Dobrý den, pobírám ID 1.stupně který mám přiznán na trvalo. Ale posudek nemůžu najít. Měl jsem v posudku napsáno:,platnost posudku trvalý. Zažádal jsem ČSSZ o opis Rozhodnutí invalidního důchodu z roku 2017 . Nemůže se stát že by ČSSZ změnila platnost posudku? Nebo že by nařídila kontrolní lékařskou prohlídku? Léčím se s depresema a epilepsií. Asi jsem to měl nechal být a nikam na ČSSZ nevolat. Volal jsem tam ve středu a od tý doby nemůžu spát. Mám strach že mě budou znovu posuzovat nebo že platnost posudku změní. Děkuji za odpověď

22.4.2024

Dobrý den,

k přezkumu z moci úřední dochází typicky v případech, kdy pojištěnci končí platnost posudku o invaliditě či se pojištěnci změnil/zhoršil zdravotní stav a proto si žádá o změnu výše invalidního důchodu.

To, že jste si zažádal ČSSZ o opis Rozhodnutí invalidního důchodu, nemá žádnou souvislost s platností posudku či s přezkumem Vašeho zdravotního stavu v rámci kontrolní lékařské prohlídky.

S pozdravem


Monika Kupková, sociální pracovnice Odborného sociálního poradenství CZEPA

Dobrý den, 

mám přerušené sš studium do 2025, u pojišťovny jsem vedena pořád jako student (platí mi pojištění)....kdyby mi přiznali 1. stupeň invalidity, kde všude to musím hlásit? Hlavně se mi jedná o pojišťovnu, školu, nebo docházím na rehabilitaci. 

 

Děkuji

12.2.2024

Dobrý den, 

všeobecně invalidní důchod nahrazuje Váš příjem v době, kdy Váš zdravotní stav nedovoluje vykonávat běžné zaměstnání či jinou výdělečnou činnost. Takže výhody navázané na invalidní důchod souvisí převážně s prací / zaměstnáním....

Invalidní důchod a zdravotní pojištění

Osoby v invalidním důchodu jsou státními pojištěnci, což znamená, že zdravotní pojištění za ně hradí stát. Pokud by začaly vykonávat práci, která zakládá účast na pojištění, bude jim zdravotní pojištění odváděno i ze mzdy.

Potvrzení o přiznání invalidního důchodu tedy doložte zdravotní pojišťovně, u které jste registrována.

Potvrzení můžete doložit i škole, ale ptejte se na studijním oddělení, zda jej vyžadují. 

Pokud jste žadatelem o nepojistné soc. dávky (nebo v těchto dávkách figurujete jako společně posuzovaná osoba), pak vyplácený invalidní důchod se bude počítat jako Váš příjem.

Pokud jste vedena na Úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání, doložte jim rozhodnutí o ID.

Vzhledem k tomu, že nedohlédneme do všech oblastí, kde je třeba přiznání ID dokladovat, nejsme schopni Vám poskytnout podrobnější informace (pokud máte uzavřené nějaké komerční pojištění - např. životní pojištění..., ptejte se přímo pojišťovny, zda musíte potvrzení o ID dokladovat).

V případě dalších dotazů, můžete využít individuální konzultace. Pokud byste o tuto možnost měla zájem, níže uvádím kontakt.

Kupková Monika, e-mail: kupkova@czepa.cz, tel. 775 980 952.

S pozdravem


Monika Kupková, sociální pracovnice Odborného sociálního poradenství CZEPA

Dobrý den,

synovi je letos v dubnu 46 let, 10 let žije ve Švýcarsku. V srpnu 2022 měl ve Švýcarsku nehodu na motorce, poranění páteře a míchy - od té doby je na invalidní vozíku - zlomenina TH5).

V Česku pracoval před odchodem do Švýcarska přes 15 let.

Po nehodě plánuje žít nadále ve Švýcarsku, kde bude uplatňovat nárok na ID. Chtěla bych se zeptat, zda může žádat nějakou poměrnou část ID za odpracované roky i u nás? Trvalé bydliště má stále hlášené v ČR.

 

Děkuji M.

16.3.2023

Dobrý den,
kdo má pracovní historii v ČR i v cizině, může žádat o tzv. důchod s mezinárodním prvkem. Starší článek České správy sociálního zabezpečení, který vysvětluje základní principy najdete zde: https://www.cssz.cz/-/rizeni-o-duchodu-s-tzv-mezinarodnim-prvkem-se-tykalo-kazde-jedenacte-podane-zadosti.

V obecné rovině podle českého zákona o důchodovém pojištění (č. 155/1995 Sb.) - pokud je žadateli o invalidní důchod více než 28 let, je potřebná doba pojištění 5 let. Současně zákon uvádí: 

"Potřebná doba pojištění pro nárok na invalidní důchod se zjišťuje z období před vznikem invalidity, a jde-li o pojištěnce ve věku nad 28 let, z posledních deseti roků před vznikem invalidity. U pojištěnce staršího 38 let se podmínka potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní důchod považuje za splněnou též, byla-li tato doba získána v období posledních 20 let před vznikem invalidity; potřebná doba pojištění činí přitom 10 roků. Podmínka potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní důchod se považuje za splněnou též, byla-li tato doba získána v kterémkoliv období deseti roků dokončeném po vzniku invalidity; u pojištěnce mladšího 24 let činí přitom potřebná doba pojištění dva roky."

Na území ČR obecně můžeme říct, že žádost o invalidní důchod s mezinárodním prvkem se podává na okresní správě sociálního zabezpečení podle místa bydliště (v Praze na Pražské správě..., v Brně na Městské správě...). Protože se při podání žádosti mapuje a dokládá pracovní historie množstvím dokladů (viz. podmínky žádosti o invalidní důchod - obecné informace: https://www.cssz.cz/web/cz/invalidni-duchod), budete k případnému zastupování syna potřebovat plnou moc a spolupráci na dodání potřebných dokladů. 

Mimo jiné bude OSSZ požadovat kontakt na ošetřujícího lékaře v ČR, protože po podání žádosti o invalidní důchod je třeba spolupráce lékaře posudkové služby a ošetřujícího lékaře žadatele o důchod. Lékařská posudková služba si vyžádá zdravotní dokumentaci, ze které posuzuje pokles pracovních schopností (podle určených procent poklesu pracovních schopností je pak žadatel zařazen do invalidity I., II. nebo III. stupně). Pokud má syn v ČR svého praktika, měl by mu doručit přeloženou zdravotní dokumentaci, která se týká následků úrazu, aby praktik mohl vůči posudkové službě poskytnout součinnost. 

Po zpracování posudku invalidity (určení poklesu pracovních schopností) dále ČSSZ řeší pojistnou dobu (zda je splněna a v jaké výši by měl být invalidní důchod vypočítán). Pokud jde o důchod s mezinárodním prvkem, v průběhu řízení česká strana osloví partnerský stát (Švýcarsko) a bude dotazovat splnění pojistné doby. Tím, že jde o mezinárodní spolupráci, celkové řízení o žádosti o důchod je časově náročnější, ale zohlední výdělečnou činnost v obou státech.

Podmínky žádosti o invalidní důchod ve Švýcarsku neznáme. Doporučuji dotazovat průběh řízení na jejich straně, jestli pro syna bude jednodušší/výhodnější podat žádost ve Švýcarsku s tím, že spolupráci bude poskytovat Česko.

S pozdravem
Bc. Hana Sixtová, sociální pracovnice CZEPA

 


Hana Sixtová, sociální pracovnice CZEPA


Od roku 2004 trpím spastickou kvadruparézou. Od roku 2006 jsem trvale na invalidním vozíku, na kterém se neuvezu a neschopna trvalého pracovního zatížení. Snadno se unavím a potřebuji pomoci s úkony sebeobsluhy, mobility.  

Více jak deset let jsem opakovaně podávala žádost o invalidní důchod, který mi byl přiznán až v roce 2019 ve 3. stupni, bohužel ne se zpětnou platností, tím pádem pobírám měsíčně pouze 4 600,-.  Byl mi přiznán díky tomu, že mi se žádostí o něj pomohla MUDr. Jana Süsová z Jedličkova ústavu, kde jsem bydlela během studia. V současné době bydlím s rodiči a snažím se dodělat školu. Můj tehdejší neurolog MUDr. Jiří Kára mi vždy když jsem ho prosila o zprávu ohledně invalidního důchodu nebo průkazu ZTP řekl, že je to jen o penězích a pokud rodiče mají málo, tak ať si najdou jinou práci a že toto nebudu potřebovat, když budou mít více peněz.  Poslední kapka, proč jsem od něj odešla byla ta, že jsem si opět žádala o zpětné uznání a on mi zavolal, že pokud se k němu nedostavím, tak o důchod přijdu úplně. Bohužel v té době vypukla coronakrize a tím pádem jsem se k němu nedostala a loni v květnu bylo rozhodnuto o nepřiznání v mé nepřítomnosti a bez možnosti dodat nové zprávy.  Odvolala jsem tedy k soudu, který proběhl 7.6.2021 a bylo rozhodnuto, že se žaloba zamítá. Bohužel mám lékařské zprávy až od roku 2005. Moje dnes již bývalá praktická lékařka MUDr. Milena Staňková, které byla podle sdělení Krajského soudu v Českých Budějovicích odejmuta lékařská licence moje lékařské zprávy neodevzdala krajskému úřadu Jihočeského kraje ani novému lékaři.  Soudce se vůbec nezabýval tím, že v lékařské zprávě je uvedeno, že jsem od roku 2006 na vozíku. Posudková komise Ministerstva práce a sociálních věcí mi navíc změnila stupeň invalidity ze 70% na dolní hranici druhého stupně, přitom se můj stav nezlepšil. Argumentovali tím, že studuji normálně a vůbec nehleděli na to, že bakalářské studium dělám už 6 let a mám individuální studijní plán, nestíhám si psát zápisy, protože píšu pouze dvěma prsty a pouze na počítači, využívám studijní asistenci a mám povolené vyšší absence i příležitostnou individuální výuku.  Našla jsem si novou neuroložku místo doktora Káry a MUDr. Jana Motičková ve svých zprávách jasně uvádí, že mám spastickou kvadruparézu od roku 2004 a od roku 2006 jsem na vozíku. Nemoc se skokově zhoršuje, beru silné léky na bolest zad, nevydržím dlouho sedět. Naštěstí se mi podařilo vrátit zpět 3. stupeň, ale opět bez zpětné platnosti. 
Finančně mě musí hodně podporovat rodiče se kterými bydlím, protože jinak bych se sama neuživila. Otec je ve starobním důchodu a máma je už rok na nemocenské po dvou mozkových mrtvicích, na rok má přiznaný invalidní důchod. Ani před onemocněním neměla moc vysoký plat. Kvůli nedostatku příjmů jsme se již několikrát dostali do finančních potíží.
Tímto Vás prosím o pomoc se zpětným uznáním invalidity od roku 2006 kdy jsem na vozíku.


děkuji
Monik Tvrzníková

11.11.2021

Dobrý den paní Tvrzníková,

z výše uvedených informací jsme usoudili, že Váš dotaz je na individuální konzultaci. Je třeba, abyste nám poskytla více podkladů, rozhodnutí, atd. na základě kterých bychom si vytvořili přehled o Vaši celkové situaci (jak minulé, tak aktuální). Máme možnost zapojit do konzultace i naši externí právničku Mgr. Pešlovou.

Pokud budete mít zájem o individuální konzultaci, kontaktujte nás na níže uvedených kontaktech.

Kupková Monika, tel. 775 980 952, e-mail: kupkova@czepa.cz; Sixtová Hana, tel. 608 043 331, e-mail: sixtova@czepa.cz

S pozdravem

Kupková Monika, DiS., sociální pracovnice

 

 

 


Monika Kupková, sociální pracovnice Odborného sociálního poradenství CZEPA

Dobrý den, mám velice vzácnou neurosvalovou nemoc, jejíž diagnostika zabere i desetiletí. Moje otázka se však týká vyřízení invalidního důchodu. Kolem sebe vidím mnoho svobodných jedinců, kteří mají i plný důchod, ale nemají tak hrozné potíže jako já. Přitom jsem měla veliký problém získat aspoň první stupeň invalidity (4.400kč) a bojuji dál za plný důchod, nemohu již pracovat. Využiji i ombudsmana. Manžel má trošku nadprůměrný příjem a my to vnímáme jako důvod, proč OSSZ se tak "cuká" v mém případě. Pokud vím, oficiálně se rozhodnutí OSSZ o výši invalidního důchodu nesmí odrážet od výše příjmu partnera, ale od zdravotního stavu. Můžete mi, prosím, v této záležitosti uvést zákon nebo jiné zdroje, kterými se mohu  proti OSSZ bránit? Děkuji!! M.Fleková

13.7.2021

Dobrý den paní Fleková,

Nárok na invalidní důchod má osoba, která je uznána invalidní a zároveň získala potřebnou dobu pojištění. 
Pravidla pro invalidní důchod upravuje zákon o důchodovém pojištění - zákon č. 155/1995 Sb., řízení o důchodech zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení - zákon č. 582/1991 Sb. a správní řád - zákon č. 500/2004 Sb.. Náležitosti posudku o invaliditě a procentní míry poklesu pracovní schopnosti stanoví vyhláška o posuzování invalidity - vyhláška č. 359/2009 Sb..

Příjem Vašeho manžela nemůže mít vliv na přiznání invalidity.

Pokud Vaše zdravotní postižení není přímo uvedeno v příloze vyhlášky č. 359/2009 Sb. o posuzování invalidity, určí se míra poklesu pracovní schopnosti podle postižení, jehož funkční dopady jsou nejpodobnější Vašemu postižení. Je tedy důležité mít kvalitní lékařské zprávy, do kterých by měl lékař zapracovat objektivní projevy nemoci.

ZDE můžete shlédnout i zpracované dokumenty ohledně Invalidních důchodů zpracované Veřejným ochráncem práv.

S pozdravem

Kupková Monika, DiS., sociální pracovnice


Monika Kupková, sociální pracovnice Odborného sociálního poradenství CZEPA

Dobrý den. Můj syn, 18 let, je po poranění páteře a míchy na voziku, diagnóza spasticka tetraplegie. Byl mu přiznán invalidní důchod 3.stupne. Chci se zeptat, jak je to s daňovým bonusem na nej. Manžel si ho již vloni v červenci, kdy dosáhl syn plnoletosti, zrušil, protože prý sice u vyzivovaneho dítěte s ZTP/P je bonus dvojnásobný, ale zároveň když má invalidní důchod 3.stupne, tak už ho nelze jako vyzivovane dítě brát. Je to tak, prosím, správně? Nějak se nemohu dopatrat úplně přesné odpovědi. 
Moc děkuji za odpověď. 
Kostadinova. 

4.2.2021

Vážená paní Kostadinová,
v okamžiku, kdy Váš syn dosáhl zletilosti, je dospělým, a když začal pobírat výplatu invalidního důchodu, přestal být "nezaopatřeným" dítětem, protože důchod je jeho příjem.

Z článku k daňové problematice cituji: "U dítěte, které má status zdravotně postižené osoby ZTP/P, je daňové zvýhodnění vyšší, jedná se konkrétně o dvojnásobek původní částky. .... Slevu na dítě je možné uplatnit na každého vyživovaného potomka, který s vámi sdílí společnou domácnost. Podle zákona o daních z příjmů se za vyživované dítě považuje nezletilá osoba (dítě ve věku do 18 let), ale také zletilé dítě až do dovršení věku 26 let, pokud mu není přiznán invalidní důchod pro invaliditu 3. stupně." Více zde.

Uvítám, když Váš dotaz budete ještě konzultovat se specialisty na daňová přiznání.
S pozdravem
Bc. Hana Sixtová, sociální pracovnice CZEPA


Hana Sixtová, sociální pracovnice CZEPA

Dobrý den,můj syn, 17let,v únoru utrpěl úraz při tělocviku a nyní je na vozíku a rehabilituje v Kladrubech. Posudkovym lékařem OSSZ mu byl přiznán inv. důchod 3.stupne a to od 7.5.2020. Bude mít nárok na výplatu invalidního důchodu? Nyní je studentem 2.rocniku střední školy,zatím bez přerušení studia, a plnoletosti dosáhne letos v červenci. Děkuji moc za odpověď. 

25.6.2020

Dobrý den,
pokud, jak uvádíte, byl Váš syn studentem a úraz se mu stal v době studia před dosažením 18 let věku, předpokládám, že mu byl přiznán invalidních důchod tzv. "v mimořádných případech". Zákon o důchodovém pojištění (č. 155/1995 Sb.) specifikuje přiznání důchodu v mimořádných případech v § 42, aplikuje se např. právě v případech, kdy invalidita vznikla během studia před dosažením zletilosti. V takových případech se invalidní důchod vyplácí. 

Pokud máte doplňující dotazy, obraťte se na nás prosím emailem (sixtova@czepa.cz či kupkova@czepa.cz), k případné další konzultaci bychom potřebovaly vidět rozhodnutí o invalidním důchodu, které syn obdržel. Z Vašeho dotazu není zřejmé, zda datum 7. 5. 2020 znamená i stanovené datum vzniku invalidity (když se úraz stal v únoru) a zda Váš dotaz má znamenat, že výplatu důchodu syn dosud nedostává (ale proces výplaty bývá časově delší a je běžné, že je pak ID vyplacen zpětně). 

S pozdravem
Bc. Hana Sixtová a Monika Kupková, DiS. - sociální pracovnice asociace CZEPA


Hana Sixtová, sociální pracovnice CZEPA

Dobrý den, jsem vozíčkář a pobírám invalidní důchod 3. stupně, příspěvek na péči a mobilitu. V současné době uvažuji o vyzkoušení prvního samostatného bydlení, tzn. mimo rodinu, s vlastním zajištěním případné potřebné asistence. Jelikož nemohu toto specifikum nikde přesně najít, ptám se zde, zda-li s tímto nemá někdo zkušenosti. Může člověk s uznaným 3. stupněm invalidního důchodu bydlet samostatně, bez trvalé přítomnosti další osoby v bytě, nebo je toto důvodem pro snížení stupně důchodu na druhý stupeň? Děkuji. 

12.6.2020

Dobrý den,

v principu se invalidní důchod přiznává osobám, kterým poklesla PRACOVNÍ schopnost. Příspěvek na péči je určen na zajištění úhrady péče (ať už rodinou, registrovaným poskytovatelem sociálních služeb či asistentem sociální péče - obvykle kamarád, soused atp.). Příspěvek na mobilitu je určen na úhradu nákladů spojených s přepravou bezbariérovým způsobem.

Pokud chcete zkusit samostatné bydlení od rodiny (CZEPA aktuálně tuto možnost nabízí, tedy nabízíme i konzultace s tím spojené), pobírání invalidního důchodu to neohrozí (neboť stále trvá fakt, že máte sníženou schopnost vykonávat práci, kterou jste vykonával před změnou zdravotního stavu).

Otázka k diskuzi je přiznaný příspěvek na péči a zajištění poskytovatele. Pokud potřebujete externí zajištění péče, je třeba co nejdříve kontaktovat možné poskytovatele (podle našich zkušeností jsou kapacity obsazené na řadu měsíců dopředu) a u všech kontaktovaných se zaregistrovat (pokud Vás nezapíší mezi zájemce, nemohou Vás kontaktovat v průběhu volné kapacity, ani nemohou poskytovatelům dotací dokladovat, že je víc zájemců, než mohou uspokojit). Pokud máte do začátku známé/kamarády, kteří by Vám pomohli v prvních měsících (než bude kapacita registrovaných služeb), byla by to výhoda. 

Závěrem - samostatné bydlení na výši invalidního důchodu vliv nemá (maximálně na výši příspěvku na péči). Pokud svůj plán osamostatnění chcete konzultovat osobně, můžete nás kontaktovat na tel.: 775 980 952.

S pozdravem
Bc. Hana Sixtová, sociální pracovnice, sixtova@czepa.cz

 


Hana Sixtová, sociální pracovnice CZEPA
Dobrý den,
Když je přiznán invalidní důchod, ale za rok 2018 od ledna byl příjem 0 Kč. Takže je schválen jen pouze základ 3470Kč. Bylo by možné po čerstvě získaní zaměstnání tenhle důchod navýšit? Nebo to hlásit až na další rok kde se to nejak vypočíta? Děkuji.
21.8.2018

Dobrý den, pokud dobře rozumím Vaší otázce, ptáte se na možnost zvýšení invalidního důchodu na základě Vaší případné výdělečné činnosti. 

 

V případě starobních důchodců lze požádat o přepočet starobního důchodu již po odpracovaných 360 dnech - viz. informace České správy sociálního zabezpečení.

 

V případě pracujících invalidních důchodců výše uvedené neplatí. Výše invalidního důchodu pro pracujícího invalidního důchodce se přepočítává až při přechodu na starobní důchod. Pokud to shrnu - můžete mnoho let pobírat svůj invalidní důchod a přivydělat si neomezenou výši platu, ale Vaše výdělečná činnost se do výše důchodu promítne teprve tehdy, až půjdete do starobního důchodu.

 

S pozdravem

Bc. Hana Sixtová, sociální pracovnice


Hana Sixtová, sociální pracovnice CZEPA
Dobrý den, jsem vozíčkářka od narození (rozštěp páteře - paraplegie). V roce 2006 mi byl přiznám invalidní důchod třetího stupně. Postupně jsem se setkala s několika lidmi, kteří na tom jsou zdravotně stejně jako já a stejně jako já nikdy nepracovali a mají vyšší důchod. Chci se tedy zeptat, zda je možné důchod přepočítat,jak toto probíhá a popřípadě je-li možné, že bych si mohla ještě pohoršit? Děkuji za odpověď a přeji pěkné dny.
13.7.2017
Dobrý den,
při vydání rozhodnutí o přiznání invalidního důchodu je možné v době do 30 dnů podat námitku, případně následně žalobu. Tuto možnost ale z důvodu uplynulých let využít nemůžete. 
 
S aktuálním časovým odstupem můžete podat na České správě sociálního zabezpečení (Křížová 25, 225 08  Praha 5) písemnou žádost o kontrolu výpočtu důchodu. Žádost nemá žádný tiskopis, můžete ji formulovat "já, (jméno + příjmení, adresa bydliště, rodné číslo), žádám o kontrolu přepočtu mého invalidního důchodu". ČSSZ Vaši žádost vyřídí a písemně se Vám k výsledku vyjádří. 
 
Protože je Vaše zdravotní postižení vrozené, byl Vám přiznán invalidní důchod  "v mimořádných případech", tzv. "invalidita z mládí". Obecně se každý důchod skládá ze základní výměry (pro všechny stejné) a z procentní výměry (která je individuální - např. podle délky doby pojištění, výše příjmů aj.). Svůj význam mají při výpočtu důchodu tzv. vyměřovací základy a jejich koeficienty, které stát každý rok vyhláškou upravuje, aby nedocházelo k znehodnocení dosažených mezd v předchozích letech. 
 
Ačkoli znáte lidi, shodně s vrozeným postižením podobného rozsahu, kteří mají důchody jinak vysoké, může hrát roli to, v jakém konkrétním roce dosáhli zletilosti a tedy přiznání invalidního důchodu (vliv koeficientů vyměřovacích základů v jednotlivých letech). Při případné kontrole důchodu byste si pohoršit neměla.
Bc. Hana Sixtová
sociální pracovnice

 


Hana Sixtová, sociální pracovnice CZEPA
Dobrý den, chtěl bych se informovat jak by to bylo s pobíráním ID od ČSSZ, pokud bych se dlouhodoběji přestěhoval mimo ČR (do země v rámci EU), spolu s osobou poskytující mi péči. Vzhledem k mému stavu a zkušenosti, že se mi u moře ulevilo od dlouhodobých bolestí a léky mi tam pomohly bolesti lépe zvládat (v ČR mi díky nestabilnímu počasí ani silné léky nepomáhají), uvažujeme že vzhledem k tomu, že nás v ČR bohužel nic nedrží (nemáme díky mému úrazu a nemožnosti pohybu zaměstnání, děti, nemáme žádný majetek...) bychom se přesunuli (s mou pečující osobou) do oblasti kde je mi po zdravotní čili i "lidské" stránce lépe-respektive kde zvládám s menším úsilím své poúrazové bolesti, kterými trpím neustále již přes 4 roky. Jaký by to mělo vliv na pobírání mého ID a PnP, když můj zdravotní stav hodnotí úřady v ČR? ID a PnP II. stupně jsou naše jediné příjmy, z kterých jsme v zahraničí lépe schopni pokrýt náklady na bydlení i na stravu (lépe než v ČR a s lépe zvladatelnými bolestmi). Pracovní život jsme měli před mým úrazem v ČR, kde jsme také hradili daně, zdravotní a sociální pojištění, z čehož mi také byl po úrazu a trvalých následcích vypočítán můj ID. Jak bychom případně měli postupovat? Trvalé bydliště bychom měli hlášené jako doposud v ČR, korespondence by nám chodila k rodičům, ale bydleli bychom v zahraničí (EU). Předem Vám děkuji za informace týkající se této problematiky. Přáli bychom si, aby bolesti alespoň trochu polevily a již jsme objetovali s manželkou vše co jsme do mého úrazu budovali.
6.9.2016

Dobrý den,

odpověď začnu tématem příspěvku na péči, ve kterém máte ohlašovací povinnost oznamovat změny na ÚP ve lhůtě do 8 dnů. Ve formuláři žádosti o příspěvek na péči uvádíte adresu trvalého bydliště, skutečného pobytu a adresy pro doručování. Formálně byste měl/měla změny v těchto údajích (včetně např. změny pečující osoby či hospitalizace) úřadu práce ohlásit.

 

Invalidní důchod je možné vyplácet do ciziny. Dle sdělení České správy sociálního zabezpečení nejprve zašlete na ČSSZ čestné prohlášení o pobytu v zahraničí po dobu více než 270 dnů (není vystaven formulář, může být sdělení ve smyslu: "Čestně prohlašuji, že od data ... budu více než 270 dnů žít v zahraničí na adrese ........... Invalidní důchod zasílejte na číslo účtu...." - uveďte včetně zahraničních kódů účtu).

 

Čestné prohlášení však nestačí. Při pobytu v zahraničí je důchod vyplácen zpětně a to v takovém intervalu, v jakém dodáváte na ČSSZ v ČR formulář Potvrzení o žití - pokud chci důchod vyplácet zpětně za každý měsíc, musím Potvrzení o žití zasílat každý měsíc, pokud chci výplatu za půl roku zpětně, stačí formulář vyplnit jednou za půl roku. Tento formulář je na webu ČSSZ vystaven v několika jazycích - volíte ten, který je pro zvolenou zemi vhodný. Formulář musí být Vámi podepsaný a Váš podpis musí být úředně ověřený (místním úřadem, notářem, zastupitelským úřadem aj.).

 

Obecné informace k zasílání důchodu do zahraničí najdete také na webu ČSSZ či na klientské telefonní lince ČSSZ 257 062 860.

 

S podzravem

Bc. Hana Sixtová

sociální pracovnice

 

 


Hana Sixtová, sociální pracovnice CZEPA
Dobrý den,
mám syna na vozíku, je invalidní ve III. stupni, ale nepřiznali mu invalidní důchod, protože nesplnil potřebnou dobu pojištění. Dá se důchod ještě nějak získat? Například doplacením potřebné částky pojištění nebo tak nějak?

Děkuji
9.9.2015

Dobrý den,

v případě, že Váš syn nesplnil potřebnou dobu pojištění pro nárok na výplatu invalidního důchodu, zákon č. 155/1995 Sb. o důchodovém pojištění umožňuje občanovi doplatit potřebnou dobu pojištění. Částka a možnosti doplacení (část potřebné doby pojištění lze doplatit za určitých podmínek i zpětně) jsou vždy individuální - tzn. je nutné zjistit jaké byly důvody neplacení pojištění (evidence na Úřadu práce, studium, práce na černo apod).

Abych Vám mohla relevantně podarit, jak přesně postupovat, potřebovala bych vědět, jaké byly důvody pro neplacení pojištění a jak dlouhá doba pojištění chybí. Tyto informace jsou obsaženy v tzv. Evidenčním listu důchodového pojištění, který vydává Česká správa sociálního zabezpečení.

V případě Vašeho zájmu mě kontaktuje na e-mailu horakova@czepa.cz. Ráda Vám budu nápomocná.

 

S pozdravem

 

Dominika Horáková

sociální pracovnice

 


Dominika Horáková
1 | 2 | »
banner-handy.jpg
cpv_banner-3-2.jpg