Dobrý den, měla bych dotaz ohledně úpravy automobilu pro OZP.

Jedná se o úprav u podlahy, montování zádržného systému a plošiny. Prý by se mělo jednat 3 samostatné pomůcky a tím pádem je potřeba podat žádost 3x, samostatně, včetně toho zádržného systému. Pokud se bude muset žádat 3x zvlášť není poté nárok na proplacení úpravy senzorů po montáži.

Je tedy nutné podávat 3x samostatnou žádost? A případně proplácí se oprava senzorů po montáži? Pokud budete mít jakékoli informace nebo zkušenosti, budu za ně moc ráda.

Předem děkuji

Ručková

30.1.2023

Dobrý den paní Ručková,

vzhledem k tomu, že všechny výše uvedené pomůcky spadají pod zvláštní pomůcku - dodatečná úprava motorového vozidla, domníváme se, že by mohla být podána pouze 1 žádost, kde by byly všechny úpravy zahrnuté. Nicméně metodiku Úřadu práce nemáme k dispozici, proto kontaktujte svůj spádový Úřad práce a doptejte se na tuto skutečnost.

S opravou senzorů po montáži a jejím proplacením nemáme bohužel zkušenosti.

S pozdravem

Kupková Monika, DiS., sociální pracovnice odborného sociálního poradenství


Monika Kupková, sociální pracovnice Odborného sociálního poradenství CZEPA

Dobrý den, 

tatínek je od 5/2021 na vozíku. Občas potřebuje zajet na kontroly k lékaři a do nemocnice. Existuje v libereckém kraji (konkrétně Jablonec nad Nisou) organizace, která nabízí přepravu vozíčkářů? Nyní vždy musíme využít sanitu a to vždy vleže, jelikož se vozík do sanity nevejde. Některá vyšetřeni jsou pak z lehu problematická. Velmi by nám to usnadnilo návštěvy lékařů apod. 

Děkuji, Menclová

11.1.2023

Dobrý den paní Menclová,

jediná přepravní služba, která nabízí přepravní služby pro osoby se zdravotním postižením na území Jablonce nad Nisou je Český červený kříž. Český červený kříž má zřízenou službu Senior doprava ČČK. 

Senior doprava ČČK

Základním cílem této služby je zajistit klientům dostupnou dopravu na dobu nezbytně nutnou v případech, kdy si nemohou zvolit jiný způsob přepravy a to zejména pro účely: přeprava klienta do zdravotnického zařízení, do obchodního zařízení k nákupu realizovaného osobně klientem (popř. i v doprovodu pečovatelky), za účelem kultury, realizace piety. 

Služba je určena přednostně fyzickým osobám od dovršení věku 65 let se sníženou nebo částečně sníženou soběstačností, osobám zdravotně postiženým ve věku od dovršení 26 let.

Dle telefonického hovoru má Senior doprava k dispozici 1 vůz - klient však musí být schopen přesednout na sedadlo spolujezdce (nemají automobil s plošinou, s následným ukotvením inv. vozíku).

Více informací o službě, včetně kontaktů nejdete ZDE.

Na území Jablonce nad Nisou převážela osoby se zdravotním postižením i firma Profi Taxi - dle telefonického hovoru však v současné době služby pro OZP nenabízejí. Zasílám však kontakt pro případné oslovení v budoucím období (je možné, že službu budou znovu nabízet - je třeba si situaci ověřit).

S pozdravem

Monika Kupková, DiS., sociální pracovnice Odborného sociálního poradenství

PS: Aktualizace - soc. pracovnice p. Mikešová z Centra pro zdravotně postižené Libereckého kraje - pobočka Jablonec nad Nisou mi vytipovala další možné přepravy:

 • Taxík Maxík, tel. 773 773 778
 • Vratislavice expres, tel. 773 584 374
 • Novodobá sanitka, tel. 605 160 424

 


Monika Kupková, sociální pracovnice Odborného sociálního poradenství CZEPA

Dobrý den, hledáme pro syna 20 let na vozíčku po DMO asistentku/kamarádku, která by ho jednou týdně vyzvedla ze školy a strávila s ním odpoledne. Nemáte prosím kontakt na nějakou asistenční službu v Plzni? Zatím jsme oslovili HEWER, ale bohužel bez úspěchu. Jiná asistenční služba v Plzni se nám najít nepovedla. Asistenční služby můžeme platit.

Děkuji Monika Duffková

3.1.2023

Dobrý den paní Duffková,

dle registru MPSV by v Plzni měly působit ještě další 2 sociální služby, které poskytují osobní asistenci. Níže Vám zasílám kontakty, je třeba si zjistit volnou kapacitu (bohužel jinou službu osobní asistence jsem nedohledala):

Městská Charita Plzeň

- webový odkaz najdete ZDE 

- kontakt: Vedoucí osobní asistence Bc. Dana Levorová, tel. 377537700, 731619740, e-mail: dana.levorova@mchp.charita.cz

Muži a Ženy, o.p.s.

- webový odkaz najdete ZDE

- kontakt: Hlavní koordinátorka p. Lucie Prokopová, tel. 608515428, e-mail: prokopova@muziazeny.cz

- v Plzni by měla působit osobní asistentka p. Jana Pachnerová

Pokud výše uvedené organizace nebudou mít volnou kapacitu, zkuste si projít weby, které zprostředkovávají kontakty na osobní asistenty, kteří nabízejí služby za úplatu. Jen upozorňuji, že se nejedná o osoby, které pracují pod registrovanou soc. službou - je zde riziko, že nevíte, koho si pouštíte do bytu....

Web Domelie - zde si můžete vyfiltrovat kontakty na pečovatele / asistenty (jedná se o neprověřené kontakty) - https://www.domelie.cz/

Dále naši klienti využívají i web Hlídačky - https://www.hlidacky.cz/

V neposlední řadě můžete zkusit oslovit organizace, které se zabývají dobrovolnickou činností - třeba by se našel vhodný dobrovolník.

Dobrovolnické centrum ADRA Plzeň - webový odkaz najdete ZDE (cílovou skupinu, které poskytují služby jsou senioři a seniorky - ale třeba by Vám dokázali pomoci)

Dobrovolnictví TOTEM, z.s. - webový odkaz najdete ZDE

S pozdravem

Kupková Monika, DiS., sociální pracovnice


Monika Kupková, sociální pracovnice Odborného sociálního poradenství CZEPA

Dobrý den mám dotaz manžel je vážně nemocný a řekli mu že může kdy kolik skolabovat má problémi se srdcem cévami ledvinami páteří nohama cukrová 2 to péči 2 st invalidita 3 st inkon 3 st po roce se mu zhoršil stav tak jsem žádala zviseni příspěvků a příspěvek na auto jelikož chodím na kontrolu k lékařům a nedá se to sám doma nemůže být má deprese když sním nikdo není máte 2 kluky 8/11 tak tak mu bylo vše zamitnuto a příspěvek na auto že prý nepřijde o horní a dolní končetiny tak nemají důvod měnit rozhodnutí tak jsem šla na úřad péče a řekla abych skusila přes nakou organizací jestli by mi pomohli s autem ale vůbec nevím kam a kde se zeptat nic víc mi neřekla děkuji

22.12.2022

Dobrý den,

Přiznání příspěvku na zvláštní pomůcku - motorové vozidlo se řídí zákonem č. 329/2011 Sb. (Zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením). Při přiznání příspěvku na zvláštní pomůcku - motorové vozidlo je posuzován zdravotní stav žadatele (pouze zákonem dané zdrav. stavy mají nárok na příspěvek na motorové vozidlo)  a výše příjmů žadatele (např. invalidní důchod, příjmy ze zaměstnání, nemocenská...) a společně posuzovaných osob, které s ním žijí ve společné domácnosti. Váš manžel tedy pravděpodobně nesplnil zdrav. stav, který opravňuje k přiznání příspěvku na zvl. pomůcku - motorové vozidlo. Níže zasílám zdravotní stavy, které zakládají nárok na příspěvek na motorové vozidlo:

a) anatomická ztráta obou dolních končetin v bércích a výše,

b) funkční ztráta obou dolních končetin na podkladě úplné obrny (plegie) nebo těžkého ochrnutí,

d) funkční ztráta jedné horní a jedné dolní končetiny na podkladě úplné obrny (plegie) nebo těžkého ochrnutí,

e) ankylóza obou kyčelních kloubů nebo obou kolenních kloubů nebo podstatné omezení hybnosti obou kyčelních nebo kolenních kloubů pro těžké kontraktury v okolí,

f) ztuhnutí všech úseků páteře s těžkým omezením pohyblivosti alespoň dvou nosných kloubů dolních končetin,

g) těžké funkční poruchy pohyblivosti na základě postižení tří a více funkčních celků pohybového ústrojí s případnou odkázaností na vozík pro invalidy; funkčním celkem se přitom rozumí trup, pánev, končetina,

h) disproporční poruchy růstu provázené deformitami končetin a hrudníku, pokud tělesná výška postiženého po ukončení růstu nepřesahuje 120 cm,

i) anatomická ztráta dolní končetiny ve stehně bez možnosti oprotézování nebo exartikulace v kyčelním kloubu,

l) anatomická ztráta dolní končetiny ve stehně s možností oprotézování,

m) anatomické ztráty horních končetin na úrovni obou zápěstí a výše nebo vrozené či získané vady obou horních končetin s úplnou ztrátou základní funkce obou rukou (úchopu a přidržování) závažně narušující posturální funkce těla,

a dále:

b) těžká nebo hluboká mentální retardace a stavy na rozhraní těžké mentální retardace,

c) autistické poruchy s těžkým funkčním postižením, s opakovanými závažnými a objektivně prokázanými projevy autoagrese nebo heteroagrese přetrvávajícími i přes zavedenou léčbu.

Pokud nemáte dostatek financí na pořízení motorového vozidla, pak můžete zkusit zažádat o příspěvek u nadací či nadačních fondů (bohužel to však zdaleka nepokryje celou úhradu automobilu) - níže Vám zasílám kontakty na nadace, o kterých víme, že by na automobily mohly přispívat:

Tipy na nadace přispívající na motorové vozidlo:

Další možností, jak získat finance na motorové vozidlo je založení sbírky - níže zasílám kontakty (upozorňuji však na fakt, že je třeba být aktivní a zkoušet oslovit právnické (např. firmy) nebo fyzické osoby, které by Vám mohli poskytnout finanční dar na nákup dané pomůcky):

Konto Bariéry
- odkaz: https://www.kontobariery.cz/

Donio

- DONIO – on-line platforma pro snadné zakládání dobročinných sbírek
- odkaz, na kterém najdete více informací: https://www.donio.cz/

Z nesnáze
- jednoduché založení sbírky kýmkoliv na cokoliv. Jedná se o projekt Karla Janečka ve spolupráci s Nadačním fondem pomoci

- odkaz, na kterém najdete více informací: https://www.znesnaze21.cz/

Pokud budete mít nějaké další doplňující dotazy, obraťte se na mě telefonicky či e-mailem. Kontakt: kupkova@seznam.cz, tel. 775 980 952

S pozdravem

Kupková Monika, DiS., sociální pracovnice


Monika Kupková, sociální pracovnice Odborného sociálního poradenství CZEPA

Dobrý den. Na facebooku jsem viděl pomůcku pro cvičení chůze pro děti. Jsem po amputaci levé DK a chtěl jsem se zeptat, jestli existuje podobná pomůcka (bradla) k nácviku chůze s protézou pro dospělé v domácnosti. Děkuji předem za Vaši laskavou odpověď.

Rydl

20.12.2022

Dobrý den,

pro rehabilitace chůze s protézou existuje rehabilitační pomůcka bradlový chodník, avšak otázkou je, jak velké domácí prostory pro tuto pomůcku máte k dispozici (pomůcka je objemná).

Na webu si dejte do vyhledavače klíčové slovo bradlový chodník - zde si můžete porovnat nabídky této pomůcky.

S pozdravem

Zdeňka Faltýnková, spinální specialistka a Kupková Monika, DiS., sociální pracovnice


Monika Kupková, sociální pracovnice Odborného sociálního poradenství CZEPA

Dobrý den, přítelkyni (kvadruplegik) se výrazně zhoršil zdravotní stav po infekci během tohoto roku a z částečně samostatné osoby je zcela nesoběstačná. Na placená rehabilitační zařízení již vyčerpala všechny své peníze,ale nemůže se vrátit do svého bytu, ani nemá na další nadstandardní pobyt. Kam se máme obrátit? Kde můžeme hledat bydlení s odpovídající péčí pro čtyřicetiletou dámu? Děkuji.

24.11.2022

Dobrý den,
není jednoduchá a jasná odpověď na Vaši otázku, k tomu nemáme dostatek informací. V obecné rovině se hledá řešení dvojí cestou:

1) Zajistit/udržet vlastní bydlení s podporou rodiny a terénních služeb: Píšete, že se paní nemůže vrátit do svého bytu, ale neuvádíte bližší důvody (kterými jsou obvykle potřeba bezbariérových úprav či externí podpora služeb péče). Budu předpokládat, že byt pro život člověka na vozíku uzpůsobený je a řešíte asi spíš zajištění služeb při zvýšené závislosti na péči po zhoršení zdravotního stavu. V obecné rovině můžete poptávat terénní sociální služby, které docházejí za klientem domů, jako je typicky osobní asistence či pečovatelská služba. Na úhradu takových služeb je určený příspěvek na péči (při zhoršení zdravotního stavu a soběstačnosti můžeme poskytnout konzultace k tématu podání žádosti o zvýšení stupně příspěvku, pokud již nyní paní nepobírá nejvyšší IV. stupeň). Abyste zjistili, jaké organizace sociální služby ve vašem městě poskytují, můžete se obrátit na sociální odbor městského úřadu nebo na sociální odbor Krajského úřadu, který všechny poskytovatele sociálních služeb registruje (tedy má k dispozici adresář). Pokud paní potřebuje také ošetřovatelskou-zdravotní péči (odběry, převazy, péči o vybavení močového měchýře a střev, cévkování, stomie, zavedení čípku aj.), je třeba se obrátit na praktického lékaře a požádat o poukaz na domácí zdravotní péči (hrazena ze zdravotního pojištění podle předpisu praktika, terénní zdravotní sestry mohou docházet až 3x denně).

2) Pokud výše uvedené služby ve vaší lokalitě nejsou dostupné a není tak možné, aby paní dál bydlela ve svém bytě, je třeba hledat tzv. pobytové sociální služby. To jsou v obecné rovině třeba domovy pro seniory (přijímající klienty až od seniorského věku), domovy pro osoby se zdravotním postižením (dříve tzv. "ústavy"), ale také třeba domovy s pečovatelskou službou (který obvykle provozuje obec/město pro své obyvatele; v DPS má klient vlastní malý byt, v domě je pečovatelská služba, která je v omezených časech k dispozici, očekává se ale spíše soběstačný klient, který potřebuje "dopomoc"). Jednotlivé sociální služby opět registruje Krajský úřad, pracovníci sociálního odboru by vám měli být schopni nabídnout přímé kontakty. Existují i soukromé pobytové sociální služby, jejich úhrada ale obvykle začíná na částce 30 0000 Kč měsíčně a více.

Naše odpověď v rámci této poradny má své limity. Pokud byste chtěl či vaše paní chtěla probrat vaši situaci blíže, můžete se na nás obrátit přímo. Můj email je sixtova@czepa.cz.

S pozdravem
Bc. Hana Sixtová, sociální pracovnice CZEPA 

 


Hana Sixtová, sociální pracovnice CZEPA

Dobrý den,

jsem vozíčkářka bez průkazu ZTP/P pouze ZTP.

Ráda bych se zeptala zda není protiprávní, když O2 aréna si ve svých stanovách pro vstup veřejnosti dává podmínku, že do haly, na místa pro vozík, můžou pouze držitele ZTP/P s doprovodem a na standartní místa sice můžete dojet s vozíkem, přesednout si, vozík složit a odvézt do úschovny, která je někde u vchodu. Tím pádem já jako vozíčkářka, která nemá ZTP/P a chtěla by zůstat sedět na vozíku, se  nemůžu účastnit jakékoliv akce pořádané touto firmou. Psala jsem si přímo jim, a bylo mi sděleno, že je jim to líto, ale jako pořadatel si můžou stanovovat podmínky samy.

Děkuju Ivana Zajíčková

 

4.10.2022

Dobrý den paní Zajíčková,

v zákoně č. 329/2011 Sb. - Dávky pro osoby se zdravotním postižením, konkrétně v § 36 máte uvedeny výhody, které s průkazem OZP souvisí.

V § 36, odst. 4 máte i mimo jiné uvedeno, že osobě, která je držitelem průkazu ZTP nebo průkazu ZTP/P, a průvodci držitele průkazu ZTP/P, může být poskytnuta sleva ze vstupného na divadelní a filmová představení, koncerty a jiné kulturní a sportovní akce (podstatné je slovíčko může).

Nikde však nemáte zakotveno, že tato sleva musí být poskytnuta.

Kulturní zařízení, sportovní akce, atd. se řídí pravidly / pokyny svých majitelů / pořadatelů a ti můžou rozhodnout o tom, jaké zde budou platit podmínky (pravidla / podmínky pak můžete dohledat např. v návštěvním řádu).

Stejné je to i s Vámi dotazovanou situací - je na provozovateli akce / pořadateli, jaké si nastaví podmínky.

Další nároky osob, které jsou držiteli průkazu TP, ZTP nebo ZTP/P, upravují i jiné právní předpisy než je zákon č. 329/2011 Sb. - např. zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů; zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích; zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích; zákon č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitosti  - nikde však není zakotveno výše uvedené.

S pozdravem

Kupková Monika, DiS., sociální pracovnice


Monika Kupková, sociální pracovnice Odborného sociálního poradenství CZEPA

Dobrý den, prosím pěkně viděla jsem novou nabídku servisu a poradnu k vozíčkům přímo u vás. Mám vozíček v lednu 2023 pět let, kdy bývá asi nárok či je možné požádat o nový. S tímto vozíkem jsem spokojená, jen nutné asi servis, či přeměřit zda stále vyhovuje. Ale mám od firmy Medicco (zajišťovala jsem si tenkrát se Zdeni Faltýnkovou v RÚ Kladruby, prý majetek VZP s mým doplatkem), proto se chci zeptat i na tento vozíček je u vás možný servis? Kdo mi poradí zda nový či jen servis? Jak časově předem si popř. požádat a kam o vozíček, abych měla v lednu 2023 vše v pořádku? Stále platí, že vozíček, který mám, s přispěním pojišťovny i mým doplatkem, je majetkem pojišťovny? Je možné popř. odkoupení? Nedávno jsem si nechala vyrobit skvělý podsedák Libella, bylo by to škoda. Děkuji.

23.8.2022

Dobrý den,

Váš dotaz jsem konzultovala s mojí kolegyní, spinální specialistkou Zdeňkou Faltýnkovou. Odpověď Vám zasílám níže.

Vozíky, které byly vydány před účinností novelizace zákona o veřejném zdravotním pojištění č. 48/1997 Sb., tedy před lednem 2019, podléhají cirkulaci, pojišťovna může chtít vozík vrátit. Pokud je vozík ve špatném technickém stavu a revizní technik jej nedoporučí k repasi, může Vám zůstat, ale pojišťovny to nemají rády. Také nelze vozík odkoupit. Pokud je Váš vozík ještě v dobrém technickém stavu, nevzniká Vám automaticky nárok na nový. Nový vozík si můžete nechat zaměřit od firmy, kterou si sama vyberete (vybírat můžete již před uplynutím 5ti leté lhůty). Firma Vám připraví podklady pro předepsání poukazu odborným lékařem, nejlépe rehabilitačním či neurologem.

Pokud budete chtít pomoci s výběrem vozíku, pak se můžete obrátit na p. Faltýnkovou, která toto poradenství poskytuje. 

Kontakt: Zdeňka Faltýnková, e-mail: faltynkova@czepa.cz, tel.: 607 453 501.

Co se týká servisu vozíků, tak můžete tento servis využít i v případě, že máte vozík od firmy Medicco. V prostorách CZEPA na Černém Mostě v Praze provádí tento servis firma Ultina a to vždy v pondělí od 8.00 do 16.00 hodin. Abyste na službu nemusela čekat a také abyste nejela zbytečně, je dobré se dopředu telefonicky objednat na telefonní lince Ultiny 776 261 756

Úhrada za diagnostiku a servis: poukazem od praktického lékaře nebo 200 Kč/hodinu + cena dílu.

Pokud nebudete mít dostatek finančních prostředků na případný doplatek nového vozíku, můžete zkusit zažádat o finanční příspěvek u nadací či nadačních fondů. 

V případě doplňujících dotazů se neváhejte obrátit na službu odborného sociálního poradenství. Kontakt - Monika Kupková, e-mail: kupkova@czepa.cz, tel. 775 980 952.

S pozdravem

Kupková Monika, DiS., sociální pracovnice


Monika Kupková, sociální pracovnice Odborného sociálního poradenství CZEPA

Dobry den, nyni jsem mela pri vyuctovani od O2 vyssi fa-nebyl odecteny soc.prispevek. Na dotaz na O2 pry soc.prisp.jsou zrusene. Nevite duvod? Nebo chce O2 usetrit? Dekuji a pekne leto vsem☀️

28.7.2022

Dobrý den,

dle zákona o elektronických komunikací č. 127/2005 Sb., §38 a §43 a nařízení vlády č. 500/2021 Sb., §2 , i nadále platí, že stát přispívá lidem, kteří na tento příspěvek mají nárok částkou 200,- Kč / měsíc na telekomunikační služby. 

O2 na základě svého vlastního rozhodnutí přidávala k tomuto státnímu příspěvku z vlastních zdrojů navíc ještě 20,- Kč. O takto navýšený příspěvek snižovala účet k úhradě držitele průkazu ZTP/P.

Podmínkou (pro získání příspěvku) je, že držitel průkazu ZTP/P požádá společnost O2 o tuto slevu písemně a doloží kopii platného průkazu ZTP/P. 

Pokud je příspěvek zrušen, došlo pravděpodobně ke skončení platnosti doloženého průkazu. Společnost O2 si termín skončení platnosti průkazu eviduje. Pokud držitel průkazu nedoloží včas kopii nového platného průkazu ZTP/P, je příspěvek okamžitě zrušen.

Pokud tedy došlo k této situaci, je třeba v co nejkratším termínu společnost O2 písemně kontaktovat a doložit v příloze novou kopii platného průkazu ZTP/P. Poté bude příspěvek opětovně obnoven.

POZOR!!! Státní příspěvek zrušen nebyl a O2 ho z ceny tarifu odečítá, ale pouze ve výši zákonných 200,- Kč. Svůj podíl na úhradě ceny - zmíněných 20,- Kč (dotace z vlastních prostředků) O2 od května zrušil. 

Skutečnost, že nedošlo k žádným změnám, jsem dnes konzultovala s Českým telekomunikačním úřadem. Konkrétně jsem jednala s p. Novákovou, která eventuálně nabízí pomoc s řešením Vašeho případu. Je tedy možné se na ni v případě potřeby obrátit.

Kontakt: p. Nováková, Český telekomunikační úřad - tel.: 224 004 713

Dívala jsem se i na webové stránky O2 a zde je uvedeno, za jakých podmínek máte na státní příspěvek nárok. Odkaz na informace najdete ZDE.

S pozdravem

Kupková Monika, DiS., sociální pracovnice


Monika Kupková, sociální pracovnice Odborného sociálního poradenství CZEPA

Zdravím, prosím o info ohledně odlehčovací služby i přes noc na více dní / 3-5 / , pro ZTP/P - vozíček, okolí Rožnovsko - Zlínský, Moravskoslezský kraj. Děkuji moc.

 

31.5.2022

Dobrý den,

níže Vám zasílám odlehčovací služby, které jsem dohledala v registru poskytovatelů sociálních služeb - odkaz na registr ZDE. V registru si můžete vyhledávat typ služby, který potřebujete a dle lokality, kde se má služba poskytovat.

Vzhledem k tomu, že jste neuvedl/a Váš věk, zaměřila jsem se pouze na odlehčovací služby, které mají cílovou skupinu - osoby se zdravotním postižením. Níže uvedené služby, je třeba si obvolat a zjistit jejich volnou kapacitu (ta bohužel bývá zpravidla obsazená) a bezbariérovost.

Odlehčovací služby Zlínský kraj

 • Senior Otrokovice, poskytují pobytové odlehčovací služby i osobám se zdravotním postižením starším 27 let; webový odkaz na službu ZDE.
 • Dotek z.ú., Vizovice, poskytují pobytové odlehčovací služby i osobám se zdravotním postižením starším 55 let; webový odkaz na službu ZDE.
 • Diakonie Valašské Meziříčí, poskytují pobytové odlehčovací služby osobám se zdravotním postižením starším 19 let; webový odkaz na službu ZDE.
 • Charita Nový Hrozenkov, poskytují pobytové odlehčovací služby i osobám se zdravotním postižením; webový odkaz na službu ZDE.
 • Charita Valašské Meziříčí, poskytují pobytové odlehčovací služby i osobám se zdravotním postižením starším 55 let; webový odkaz na službu ZDE.

Odlehčovací služby Moravskoslezský kraj

 • Centrum sociálních služeb Hrabyně, poskytují pobytové odlehčovací služby osobám se zdravotním postižením starším 18 let; webový odkaz na službu ZDE.
 • Centrum sociálních služeb Pohoda, Bruntál, poskytují pobytové odlehčovací služby osobám se zdravotním postižením starším 27 let; webový odkaz na službu ZDE.
 • Centrum sociálních služeb jih, Ostrava-Hrabůvka, poskytují pobytové odlehčovací služby i osobám se zdravotním postižením starším 18 let (upřednostňují klienty s trv. pobytem v Moravskoslezském kraji); webový odkaz na službu ZDE.
 • Domov pro seniory Krnov, poskytují pobytové odlehčovací služby i osobám se zdravotním postižením starším 27 let; webový odkaz na službu ZDE.
 • Charitní dům sv. Kláry, Bohumín, poskytují pobytové odlehčovací služby i osobám se zdravotním postižením starším 19 let; webový odkaz na službu ZDE.
 • Sociální služby města Třince, poskytují pobytové odlehčovací služby i osobám se zdravotním postižením starším 50 let; webový odkaz na službu ZDE.
 • Středisko sociálních služeb města Kopřivnice, poskytují pobytové odlehčovací služby osobám se zdravotním postižením starším 55 let; webový odkaz na službu ZDE.

S pozdravem

Kupková Monika, DiS., sociální pracovnice

 


Monika Kupková, sociální pracovnice Odborného sociálního poradenství CZEPA

Dobrý den,

Jsem 5 let po havárii na motorce kdy jsem utrpěl otok mozku s následky ochrnutí  levé ruky a nohy. Z důvodu nepříznivé sociální situace až doteď pobývám po různých LDN a Centrech soc. péče.  Jsem držitelem průkazu ZTP/P. Výhledově ovšem plánuji samostatné bydlení v dotovaném městkém bytě, který by mi mohl být přidělen v horizontu měsíců. Rád bych se proto zeptal na co všechno mám jako inv. důchodce 3. st. nárok. Příspěvek na automobil, komp. pomůcku, mech. inv. vozík (stávající jsem dostal po úraze darem)… poukaz na matraci či podsedák do vozíku?

Velmi děkuji za odpověď,

Lukáš.

21.4.2022

Dobrý den pane Lukáši,

Váš dotaz nelze jednoznačně zodpovědět. Jednotlivé sociální dávky se posuzují dle různých kritérií a odvíjí se od zdravotního postižení žadatele. Například na příspěvek na zvláštní pomůcku - příspěvek na motorové vozidlo - mají nárok pouze zákonem dané zdravotní stavy. Zdravotnické prostředky (tj. mechanický invalidní vozík, podsedák či matraci) mají ve své kompetenci lékaři, kteří na základě zdravotního stavu vypisují žádanku / poukaz. Předepsání pomůcky musí být řádně odůvodněné, protože prochází schválením revizního lékaře pojišťovny - pokud je pomůcka schválena, pak je hrazena ze zdravotního pojištění (úhrada zdravotní pojišťovnou však nemusí pokrýt veškeré náklady - pokud nemáte dostatek finančních prostředků, můžete si zažádat o finanční příspěvek NADACE).

Z Vašeho dotazu dovozujeme, že máte hemiparetické ochrnutí (ochrnutí jedné strany těla), jako následek poškození mozku. Pro odborné poradenství můžeme doporučit organizaci Ergoaktiv, která podporuje klienty s poškozením mozku a je odborníkem v této problematice.

Kontakt na sociální pracovnici Ergoaktiv

Naše organizace podporuje především klienty po poškození míchy, proto i nabídka odborného poradenství organizace Ergoaktiv. I my jsme připraveni Vás podpořit v rámci individuální konzultace (je však třeba od Vás získat další informace, na základě kterých s Vámi můžeme řešit nárok na jednotlivé dávky, pomůcky, atd.). Pokud nám zašlete Váš e-mail, můžeme Vám na něj zaslat tzv. Mapu pomoci, ze které se dozvíte základní informace o sociálním systému a získáte přehled kde, o co a koho požádat o pomoc.

Kontakt na odborné poradenství CZEPA:

 • Monika Kupková, e-mail kupkova@czepa.cz, tel. 775 980 952
 • Hana Sixtová, e-mail sixtova@czepa.cz, tel. 608 043 331

Pokud jste hospitalizován ve zdravotnickém zařízení či sociálním zařízení, pak by Vám zde měla být k dispozici sociální pracovnice, která by s Vámi Vaši situaci měla aktivně řešit.

S pozdravem

Kupková Monika, DiS., sociální pracovnice


Monika Kupková, sociální pracovnice Odborného sociálního poradenství CZEPA

Dobry den. Byla jsem ♿️ AUTOBUSEM busem v ceske lipe.

Kdyz jsem se vracela do noveho boru, rekl mi ridic, ze kdyz mam ztp/p, musim mit s sebou pruvodce,  jinak pry me priste nevezme.

Pokud vim, na dopovod se vztahuje sleva na jizdnem, ale to ze bych mela byt povinna mit doprovod jsem slysela prvne.

Divala jsem se vyhody spojene s drzenim prukazu ztp/p, nic takoveho se tam nepise. Cim se muzu branit, pokud by me priste opravdu kvuli tomu nechtel nalozit?

 

4.4.2022

Dobrý den,
průkaz ZTP/P neznamená, že doprovod obecně MUSÍTE mít. V případě přepravy je třeba se podívat na přepravní podmínky/řád konkrétního přepravce. 

Někteří provozovatelé dopravy mají v přepravním řádu uvedeno, že osoba s omezenou schopností pohybu, na vozíku, má povinnost sama si zajistit osobu, která asistuje s naložením/vyložením (řidič má obvykle povinnost vyklopit plošinu, ale nemá povinnost cestujícímu asistovat s nástupem/výstupem). Přepravní společnosti se tak mohou preventivně bránit kolizím, že by řidič ZTP cestujícího "vyklopil" či poškodil vozík či poškodil vlastní zdraví.

Pro individuální poradenství můžete napsat na můj email: sixtova@czepa.cz.
S pozdravem
Bc. Hana Sixtová, sociální pracovnice CZEPA


Hana Sixtová, sociální pracovnice CZEPA
« | 1 | 2 | 3 | 4 | .. | 14 | »
banner-handy.jpg
cpv_banner-3-2.jpg