Mám zdrav. průkaz prodloužen do roku 2020,budu muset v příštím roce ,kdy končí platnost nové karty do auta řešit nějak i průkaz ZTP/P?
19.9.2014
Dobrý den,
nejsem si jistá, že rozumím, co myslíte pod pojmem "zdravotní průkaz". Pokud jako zdravotní průkaz myslíte průkaz osoby se zdravotním postižením ZTP/P, u kterého máte přiznanou platnost do roku 2020, tak tato platnost do uvedeného data není ohrožena. Ani případnou výměnou parkovací karty do automobilu.
Pokud jste Vaši otázku myslel jinak, ozvěte se, prosím, na email czepa@czepa.cz s upřesněním. 
Hana Sixtová
pracovnice v sociálních službách

 


Hana Sixtová, sociální pracovnice CZEPA
Dobrý den,
mám průkazku ZTP/P, který má platnost do 28.2.2013. Kdy a jak mám požádat o novou? A můžu zároveň požádat o příspěvek na pořízení zdravotní pomůcky, která není plně hrazena zdravotní pojišťovnou (mechanický invalidní vozík)? Děkuji za odpověď
28.11.2012
Dobrý den, tzv. průkazka ZTP/P se nyní nazývá "Průkaz osoby se zdravotním postižením" neboli "Karta sociálních systémů" = sKarta. Žádá se o něj na formuláři ze stránek MPSV ČR (https://formulare.mpsv.cz/oksluzby/cs/form/edit.jsp?CMD=EditForm&FN=OZPPO120101573&SSID=m0ZsC~faIdwFKx9rtnyXHSGqkK1JQRnn). Vyplněný formulář podáte na krajské pobočce Úřadu práce. Pokud pobíráte příspěvek na péči, příspěvek na mobilitu či příspěvek na zvláštní pomůcku, může vydání proběhnout rychleji (ÚP využívá hodnocení deseti základních životních potřeb jako pro účely příspěvku na péči). Zákon 329/2011 Sb. přímo říká: "průkaz ZTP/P náleží osobám, které jsou ...závislé na pomoci jiné osoby ve stupni III (těžká závislost) nebo stupni IV (úplná závislost), a osobám, u kterých bylo pro účely příspěvku na mobilitu zjištěno, že nejsou schopny zvládat základní životní potřeby v oblasti MOBILITY nebo orientace". Pokud jste Vás ÚP hodnotil podle deseti základních životních potřeb, nemělo by být vydání komplikované. Pokud budete muset hodnocení absolvovat, doporučuji podat žádost alespoň v měsíčním předstihu. Na téma příspěvek na pořízení zdravotní pomůcky (vozíku): příspěvek na zvláštní pomůcku NELZE poskytnout, jestli je pomůcka zdravotnickým prostředkem, který je částečně hrazen ze zdravotního pojištění. Pokud sháníte doplatek na pořízení vozíku, doporučujeme podat žádost u nadací či hledat sponzora. Pokud máte zájem, můžete nás kontaktovat na emailu czepa@czepa.cz, abychom probrali náležitosti případné žádosti.

Hana Sixtová, sociální pracovnice CZEPA
Kde se vyřizuje žádost o kartu sociálních systémů?
3.7.2012
Řízení o přiznání průkazu osoby se zdravotním postižením se zahajuje na základě písemné žádosti podané na tiskopisu předepsaném ministerstvem, podané na Úřad práce. Žádost dále obsahuje označení praktického lékaře, který registruje žadatele o průkaz. Pro účely řízení požádá krajská pobočka ÚP příslušnou okresní správu sociálního zabezpečení o posouzení schopnosti žadatele zvládat základní životní potřeby v oblasti mobility a orientace a o posouzení stupně závislosti. Při rozhodování o přiznání průkazu osoby se zdravotním vychází ÚP z tohoto posudku.

Hana Sixtová, sociální pracovnice CZEPA
Jaký bude systém přiznávání tzv. karty sociálních systémů – místo současných průkazek mimořádných výhod (ZTP/P)?
3.7.2012
Posouzení pro získání průkazu osoby se zdravotním postižením bude vycházet z hodnocení zvládání základních životních potřeb – stejné hodnocení, které podle vyhlášky 391/2011 Sb. bude hodnotit žadatele o příspěvek na péči. • Průkaz TP bude náležet držiteli příspěvku na péči ve stupni I, • průkaz ZTP bude náležet držiteli příspěvku na péči ve stupni II, • průkaz ZTP/P bude náležet držiteli příspěvku na péči ve stupni III a IV a současně osobám, u kterých bylo pro účely příspěvku na mobilitu zjištěno, že nejsou schopny zvládat základní životní potřeby v oblasti mobility nebo orientace. V tomto případě se nemusíme bát, že by vozíčkář s příspěvkem na péči ve stupni 1 dostal pouze průkaz TP, neboť právě kvůli pohybu na vozíku jistě splní požadavek životní potřeby v oblasti mobility a tím mu zůstane zachována průkazka ZTP/P.

Hana Sixtová, sociální pracovnice CZEPA
baner-skoda-neridit_550x160_3.png
skoda_handy_banner_550_160_2.jpg