matematického výpočtu, který poškozenému nezpřístupňuje, nicméně tato náhrada se zpravidla vypočítává do 65 let věku poškozeného, její výše se stanovuje v hrubém s tím, že pojišťovna sama odvádí příslušnému finančnímu úřadu daň z příjmu ve výši 15, takže poškozenému se dostává plnění již v čistém.

 

Pokud jde o kapitalizovanou hodnotu výpomoci v domácnosti, i v tomto případě se výše nabídky pojišťovny odvíjí od pojistně matematického výpočtu, přičemž na rozdíl od náhrady za ztrátu na výdělku nelze s jistotou říci, s jakým věkem dožití poškozeného je v konkrétním případě počítáno. Pokud máte pochybnosti o výši nabídnuté částky, doporučuji obrátit se na příslušnou pojišťovnu se žádostí o poskytnutí bližších informací ke způsobu výpočtu. Obecně lze říci, že bývá uvažováno s průměrným věkem dožití podle pohlaví. Pokud jde o danění této části kapitalizované náhrady, tato danění nepodléhá. Obdobně je tomu i u kapitalizované náhrady ostatních nákladů spojených s léčením /léky, rehabilitace apod./, pokud je tato náhrada součástí dohody o kapitalizaci.

 

JUDr. Zuzana Špitálská, advokátka, Praha


JUDr. Zuzana Špitálská
Dobrý den, před 20 lety absolvoval můj syn pro velké bolesti páteře doporučenou operaci na ortopedii v nemocnici. Ta měla odstranit jeho bolesti, které nebyly řešitelné ani dlouhodobou rehabilitací. Bohužel při operaci nastaly závažné komplikace, včetně následných pooperačních komplikací. Výsledkem bylo, že u syna došlo k nevratným poškozením nervů. Nyní se pohybuje pomocí invalidního vozíku a lékaři mu nedávají příliš nadějí na výrazné zlepšení jeho stavu. Jsme, spolu se synem, přesvědčeni, že jeho současný stav zavinili tehdy operující lékaři a následně i další zdravotnický personál, který se o syna po rehabilitaci staral. Tento náš názor nám potvrdil i neurolog, který je v současnosti ošetřujícím lékařem syna. Můžeme ještě nyní, po 20 letech, požadovat na nemocnici, která tehdy operaci prováděla, nějakou náhrady škody?
1.12.2014

Dobrý den, odpovědí na Vaši otázku Vás však nejspíš příliš nepotěším. Pokud zdravotní poškození Vašeho syna vzniklo před dvaceti lety a tehdy jste se nepokoušeli žádnou náhradu škodu uplatnit, všechny lhůty pro uplatnění náhrady škody již uplynuly marně a to jak tzv. „subjektivní“ lhůta, tak tzv. „objektivní“ lhůta. A to jak podle starého Občanského zákoníku (podle kterého je v tomto případě nutné postupovat), tak i podle nového Občanského zákoníku (platného a účinného od 1.1.2014). Dvacet let je opravdu již příliš dlouhá lhůta pro uplatnění náhrady škody. Zde je nutné zohlednit princip právní jistoty pro příp. škůdce.

Osobně Vám věřím, že chyba se mohla stát (a nejspíš i stala) na straně zdravotnického zařízení, které těžké zdravotní postižení Vašeho syna, špatně provedenu operací, mohlo zavinit. Ale i v tomto případě již bohužel, nyní, není možné uplatnit náhradu škody.

Váš syn by samozřejmě mohl i v současnosti podat příslušnou žalobu o náhradu škody k soudu a v případě, že by se mu povedlo tzv. „unést důkazní břemeno“ (prokázal by patřičnými důkazy, že jeho těžké zdravotní postižení zavinila nemocnice), soud by mohl rozhodnout v jeho prospěch. Je však takřka 100% jisté, že by strana žalovaná namítla promlčení jeho nároku na náhradu škody. Soud by tak mohl pouze vyslovit názor, že zdravotnické zařízení sice škodu způsobilo a zavinilo, ale náhradu škody není povinno, z důvodu promlčení, hradit. Soud by byl pro zúčastněné strany poměrně finančně i jinak nákladný a výsledkem by, v nejlepším případě, byl pouhý výrok o zavinění nemocnice. V horším případě by nepadl ani tento výrok a všechny náklady soudního řízení, tedy náklady Vašeho syna, ale i protistrany by mohl být uznán povinným hradit Váš syn.

Zde je však vůbec základní a velkou otázkou, jak by se povedlo, po tak dlouhé době, dokázat, jak vůbec poškození přesně vzniklo, kdo a kde přesně toto poškození zavinil. Po tak dlouhé době již většinou neexistují žádné doklady z té doby, neboť zdravotnická dokumentace již je skartována a případní svědci si samozřejmě již vůbec nic nepamatují. Velkým otazníkem je i označení samotného subjektu na straně žalované. Mám na mysli skutečnost, zda ještě vůbec existuje nemocnice, kde se Váš syn léčil a pokud existuje, zda má stejného zakladatele, či vlastníka, jako tehdy. Tedy zda jde o identický subjekt, jako ten před 20 lety. Pokud byla privatizována, je velkým otazníkem, zda vůbec ještě existuje právní nástupce původní nemocnice. Nelze totiž žalovat subjekt, který sice nyní existuje, ale nemá s původní nemocnicí již vůbec nic společného.

Ze svého pohledu tedy vidím uplatnění náhrady škody Vašeho syna v současné době jako zcela nereálné. 


Zdeněk Žižka
banner-handy.jpg
cpv_banner-3-2.jpg