Dobrý den, ráda bych doprovazela manzela(po těžké CMP s afazii) do lazni.Může mi moje zdrav.pojistovna(jsme oba u stejne) hradit ubytovani nebo nejak přispět?
5.12.2018

Dobrý den,

doprovod do lázní musí indikovat praktický/ošetřující lékař, který podává zdravotní pojišťovně návrh na lázeňskou léčebně rehabilitační péči pro manžela. Pokud praktický/ošetřující lékař manžela shledá, že je doprovod zapotřebí, pak by zdravotní pojišťovna měla náklady hradit. Bližší informace pak získáte u Vaší zdravotní pojišťovny.

 

S pozdravem

Monika Kupková, DiS., sociální pracovnice


Hana Sixtová
Dobrý den, zřizuji si vyhrazené parkovací místo před domem. Už je osazená svislá značka (cedule s mojí SPZ), ale z důvodu nepřízně počasí (sníh) zatím nejsou vykreslené čáry na zemi (horizontální značení). Na místě mi někdo parkuje, co můžu dělat? Děkuji.
20.3.2018

Dobrý den,

považuji za rozhodující, že je o vyhrazení parkovacího místa rozhodnuto a je osazena svislá dopravní značka (cedule) s uvedením Vaší SPZ. Proto se neostýchejte obrátit na příslušnou městskou policii. 

 

Podle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, § 125 c (Přestupky fyzických osob), bodu 1, písmena F, bodu 11: "Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že v provozu na pozemních komunikacích při řízení vozidla neoprávněně stojí s vozidlem na parkovišti vyhrazeném pro vozidlo označené parkovacím průkazem pro osoby se zdravotním postižením nebo v rozporu s § 67 odst. 4 neoprávněně použije parkovací průkaz pro osoby se zdravotním postižením při stání nebo při jízdě.".

 

S pozdravem

Bc. Hana Sixtová, sociální pracovnice


Hana Sixtová
Po letech si budu zase kupovat auto a počítám, že podám žádost na finanční úřad o vrácení DPH. Platí pořád, že se vrací na osobní automobil? Uvažuju, že bych si koupil dodávku.
23.5.2017

Dobrý den,

platí, že pokud Vám byl přiznán příspěvek na zvláštní pomůcku - motorové vozidlo, můžete do 3 let požádat Finanční úřad o vrácení DPH (zák. č. 235/2004 Sb., § 85). 

 

V minulosti se daň vracela pouze u "osobního automobilu" podle kategorie vozidel, uvedených v technickém průkazu. Od 1. 1. 2015 tato specifikace neplatí, můžete proto požádat o vrácení DPH u motorového vozidla obecně (tedy např. i u dodávky, která je v technickém průkazu evidována jako nákladní vozidlo).

 

S pozdravem

Bc. Hana Sixtová

sociální pracovnice


Hana Sixtová
Dobrý den, potřebuji se přepravit na vyšetření k lékaři v Praze. Můžete poradit, kdo by pomohl s bezbariérovou dopravou? Děkuji.
24.10.2016

Dobrý den,

ohledně bezbariérové dopravy v Praze máte několik možností. Na webových stránkách Dopravního podniku Prahamůžete v záložce "Pražská doprava" vybrat službu "Vyhledání spojení", kde lze zadat trasu s požadavkem "jen bezbariérová spojení".

 

Dále máte možnost oslovit několik dopravců, například tyto:

- Handicap Transport http://handicap-transport.cz/

- Helpdriver http://www.helpdriver.cz/

- Societa http://www.societa.cz/

- Portage http://www.portage.cz/

 

Slevu pro držitele ZTP zákazníky nabízí například taxislužba Modrý anděl.

S pozdravem

Bc. Hana Sixtová

sociální pracovnice


Hana Sixtová
Dobrý den,
nevíte jak je to v letadle s toaletou pro vozíčkáře? Ve čtvrtek letíme a přítel dostal antibiotika, takže se někdy musí cévkovat co 15 minut.
Děkuji
6.9.2016

Dobrý den,

ve větších typech letadel jsou již k dispozici toalety, do kterých se vejde transportní vozík letecké společnosti, který se používá při přesunu vozíčkáře na palubu letadla. V případě letecké společnosti ČSA je vozíčkář umísťován co nejblíže WC (obvykle při délce letu 2-3 hodiny). Přesun na toaletu je možný pouze v případě, že nebude muset být cestující připoután (přesun na WC nelze zrealizovat při vzletu či přistávání letadla).

Pokud má Váš přítel samovolný únik moči, doporučujeme použít pro let urinal se sběrným sáčkem. 

 

Bližší informace by Vám měla poskynout také letecká společnost, se kterou budete cestovat.

S pozdravem,

 

Mgr. Dominika Horáková, DiS.

sociální pracovnice

 


Dominika Horáková
Dobrý den,
dostal jsem blokovou pokutu, přestože jsem měl auto viditelně označené parkovací kartou. Důvodem bylo, že jsem měl parkovací kartu umístěnou fotkou ven. Postupovala policie správně, že mi dala pokutu? Děkuju za odpověď
1.8.2016

Dobrý den,

zákon č. 361/2000 Sb. o silničním provozu v této souvislosti upravuje pouze umístění parkovací karty - tzn. že parkovací karta musí být viditelně umístěna za předním sklem. Jak má být parkovací karta umístěna - zda fotkou nebo znakem vozíčkáře ven - tento zákon ani jakýkoliv jiný výslovně neupravuje. 

V tomto případě doporučuji se obrátit na příslušnou policejní služebnu a požadovat vysvětlení, proč Vám byla uložena pokuta, přestože jste neporušil žádný zákon, 

 

S pozdravem,

 

Mgr. Dominika Horáková, DiS.

sociální pracovnice

 

 


Dominika Horáková
Dostala jsem příspěvek na zakoupení automobilu. Také mé původné auto je zakoupeno na tento příspěvek. Je pravda, že už se staré auto nemusí po zakoupení nového vozidla převádět na jinou osobu a nebo prodat?
Mohu vlastnit dva automobily?
17.3.2016

Dobrý den,

současný zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením již nenařizuje vlastníkovi "starého automobilu", který byl zakoupen díky příspěvku na zakoupení motorového vozidla, aby přestal být po zakoupení nového automobilu vlastníkem toho původního. Zda starý automobil prodáte nebo vlastnictví převedete na jinou osobu, je v tuto chvíli zcela na Vašem rozhodnutí.

S pozdravem,

 

Mgr. Dominika Horáková, DiS.

sociální pracovnice

 


Dominika Horáková
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jestli bych měla nárok na odvoz sanitkou do nemocnice. Jsem onkologická pacientka a denně dojíždím na ozařování, což by nebyl takový problém, kdybych neabsolvovala i chemoterapii, po které mi je vždy špatně nejméně pět dnů. V té době nejsem schopna sama jet hromadnou dopravou.
28.12.2014

O úhradě odvozu sanitou na specializované vyšetření, či ambulantní léčení, či ošetření, z veřejného zdravotního pojištění rozhoduje v tomto případě Váš ošetřující lékař. Činí tak na základě Vašeho aktuálního, zdravotního stavu. Je tedy plně v jeho kompetenci zvážit, zda jste schopna k léčení cestovat veřejnou dopravou, či nikoliv.

Pokud je tedy nutné, v souvislosti s onkologickou léčbou, vyřešit i dopravu pacienta – pojištěnce na ambulantní ošetření, může předepsat lékař i nutnou dopravu sanitou, či soukromým vozidlem. V takovém případě hradí zdravotní pojišťovna i tuto dopravu. Všichni předepisující lékaři, tj. nejen „praktičtí lékaři“ se řídí stejnými zásadami. Pokud se pojištěnec rozhodne pro dopravu soukromým vozidlem, má podle § 37 odst. 2 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, nárok na náhradu cestovních nákladů v případě, že jeho zdravotní stav, podle vyjádření indikujícího ošetřujícího lékaře, neumožňuje dopravu běžným způsobem, bez použití dopravní zdravotní služby a pokud ošetřující lékař takovou dopravu schválí. K indikaci a vyúčtování dopravy soukromým vozidlem je určen tiskopis VZP-39. Formulář „Vyúčtování náhrady cestovních nákladů soukromým vozidlem“. Pokud předepíše ošetření a cestu lékař-specialista, jde úhrada do limitu jemu, či zdravotnickému zařízení, ve kterém pracuje (pokud je zaměstnancem). Pokud jezdíte na léčbu opakovaně, dopravu by mělo předepsat zdravotnické zařízení, kde je Vám poskytována.

Věc tedy konzultujte s Vaším ošetřujícím lékařem, vysvětlete mu situaci a požadujte předpis dopravy. Je ovšem možné, že vzhledem k limitům obsaženým v tzv. „Úhradové vyhlášce“ nebude snadné takovéto dopravy docílit.

Blíže o této problematice je možné se dočíst na webových stránkách VZP ČR zde.


Zdeněk Žižka
Jsem ZTP/P a zakoupil jsem auto v roku 2009.Tedy v době, kdy bylo možné koupit nové auto již po 5 letech.Od 2012 platí nové podmínky pro poskytování příspěvku na koupi motorového vozidla, tedy až po 10 letech.

Byl jsem ujištěn, že když jsem auto zakoupil před novými podmínkami platí pro mě 5 let.

Prosím o sdělení zda si mužu zakoupit nyní nové auto i s příslušnými slevami a příspěvky.Děkuji.Novák
3.4.2014

Vážený pane Nováku,
máte správné informace. Ten, komu byl poskytnut příspěvek na koupi motorového vozidla na základě dnes již neplatné vyhlášky č. 182/1991 Sb., může podat novou žádost o příspěvek na koupi motorového vozidla po uplynutí lhůty 5 let ode dne vyplacení posledního příspěvku.

 

 

Nová žádost se řídí aktuálně platným zákonem o poskytování dávek osobám se zdravtním postižením č. 329/2011 Sb., kde je i příspěvek na zvláštní pomůcku (motorové vozidlo). Mezi obecné podmínky nové žádosti patří: žadatel má těžkou vadu nosného nebo pohybového ústrojí (mezi výčet takových vad patří i plegie a těžké parézy končetin), je starší 3 let věku, pomůcka umožní sebeobsluhu či ji osoba potřebuje k realizaci pracovního uplatnění, vzdělání, styku s okolím, osoba může pomůcku využívat. Mezi podmínky patří i to, že se osoba opakovaně v kalendářním měsíci dopravuje či je dopravována - prokazuje se čestným prohlášením. Příspěvek na zvlášní pomůcku - motorové vozidlo se poskytne na dobu 120 kalendářních měsíců (10 let). Maximální výše tohoto příspěvku je 200 000 Kč. Skutečná částka je však v kompetenci Úřadu práce a stanoví se s přihlédnutím k ČETNOSTI a DŮVODU dopravy a současně vzhledem k PŘÍJMU osoby a příjmu osob s ní společně posuzovaných a k CELKOVÝM sociálním a majetkovým poměrům.
Pokud Vám bude příspěvek na zvláštní pomůcku - motorové vozidlo přiznán, můžete, tak jako dosud, žádat na finančním úřadě vrácení DPH. Doporučujeme sledovat individuální nabídky jednotlivých prodejců (na toto téma byla v posledních dnech vedena uživateli sítě Vozejkov.cz diskuze).

 

V rámci výše uvedeného zákona o poskytování dávek OZP nadále platí možnost podat (další) žádost na zvláštní pomůcku. Konkrétní pomůcky se určují podle seznamu pomůcek uvedených v příloze č. 1 k vyhlášce 388/2011 Sb. "Seznam druhů a typů zvláštních pomůcek určených osobám se ZP, na jejichž pořízení se poskytuje příspěvek na zvláštní pomůcku". V tomto seznamu je uvedena i dodatečná úprava motorového vozdila - úpravy vyžadující montáž, např. ruční ovládání, usnadňování nastupování, nakládání vozíku, ale i speciální zádržní systémy, nikoli běžné autosedačky (např. čtyřbodové pásy). Ohledně výše příspěvku je to složitější, protože se obecně rozlišuje cena pomůcky. Pokud ale podáte žádost na ruční řízení a další potřebné úpravy vozidla uvedené v příloze č. 1 najednou, může ÚP přispět max. 350 000 Kč, s tím, že spoluúčast žadatele je 10% (pokud vzhledem k nízkým příjmům nepožádá o snížení spoluúčasti).


Hana Sixtová
Dobrý den,
chtěl bych si pořídit ojeté auto, slyšel jsem něco o EKO dani. Jsem vozíčkář, mám průkazku ZTP/P a plný invalidní důchod. Musím tuto daň platit i já? Děkuji za odpověď
27.1.2014

Pro úplnost uvádím výňatek k zákonu č. 169/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2011 Sb., o odpadech:

 

Poplatky na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků

§ 37e zákona č. 185/2001 Sb. nově zní:

(1) Žadatel o registraci použitého vozidla kategorie M1 a N1 do registru silničních vozidel podle jiného právního předpisu 31f) je povinen zaplatit poplatek na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných

autovraků. Poplatek se platí při první registraci použitého vozidla kategorie M1 a N1 v České republice. Pokud je již

vozidlo v České republice registrováno, platí se poplatek při první přeregistraci vozidla.

 (2) Od poplatku jsou osvobozeni žadatelé těžce tělesně postižení, kteří jsou držiteli průkazu ZTP nebo ZTP-P,

dále žadatelé, u nichž k přeregistraci podle odstavce 1 dochází v důsledku nabytí a vypořádání dědictví nebo v důsledku zániku společného jmění manželů.

 (3) Poplatek se platí též při přeregistraci použitého vozidla následující po registraci nebo přeregistraci, při

kterých byl žadatel od poplatku osvobozen podle odstavce 2.

 (4) Poplatek podle odstavce 1 je stanoven podle plnění mezních hodnot emisí ve výfukových plynech v souladu

s právními předpisy Evropských společenství31g) ve výši

a) 3 000 Kč v případě splnění mezních hodnot emisí EURO 2,

b) 5 000 Kč v případě splnění mezních hodnot emisí EURO 1,

c) 10 000 Kč v případě nesplnění mezních hodnot emisí podle písmene a) nebo b). 


Dominika Horáková
27.1.2014

Ekologická daň je poplatek, který se platí při registraci (přeregistraci) vozidla, které nesplňuje mezní limity emisí. Ekologická daň se platí u motorových vozidel podle jeho emisních limitů (ne podle stáří vozidla) – emisní limity naleznete ve velkém technickém průkazu vozidla.

Jestliže jste držitelem průkazu ZTP/P, jste od ekologické daně osvobozen. Pokud budete v budoucnu auto prodávat nebo převádět na jinou osobu, která ale nebude držitelem průkazu mimořádných výhod (ZTP nebo ZTP/P), musí se ekologická daň uhradit (pokud již tato daň nebyla předchozím vlastníkem v minulosti zaplacena). Poplatek se tedy hradí pouze jednou, a to při první registraci nebo přeregistraci vozidla v České republice.

Více informací naleznete v zákoně č. 185/2001 Sb., o odpadech.


Dominika Horáková
Kam mám poslat fotografii, na které mi někdo parkuje na mém invalidním místě? Jestli policii, městské policii?
Děkuji za odpověď.
12.11.2013

Dobrý den,

kontrola a sankce parkování na vyhrazeném stání je v kompetenci obecní (městské) policie viz.: §27, odst. 5, zákona 361/2000 Sb. o silničním provozu (http://www.zakonycr.cz/seznamy/361-2000-sb-zakon-o-provozu-na-pozemnich-komunikacich-a-o-zmenach-nekterych-zakonu.html) říká:  O odstranění vozidla, které neoprávněně stojí na vyhrazeném parkovišti, rozhodne policista nebo strážník obecní policie; vozidlo se odstraní na náklad jeho provozovatele.

 


Hana Sixtová