Dobrý den, před čaem, více než 10 let jsem od UP dostal příspěvek na pořízení počítače, jako kvadruplegik, tuším, že to bylo vázané na průkaz ZTP/P, jako srovnatelná pomůcka se speciální klávesnicí, ve výši 50%. Nikde jsem nedohledal, zda je stále tato možnost. Je možné požádat o púodobný příspěvek v současné době?

31.5.2023

Dobrý den,

příspěvek na speciální komponenty osobního počítače, například uzpůsobenou klávesnici, myš, speciální programové vybavení umožňující ovládání počítače ústy, pohybem očí nebo pohybem hlavy je možné žádat v rámci příspěvku na zvláštní pomůcku. Příspěvek na zvláštní pomůcku je poskytován na základě zákona č. 329/2011 Sb., Dávky pro osoby se zdravotním postižením.

Vyřizuje se na ÚP dle místa trvalého bydliště, na oddělení pro osoby se zdravotním postižením.

Při podání žádosti o zvláštní pomůcky je vždy posuzován nárok ke zdravotnímu stavu (posuzuje lékařská posudková služba) - pouze zákonem dané zdravotní stavy mají na příslušnou zvl. pomůcku nárok.

Nárok na výše uvedenou pomůcku mají dle zákona tyto zdravotní stavy:

I. Zdravotní postižení odůvodňující přiznání příspěvku na zvláštní pomůcku

1. Těžká vada nosného nebo pohybového ústrojí, za kterou se považuje:

c) anatomická ztráta podstatných částí jedné horní a jedné dolní končetiny v předloktí a výše a v bérci a výše,

d) funkční ztráta jedné horní a jedné dolní končetiny na podkladě úplné obrny (plegie) nebo těžkého ochrnutí,

g) těžké funkční poruchy pohyblivosti na základě postižení tří a více funkčních celků pohybového ústrojí s případnou odkázaností na vozík pro invalidy; funkčním celkem se přitom rozumí trup, pánev, končetina,

j) anatomická nebo funkční ztráta končetiny,

k) anatomická nebo funkční ztráta obou horních končetin

Více informací k příspěvku na zvláštní pomůcku, včetně formuláře najdete ZDE

S pozdravem


Monika Kupková, sociální pracovnice Odborného sociálního poradenství CZEPA

Dobrý den.

Prosím, existuje nějaká možnost dotace, nebo finančního příspěvku na vybudování bezbariérového přístupu (rampy, plošiny apod.) pro bytové družstvo v Praze, které je majitelem bytového domu, v němž trvale bydlí, nebo je sám členem družstva alespoň jeden občan upoutaný na invalidní vozík, občan s průkazem ZTP pro invaliditu pohybového aparátu nebo občan s příspěvkem na péči pro omezení pohyblivosti?

Děkuji předem za odpověď a případně radu, jak postupovat.

 

 

 

moc Vám děkuji, paní Kupková

S přáním hezkého dne

Mgr. Jaroslav Keller, občan se ZTP.

18.4.2023

Dobrý den,

co se týká finančního příspěvku, pak je možné zažádat na Úřadu práce o tzv. příspěvek na zvl. pomůcku. V tomto případě, si však o tento zvl. příspěvek může zažádat pouze fyzická osoba - osoba se zdravotním postižením, tj. žádost by musela být podána přímo osobou (obyvatelem), která je osobou se zdravotním postižením - ta by musela tuto zvl. pomůcku využívat a provozovat.

Níže zasílám seznam druhů a typů zvláštních pomůcek, o které je možné zažádat a týkají se Vaší situace:

 

a) nájezdové ližiny,

b) přenosná rampa,

c) schodolez,

d) svislá zdvihací plošina, včetně instalace,

e) šikmá zvedací plošina, včetně instalace,

f) stropní zvedací systém, včetně instalace,

g) roštová rampa, včetně instalace.

 

POZOR!!! Nárok na výše uvedené zvl. pomůcky mají pouze osoby, které splňují zdravotní postižení odůvodňující přiznání příspěvku na zvl. pomůcku. Zdravotní stav žadatele posuzuje posudkový lékař OSSZ.

 

Zdravotní postižení odůvodňující přiznání příspěvku na výše uvedené zvláštní pomůcky:

1. Těžká vada nosného nebo pohybového ústrojí, za kterou se považuje:

a) anatomická ztráta obou dolních končetin v bércích a výše,

b) funkční ztráta obou dolních končetin na podkladě úplné obrny (plegie) nebo těžkého ochrnutí,

d) funkční ztráta jedné horní a jedné dolní končetiny na podkladě úplné obrny (plegie) nebo těžkého ochrnutí,

e) ankylóza obou kyčelních kloubů nebo obou kolenních kloubů nebo podstatné omezení hybnosti obou kyčelních nebo kolenních kloubů pro těžké kontraktury v okolí,

f) ztuhnutí všech úseků páteře s těžkým omezením pohyblivosti alespoň dvou nosných kloubů dolních končetin,

g) těžké funkční poruchy pohyblivosti na základě postižení tří a více funkčních celků pohybového ústrojí s případnou odkázaností na vozík pro invalidy; funkčním celkem se přitom rozumí trup, pánev, končetina,

h) disproporční poruchy růstu provázené deformitami končetin a hrudníku, pokud tělesná výška postiženého po ukončení růstu nepřesahuje 120 cm,

i) anatomická ztráta dolní končetiny ve stehně bez možnosti oprotézování nebo exartikulace v kyčelním kloubu,

n) těžká demence s neschopností chůze a odkázaností na mechanický vozík, pokud byl vozík osobě předepsán příslušným lékařem a schválen revizním lékařem zdravotní pojišťovny, nebo těžká demence provázená těžkým syndromem geriatrické křehkosti a imobility prokázané geriatrickým vyšetřením.

 

Pro žadatele však platí další pravidla, proto pokud byste o tuto variantu měli zájem, obraťte se na nás napřímo - níže zasílám kontakt - a při této příležitosti Vám sdělíme veškeré informace týkající se tohoto příspěvku.

Jen doplním, že je-li příspěvek na zvláštní pomůcku poskytován na pořízení svislé zdvihací plošiny, šikmé zvedací plošiny, schodišťové sedačky, je rovněž podmínkou souhlas vlastníka nemovitosti s provedením instalace tohoto zařízení a jeho provozem.

 

Co se týká dotací, tak tuto oblast bohužel nesledujeme - musíte se obrátit na specialisty, kteří Vám dle Vaší poptávky můžou pomoci dohledat eventuální dotaci, kterou byste mohli jako bytové družstvo čerpat.

 

Kontakt: Kupková Monika, tel. 775 980 952, e-mail: kupkova@czepa.cz

 

S pozdravem

Kupková Monika, DiS., sociální pracovnice Odborného sociálního poradenství CZEPA


Monika Kupková, sociální pracovnice Odborného sociálního poradenství CZEPA

Dobrý den. V květnu loňského roku mi byl přiznán příspěvek na auto. U prodejce Škoda jsem si zamluvil vůz Škoda Octavia, který mi byl přislíben na letošní jaro. Na základě tohoto sdělení mi prodloužili využití příspěvku do 22.5. 2023  V únoru t.r. mi prodejce upřesnil termín dodání vozu na srpen 2023. Na pracovním úřadě mi původně přislíbili opětovné prodloužení termínu, ale nyní požadují vrácení příspěvku, pakliže tento nebude využit do 22. 5. 2023.  Je tento postup správný? Lze se vůči němu odvolat? Problémy jsou kvůli dlouhým dodacím lhůtám nových vozů. Děkuji za radu.

 

11.4.2023

Dobrý den,

zákon č. 329/2011 Sb., § 12, odst. 1, písm. a) a b) nám říká:

(1) Oprávněná osoba je povinna tento příspěvek nebo jeho poměrnou část vrátit, jestliže

a) nepoužila tento příspěvek do 3 měsíců ode dne jeho vyplacení nebo ve lhůtě stanovené krajskou pobočkou Úřadu práce na pořízení zvláštní pomůcky,

b) nepoužila vyplacený příspěvek v plné výši do 3 měsíců ode dne jeho vyplacení nebo ve lhůtě stanovené krajskou pobočkou Úřadu práce

Ve Vašem případě Vám Úřad práce prodloužil lhůtu na vyčerpání příspěvku na zvl. pomůcku do 22.5.2023. Pokud příspěvek do této doby nevyužijete, měl byste ho vrátit a podat si žádost novou.... Nicméně chápu, že lhůty na dodání automobilů se v dnešní době prodlužují, proto bych znovu zkusila s Úřadem práce situaci probrat - dodat jim např. oficiální vyjádření od Škoda, proč k tomuto prodloužení dochází a jaké je nová dodací lhůta. Argumentovala bych i tím, že by byla podána nová žádost o tento příspěvek a tím by byly zbytečně znovu zatíženy titíž pracovníci ÚP i OSSZ...

Případ podobný tomu Vašemu jsme ještě neřešily. Je tedy otázkou jak by byl příspěvek odejmut - zda rozhodnutím, usnesením? Pokud by bylo vystaveno rozhodnutí či usnesení, pak byste měl možnost se odvolat - je však na zváženou, co je výhodnější (jestli jít do odvolání s nejistým výsledkem - ÚP postupuje dle zákona nebo podat žádost novou). 

Pokud chcete Vaši situaci konzultovat s nadřízeným orgánem kontaktní pobočky ÚP, můžete se obrátit na Generální ředitelství ÚP - kontakty dohledáte ZDE (sekce Oddělení nepojistných sociálních dávek). Dotaz můžeme za Vás položit i my - tj. Odborné sociální poradenství.

V případě potřeby návazné konzultace se na mě obraťte napřímo - níže uvádím kontakt.

Kupková Monika, e-mail: kupkova@czepa.cz, tel. 775 980 952.

S pozdravem

Kupková Monika, DiS., sociální pracovnice Odborného sociálního poradenství CZEPA


Monika Kupková, sociální pracovnice Odborného sociálního poradenství CZEPA

Dobrý den, 

Mám auto na které jsem dostal příspěvek ale před 2 lety jsem ho dal do depozitu protože je nepojizdne a bylo stále častěji v servise až mi nakonec řekli ze nevi co stim je. Veškeré opravy me stali strašně moc peněz až sem to vzdal a vozidlo přestal užívat. Jenze se mi teď z úřadu prace ozvali a chtějí abych vrátil poměrnou část příspěvku. Chtěl bych zažádat o prominutí pravé z tohohle důvodu. Pomohli byste mi stim? Prosím 

6.3.2023

Dobrý den,
pokud přestanete motorové vozidlo, na které byl poskytnutý příspěvek, ve lhůtě 84 kalendářních měsíců od vyplacení příspěvku užívat, máte povinnost vrátit poměrnou část příspěvku. V "případech hodných zvláštního zřetele" může ÚP rozhodnout o prominutí vratky. Ale věc žádosti a důkazů je na Vaší straně. 

Pokud chcete ÚP přesvědčit, měla by být žádost podložena fakty a dokumenty. 
Doporučuji, abyste si k žádosti připravil:
- celkovou fakturu za koupi vozidla (kolik auto stálo)
- všechny faktury, které souvisí s proběhlými opravami, aby bylo jejich vyčíslení kompletní
- pokud jste opravy platil převodem, přidala bych výpisy z účtu, že platby proběhly
- písemné vyjádření servisu ("až mi nakonec řekli ze nevi co stim je").
 
Na základě podkladů můžete připravit text žádosti, který Vám následně můžeme konzultovat, pokud budete mít zájem. V případě zájmu o navazující konzultaci napište na email sixtova@czepa.cz.
 
S pozdravem
Bc. Hana Sixtová, sociální pracovnice CZEPA

Hana Sixtová, sociální pracovnice CZEPA

Dobrý den,

kamarád získal příspěvek na koupi automobilu ve výši 200 000 Kč. Nyní se mu nabízí koupě auta právě v této hodnotě od plátce DPH. Když požádá o vrácení DPH ,bude muset vrátit uvedenou částku  nebo když je to na základě dvou rozdílných zákonů, částka DPH mu zůstane.

Děkuji za odpověď.

14.2.2023

Dobrý den,
příspěvek na koupi automobilu se řídí zákonem o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením (č. 329/2011 Sb.), podle kterého je v § 12 (odst. 1, písmeno b) uvedena povinnost použít vyplacený příspěvek v plné výši (citace: "Oprávněná osoba je povinna tento příspěvek nebo jeho poměrnou část vrátit, jestliže....nepoužila vyplacený příspěvek v plné výši do 3 měsíců ode dne jeho vyplacení nebo ve lhůtě stanovené krajskou pobočkou Úřadu práce").

Podmínky vrácení DPH osobám se zdravotním postižením u motorového vozidla, na jehož koupi byl poskytnut příspěvek od Úřadu práce, určuje zákon o vrácení daně z přidané hodnoty (č. 235/2004 Sb.) v § 85.  

S pozdravem
Bc. Hana Sixtová, sociální pracovnice CZEPA

 


Hana Sixtová, sociální pracovnice CZEPA

Dobrý den, měla bych dotaz ohledně úpravy automobilu pro OZP.

Jedná se o úprav u podlahy, montování zádržného systému a plošiny. Prý by se mělo jednat 3 samostatné pomůcky a tím pádem je potřeba podat žádost 3x, samostatně, včetně toho zádržného systému. Pokud se bude muset žádat 3x zvlášť není poté nárok na proplacení úpravy senzorů po montáži.

Je tedy nutné podávat 3x samostatnou žádost? A případně proplácí se oprava senzorů po montáži? Pokud budete mít jakékoli informace nebo zkušenosti, budu za ně moc ráda.

Předem děkuji

Ručková

30.1.2023

Dobrý den paní Ručková,

vzhledem k tomu, že všechny výše uvedené pomůcky spadají pod zvláštní pomůcku - dodatečná úprava motorového vozidla, domníváme se, že by mohla být podána pouze 1 žádost, kde by byly všechny úpravy zahrnuté. Nicméně metodiku Úřadu práce nemáme k dispozici, proto kontaktujte svůj spádový Úřad práce a doptejte se na tuto skutečnost.

S opravou senzorů po montáži a jejím proplacením nemáme bohužel zkušenosti.

S pozdravem

Kupková Monika, DiS., sociální pracovnice odborného sociálního poradenství


Monika Kupková, sociální pracovnice Odborného sociálního poradenství CZEPA

Dobrý den mám dotaz manžel je vážně nemocný a řekli mu že může kdy kolik skolabovat má problémi se srdcem cévami ledvinami páteří nohama cukrová 2 to péči 2 st invalidita 3 st inkon 3 st po roce se mu zhoršil stav tak jsem žádala zviseni příspěvků a příspěvek na auto jelikož chodím na kontrolu k lékařům a nedá se to sám doma nemůže být má deprese když sním nikdo není máte 2 kluky 8/11 tak tak mu bylo vše zamitnuto a příspěvek na auto že prý nepřijde o horní a dolní končetiny tak nemají důvod měnit rozhodnutí tak jsem šla na úřad péče a řekla abych skusila přes nakou organizací jestli by mi pomohli s autem ale vůbec nevím kam a kde se zeptat nic víc mi neřekla děkuji

22.12.2022

Dobrý den,

Přiznání příspěvku na zvláštní pomůcku - motorové vozidlo se řídí zákonem č. 329/2011 Sb. (Zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením). Při přiznání příspěvku na zvláštní pomůcku - motorové vozidlo je posuzován zdravotní stav žadatele (pouze zákonem dané zdrav. stavy mají nárok na příspěvek na motorové vozidlo)  a výše příjmů žadatele (např. invalidní důchod, příjmy ze zaměstnání, nemocenská...) a společně posuzovaných osob, které s ním žijí ve společné domácnosti. Váš manžel tedy pravděpodobně nesplnil zdrav. stav, který opravňuje k přiznání příspěvku na zvl. pomůcku - motorové vozidlo. Níže zasílám zdravotní stavy, které zakládají nárok na příspěvek na motorové vozidlo:

a) anatomická ztráta obou dolních končetin v bércích a výše,

b) funkční ztráta obou dolních končetin na podkladě úplné obrny (plegie) nebo těžkého ochrnutí,

d) funkční ztráta jedné horní a jedné dolní končetiny na podkladě úplné obrny (plegie) nebo těžkého ochrnutí,

e) ankylóza obou kyčelních kloubů nebo obou kolenních kloubů nebo podstatné omezení hybnosti obou kyčelních nebo kolenních kloubů pro těžké kontraktury v okolí,

f) ztuhnutí všech úseků páteře s těžkým omezením pohyblivosti alespoň dvou nosných kloubů dolních končetin,

g) těžké funkční poruchy pohyblivosti na základě postižení tří a více funkčních celků pohybového ústrojí s případnou odkázaností na vozík pro invalidy; funkčním celkem se přitom rozumí trup, pánev, končetina,

h) disproporční poruchy růstu provázené deformitami končetin a hrudníku, pokud tělesná výška postiženého po ukončení růstu nepřesahuje 120 cm,

i) anatomická ztráta dolní končetiny ve stehně bez možnosti oprotézování nebo exartikulace v kyčelním kloubu,

l) anatomická ztráta dolní končetiny ve stehně s možností oprotézování,

m) anatomické ztráty horních končetin na úrovni obou zápěstí a výše nebo vrozené či získané vady obou horních končetin s úplnou ztrátou základní funkce obou rukou (úchopu a přidržování) závažně narušující posturální funkce těla,

a dále:

b) těžká nebo hluboká mentální retardace a stavy na rozhraní těžké mentální retardace,

c) autistické poruchy s těžkým funkčním postižením, s opakovanými závažnými a objektivně prokázanými projevy autoagrese nebo heteroagrese přetrvávajícími i přes zavedenou léčbu.

Pokud nemáte dostatek financí na pořízení motorového vozidla, pak můžete zkusit zažádat o příspěvek u nadací či nadačních fondů (bohužel to však zdaleka nepokryje celou úhradu automobilu) - níže Vám zasílám kontakty na nadace, o kterých víme, že by na automobily mohly přispívat:

Tipy na nadace přispívající na motorové vozidlo:

Další možností, jak získat finance na motorové vozidlo je založení sbírky - níže zasílám kontakty (upozorňuji však na fakt, že je třeba být aktivní a zkoušet oslovit právnické (např. firmy) nebo fyzické osoby, které by Vám mohli poskytnout finanční dar na nákup dané pomůcky):

Konto Bariéry
- odkaz: https://www.kontobariery.cz/

Donio

- DONIO – on-line platforma pro snadné zakládání dobročinných sbírek
- odkaz, na kterém najdete více informací: https://www.donio.cz/

Z nesnáze
- jednoduché založení sbírky kýmkoliv na cokoliv. Jedná se o projekt Karla Janečka ve spolupráci s Nadačním fondem pomoci

- odkaz, na kterém najdete více informací: https://www.znesnaze21.cz/

Pokud budete mít nějaké další doplňující dotazy, obraťte se na mě telefonicky či e-mailem. Kontakt: kupkova@seznam.cz, tel. 775 980 952

S pozdravem

Kupková Monika, DiS., sociální pracovnice


Monika Kupková, sociální pracovnice Odborného sociálního poradenství CZEPA

Dobrý den. Prosím o radu ohledně prodeje vozidla z důvodu změny mého zdravotního stavu. Na nákup vozidla jsem použil příspěvek a vozidlo mám již 8 rokem. Chci jsi pořídit jiné s najezdovou rampou a požádat o nový příspěvek. Bohužel jsem v exekuci a tímto jsi nejsem jistý prodejem vozidla. Děkuji za odpověď. 

10.2.2022

Dobrý den,
příspěvek na zvláštní pomůcku - motorové vozidlo byste měl užívat 84 měsíců, tj. 7 let. Pokud máte automobil již 8 let, můžete s ním disponovat podle vlastního uvážení, třeba ho i prodat. Po 7 letech (ode dne vyplacení příspěvku) máte možnost podat novou žádost. Pokud splníte kritéria zdravotního stavu a příjmy Vás a vašich společně posuzovaných osob nepřesáhnout 16násobek životního minima, měl by Vám ÚP dát nový příspěvek ve výši 200 000 Kč.

Pokud starý automobil prodáte, budete tak mít zisk, který - předpokládám - bude uplatněn v rámci exekuce. S poradenstvím v oblasti řešení exekucí má zkušenosti např. organizace Člověk v tísni (https://www.clovekvtisni.cz/potrebuji-pomoci).

S pozdravem
Bc. Hana Sixtová, sociální pracovnice CZEPA


Hana Sixtová, sociální pracovnice CZEPA

Dobrý den,

firmy na českém trhy mi nejsou schopny upravit automobil přesně dle mých potřeb, proto se ptám, je možné příspěvek na zvláštní kompenzační pomůcku - ruční řízení a úprava automobilu uplatnit i v Německu? Pokud se na dané téma vztahuje i nějaký paragraf, budu rád za informace. 

Předem velmi děkuji, vážím si Vaší práce. 

27.1.2022

Dobrý den,
podobnou situaci jsme řešili na jaře 2021, kdy chtěl klient s českým příspěvkem na zvláštní pomůcku koupit automobil z Německa. V této souvislosti jsem dotazovala u odborných pracovnic Generálního ředitelství Úřadu práce ČR, které nám poskytly písemné vyjádření, ze kterého níže cituji. Upozorňuji, že "koupit auto" a "koupit ruční řízení" je z pohledu zákona záležitost jednoho typu příspěvku, a to "příspěvku na zvláštní pomůcky".

Citace vyjádření z GŘ ÚP ČR:

"Zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDOZP“), neukládá oprávněné osobě povinnost použít příspěvek na zvláštní pomůcku na pořízení (zakoupení) zvláštní pomůcky obecně, ani konkrétně motorového vozidla, výhradně v ČR.

Oprávněná osoba (klient) ovšem má v návaznosti na ustanovení § 12 odst. 1 písm. a) ZDOZP povinnost příslušné krajské pobočce Úřadu práce ČR doložit použití poskytnutého příspěvku na zvláštní pomůcku ve lhůtě stanovené zákonem (3 měsíce ode dne vyplacení příspěvku), příp. v jiné lhůtě stanovené krajskou pobočkou Úřadu práce ČR. Použití poskytnutého příspěvku na pořízení zvláštní pomůcky a též vlastnické právo k ní dokládá oprávněná osoba kupní smlouvou, fakturou, příjmovým dokladem nebo dokladem o bankovním převodu.  

K Vašemu dotazu dále doplňujeme, že v souladu s § 16 odst. 1 a 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je třeba, aby oprávněná osoba výše uvedené písemnosti, pokud budou vyhotoveny v cizím jazyce, vedle originálního znění předložila současně v úředně ověřeném překladu do českého jazyka."

S pozdravem
Bc. Hana Sixtová, sociální pracovnice CZEPA
sixtova@czepa.cz

 


Hana Sixtová, sociální pracovnice CZEPA

Dobrý den, před dvěma jsem čerpal příspěvek z ÚP cca 100 000,- na úpravu automobilu. Nyní kupuji jiný automobil (starý v rodině zůstane) kvůli příliš tuhému posilovači a není jisté, zda půjde úprava přehodit ze starého auta do nového. Mohu požádat ÚP o další příspěvek? Za posledních 5 let jsem čerpal pouze na auto 200 000,- a zmiňovanou úpravu. Děkuji předem. P

26.11.2021

Dobrý den,

příspěvek na zvl. pomůcku je poskytován dle zákona č. 329/2011 Sb. o Dávkách pro osoby se zdravotním postižením.

Na základě uvedeného zákona, dle mého názoru nárok na nový příspěvek na zvláštní pomůcku nemáte (a to ani na motorové vozidlo, tak ani na dodatečnou úpravu motorového vozidla (tj. ruční ovládání) - viz text níže.

Co se týká o znovu zažádání příspěvku na zvl. pomůcku - motorové vozidlo - v § 9, odst. 11 je jasně uvedeno, že:

Příspěvek na zvláštní pomůcku, který je poskytován na pořízení motorového vozidla, se opětovně poskytne .... nejdříve po uplynutí 84 kalendářních měsíců po sobě jdoucích, počínaje od kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém nabylo právní moci předchozí rozhodnutí o tomto příspěvku; to neplatí, jestliže osoba tento příspěvek nebo jeho poměrnou část vrátila, popřípadě jí jeho vrácení bylo prominuto.

POZOR! Pokud motorové vozidlo a ruční ovládání přestanete užívat (pochopila jsem, že motorové vozidlo prodávat nebudete, bude ho pravděpodobně využívat jiná Vám osoba blízká; ruční řízení není jisté, zda půjde přemontovat do nového vozidla; u stávajícího automobilu máte tuhý posilovač, proto Vám jeho užívání nevyhovuje a tak kupujete automobil jiný, který budete užívat - tj. podmínka pravidelné přepravy) pak dle zákona máte povinnost vrátit poměrnou část příspěvku (a to jak za motorové vozidlo, tak za ruční ovládání).

V § 12 máte uvedenou povinnost, kdy je třeba příspěvek na zvl. pomůcku vrátit (dle mého názoru spadáte pod písmeno d). 

Povinnost vrátit příspěvek na zvláštní pomůcku

(1) Oprávněná osoba je povinna tento příspěvek nebo jeho poměrnou část vrátit, jestliže

a) nepoužila tento příspěvek do 3 měsíců ode dne jeho vyplacení nebo ve lhůtě stanovené krajskou pobočkou Úřadu práce na pořízení zvláštní pomůcky,

b) nepoužila vyplacený příspěvek v plné výši do 3 měsíců ode dne jeho vyplacení nebo ve lhůtě stanovené krajskou pobočkou Úřadu práce,

c) v období před uplynutím 60 kalendářních měsíců po sobě jdoucích ode dne vyplacení příspěvku nebo v období před uplynutím 84 kalendářních měsíců po sobě jdoucích ode dne vyplacení příspěvku poskytnutého na pořízení motorového vozidla pozbyla vlastnické právo ke zvláštní pomůcce,

d) v období před uplynutím 60 kalendářních měsíců po sobě jdoucích ode dne vyplacení příspěvku nebo v období před uplynutím 84 kalendářních měsíců po sobě jdoucích ode dne vyplacení příspěvku poskytnutého na pořízení motorového vozidla přestala zvláštní pomůcku užívat,

e) se přestala opakovaně dopravovat nebo přestala být schopna převozu motorovým vozidlem, byl-li vyplacen příspěvek na pořízení motorového vozidla,

f) použila příspěvek v rozporu s rozhodnutím o jeho přiznání, nebo

g) se prokáže, že osoba uvedla v žádosti o příspěvek na zvláštní pomůcku nepravdivé nebo zkreslené údaje.

Abyste si mohl zažádat o nový příspěvek na motorové vozidlo a na dodatečnou úpravu motorového vozidla (ve Vašem případě na ruční ovládání), musel byste Úřadu práce vrátit poměrnou část příspěvku, který jste na jednotlivé pomůcky získal.

V případě doplňujících dotazů, se na mě neváhejte obrátit - kontakt - Monika Kupková, tel. 775 980 952, e-mail: kupkova@czepa.cz .

S pozdravem

Kupková Monika, DiS., sociální pracovnice


Monika Kupková, sociální pracovnice Odborného sociálního poradenství CZEPA

        Dobrý den.

    Při žádosti o příspěvek na koupi vozidla, musím prodat stávající vozidlo ? A pokud ano, započítává se částka za tento prodej do mých příjmů ?

                   Děkuji. ZZ.

24.2.2021

Dobrý den,
podle aktuálně platné legislativy se v současné chvíli posuzuje jen zdravotní stav žadatele a příjmy žadatele a společně posuzovaných osob. V minulosti vyžadované "sociální a majetkové poměry žadatele" se již nezkoumají. Nikdy by tedy neměl vyvíjet tlak na prodej stávajícího vozu. V případě neočekávaného postupu Úřadu práce se na mě můžete obrátit (sixtova@czepa.cz).

S pozdravem
Bc. Hana Sixtová, sociální pracovnice CZEPA


Hana Sixtová, sociální pracovnice CZEPA

Přeji krásný den,

prosím o info ohledně vrácení příspěvku na vozidlo, které jsem používal. potřeboval bych vozidlo prodat.

Nepoužívám ho. Jak se dá spočítat kolik mám vrátit.

Děkuji Maceček

r.macek2@seznam.cz

30.9.2020

Vážený pane Macečku,
zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, hovoří v § 12 ("Povinnost vrátit příspěvek na zvláštní pomůcku") jen obecně: odst. 1 "Oprávněná osoba je povinna tento příspěvek nebo jeho poměrnou část vrátit, jestliže ....(d) v období před uplynutím 60 kalendářních měsíců po sobě jdoucích ode dne vyplacení příspěvku nebo v období před uplynutím 84 kalendářních měsíců po sobě jdoucích ode dne vyplacení příspěvku poskytnutého na pořízení motorového vozidla přestala zvláštní pomůcku užívat". Odstavec 3: "Povinnost vrátit poměrnou část příspěvku podle odstavce 1 nevzniká, jestliže tato částka nepřesahuje 100 Kč.". Odstavec 4: "Krajská pobočka Úřadu práce může z důvodů hodných zvláštního zřetele rozhodnout o prominutí povinnosti vrátit příspěvek na zvláštní pomůcku nebo jeho poměrnou část podle odstavce 1."

Předpokládám, že by orientační výpočet mohl být ve smyslu "celková výše vyplaceného/poskytnutého příspěvku" děleno "84 kalendářních měsíců" (tj. lhůta pro užívání zvláštní pomůcky - motorového vozidla od vyplacení příspěvku) rovná se "částka na měsíc užívání zvláštní pomůcky". Spočítejte pak  počet měsíců od vyplacení příspěvku, které jste automobil užíval (až do plánovaného ohlášení na Úřad práce) a kolik měsíců ještě bude trvat do uplynutí lhůty 84 měsíců od výplaty příspěvku. Tak byste mohl získat velmi orientační výpočet. Přesnou částku Vám pak vypočítají na ÚP v souvislosti s ohlášením změny (že automobil už neužíváte). Upozorňuji, že jste s žádostí o příspěvek podepsal, že jste informován o povinnosti hlásit do 8 dnů změny, mezi které změna v užívání pomůcky patří.

Pokud jste v souvislosti s dříve přiznaným příspěvkem na zvláštní pomůcku - motorové vozidlo žádal o vrácení DPH, platí podle zákona o dani z přidané hodnoty 235/2004 Sb., § 85 "Vracení daně osobám se zdravotním postižením" také povinnost dle odstavců 11 a 12: "V případě, že osoba se zdravotním postižením, které byla vrácena daň podle odstavce 8, ve lhůtě 60 měsíců od vrácení daně vlastnické právo k motorovému vozidlu převede nebo motorové vozidlo pronajme, je povinna vrátit vyplacenou částku, nebo její poměrnou část na účet příslušného správce daně, a to nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy k této skutečnosti došlo. Ve stejné lhůtě osoba se zdravotním postižením správci daně oznámí, že tuto částku nebo její poměrnou část vrací. ....Pro výpočet poměrné části vyplacené částky podle odstavce 11 se vychází z počtu měsíců, který zahrnuje měsíc, ve kterém osoba se zdravotním postižením vlastnické právo k motorovému vozidlu převedla nebo motorové vozidlo pronajala, do uplynutí lhůty podle odstavce 11."

S pozdravem
Bc. Hana Sixtová, sociální pracovnice CZEPA

 


Hana Sixtová, sociální pracovnice CZEPA
1 | 2 | »
banner-handy.jpg
cpv_banner-3-2.jpg