Dobrý den, jsem po úrazu michy, inv. vozík. Málo toho zvládnu, spíš jsem odkazana na pomoc druhé osoby. Můžu Vás poprosit jestli by jste mi mohli napsat seznam domovů, které by pro mě byli vhodné? Nejlépe moravskoslezsky kraj. Mám doma dlouhou dobu těžší situaci, proto se zajímám o ,,domov" , momentálně to vidím jako jediné východisko. Předem moc děkuji za pomoc. Monika 

14.11.2023

Vážená paní Moniko,

níže se Vám pokusím vytipovat některé z pobytových zařízení, které by pro Vás byly vhodné (zprostředkovávám Vám odkazy na pobytová zařízení v rámci celé Moravy nikoliv jen Moravskoslezského kraje).

Jen podotýkám, že vzhledem k tomu, že neznáme Váš věk, tipuji Vám pobytové zařízení, které mají cílovou skupinu osob se zdravotním postižením (tělesné postižení). Pokud jste seniorského věku, můžete hledat i pobytové zařízení Domovy pro seniory (tam je však třeba si zmapovat bezbariérovost).

Tipy na pobytové zařízení:

- Centrum sociálních služeb Hrabyně - https://www.csshrabyne.cz/informace/domov-pro-osoby-se-zdravotnim-postizenim/11

- Vesalius, Opava -  https://www.vesalius.cz/domov-pobytova-sluzby

- Centrum Pohoda, Bruntál - https://www.centrum-pohoda.cz/informace/domovy-pro-osoby-se-zdravotnim-postizenim/9

- Liga vozíčkářů - chráněné bydlení, Brno - http://www.ligavozic.cz/sluzby-ligy/chranene-bydleni/,  

- Domov pro mne – chráněné bydlení, Brno - https://www.domovpromne.cz/socialni-sluzby/chranene-bydleni/

- Habrovanský zámek, u Brna - https://www.habrovanskyzamek.cz/

- Diakonie Betlém, u Brna - https://www.betlem.org/nase-sluzby/domov-pro-dospele-osoby/

Doporučuji si výše uvedené odkazy projít, najít si kontakt na sociální pracovnici a tu poté kontaktovat a doptat se jí na aktuální kapacitu, podání žádosti, financování služby a další podmínky pro přijetí (např. podmínka trvalého pobytu, věk, kontraindikace k přijetí, apod.). Kapacity pobytových zařízení jsou bohužel hodně naplněné a čekací lhůty se pohybují různě (v rozmezí několika měsíců až roků).

V případě, že budete chtít Vaši situaci více zkonzultovat, neváhejte se na nás obrátit v rámci individuální konzultace. Níže zasílám kontakt.

Kontakt: Monika Kupková, tel. 775 980 952, e-mail: kupkova@czepa.cz

S pozdravem


Monika Kupková, sociální pracovnice Odborného sociálního poradenství CZEPA

Dobrý den,  jsem 7let po úrazu míchy c6. Hledám odpověď : kdybych chtěla do domova, doplatí mi stát to co pochybi? PNP 4.stupen a duchod 3.stupen přes 5000kc. Moc děkuji za odpověď 

10.7.2023

Dobrý den,

problematiku úhrad za poskytování služeb v domovech pro osoby se zdravotním postižením či v domovech pro seniory nám upravuje zákon o sociálních službách, č. 108/2006 Sb., konkrétně pak § 73.

Klient v rámci pobytových služeb hradí za ubytování, stravu a za péči poskytovanou ve sjednaném rozsahu.

Poskytnutou péči klient hradí příspěvkem na péči - dle výše uvedeného zákona pak celý přiznaný příspěvek na péči náleží pobytovému zařízení (viz § 73, odst. 4, písm. a).

Ubytování a strava by měla být hrazena z příjmů klienta (tj. např. z invalidního či starobního důchodu). Zákon č. 108/2006 Sb., § 73, odst. 3 nám říká: „Maximální výši úhrady za ubytování a stravu stanoví prováděcí právní předpis. Po úhradě za ubytování a stravu při poskytování pobytových služeb v týdenních stacionářích musí osobě zůstat alespoň 25 % jejího příjmu, a při poskytování pobytových služeb uvedených v odstavci 1 písm. b) až e) musí osobě zůstat alespoň 15 % jejího příjmu. (pozn.: domovy pro osoby se zdravotním postižením jsou v zákoně v § 73 pod písm. b, domovy pro seniory jsou v zákoně v § 73 pod písm. c. Vztahuje se na ně tedy povinnost ponechat kapesné ve výši 15 % příjmu).

Vaši situaci jsem ověřovala přímo u poskytovatelů pobytových soc. služeb neb s tímto nemáme praktické zkušenosti. Ti mi sdělili, že Váš příjem (pro přijetí) není směrodatný. Pokud tedy máte příjem ve výši 5 000 Kč, pak Vám z této částky musí zůstat dle zákona 15%, zbylá částka pak půjde na pokrytí ubytování a stravy. Zařízení může po dohodě s Vámi žádat na Vaši osobu různé příspěvky - např. příspěvek na bydlení, příspěvek na živobytí či doplatek na bydlení. Ve hře je i možná spoluúčast rodiny (nemělo by být však podmínkou). U svého zřizovatele pak pobytová služba může na zbývající částku (která chybí k pokrytí nákladů) žádat kompenzaci. 

Doporučuji Vám kontaktovat sociální pracovnici ve vybraných zařízení, kam byste si chtěla podat žádost a Vaši situaci a možnost přijetí s nimi probrat. Sociální pracovnice Vám sdělí podmínky pro přijetí, orientační čekací lhůty a další důležité informace. 

Pokud byste měla doplňující dotazy, neváhejte mě kontaktovat v rámci individuální konzultace.

Kontakt: Monika Kupková, tel. 775 980 952, e-mail: kupkova@czepa.cz

S pozdravem

 


Monika Kupková, sociální pracovnice Odborného sociálního poradenství CZEPA

Dobrý den, hledáme pro syna 20 let na vozíčku po DMO asistentku/kamarádku, která by ho jednou týdně vyzvedla ze školy a strávila s ním odpoledne. Nemáte prosím kontakt na nějakou asistenční službu v Plzni? Zatím jsme oslovili HEWER, ale bohužel bez úspěchu. Jiná asistenční služba v Plzni se nám najít nepovedla. Asistenční služby můžeme platit.

Děkuji Monika Duffková

3.1.2023

Dobrý den paní Duffková,

dle registru MPSV by v Plzni měly působit ještě další 2 sociální služby, které poskytují osobní asistenci. Níže Vám zasílám kontakty, je třeba si zjistit volnou kapacitu (bohužel jinou službu osobní asistence jsem nedohledala):

Městská Charita Plzeň

- webový odkaz najdete ZDE 

- kontakt: Vedoucí osobní asistence Bc. Dana Levorová, tel. 377537700, 731619740, e-mail: dana.levorova@mchp.charita.cz

Muži a Ženy, o.p.s.

- webový odkaz najdete ZDE

- kontakt: Hlavní koordinátorka p. Lucie Prokopová, tel. 608515428, e-mail: prokopova@muziazeny.cz

- v Plzni by měla působit osobní asistentka p. Jana Pachnerová

Pokud výše uvedené organizace nebudou mít volnou kapacitu, zkuste si projít weby, které zprostředkovávají kontakty na osobní asistenty, kteří nabízejí služby za úplatu. Jen upozorňuji, že se nejedná o osoby, které pracují pod registrovanou soc. službou - je zde riziko, že nevíte, koho si pouštíte do bytu....

Web Domelie - zde si můžete vyfiltrovat kontakty na pečovatele / asistenty (jedná se o neprověřené kontakty) - https://www.domelie.cz/

Dále naši klienti využívají i web Hlídačky - https://www.hlidacky.cz/

V neposlední řadě můžete zkusit oslovit organizace, které se zabývají dobrovolnickou činností - třeba by se našel vhodný dobrovolník.

Dobrovolnické centrum ADRA Plzeň - webový odkaz najdete ZDE (cílovou skupinu, které poskytují služby jsou senioři a seniorky - ale třeba by Vám dokázali pomoci)

Dobrovolnictví TOTEM, z.s. - webový odkaz najdete ZDE

S pozdravem

Kupková Monika, DiS., sociální pracovnice


Monika Kupková, sociální pracovnice Odborného sociálního poradenství CZEPA

Dobrý den, přítelkyni (kvadruplegik) se výrazně zhoršil zdravotní stav po infekci během tohoto roku a z částečně samostatné osoby je zcela nesoběstačná. Na placená rehabilitační zařízení již vyčerpala všechny své peníze,ale nemůže se vrátit do svého bytu, ani nemá na další nadstandardní pobyt. Kam se máme obrátit? Kde můžeme hledat bydlení s odpovídající péčí pro čtyřicetiletou dámu? Děkuji.

24.11.2022

Dobrý den,
není jednoduchá a jasná odpověď na Vaši otázku, k tomu nemáme dostatek informací. V obecné rovině se hledá řešení dvojí cestou:

1) Zajistit/udržet vlastní bydlení s podporou rodiny a terénních služeb: Píšete, že se paní nemůže vrátit do svého bytu, ale neuvádíte bližší důvody (kterými jsou obvykle potřeba bezbariérových úprav či externí podpora služeb péče). Budu předpokládat, že byt pro život člověka na vozíku uzpůsobený je a řešíte asi spíš zajištění služeb při zvýšené závislosti na péči po zhoršení zdravotního stavu. V obecné rovině můžete poptávat terénní sociální služby, které docházejí za klientem domů, jako je typicky osobní asistence či pečovatelská služba. Na úhradu takových služeb je určený příspěvek na péči (při zhoršení zdravotního stavu a soběstačnosti můžeme poskytnout konzultace k tématu podání žádosti o zvýšení stupně příspěvku, pokud již nyní paní nepobírá nejvyšší IV. stupeň). Abyste zjistili, jaké organizace sociální služby ve vašem městě poskytují, můžete se obrátit na sociální odbor městského úřadu nebo na sociální odbor Krajského úřadu, který všechny poskytovatele sociálních služeb registruje (tedy má k dispozici adresář). Pokud paní potřebuje také ošetřovatelskou-zdravotní péči (odběry, převazy, péči o vybavení močového měchýře a střev, cévkování, stomie, zavedení čípku aj.), je třeba se obrátit na praktického lékaře a požádat o poukaz na domácí zdravotní péči (hrazena ze zdravotního pojištění podle předpisu praktika, terénní zdravotní sestry mohou docházet až 3x denně).

2) Pokud výše uvedené služby ve vaší lokalitě nejsou dostupné a není tak možné, aby paní dál bydlela ve svém bytě, je třeba hledat tzv. pobytové sociální služby. To jsou v obecné rovině třeba domovy pro seniory (přijímající klienty až od seniorského věku), domovy pro osoby se zdravotním postižením (dříve tzv. "ústavy"), ale také třeba domovy s pečovatelskou službou (který obvykle provozuje obec/město pro své obyvatele; v DPS má klient vlastní malý byt, v domě je pečovatelská služba, která je v omezených časech k dispozici, očekává se ale spíše soběstačný klient, který potřebuje "dopomoc"). Jednotlivé sociální služby opět registruje Krajský úřad, pracovníci sociálního odboru by vám měli být schopni nabídnout přímé kontakty. Existují i soukromé pobytové sociální služby, jejich úhrada ale obvykle začíná na částce 30 0000 Kč měsíčně a více.

Naše odpověď v rámci této poradny má své limity. Pokud byste chtěl či vaše paní chtěla probrat vaši situaci blíže, můžete se na nás obrátit přímo. Můj email je sixtova@czepa.cz.

S pozdravem
Bc. Hana Sixtová, sociální pracovnice CZEPA 

 


Hana Sixtová, sociální pracovnice CZEPA

Zdravím, prosím o info ohledně odlehčovací služby i přes noc na více dní / 3-5 / , pro ZTP/P - vozíček, okolí Rožnovsko - Zlínský, Moravskoslezský kraj. Děkuji moc.

 

31.5.2022

Dobrý den,

níže Vám zasílám odlehčovací služby, které jsem dohledala v registru poskytovatelů sociálních služeb - odkaz na registr ZDE. V registru si můžete vyhledávat typ služby, který potřebujete a dle lokality, kde se má služba poskytovat.

Vzhledem k tomu, že jste neuvedl/a Váš věk, zaměřila jsem se pouze na odlehčovací služby, které mají cílovou skupinu - osoby se zdravotním postižením. Níže uvedené služby, je třeba si obvolat a zjistit jejich volnou kapacitu (ta bohužel bývá zpravidla obsazená) a bezbariérovost.

Odlehčovací služby Zlínský kraj

 • Senior Otrokovice, poskytují pobytové odlehčovací služby i osobám se zdravotním postižením starším 27 let; webový odkaz na službu ZDE.
 • Dotek z.ú., Vizovice, poskytují pobytové odlehčovací služby i osobám se zdravotním postižením starším 55 let; webový odkaz na službu ZDE.
 • Diakonie Valašské Meziříčí, poskytují pobytové odlehčovací služby osobám se zdravotním postižením starším 19 let; webový odkaz na službu ZDE.
 • Charita Nový Hrozenkov, poskytují pobytové odlehčovací služby i osobám se zdravotním postižením; webový odkaz na službu ZDE.
 • Charita Valašské Meziříčí, poskytují pobytové odlehčovací služby i osobám se zdravotním postižením starším 55 let; webový odkaz na službu ZDE.

Odlehčovací služby Moravskoslezský kraj

 • Centrum sociálních služeb Hrabyně, poskytují pobytové odlehčovací služby osobám se zdravotním postižením starším 18 let; webový odkaz na službu ZDE.
 • Centrum sociálních služeb Pohoda, Bruntál, poskytují pobytové odlehčovací služby osobám se zdravotním postižením starším 27 let; webový odkaz na službu ZDE.
 • Centrum sociálních služeb jih, Ostrava-Hrabůvka, poskytují pobytové odlehčovací služby i osobám se zdravotním postižením starším 18 let (upřednostňují klienty s trv. pobytem v Moravskoslezském kraji); webový odkaz na službu ZDE.
 • Domov pro seniory Krnov, poskytují pobytové odlehčovací služby i osobám se zdravotním postižením starším 27 let; webový odkaz na službu ZDE.
 • Charitní dům sv. Kláry, Bohumín, poskytují pobytové odlehčovací služby i osobám se zdravotním postižením starším 19 let; webový odkaz na službu ZDE.
 • Sociální služby města Třince, poskytují pobytové odlehčovací služby i osobám se zdravotním postižením starším 50 let; webový odkaz na službu ZDE.
 • Středisko sociálních služeb města Kopřivnice, poskytují pobytové odlehčovací služby osobám se zdravotním postižením starším 55 let; webový odkaz na službu ZDE.

S pozdravem

Kupková Monika, DiS., sociální pracovnice

 


Monika Kupková, sociální pracovnice Odborného sociálního poradenství CZEPA

Dobrý den, potřebovala bych pro svého syna( 30 let)  bydlištem v okrese Hodonín, který je po úrazu c4 kvadruplegikem, asistenta na celodenní péči. Kde a jak takového asistenta můžeme zařídit?

10.8.2021

Dobrý den,
základní informace o dostupných sociálních službách čerpám z webové stránky Města Hodonín, sekce katalogu sociálních služeb. Zde jsou uvedeny společnosti: Pečovatelská služba a Osobní asistence Homediss (www.homediss.cz) a Osobní asistence Centra pro rodinu a sociální péči (https://cprhodonin.cz/). Případné další organizace by měl evidovat i Odbor sociálních věcí (a školství) MÚ Hodonín (http://www.socialnisluzby-hodonin.cz/detail/mestsky_urad_hodonin___odbor_socialnich_veci_a_skolstvi-144/).  Dále jsem našla Charitní pečovatelskou službu Hodonínsko (https://hodonin.charita.cz/adresar-pro-verejnost/?targetGroup=postizeni&situation=7&showType=list). Sociální služby jsou hrazeny z příspěvku na péči, změna osoby poskytující péči musí být na ÚP v termínu ohlášena.

Úkony spojené se zajištěním vyměšování močového měchýře a střev  (obvykle cévkování, zavádění čípků do rekta) jsou považovány za zdravotní úkony, které zajišťuje "domácí zdravotní péče" (home care), kterou dle předpisu praktického lékaře hradí zdravotní pojišťovna.

Případné další související dotazy doporučuji konzultovat individuálně (sixtova@czepa.cz).
S pozdravem
Bc. Hana Sixtová, sociální pracovnice CZEPA


Hana Sixtová, sociální pracovnice CZEPA

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat co můžu dělat když jsem ve Svazu tělesně postižených a předsedkyně  mi již víc jak 3 roky slibuje vyplacení peněz z charity - nevím z jaké, která měla přispívat mi i mojí dceři . Mi za práci a dceři na studium a ubytování.na střední škole pedagogické. Předsedkyně se stále vymlouvá na právníka ale nechce mi dát na něj kontakt abych se mohla přesvědčit jestli to je pravda nebo ne , jen mi dala kontakt na nějakou paní Modrou která má mě a mou dceru údajně na starost jenže táto paní měla podle @ co jsem si psala s předsedkyni již před 2 lety skončit. Takže nevím čemu mám věřit a ráda bych peníze které mám dostat za mou prací a za dceru dostala , jelikož potřebuji peníze na opravu střechy. Mám po 5 CMP- cévní mozková příhoda a další přidružené nemoci + operace krční páteře a jsem na invalidním vozíku proto jsem se obrátila na Vás jelikož opravdu už nevím kde a na koho se mám obrátit.

Děkuji za odpověď                     Kupková Pavla

30.1.2020

Vážená paní Kupková,
z Vašeho dotazu rozumím, že jste dostala příslib vyplacení financí, které měly být za Vaši odvedenou práci či jako dar na potřeby Vaší dcery. Bohužel už neuvádíte konkrétní podrobnosti -  o kterou pobočku STP jde, která osoba předsedkyně s Vámi jedná, zda Vaše práce byla provedena na základě pracovní smlouvy, zda "peníze z charity" byly sbírkou či oficiální žádostí o dar na Vaši podporu, zda příslib výplaty peněz můžete nějak dokladovat (smlouva, dopisy, emaily - písemný příslib výplaty peněz). Pro případné další poradenství bych potřebovala vědět více informací, proto prosím, abyste mě kontaktovala přímo na můj email sixtova@czepa.cz či na telefon 775 980 952. Děkuji.

S pozdravem
Hana Sixtová, sociální pracovnice  


Hana Sixtová, sociální pracovnice CZEPA

Zdravím, má tady někdo zkušenosti se zařizováním papírů do Dignitas? Díky.

29.8.2019

Dobrý den,
předpokládám, že se ptáte na zařízení Dignitas, které ve Švýcarsku poskytuje asistované ukončení života. Možná Vás zajímají názory či zkušenosti přímo od osob ochrnutých po poškození míchy, sekci  "poradna" však odpovídají pracovníci asociace CZEPA či externí spolupracovníci - specialisté. S "vyřizováním papírů do Dignitas" zkušenost nemáme.

Z Vašeho dotazu chápu, že jste ve složité životní situaci, ze které těžko hledáte východisko. Zabývám se otázkou, zda Vám můžeme být nápomocni při řešení Vašich záležitostí a starostí. Pokud byste měl/měla zájem, napište mi na email sixtova@czepa.cz, v jakých oblastech byste potřeboval/a pomoc (či využijte opět této anonymní poradny). Pomoc nabízíme v mnoha rovinách všem klientům bez rozdílu, tedy i těm s nejtěžší formou postižení či v závažných životních situacích. Společně bychom snad mohli hledat jiné možnosti řešení...

Hodně sil!
S pozdravem
Bc. Hana Sixtová, sociální pracovnice


Hana Sixtová, sociální pracovnice CZEPA
Dobrý den, řeším zajištění péče o sebe - potřebuji osobní asistenci i zdravotní služby. Kde můžu získat adresáře? Děkuji.
3.8.2018

Dobrý den,

evidence (registrace) sociálních i zdravotních služeb náleží do kompetence krajských úřadů. Na jejich sociálních či zdravotních odborech můžete poptávat, zda vydávají adresáře. Obávám se však, že v dnešní době Vás odkáží hlavně na elektronickou verzi adresářů - tzv. registry.

 

Pro sociální služby je určený Registr poskytovatelů sociálních služeb, který je dostupný na internetovém odkazu: http://iregistr.mpsv.cz/. V tomto registru je možné vyhlávat služby v jednoduchém i rozšířeném formuláři, který umožňuje filtraci podle druhu služby, její formy (ambulantní/terénní/pobytová), cílové skupiny (např. osoby s tělesným postižením), věkové kategorie klienta a podle kraje. Registr vyfiltruje služby podle zadaných požadavků, zobrazí jejich kontakty, adresy, telefony, webové stránky, informace je možné si vytisknout.

 

Obdobně funguje Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb na internetové adrese: http://nrpzs.uzis.cz/. V sekci "pro veřejnost" máte možnost vyhledat poskytovatele zdravotních služeb, opět máte možnost využít formu rozšířeného vyhledávání podle různých odborností a kategorií. Zobrazené informace lze exportovat do excelové tabulky, kterou je možné si vytisknout.

 

S pozdravem

Bc. Hana Sixtová, sociální pracovnice


Hana Sixtová, sociální pracovnice CZEPA
Začal jsem bydlet sám a potřebuji sehnat osobní asistenty. Zatím se mi nedaří. Poradíte nějaké kontakty?
19.9.2017

Dobrý den,

každá organizace, která poskytuje sociální službu (tedy například osobní asistenci, pečovatelskou službu a jiné), musí být registrována na krajském úřadě, bývá uvedena na webu krajského úřadu. Obvykle i sociální odbory městských úřadů vedou evidenci poskytovatelů sociálních služeb, některé vydávají tištěné adresáře nebo kontakty uvádějí na webových stránkách obcí.

 

Krajské úřady vkládají informace o jednotlivých poskytovatelích do centrálního a veřejně přístupného Registru poskytovatelů sociálních služeb. Když si uvedenou webovou stránku otevřete, můžete využít tlačítko "Vyhledání služby" a následné "Rozšířené vyhledávání služby".  Zobrazí se formulář, ve kterém zvolíte DRUH služby (osobní asistence nebo pečovatelská služba), FORMU (terénní), CÍLOVOU SKUPINU (osoby s tělesným postižením), VĚKOVOU KATEGORII a požadovaný KRAJ.

 

Užitečná může být i mapa kontaktů - poskytovatelů osobní asistence, které uvádí na webu Asistujeme.cz společnost Asistence, o.p.s.

 

S pozdravem

Bc. Hana Sixtová

sociální pracovnice


Hana Sixtová, sociální pracovnice CZEPA
Ahoj, jmenuji se Jan Středa, jsem 12 rokem na vozíku, kvadruplegik s potřebou celodenní asistence. Bydlím v rodinném domě, na vesnici, v příjemném prostředí. Nabízím pracovní místo asistenta (žena nebo muž) na plný úvazek včetně bezplatného bydlení v mém domě (samostatná část domu). Pobírám příspěvek na péči ve 4. stupni. Asistence obnáší tyto činnosti: příprava jídla, hygiena + cévkování + toaleta, nakupování, občasné vyřizování věcí na úřadech, péče o domácnost, atd. Vážný zájemce mě může kontatkovat na telefonním čísle 605 419 300 a po vzájemné domluvě se může příjet podívat, popř. u mě strávit den, dva aby viděl jak to v reálu funguje.
24.8.2016

Dobrý den,
do poradny se dávají dotazy na odborníky,  se kterými CZEPA spolupracuje. Váš dotaz bych zařadil spíš jako téma do diskuze nebo jako samostatný příspěvek pod záložku Seberealizace/Asistence. Proto jsem Váš inzerát vložil jako nový příspěvek pod záložku Seberealizace/Asistence.

http://www.vozejkov.cz/Articles/detail/kvadruplegik-hleda-asistenta/


Vozejkov
Dobrý den, jsem paraplegik po úraze páteře, s přerušením míchy. Můj pobyt v rehabilitačním ústavu vyžaduje umístění na spinální jednotce. Letos jsem již dvakrát žádal o tento pobyt. V RÚ Slapy mi bylo sděleno, že revizní lékař schvaloval žádost 2 měsíce a že zbývající jeden měsíc platnosti poukazu jim na umístění nestačí. Stejně to probíhalo i v RÚ Kladruby. Dle mého názoru je nesmysl, aby se do 3 měsíční platnosti poukazu počítala i doba schvalování. Prosím o radu, jak mám tuto situaci řešit. Takto jsem vždy bez šance se někde léčit. Existuje na toto nějaký zákon? Žádal jsem neúspěšně o vysvětlení na VZP ČR.
12.12.2014

Správně uvádíte, že pacient s touto diagnózou potřebuje rehabilitaci ve specializovaných rehabilitačních zařízeních, které se soustředí na tuto diagnózu a poskytují tak odpovídající zdravotnickou péči. Spinální jednotka je ovšem trochu něco jiného, než zmíněné rehabilitační ústavy.

Návrh na rehabilitačně léčebnou péči podává na formuláři zdravotní pojišťovny lékař registrujícího poskytovatele, zpravidla na základě doporučení ambulantního lékaře specialisty, nebo ošetřující lékař při hospitalizaci. Ve Vašem případě je specialistou neurolog, rehabilitační lékař, nebo výjimečně ortoped.  Návrh se vystavuje na k tomu určeném formuláři. Poté ho doručí navrhující lékař na krajské pracoviště zdravotní pojišťovny dle místní příslušnosti. Může ho zaslat poštou nebo datovou schránkou. Ale jde ho předat i na datovém nosiči. Návrh musí být potvrzen revizním lékařem.

Platnost návrhu začíná plynout od data vystavení návrhu a je v časovém rozmezí 6 měsíců, v průběhu kterých dojde k odléčení pacienta. Poté návrh pozbývá platnosti. To znamená, že celý proces předpisu a schválení Vašeho léčení se, spolu s rehabilitací, musí vejít do 6 měsíců. (Tuto informaci obsahuje i oficiální web VZP ČR.) Pokud to již technicky není možné a časově to již nelze stihnout, je na domluvě odborného rehabilitačně léčebného ústavu s revizním lékařem zdravotní pojišťovny jaký zvolí další postup. Proto v případě, že Vám kdokoliv namítne nemožnost léčení na základě vystaveného návrhu, obraťte se prosím na svoji zdravotní pojišťovnu se žádostí o řešení situace! Pokud je jediným důvodem nemožnosti nástupu léčby termínová tíseň, je plně v kompetenci pojišťovny, aby tento problém, společně s rehabilitačním zařízením, vyřešila.  Tato situace rozhodně není něčím, co byste měl řešit Vy, ze své pozice pojištěnce.

Pokud se ptáte, kde je tato problematika řešena, tak jí zmiňuje zákon č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění ve znění zákona č. 369/2011 Sb. a to v § 33, kde je zmíněn pojem „léčebně rehabilitační péče“. Bohužel k tomuto ustanovení není příliš prováděcích předpisů, proto postup předpisu a schvalování návrhů řeší jednotlivé zdravotní pojišťovny samy pomocí svých metodik. Tyto předpisy však pro Vás nejsou úplně podstatné, neboť Vy, jako pojištěnec, nejste smluvním partnerem pro rehabilitační zařízení. Proto Vy sám ani nemůžete tuto situaci řešit. Naopak jste smluvním partnerem své zdravotní pojišťovně, u které musíte hledat pomoc při řešení této situace.

Proto Vám navrhuji, podejte si písemnou stížnost na VZP ČR pro nemožnost realizace Vaší rehabilitační péče, neboť Vám zdravotnické zařízení již není schopno, z časových důvodů poskytnout své zdravotnické služby. V této žádosti zároveň požádejte o vyřešení situace. VZP ČR má dostatek prostředků, jak Váš problém vyřešit.


Zdeněk Žižka
banner-handy.jpg
cpv_banner-3-2.jpg