Dobrý den, mám velice vzácnou neurosvalovou nemoc, jejíž diagnostika zabere i desetiletí. Moje otázka se však týká vyřízení invalidního důchodu. Kolem sebe vidím mnoho svobodných jedinců, kteří mají i plný důchod, ale nemají tak hrozné potíže jako já. Přitom jsem měla veliký problém získat aspoň první stupeň invalidity (4.400kč) a bojuji dál za plný důchod, nemohu již pracovat. Využiji i ombudsmana. Manžel má trošku nadprůměrný příjem a my to vnímáme jako důvod, proč OSSZ se tak "cuká" v mém případě. Pokud vím, oficiálně se rozhodnutí OSSZ o výši invalidního důchodu nesmí odrážet od výše příjmu partnera, ale od zdravotního stavu. Můžete mi, prosím, v této záležitosti uvést zákon nebo jiné zdroje, kterými se mohu  proti OSSZ bránit? Děkuji!! M.Fleková

13.7.2021

Dobrý den paní Fleková,

Nárok na invalidní důchod má osoba, která je uznána invalidní a zároveň získala potřebnou dobu pojištění. 
Pravidla pro invalidní důchod upravuje zákon o důchodovém pojištění - zákon č. 155/1995 Sb., řízení o důchodech zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení - zákon č. 582/1991 Sb. a správní řád - zákon č. 500/2004 Sb.. Náležitosti posudku o invaliditě a procentní míry poklesu pracovní schopnosti stanoví vyhláška o posuzování invalidity - vyhláška č. 359/2009 Sb..

Příjem Vašeho manžela nemůže mít vliv na přiznání invalidity.

Pokud Vaše zdravotní postižení není přímo uvedeno v příloze vyhlášky č. 359/2009 Sb. o posuzování invalidity, určí se míra poklesu pracovní schopnosti podle postižení, jehož funkční dopady jsou nejpodobnější Vašemu postižení. Je tedy důležité mít kvalitní lékařské zprávy, do kterých by měl lékař zapracovat objektivní projevy nemoci.

ZDE můžete shlédnout i zpracované dokumenty ohledně Invalidních důchodů zpracované Veřejným ochráncem práv.

S pozdravem

Kupková Monika, DiS., sociální pracovnice


Monika Kupková, sociální pracovnice CZEPA

Dobrý den. Můj syn, 18 let, je po poranění páteře a míchy na voziku, diagnóza spasticka tetraplegie. Byl mu přiznán invalidní důchod 3.stupne. Chci se zeptat, jak je to s daňovým bonusem na nej. Manžel si ho již vloni v červenci, kdy dosáhl syn plnoletosti, zrušil, protože prý sice u vyzivovaneho dítěte s ZTP/P je bonus dvojnásobný, ale zároveň když má invalidní důchod 3.stupne, tak už ho nelze jako vyzivovane dítě brát. Je to tak, prosím, správně? Nějak se nemohu dopatrat úplně přesné odpovědi. 
Moc děkuji za odpověď. 
Kostadinova. 

4.2.2021

Vážená paní Kostadinová,
v okamžiku, kdy Váš syn dosáhl zletilosti, je dospělým, a když začal pobírat výplatu invalidního důchodu, přestal být "nezaopatřeným" dítětem, protože důchod je jeho příjem.

Z článku k daňové problematice cituji: "U dítěte, které má status zdravotně postižené osoby ZTP/P, je daňové zvýhodnění vyšší, jedná se konkrétně o dvojnásobek původní částky. .... Slevu na dítě je možné uplatnit na každého vyživovaného potomka, který s vámi sdílí společnou domácnost. Podle zákona o daních z příjmů se za vyživované dítě považuje nezletilá osoba (dítě ve věku do 18 let), ale také zletilé dítě až do dovršení věku 26 let, pokud mu není přiznán invalidní důchod pro invaliditu 3. stupně." Více zde.

Uvítám, když Váš dotaz budete ještě konzultovat se specialisty na daňová přiznání.
S pozdravem
Bc. Hana Sixtová, sociální pracovnice CZEPA


Hana Sixtová, sociální pracovnice CZEPA

Dobrý den,můj syn, 17let,v únoru utrpěl úraz při tělocviku a nyní je na vozíku a rehabilituje v Kladrubech. Posudkovym lékařem OSSZ mu byl přiznán inv. důchod 3.stupne a to od 7.5.2020. Bude mít nárok na výplatu invalidního důchodu? Nyní je studentem 2.rocniku střední školy,zatím bez přerušení studia, a plnoletosti dosáhne letos v červenci. Děkuji moc za odpověď. 

25.6.2020

Dobrý den,
pokud, jak uvádíte, byl Váš syn studentem a úraz se mu stal v době studia před dosažením 18 let věku, předpokládám, že mu byl přiznán invalidních důchod tzv. "v mimořádných případech". Zákon o důchodovém pojištění (č. 155/1995 Sb.) specifikuje přiznání důchodu v mimořádných případech v § 42, aplikuje se např. právě v případech, kdy invalidita vznikla během studia před dosažením zletilosti. V takových případech se invalidní důchod vyplácí. 

Pokud máte doplňující dotazy, obraťte se na nás prosím emailem (sixtova@czepa.cz či kupkova@czepa.cz), k případné další konzultaci bychom potřebovaly vidět rozhodnutí o invalidním důchodu, které syn obdržel. Z Vašeho dotazu není zřejmé, zda datum 7. 5. 2020 znamená i stanovené datum vzniku invalidity (když se úraz stal v únoru) a zda Váš dotaz má znamenat, že výplatu důchodu syn dosud nedostává (ale proces výplaty bývá časově delší a je běžné, že je pak ID vyplacen zpětně). 

S pozdravem
Bc. Hana Sixtová a Monika Kupková, DiS. - sociální pracovnice asociace CZEPA


Hana Sixtová, sociální pracovnice CZEPA

Dobrý den, jsem vozíčkář a pobírám invalidní důchod 3. stupně, příspěvek na péči a mobilitu. V současné době uvažuji o vyzkoušení prvního samostatného bydlení, tzn. mimo rodinu, s vlastním zajištěním případné potřebné asistence. Jelikož nemohu toto specifikum nikde přesně najít, ptám se zde, zda-li s tímto nemá někdo zkušenosti. Může člověk s uznaným 3. stupněm invalidního důchodu bydlet samostatně, bez trvalé přítomnosti další osoby v bytě, nebo je toto důvodem pro snížení stupně důchodu na druhý stupeň? Děkuji. 

12.6.2020

Dobrý den,

v principu se invalidní důchod přiznává osobám, kterým poklesla PRACOVNÍ schopnost. Příspěvek na péči je určen na zajištění úhrady péče (ať už rodinou, registrovaným poskytovatelem sociálních služeb či asistentem sociální péče - obvykle kamarád, soused atp.). Příspěvek na mobilitu je určen na úhradu nákladů spojených s přepravou bezbariérovým způsobem.

Pokud chcete zkusit samostatné bydlení od rodiny (CZEPA aktuálně tuto možnost nabízí, tedy nabízíme i konzultace s tím spojené), pobírání invalidního důchodu to neohrozí (neboť stále trvá fakt, že máte sníženou schopnost vykonávat práci, kterou jste vykonával před změnou zdravotního stavu).

Otázka k diskuzi je přiznaný příspěvek na péči a zajištění poskytovatele. Pokud potřebujete externí zajištění péče, je třeba co nejdříve kontaktovat možné poskytovatele (podle našich zkušeností jsou kapacity obsazené na řadu měsíců dopředu) a u všech kontaktovaných se zaregistrovat (pokud Vás nezapíší mezi zájemce, nemohou Vás kontaktovat v průběhu volné kapacity, ani nemohou poskytovatelům dotací dokladovat, že je víc zájemců, než mohou uspokojit). Pokud máte do začátku známé/kamarády, kteří by Vám pomohli v prvních měsících (než bude kapacita registrovaných služeb), byla by to výhoda. 

Závěrem - samostatné bydlení na výši invalidního důchodu vliv nemá (maximálně na výši příspěvku na péči). Pokud svůj plán osamostatnění chcete konzultovat osobně, můžete nás kontaktovat na tel.: 775 980 952.

S pozdravem
Bc. Hana Sixtová, sociální pracovnice, sixtova@czepa.cz

 


Hana Sixtová, sociální pracovnice CZEPA
Dobrý den,
Když je přiznán invalidní důchod, ale za rok 2018 od ledna byl příjem 0 Kč. Takže je schválen jen pouze základ 3470Kč. Bylo by možné po čerstvě získaní zaměstnání tenhle důchod navýšit? Nebo to hlásit až na další rok kde se to nejak vypočíta? Děkuji.
21.8.2018

Dobrý den, pokud dobře rozumím Vaší otázce, ptáte se na možnost zvýšení invalidního důchodu na základě Vaší případné výdělečné činnosti. 

 

V případě starobních důchodců lze požádat o přepočet starobního důchodu již po odpracovaných 360 dnech - viz. informace České správy sociálního zabezpečení.

 

V případě pracujících invalidních důchodců výše uvedené neplatí. Výše invalidního důchodu pro pracujícího invalidního důchodce se přepočítává až při přechodu na starobní důchod. Pokud to shrnu - můžete mnoho let pobírat svůj invalidní důchod a přivydělat si neomezenou výši platu, ale Vaše výdělečná činnost se do výše důchodu promítne teprve tehdy, až půjdete do starobního důchodu.

 

S pozdravem

Bc. Hana Sixtová, sociální pracovnice


Hana Sixtová, sociální pracovnice CZEPA
Dobrý den, jsem vozíčkářka od narození (rozštěp páteře - paraplegie). V roce 2006 mi byl přiznám invalidní důchod třetího stupně. Postupně jsem se setkala s několika lidmi, kteří na tom jsou zdravotně stejně jako já a stejně jako já nikdy nepracovali a mají vyšší důchod. Chci se tedy zeptat, zda je možné důchod přepočítat,jak toto probíhá a popřípadě je-li možné, že bych si mohla ještě pohoršit? Děkuji za odpověď a přeji pěkné dny.
13.7.2017
Dobrý den,
při vydání rozhodnutí o přiznání invalidního důchodu je možné v době do 30 dnů podat námitku, případně následně žalobu. Tuto možnost ale z důvodu uplynulých let využít nemůžete. 
 
S aktuálním časovým odstupem můžete podat na České správě sociálního zabezpečení (Křížová 25, 225 08  Praha 5) písemnou žádost o kontrolu výpočtu důchodu. Žádost nemá žádný tiskopis, můžete ji formulovat "já, (jméno + příjmení, adresa bydliště, rodné číslo), žádám o kontrolu přepočtu mého invalidního důchodu". ČSSZ Vaši žádost vyřídí a písemně se Vám k výsledku vyjádří. 
 
Protože je Vaše zdravotní postižení vrozené, byl Vám přiznán invalidní důchod  "v mimořádných případech", tzv. "invalidita z mládí". Obecně se každý důchod skládá ze základní výměry (pro všechny stejné) a z procentní výměry (která je individuální - např. podle délky doby pojištění, výše příjmů aj.). Svůj význam mají při výpočtu důchodu tzv. vyměřovací základy a jejich koeficienty, které stát každý rok vyhláškou upravuje, aby nedocházelo k znehodnocení dosažených mezd v předchozích letech. 
 
Ačkoli znáte lidi, shodně s vrozeným postižením podobného rozsahu, kteří mají důchody jinak vysoké, může hrát roli to, v jakém konkrétním roce dosáhli zletilosti a tedy přiznání invalidního důchodu (vliv koeficientů vyměřovacích základů v jednotlivých letech). Při případné kontrole důchodu byste si pohoršit neměla.
Bc. Hana Sixtová
sociální pracovnice

 


Hana Sixtová, sociální pracovnice CZEPA
Dobrý den, chtěl bych se informovat jak by to bylo s pobíráním ID od ČSSZ, pokud bych se dlouhodoběji přestěhoval mimo ČR (do země v rámci EU), spolu s osobou poskytující mi péči. Vzhledem k mému stavu a zkušenosti, že se mi u moře ulevilo od dlouhodobých bolestí a léky mi tam pomohly bolesti lépe zvládat (v ČR mi díky nestabilnímu počasí ani silné léky nepomáhají), uvažujeme že vzhledem k tomu, že nás v ČR bohužel nic nedrží (nemáme díky mému úrazu a nemožnosti pohybu zaměstnání, děti, nemáme žádný majetek...) bychom se přesunuli (s mou pečující osobou) do oblasti kde je mi po zdravotní čili i "lidské" stránce lépe-respektive kde zvládám s menším úsilím své poúrazové bolesti, kterými trpím neustále již přes 4 roky. Jaký by to mělo vliv na pobírání mého ID a PnP, když můj zdravotní stav hodnotí úřady v ČR? ID a PnP II. stupně jsou naše jediné příjmy, z kterých jsme v zahraničí lépe schopni pokrýt náklady na bydlení i na stravu (lépe než v ČR a s lépe zvladatelnými bolestmi). Pracovní život jsme měli před mým úrazem v ČR, kde jsme také hradili daně, zdravotní a sociální pojištění, z čehož mi také byl po úrazu a trvalých následcích vypočítán můj ID. Jak bychom případně měli postupovat? Trvalé bydliště bychom měli hlášené jako doposud v ČR, korespondence by nám chodila k rodičům, ale bydleli bychom v zahraničí (EU). Předem Vám děkuji za informace týkající se této problematiky. Přáli bychom si, aby bolesti alespoň trochu polevily a již jsme objetovali s manželkou vše co jsme do mého úrazu budovali.
6.9.2016

Dobrý den,

odpověď začnu tématem příspěvku na péči, ve kterém máte ohlašovací povinnost oznamovat změny na ÚP ve lhůtě do 8 dnů. Ve formuláři žádosti o příspěvek na péči uvádíte adresu trvalého bydliště, skutečného pobytu a adresy pro doručování. Formálně byste měl/měla změny v těchto údajích (včetně např. změny pečující osoby či hospitalizace) úřadu práce ohlásit.

 

Invalidní důchod je možné vyplácet do ciziny. Dle sdělení České správy sociálního zabezpečení nejprve zašlete na ČSSZ čestné prohlášení o pobytu v zahraničí po dobu více než 270 dnů (není vystaven formulář, může být sdělení ve smyslu: "Čestně prohlašuji, že od data ... budu více než 270 dnů žít v zahraničí na adrese ........... Invalidní důchod zasílejte na číslo účtu...." - uveďte včetně zahraničních kódů účtu).

 

Čestné prohlášení však nestačí. Při pobytu v zahraničí je důchod vyplácen zpětně a to v takovém intervalu, v jakém dodáváte na ČSSZ v ČR formulář Potvrzení o žití - pokud chci důchod vyplácet zpětně za každý měsíc, musím Potvrzení o žití zasílat každý měsíc, pokud chci výplatu za půl roku zpětně, stačí formulář vyplnit jednou za půl roku. Tento formulář je na webu ČSSZ vystaven v několika jazycích - volíte ten, který je pro zvolenou zemi vhodný. Formulář musí být Vámi podepsaný a Váš podpis musí být úředně ověřený (místním úřadem, notářem, zastupitelským úřadem aj.).

 

Obecné informace k zasílání důchodu do zahraničí najdete také na webu ČSSZ či na klientské telefonní lince ČSSZ 257 062 860.

 

S podzravem

Bc. Hana Sixtová

sociální pracovnice

 

 


Hana Sixtová, sociální pracovnice CZEPA
Dobrý den,
mám syna na vozíku, je invalidní ve III. stupni, ale nepřiznali mu invalidní důchod, protože nesplnil potřebnou dobu pojištění. Dá se důchod ještě nějak získat? Například doplacením potřebné částky pojištění nebo tak nějak?

Děkuji
9.9.2015

Dobrý den,

v případě, že Váš syn nesplnil potřebnou dobu pojištění pro nárok na výplatu invalidního důchodu, zákon č. 155/1995 Sb. o důchodovém pojištění umožňuje občanovi doplatit potřebnou dobu pojištění. Částka a možnosti doplacení (část potřebné doby pojištění lze doplatit za určitých podmínek i zpětně) jsou vždy individuální - tzn. je nutné zjistit jaké byly důvody neplacení pojištění (evidence na Úřadu práce, studium, práce na černo apod).

Abych Vám mohla relevantně podarit, jak přesně postupovat, potřebovala bych vědět, jaké byly důvody pro neplacení pojištění a jak dlouhá doba pojištění chybí. Tyto informace jsou obsaženy v tzv. Evidenčním listu důchodového pojištění, který vydává Česká správa sociálního zabezpečení.

V případě Vašeho zájmu mě kontaktuje na e-mailu horakova@czepa.cz. Ráda Vám budu nápomocná.

 

S pozdravem

 

Dominika Horáková

sociální pracovnice

 


Dominika Horáková
Dobrý den, už před několika lety mně byl příznán invalidní důchod. Teď potřebuji rozhodnutí o přiznání invalidního důchodu, ale to rozhodnutí nemůžu najít. Je možné, aby ČSSZ vystavila kopii? Děkuji za odpověď.
18.8.2015

Dobrý den,

pokud Vám byl ivalidní důchod přiznán před pěti lety, dojděte si na Okresní správu sociálního zabezpečení v místě Vašeho trvalého bydliště, kde Vám na počkání vystaví opis rozhodnutí o přiznání invadlidního důchodu.

Pokud Vám ale byl invalidní důchod přiznán před více jak 5 lety, musíte si napsat písemnou žádost o vystavení opisu rozhodnutí o přiznání invalidního důchodu ve III. stupni. Žádost by měla obsahovat Vaše jméno, příjmení, adresu a rodné číslo. Žádost následně pošlete na adresu České správy sociálního zabepečení, Křížová 3194/6a, 150 00 Praha 5. Samotné vystavení opisu rozhodnutí může trvat až 30 dní, v závilosti na vytíženosti úřadu.

 

S pozdravem

 

Mgr. Dominika Horáková, DiS.

sociální pracovnice


Dominika Horáková
Dobry den prosim o radu co delat kdyz CSSZ mi priznali castecny invalidni duchod 2 stupne a ja si myslim ze bich mnel mit narok na 3stupen jiz 15 let pobiram castecny invalidni duchod 1 stupne mam ochrnutou pravou ruku chybi mi uchop a mam omezenou hybnost zapesti,loket a rameno OK.Pred 3 lety mne srazil bezohledny ridic a muj zdravotni stav se dost zmenil amputovali mi levou nohu cca 8cm pod kolenem, ledvinu,cast sleziny. Po propusteni z nemocnice sem zazadal o zmenu stupe invalidyty a z 1 prvniho mi dali 2 stupen minuli mesic sem znovu zazadal o zmenu stupne invalidyty z duvodu vecnych problemu s protezou, pahyl na ktery protezu nasazuji je prilis kratky a casto se mi na nem objevuji kozni nemoci ktere mi nedovoli protezu nasadit diky postizene ruce nemohu chodi ani pomoci berli protoze je v ru ce neudrzim bez pomoci nejedu ani na voziku zbiva mi tedy jen skakat. CSSZ mi zadost zamitla a ponechala mi 2 stupen.Poradite mi prosim co delat mam se nejak odvovat ?dekuji predem za jakoukoli radu Svoboda
16.4.2015

Vážený pane Svobodo,
při přiznání invalidního důchodu se posuzuje to, jak zdravotní postižení žadatele individuálně ovlivňuje jeho schopnost výkonu pracovní činnosti.


ČSSZ vychází zejména z lékařské dokumentace žadatele (je tedy vhodné, aby všechny Vaše zdravotní potíže byly zaznamenány v dokládaných lékařských zprávách) a dosavadních okolností, ovlivňujících pracovní uplatnění (vzdělání, dosavadní pracovní zkušenosti atd.).


V rozhodnutí, které jste od ČSSZ obdržel je jistě v závěru dopisu uvedeno "poučení", které uvádí časovou lhůtu, do kdy můžete podat námitku - předpokládám, že je uvedena lhůta 30 dní. Pokud s rozhodnutím nesouhlasíte, doporučuji Vám tohoto práva využít. Pokud máte zájem o bližší konzultaci, ozvěte se na email czepa@czepa.cz. K případné další konzultaci by byl vhodný sken uvedeného rozhodnutí.
S pozdravem

Hana Sixtová

pracovnice v sociálních službách


Hana Sixtová, sociální pracovnice CZEPA
Dobrý den
Prosím o nějaké informace.Syn mněl 15.12.2014 vážnou autonehodu kde jako spolujezdec utrpěl vážná zranění a nyní je v RU Kladruby upoután na vozík.Je student a bylo potřeba přerušit studium-je mu 18 let.Jak je to v tomto případě řešeno s invalidním duchodem-kdy a jak o něj žídat a bude mít nárok,když doposud nepracoval.
Děkuji za případnou odpověd a radu
23.3.2015

Dobrý den,

přestože Váš syn nikdy nebyl výdělečně činný, měl by mít nárok na tzv. invalidní důchod v mimořádných případech. Odstavec 3 § 42 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění říká, že pokud invalidita vznikla po 18 roce, je doba studia nad 18 let (prvních 6 let studia na střední či vysoké škole) započítávána do doby pojištění pro vznik nároku na stanovené a výplatu invalidního důchodu.

V případě, že by byla Vašemu synovi uznána invalidita ve III. stupni (pokles pracovních schopností více jak 70%), je procentní výměra v těchto případech stanovena na 45% výpočtového základu měsíčně.

Co se týče samotné žádosti, doporučujeme klientům, aby si žádost o invalidní důchod podávali zhruba 3/4 roku od vzniku úrazu. Žádost se podává na České správě sociálního zabezpečení v místě bydliště žadatele.

Pokud byste měla nějaké nejasnosti, obraťte se na mne na e-mailové adrese horakova@czepa.cz

Jsem Vám k dispozici.

 

S pozdravem

 

Dominika Horáková

sociální pracovnice


Dominika Horáková
Dobrý den,
jsem na vozíku, invalidní ve III. stupni, ale nepřiznali mi důchod, protože jsem nesplnil potřebnou dobu pojištění. Jak je to v mém případě se zdravotním a sociálním pojištěním? Musím si ho platit? Děkuji za odpověď
8.4.2013

Dobrý den, 

pokud Vás Česká správa sociálního zabezpečení uznala invalidním ve III.stupni, tak za Vás bude stát hradit zdravotní pojištění a to v případě, že jste nesplnil další podmínky pro přiznání invalidního důchodu (§ 7 písm. k) zákona č. 48/1997 Sb., o zdravotním pojištění).

Sociální pojištění za Vás hrazeno nebude, protože jste nesplnil další podmínky pro přiznání invalidního důchodu. Sociální pojištění je "hrazeno" státem pouze v případech, kdy jedinec pobírá invalidní důchod ve III.stupni (sociální pojištění je v případě pobírání ivalidního důchodu ve III. stupni považováno za náhradní dobu pojištění).

S pozdravem

Dominika Horáková


Dominika Horáková
8.4.2013

Dobrý den,

pokud Vás Česká správa sociálního zabezpečení uznala invalidním ve III. stupni, tak za Vás stát bude platit zdravotní pojištění a to i přes to, že jste nesplnil další podmínky pro přiznání invalidního důchodu (§ 7, písm. k) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění).

V případě sociálního pojištění tomu tak není - tzn. sociální pojištění za Vás stát nehradí (pokud byste pobíral invalidní důchod ve III.stupni - doba pobírání důchodu je považována za náhradní dobu pojištění).

 

 

1 | 2 | »
baner-skoda-neridit_550x160_3.png
vozejkov_550x160_5.jpg
needo_banner-550x160px1-02-1.jpg