Dobrý den, pobírám invalidní důchod 3. stupně a přitom si přivydělávám na poloviční úvazek. Mám nárok na dovolenou? Pokud ano, na kolik dní? Děkuji moc za odpověď.

5.8.2021

Dobrý den,

ve Vašem případě je důležité, jaký pracovní poměr máte uzavřen.

Dohoda o provedení činnosti, Dohoda o provedení práce

Pokud pracujete na Dohodu o pracovní činnosti či Dohodu o provedení práce, pak Vám nárok na dovolenou nevzniká!

Klasický pracovní úvazek (plný pracovní úvazek či částečný/zkrácený pracovní úvazek)

Od 1. ledna 2021 platí, že se dovolená stanovuje podle počtu odpracovaných hodin a ne již za odpracované dny jako doposud. Novela zákona č. 285/2020 Sb. sice zahrnuje dosavadní výměru dovolené v týdnech, ale její výše se již stanovuje od týdenní pracovní doby zaměstnance určené v hodinách.

Pokud máte uzavřený klasický pracovní poměr, pak u polovičního úvazku (20 hodin týdně) činí minimální nárok na dovolenou 80 hodin / rok (10 dnů u 8hodinové pracovní doby, 20 dnů u 4hodinové pracovní doby). Při výpočtu je důležité, kolik Vám zaměstnavatel poskytuje dovolené (20 dnů?, 25 dnů? / rok - od tohoto čísla se odvíjí výpočet).

ZDE najdete Kalkulačku nároku na dovolenou 2021.

S pozdravem

Kupková Monika, DiS., sociální pracovnice


Monika Kupková, sociální pracovnice CZEPA

Ahoj,

Lze u jednoho zaměstnavatele mít 2 dohody DPČ, pokud každá je vedena na jinou pracovní pozici. A taky každá z dohod je termínově jinak nastavena? Např. Jedna je uzavřena na celý rok a druhá třeba jen na 4 měsíce? Nebo existuje nějaká výjimka - podmínka, za které lze mít dvě dohody DPČ? (stále pod jedním zaměstnavatelem).

Děkuji moc za Váš čas pro odpověď

30.6.2020

Dobrý den,

Váš dotaz není předmětem odborného sociálního poradenství pro osoby se zdravotním postižením, tudíž nejsme schopni Vám relevantně odpovědět.

Domníváme se, že uzavření dle Vašeho popisu možné je, je však důležité si tuto skutečnost ověřit buď u zaměstnavatele, s kterým by měla být Dohoda o provedení činnosti uzavřena či u právníka, který se specializuje na oblast pracovního práva.

S pozdravem

Kupková Monika, DiS., sociální pracovnice

 


Monika Kupková, sociální pracovnice CZEPA
Dobrý den.
Kdo podle legislativy povoluje označení "chráněná dílna". Znám firmu, která zaměstnává postižené, má status, že si lidé u nich mohou z firem objednat náhradní plnění,ale nechce zřídit bezbariérový vstup do svých prostor a ani přístupné WC. Prý jsou v pronájmu a tak asi investovat nemohou. Je nějaký předpis na vybavení a provozování těchto typů pracovišť? děkuji
23.10.2018

Dobrý den,

"chráněná dílna" je v dnešním jazyce zákona o zaměstnanosti "uznaný zaměstnavatel na chráněném trhu práce". Využila jsem odborné konzultace u vedoucích pracovníků Generálního ředitelství Úřadu práce ČR. Odborná pracovnice potvrdila, že zákon o zaměstnanosti ve vztahu k uznanému zaměstnavateli na chráněném trhu práce povinnost přizpůsobit pracovní prostředí neudává a tento aspekt zaměstnávání neřeší. 

 

V obecné rovině zákoníku práce se v souvislosti s bezpečností a ochranou zdraví při práci hovoří o povinnosti zaměstnavatele "vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a pracovní podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a přijímáním opatření k předcházení rizikům". V této souvislosti vnímám za významné individuální požadavky zdravotně postižených zaměstnanců ve vztahu k výkonu jejich práce. Proto, pokud se jim nedaří prosadit adekvátní pracovní podmínky, doporučovala bych jim obrátit se na Státní úřad inspekce práce - http://www.suip.cz/ podle místa sídla zaměstnavatele. 

 

S pozdravem

Bc. Hana Sixtová, sociální pracovnice


Hana Sixtová, sociální pracovnice CZEPA
Dobrý den, mám dotaz ohledně chráněné dílny.Je pravda že od 1.ledna 2018 se zaměstnavatelům kteří provozují chráněné dílny se zvyšuje příspěvek na zaměstnance na 12000 Kč.? Pracuji pro chráněnou dílnu, ale práci vykonávám doma. Zaměstnavatel mi řekl, že pracuji doma tak mám nárok jen na 10 000 Kč. Je to pravda a nebo má nárok dostávat na mě 12000Kč.?
Děkuji Vám za odpověď a jsem s pozdravem.
Pavel Hašler
Plzeň.
16.3.2018

Dobrý den,

příspěvek 12 000,- Kč od úřadu práce tvoří pouze 75% skutečné mzdy daného zaměstnance. Aby zaměstnavatel dosáhl na tuto částku, musí k výše uvedeným 12 000,- Kč přidat "ze svého"  zbývajících 25% prostředků na mzdu daného zaměstnavatele.

 

Pokud pracujete u zaměstnavatele na plný pracovní úvazek, který odpovídá 40 hodinové týdenní pracovní době, měla by Vám být vyplacena minimální mzda ve výši 12 200,-Kč (tj. 73,20,- Kč na hodinu). V případě, že pracujete na částečný pracovní úvazek, je logické, že Vaše mzda bude nižší. 

 

Dle mého názoru by na výši mzdy nemělo mít vliv to, zda pracujete z domova nebo v sídle zaměstnavatele.

 

Pokud máte nějaké další dotazy v souvislosti s touto problematikou, obraťte se na mě prosím na e-mailové adrese horakova@czepa.cz.

 

S pozdravem

 

Mgr. Dominika Horáková, DiS.

sociální pracovnice

 


Dominika Horáková
Dobrý den, existuje nějaká stránka, na které je možné získat informace ohledně práv a povinností zaměstnanců, kteří pobírají invalidní důchod? Změní se něco pro invalidního důchodce, který začne pracovat? Také mě zajímá zda takovýto zaměstnanec má právo na dovolenou a jestli pokud by byl hospitalizovaný v nemocnici dostane nějaké potvrzení pro zaměstnavatele o hospitalizaci. Předpokládám, že neschopenku nedostane. Děkuji.
3.10.2016

Dobrý den,

práva a povinnosti zaměstnanců, kteří pobírají invalidní důchod, se řídí platným zákoníkem práce (zákon č. 262/2006 Sb.) a zákonem o zaměstnanosti (§ 67 - 84 zákona č. 435/2004 Sb.).

Pokud má zaměstnanec pobírající invalidní důchod se zaměstnavatelem uzavřenou řádnou pracovní smlouvu, má nárok na dovolenou. Údaje o délce dovolené mohou být buď součástí pracovní smlouvy nebo jsou stanoveny písemným dodatkem, který je zaměstnavatel povinnen svému zaměstnanci předat do 1 měsíce od vzniku pracovního poměru.

V případě hospitalizace zaměstnance nebo pracovní neschopnosti z důvodu nemoci či karantény, má zaměstnanec nárok na nemocenskou. Ta je v případě osoby invalidní ve III. stupni vyplácena pouze po dobu 85 kalendářních dní (dle § 28 zákona č. 187/2004 Sb. - tzn. 15 kalendářních dní ze strany zaměstnavatele a 70 kalendářních dní ze strany ČSSZ). Pokud se jedná o zaměstnance s přiznanou invaliditou v I. nebo II. stupni, má nárok na nemocenskou ve stejném rozsahu jako zaměstnanec bez handicapu.

 

S pozdravem,

 

Mgr. Dominika Horáková, DiS.

sociální pracovnice

 

 


Dominika Horáková
Dobrý den,
v současné době uvažuji nad odchodem z pracovního poměru. Než si najdu nové místo, uvažuji o registraci na Úřadu práce. Rád bych se zeptal, jestli mám nárok na podporu v nezaměstnanosti a co vše mi může Úřad práce nabídnout? Pobírám invalidní důchod ve III. stupni.
Děkuji za odpověď.
14.1.2016

Dobrý den,

pokud pobíráte invalidní důchod ve III. stupni a zároveň máte v rozhodnutí o příznání invalidního důchodu uvedeno, že jste schopen práce za zcela mimořádných podmínek, můžete se po ukončení pracovního poměru registrovat na Úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání. Při splnění podmínky výdělečné činnosti (alespoň 1 rok v posledních dvou letech) máte nárok na podporu z nezaměstnanosti. Jako uchazeč o zaměstnání máte dále nárok na podporu při rekvalifikaci.

S pozdravem,

 

Mgr. Dominika Horáková, DiS.

sociální pracovnice


Dominika Horáková
Dobrý den, chtěla bych se zeptat - mám invalidní důchod třetího stupně. Pracuji na částečný úvazek v kanceláři, kam denně docházím. Mohu si přibrat ještě druhé zaměstnání, které by bylo z domova? Děkuji za odpověď.
18.8.2015

Dobrý den,

přestože pobíráte invalidní důchod ve III. stupni, nejste dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti omezena rozsahem pracovího úvazku. Pokud Vám to Váš zdravotní stav dovolí, můžete si klidně přibrat další zaměstnání. Nicméně bych Vás ráda upozornila na to, že by rozsah pracovního úvazku měl zhruba odpovídat procentuální výši Vašich zachovalých pracovních schopností. 

 

Hezký den,

 

Mgr. Dominika Horáková, Dis,

sociální pracovnice


Dominika Horáková
Dobrý den,
reprezentuji Českou republiku ve sportu handicapovaných a zároveň jsem zaměstnán na HPP. Rád bych věděl, zda mám jako reprezentant ČR nárok na zvláštní typ dovolené (kromě té danou zaměstnavatelem) či na jiný druh volna.
Děkuji za odpověď
27.4.2015

Dobrý den,

dle vyjádření Státního úřadu inspekce práce nemají sportovci, přestože reprezentují Českou republiku, zvláštní zákonný nárok na dovolenou. 

 

Nicméně dle § 203 odst. 2 písm. l) zákoníku práce přísluší zaměstnanci z důvodu obecného zájmu pracovní volno v nezbytném rozsahu k činnosti při organizované zájmové tělovýchovné, sportovní nebo kulturní akci a nezbytné přípravě na ni, a to za podmínky, že tomu nebrání vážné provozní důvody na straně zaměstnavatele.

 

V praxi to znamená, že si nemusíte na danou akci vybírat dovolenou, neboť Vám přísluší náhradní volno, pokud tomu nebrání vážné provozní důvody ze stany zaměstnavatele. Nevýhodou ale je, že po dobu tohoto typu pracovního volna Vám nenáleží náhrada mzdy, jak je tomu v případě čerpání dovolené.

 

S pozdravem

 

Dominika Horáková

sociální pracovnice


Dominika Horáková
Dobrý den,
jsem vozíčkář mám invalidní důchod třetího stupně a pobírám příspěvek na péči 4 000 Kč. Sháním si práci. Chci se zeptat až si najdu práci, kolik hodin denně mohu pracovat? Potřebuji nějaké povolení, že můžu pracovat např. od lékaře? Musím to někde hlásit, že si budu přivydělávat např. Úřad práce? A poslední dotaz - musí být podle nějakého právního předpisu moje pracoviště speciálně upraveno?
Děkuji za odpověď. Lukáš
22.1.2014

Dobrý den Lukáši,

v současnosti platná legislativa říká, že výdělečná činnost u osoby, která má přiznaný invalidní důchod ve III. stupni není nijak omezena – ani rozsahem pracovní doby nebo výší výdělku. Vždy by se ale rozsah pracovního úvazku měl řídit mírou poklesu Vašich pracovních schopností (např. rozložená pracovní doba, práce 4 dny v týdnu, kombinace práce z domova a práce v kanceláři).

V případě, že jste registrován na Úřadu práce jako uchazeč nebo jako zájemce o zaměstnání, musíte tuto skutečnost (že nastupujete do zaměstnání) nahlásit, Úřad práce Vás poté vyřadí z evidence uchazečů/zájemců o zaměstnání. Po ukončení pracovního poměru se opět můžete nahlásit na Úřad práce.

Co se týče úpravy pracovního místa, neexistuje žádný právní předpis, který by říkal, jakým způsobem musí být Vaše pracoviště upraveno. V případě, že by Vaše pracoviště či pracovní místo nebylo uzpůsobeno dle Vašich potřeb, může si Váš zaměstnavatel podat žádost na Úřadu práce o příspěvek na zřízení chráněného pracovního místa – tu lze podat pouze před uzavření pracovní smlouvy s Vámi (tzn. nejdříve vytvořit a vybavit pracovní místo, poté uzavřít pracovní smlouvu) – více informací ohledně příspěvku na zřízení chráněného pracovního místa, jeho provozu a dalších příspěvků v souvislosti se zaměstnáváním osob se zdravotním postižením naleznete v §  75 – 76 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.

V případě dalších nejasností mě můžete kontaktovat na e-mailu horakova@czepa.cz.


Dominika Horáková
Dobrý den,
chtěl bych se zeptat na následující, jak moc se zhoršily podmínky pro zaměstnávání OZP (id 3. stupně, 4. stupeň bezmocnosti) z domova? Před rokem a půl jsem přišel o zaměstnání a zdá se mi, že poslední dobou není téměř možné najít nějakou vhodnou práci..
24.1.2013
Dobrý den,
od 1.1.2012 došlo k úpravě zákona o zaměstnanosti, který uložil všem zaměstnavatelům zaměstnávající osoby se zdravotním postižením vymezit všechna svá chráněná pracovní místa na základě dohody s Úřadem práce a ty i pracovní místa, které jsou mimo pracoviště zaměstnavatele (tzv. domácí pracovníci).

Od této doby se nám ozvalo mnoho klientů, že jim zaměstnavatel nebyl schopen vymezit jejich chráněné pracovní místo a tudíž přišli o práci.

Pokud chce zaměstnavatel v současnosti zaměstnat vozíčkáře z domova a "dostávat" na něj dotace, musí nejdříve s Úřadem práce uzavřít písemnou dohodu a splnit zákonem stanovené podmínky dohody.

Pracovní nabídky pro OZP se vyskytují "stále", ale většinou se nejedná o práci z domova, ale s dojížděním do kanceláře. Zkuste se podívat např. na server www.prace.cz, kde se čas od času objeví nabídky práce z domova.

Dominika Horáková
Dobrý den. Už je to pár měsíců co nepracuji. K vůli změně legislativy jsem o místo přišla, jednalo se o kontrolu cen u výrobků na internetu. Šlo tedy o práci z domu. Chtěla bych se zeptat, jestli nemáte někdo tip na legální a ověřenou práci z domu. Děkuji za odpověď
1.10.2012
Dobrý den,
bohužel v současné době nemáme v naší asociaci žádnou aktuální nabídku práce z domova.
Mohu Vám doporučit ověřené weobvé portály, kde se nacházejí pracovní nabídky pro OZP - Konto Bariéry, projekt Burza práce http://burzaprace.kontobariery.cz nebo můžete přímo kontaktovat Bronislavu Krausovou, která má tento projekt na starosti.
Jako další portál s nabídkami pracovního uplatnění pro OZP doporučuji stránky agentury Nové Horizonty www.novehorizonty.cz nebo se můžete podívat na stránky www.prace.cz, kde naleznete sekci práce OZP.

Dominika Horáková
Dobrý den,chtěla bych se zeptat jestli existují ještě nějaké internetové stránky kde se dá najít seriozní práce pro tělesně postižené bez docházení do firmy v oboru administraiva?
8.8.2012
Dobrý den,
ověřené nabídky práce pro zdravotně postižené má v tuto chvíli Konto Bariéry v rámci projektu Burza práce. Samozřejmě nenabízejí pouze administrativu.
Dale se můžete podívat na stránky Úřadu práce, kde si můžete navolit kritéria, na jejichž základě Vám budou vyhledány konkrétní nabídky práce.
Dalším portálem, kde byste mohla nalézt tyto typy pracovních nabídek je také např. prace.cz, kde se v současné době nachází sekce Nabídky pro OZP.

Dominika Horáková
1 | 2 | »
vozejkov_550x160_5.jpg
baner-skoda-neridit_550x160_3.png
needo_banner-550x160px1-02-1.jpg