Jste na vozíku a nevíte si rady?

Pak jste našli to správné místo pro Vaše dotazy. Před vložením otázky si prosím projděte příslušnou sekci v levém menu, je možné, že Váš problém již někdo řešil. Často kladené otázky jsou označeny ikonkou !

Pokud odpověď nenaleznete, využijte červené tlačítko "Přidej dotaz", které Vás přesměruje na formulář, kde se můžete anonymně na cokoli zeptat.

Váš dotaz zodpovíme do 5 pracovních dnů. Bude-li nutná konzultace s našimi externími specialisty může se tato doba prodloužit. O této skutečnosti Vás budeme předem informovat

Neváhejte se zeptat, jsme tu pro Vás!Dobrý den.
Kdo může podepsat z lékařů ambulantní rehabilitaci? Má lékařka s atestací z rehabilitace šla do důchodu a nyní je nejbližší 20 km od nás.
Může na základě zpráv v kartě napsat tuto rehab. i praktický lékař? Jestliže ano, v jakém časovém intervalu? Díky
21.5.2013

Dobrý den, 

ambulantní rehabilitaci může předepsat odboný lékař - rehabilitační lékař, neurolog, ortoped...,ale i praktický lékař na poukaz FT- 06 (fyzioterapie, fyzikální terapie). Problémem bývá, že praktik není obeznámen s metodami fyzioterapie ani fyzikální léčby (přístrojová technika), určením frekvence jednotlivých terapií, času fyzioterapeutických technik, což musí být na poukaze přesně specifikováno. Většinou je předepisováno 5,6 nebo 10 návštěv a po kontrole stavu může lékař prodloužit poukaz o další terapie. Proto bych spíše doporučila poukaz nechat vypsat rehabilitačním lékaře. Často se stává, že praktik odmítá poukaz vypsat.


Zdeňka Faltýnková
Dobrý den,
potřebuji nový mechanický vozík. Můžete mi, prosím, poradit jestli mohu oslovit nějakou nadaci ohledně dofinancování vozíku? Jakou a jak mám oslovit nadaci? Musím nejdříve vozík uhradit a pak teprve oslovit nadaci? Vozík mám již zaměřen a teď čekám jestli mi něco zdravotní pojišťovna uhradí. Nemám s tím žádné zkušenosti, nikdy jsem nic takového nedělal. A nový vozík skutečně potřebuji. Děkuji za jakoukoli radu.
1.5.2013

Dobrý den,

soupis nadací, o kterých víme, uvádíme na webu naší asociace: http://www.czepa.cz/news/nadace/.

Doporučuji Vám projít jednotlivé webové stránky jednotlivých nadací a nadačních fondů, protože jejich nabídka pomoci i podmínky pro poskytnutí podpory jsou  rozličné a mohou se v průběhu času měnit. Dlouhodobým podporovatelem v oblasti vozíků je např. Nadace Charty 77 - Konto Bariéry, ale jistě můžete oslovit i další.

 

Z pohledu nadace je obvykle podpořen klient, který doloží svou změnu zdravotního stavu, ví, jakou pomůcku potřebuje, kolik stojí (ev. kolik zaplatí zdravotní pojišťovna), jak vysoký je doplatek, kolik peněz může investovat sám, kolik peněz žádá od nadace. Pokud nemáte finance, abyste doplatek uhradil, žádejte o podporu, jakmile budete vědět, jakou částku potřebujete. Na výše uvedeném odkazu najdete i vzor žádosti.


Hana Sixtová, sociální pracovnice CZEPA
DOBRÝ DEN,
nevím zdali mi budete moci odpovědět, ale hledám už dlouho na toto odpovědi, rady.
JAK JE TO SE SPLÁCENÍM ČÁSTKY PŘESAHUJÍCÍ VÝŠI PŘÍSPĚVKU NA ZVLÁ -
ŠTNÍ POMŮCKU?
RÁD BYCH SI POŘÍDIL AUTO VE VÝŠI 150 000 KČ.BUDE LI MI PŘIZNÁN PŘÍ -
SPĚVEK 70 000 KČ A JAKOU MÁM COBY INV. DŮCHODCE MOŽNOST DO -
PLATIT ZBYTEK ( 80 000 KČ )? BUDU MÍT MOŽNOST SPLÁTEK, A NEBO MUSÍM ROZDÍL SPLATIT V HOTOVOSTI, NEBO SI POŘÍDIT AUTO VE VÝŠI
PŘIZNANÉHO PŘÍSPĚVKU POKUD NEMÁM PENÍZE NA DRAŽŠÍ AUTO NEŽ JE POSKYTNUTÝ PŘÍSPĚVEK?

DĚKUJI ZA RADY A ODPOVĚDI.
17.4.2013

Dobrý den,

jako člověku se zdravotním postižením Vám stát pomůže ke koupi auta prostřednictvím příspěvku na zvláštní pomůcku - na motorové vozidlo. Dříve poskytované půjčky zanikly spolu s vyhláškou 182/1991 Sb. - momentálně jejich poskytování v legislativě není. 

Pokud nechcete řešit žádné půjčky, hledejte ke koupi auto v ceně příspěvku, který dostanete. Pokud byste rád auto, které stojí víc, hledejte možnosti financování např. ve společnosti CarClub nebo v rámci nového projektu Nadace Charty 77 - Auto bez bariér. V poslední době také pomoc handicapovaným motoristům nabízejí další společenosti a  autobazary - např.: Opel HandyCarsAuto ESA, AAA Auto Praha.


Hana Sixtová, sociální pracovnice CZEPA
Dobrý den, ráda bych se zeptala na možnost žádat u soudu další odškodnění za trvalé následky úrazu při dopravní nehodě. Můj syn utrpěl poranění páteře vedoucí k ochrnutí dolních končetin při dopravní nehodě v roce 2009. Náhradu za ztížení společenského uplatnění synovi vyplatila pojišťovna, u které měl viník nehody sjednané povinné ručení. Dle pokynu pojišťovny jsme nechali vyplnit formulář na hodnocení ztížení společenského uplatnění praktickým lékařem syna a pojišťovna podle tohoto hodnocení celou náhradu vyplatila. Je možné i v tomto případě ještě žádat soud o další odškodnění za ztížení společenského uplatnění? Děkuji předem za odpověď.
9.4.2013

Vážená paní,

 

i v případě, že pojistitel viníka dopravní nehody mimosoudně plně uhradil synovi odškodnění za ztížení společenského uplatnění dle předloženého hodnocení, je možné obrátit se na soud s požadavkem na další přiměřené zvýšení odškodnění, a to tehdy, pokud následky úrazu syna zásadním způsobem omezují, či jej přímo vylučují z možnosti uplatnění se ve společnosti, ať už se jedná o možnost přípravy na povolání, profesního uplatnění, uplatnění se v životě rodinném, kulturním sportovním či v možnosti aktivně trávit volný čas. Bude-li se syn tohoto nároku domáhat vůči pojistiteli škůdce, je třeba jej u soudu uplatnit ve lhůtě tří let od jeho vzniku /u náhrady škody na zdraví je jinak promlčecí lhůta 2 roky/. V této souvislosti rovněž doporučuji konzultovat hodnocení ztížení společenského uplatnění, které synovi vyhotovil praktický lékař se znalcem z oboru zdravotnictví, odvětví neurologie, neboť hodnocení poškození páteře vedoucí k plegii (ochrnutí) končetin dle vyhlášky č. 440/2001 Sb. má svá specifika a ne všichni praktičtí lékaři jsou s nimi obeznámeni.

 

S pozdravem, JUDr. Zuzana Špitálská


JUDr. Zuzana Špitálská
Dobrý den,
v rámci výkonu zaměstnání jsem byl loni na služební cestě. Řidič protijedoucího vozidla zřejmě při řízení usnul, přejel do protisměru a došlo k čelnímu střetu s mým vozidlem. Nyní jsem v plném invalidním důchodu, neboť u mne došlo při nehodě k poškození mozku. Pojišťovna viníka nehody mne odškodnila, budu ještě žádat vyšší odškodnění u soudu. Chci se zeptat, jestli mohu chtít i odstupné, když se mnou zaměstnavatel pro můj úraz rozvázal ze zdravotních důvodů pracovní poměr.
Děkuju za odpověď, Mirek
9.4.2013

Vážený pane Mirku,

 

v případě odškodnění pracovního úrazu utrpěného při Vámi nezaviněné dopravní nehodě se Vám nabízí možnost si vybrat, po kom se budete náhrady škody na zdraví domáhat. V úvahu připadá řidič, který nehodu zavinil, provozovatel vozidla, jehož provozem ke škodě na zdraví došlo, Váš bývalý zaměstnavatel z titulu jeho zákonné odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnanci pracovním úrazem nebo pojišťovna škůdce z titulu zákonné odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, tedy z tzv. povinného ručení.

 

Dle Vašich informací je zřejmé, že jste již odškodňován odpovědnou pojišťovnou z titulu povinného ručení viníka nehody, mohu pouze doporučit, aby i soudní uplatnění Vašeho nároku na mimořádné odškodnění následků úrazu, tzv. ztížení společenského uplatnění, bylo uplatněno přímo proti odpovědné pojišťovně.

 

Bez ohledu na skutečnost, že věc řešíte přímo s pojišťovnou viníka nehody, máte nárok vůči svému bývalému zaměstnavateli na vyplacení odstupného podle zákoníku práce. Pokud Vás tedy bývalý zaměstnavatel dosud ani o Vašem nároku neinformoval, doporučuji se na něho obrátit přímo s požadavkem na výplatu odstupného. Výše odstupného činí nejméně dvanáctinásobek průměrného výdělku s tím, že promlčecí doba činí tři roky ode dne, kdy Vám měl bývalý zaměstnavatel odstupné vyplatit, tedy po skončení Vašeho pracovního poměru v nejbližším výplatním termínu určeném pro výplatu mzdy, pokud nebylo dohodnuto jinak.

 

S pozdravem, JUDr. Zuzana Špitálská


JUDr. Zuzana Špitálská
Dobrý den, je možné žádat další odškodnění ztížení společenského uplatnění, případně jeho zvýšení u soudu, i s odstupem více než pět let od dopravní nehody, pokud dojde u poškozeného k vážným zdravotním komplikacím? Děkuji, Martin
9.4.2013

Vážený pane Martine,

 

 

pokud dojede u poškozeného k následným komplikacím a zhoršení zdravotního stavu objektivně v souvislosti s původním úrazem, odškodňuje se i toto nastalé zhoršení zdravotního stavu, resp. s ním spojené zhoršení ztížení společenského uplatnění, a to bez ohledu na časový odstup od samotného původního úrazu, v případě, že toto zhoršení zdravotního stavu nebylo předpokládáno již v rámci odškodnění následků původního úrazu. Pokud bylo zdravotní komplikace třeba řešit operativně, odškodňuje se též náhrada za bolestné s tím související. Náhradu těchto nově vzniklých nároků je třeba u odpovědného subjektu či přímo u soudu uplatnit před uplynutím promlčecí doby, která činí dle povahy odpovědného subjektu 2 nebo 3 roky a počíná běžet od zhoršení ztížení společenského uplatnění či další vzniklé bolesti.

 

S pozdravem, JUDr. Zuzana Špitálská


JUDr. Zuzana Špitálská
Dobrý den,
můj otec utrpěl úraz při jízdě na kole, srazil ho řidič dodávky, který mu nedal při odbočování přednost. Po převozu do nemocnice otec pro následky úrazu zemřel. Řidič dodávky je už v souvislosti s nehodou trestně stíhán, výsledek zatím nevím. Chtěla bych se zeptat, na jaké odškodnění jako pozůstalá mám nárok. Děkuji
9.4.2013

Vážená paní,


jako pozůstalá dcera máte nárok na jednorázové odškodnění pozůstalých, které činí ve Vašem případě 240.000,- Kč. Nárok na odškodnění ve výši 240.000,- Kč má každý pozůstalý, který je manželem/manželkou zemřelého, jeho dítětem, rodičem, či další blízkou osobou, která se zemřelým žila v době vzniku události ve společné domácnosti. Nárok na 175.000,- Kč má každý sourozenec zemřelého, při ztrátě dosud nenarozeného počatého dítěte náleží každému rodiči 85.000,- Kč. Pokud je Vás tedy více pozůstalých v uvedené příbuzenské linii, či někdo žil v době úrazu s Vaším otcem ve společné domácnosti, každý může požadovat odškodnění samostatně. Jednorázové částky, které občanský zákoník takto pozůstalým přiznává, jsou kráceny v případě, že zemřelý se svým jednáním podílel na dopravní nehodě. Tato skutečnost by případně mohla vyplynout z výsledků trestního řízení zahájeného proti řidiči dodávky.

 

Nárok na jednorázové odškodnění je praktické uplatnit přímo u pojišťovny, u které měl viník nehody sjednáno v den nehody pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, tzv. povinné ručení.

 

Vedle jednorázového odškodnění lze dále požadovat náhradu přiměřených nákladů spojených s pohřbem, a jsou-li splněny předpoklady, náhradu nákladů na výživu pozůstalým, kterým zemřelý výživu poskytoval nebo byl povinen poskytovat.

S pozdravem, JUDr. Zuzana Špitálská


JUDr. Zuzana Špitálská
Při dopravní nehodě, kterou způsobil řidič protijedoucího vozidla, u mne došlo k přerušení míchy, jsem na vozíčku. V dopisu pojišťovny, která mi má vyplatit odškodnění, napsali, abych dodal bodového ohodnocení bolesti a ztížení společenského uplatnění, které vypracuje můj ošetřující lékař. Můj obvodní lékař mi napsal hodnocení, přijde mi ale, že moc velké odškodnění to není. Můžu se obrátit na někoho jiného, např. znalce. Děkuji za odpověď.
9.4.2013

Vážený pane,


vyhláška č. 440/2001 Sb., která hodnocení bolestného a ztížení společenského uplatnění upravuje, stanoví, že bodové ohodnocení bolestného a ztížení společenského uplatnění se vymezuje v lékařském posudku, který zpracovává ošetřující lékař. Požadavek pojišťovny je tak oprávněný. Nicméně, z praxe mohu říci, že ošetřující lékaři nemají mnohdy s hodnocením podle této vyhlášky potřebné zkušenosti a jimi vyplněná hodnocení jsou neúplná a tudíž nedostatečná, zvláště u těžkých a rozsáhlých zranění, jejichž léčení spadá do několika odvětví medicíny. Navíc, hodnocení zdravotního stavu u tak vážně postižených, jako jste po přerušení míchy v důsledku úrazu Vy, je věcí velice komplikovanou, kladoucí vysoké nároky na odbornost a zkušenosti s aplikací vyhlášky. Proto v případě Vašeho těžkého poškození zdraví lze jedině doporučit, abyste se ještě obrátil znalce, či na advokáta zabývajícím se náhradou škody na zdraví, který nechá vypracovat komplexní posudek znalcem z příslušného odvětví zdravotnictví. Nad rámec bodového ohodnocení provedeného znalcem je ve Vašem případě na místě domáhat se ještě mimořádného navýšení odškodnění za ztížení společenského uplatnění u soudu.


S pozdravem, JUDr. Zuzana Špitálská


JUDr. Zuzana Špitálská
Dobrý den, jsem po těžkém pracovním úrazu značně fyzicky hendikepovaná, již jsem obdržela od zaměstnavatele odškodnění. Problém je, že vůbec nedokážu to, co jsem zvládala před úrazem, trpím depresemi, nikam nechodím, nejraději jsem sama doma. K psychiatrovi nechodím, protože mi stejně nepomůže, navíc bych se styděla před svým okolím. Existuje možnost odškodnění toho, že úraz ovlivnil negativně moji psychiku? Děkuji, Andrea
9.4.2013

Vážená paní Andreo,


z Vašeho dotazu vyplývá, že po těžkém úrazu pravděpodobně trpíte jak vážnými následky tělesnými, tak psychickými, odškodněna jste však byla pouze pro (nezmíněné) následky tělesné. Pokud došlo k poškození Vašeho zdraví v důsledku úrazu v obou složkách, tedy jak v oblasti tělesné integrity, tak v oblasti psychické, je vhodné provést psychiatrické vyšetření za účelem zjištění, zda netrpíte duševními poruchami hodnotitelnými dle vyhlášky, která upravuje ohodnocení bolestného a ztížení společenského uplatnění. V případě, že lékař – psychiatr dospěje k závěru, že trpíte vážnými duševními poruchami v souvislosti s Vaším pracovním úrazem, tuto poruchu či poruchy by poté měl bodově ohodnotit. Bod odpovídá částce 120,- Kč, proto celkové ohodnocení provedené psychiatrem, vynásobené 120,-Kč/bod, pošlete svému zaměstnavateli k odškodnění. V případě těžkých úrazů jako vždy doporučuji věc konzultovat s advokátem touto problematikou se zabývajícím, neboť pro závažnost poškození zdraví bude pravděpodobně na místě požadovat další odškodnění následků u soudu, a to nejen psychických.

 

S pozdravem, JUDr. Zuzana Špitálská


JUDr. Zuzana Špitálská
Dobrý den,

kamarádka utrpěla těžký úraz při přecházení vozovky na přechodu pro chodce, kdy ji srazil řidič automobilu. Jak bylo zjištěno policií, řidič neměl zaplacené povinné ručení. Navíc je nezaměstnaný. Má kamarádka možnost domáhat se a především domoci se odškodnění úrazu?

Děkuji
9.4.2013

Dobrý den,


Vaše přítelkyně má stejnou možnost domáhat se odškodnění úrazu jako v případě, kdy by viník nehody tzv. povinné ručení zaplacené měl. Uplatnit své nároky může u řidiče vozidla, provozovatele vozidla, či, což doporučuji, přímo u České kanceláře pojistitelů, která právě i pro tyto případy spravuje garanční fond. Kancelář poskytuje z garančního fondu poškozenému i plnění za škodu způsobenou provozem vozidla, za kterou odpovídá osoba bez pojištění odpovědnosti. Majetkové poměry viníka nehody jsou tedy nerozhodné. Kancelář si bude následně vyplacené plnění tzv. regresem po viníku nehody vymáhat.

 

S pozdravem, JUDr. Zuzana Špitálská


JUDr. Zuzana Špitálská
Při dopravní nehodě u mne došlo k přerušení hrudní míchy, jsem úplně ochrnutý na spodní část těla. Pojišťovna viníka nehody, která mě odškodňuje, mi odmítla zaplatit odškodné za ztrátu schopnosti erekce, neboť jsem prý již byl za tuto poruchu odškodněn položkou paraplegie. Je to v pořádku? Děkuji za odpověď
9.4.2013

Vážený pane,


trvalé následky odškodnitelné v rámci náhrady za ztížení společenského uplatnění v důsledku úrazu podle vyhlášky č. 440/2001 Sb., jsou stanoveny v příloze 2 k této vyhlášce. Ztráta schopnosti erekce pro muže do 45 let věku je hodnocena položkou 0970 (analogicky bez přímého poranění orgánů), v úvahu by připadalo i odškodnění případně zjištěné ztráty plodnosti, hodnocené dle položky 0961. Postup pojišťovny správný není, neboť na základě znalecké i soudní praxe je třeba odškodnit veškeré zjištěné poruchy, tedy i ztrátu erekce při paraplegii. Pokud bude pojišťovna trvat na svém závěru, nezbývá než se domáhat odškodnění soudní cestou.

 

S pozdravem, JUDr. Zuzana Špitálská


JUDr. Zuzana Špitálská
Dobrý den,
po těžkém úrazu při dopravní nehodě mám zcela ochrnuté dolní končetiny, žádala jsem proto odškodnění u pojišťovny viníka nehody. Pojišťovna jakékoliv odškodnění odmítla s poukazem na skutečnost, že jsem jako spolujezdkyně nebyla při nehodě připoutána bezpečnostním pásem a zranění jsem si tak zcela zavinila sama. Se závěrem pojišťovny nesouhlasím, mohu se domoci nějakého odškodnění? Děkuji
9.4.2013
Vážená paní,

Váš nesouhlas s odmítnutím plnění z důvodu nepřipoutání se bezpečnostním pásem při dopravní nehodě je zcela oprávněný, nicméně, důvodem pro krácení plnění tato skutečnost může být. Podle ust. 441 občanského zákoníku, na který pojišťovny v této souvislosti odkazují, stanoví, že byla – li škoda způsobena také zaviněním poškozeného, nese škodu poměrně; byla – li škoda způsobena výlučně jeho zaviněním, nese ji sám. Pojišťovna ve Vašem případě toto zákonné ustanovení nepochybně vyložila tak, že pokud byste byla při nehodě řádně připoutána bezpečnostními pásy, žádná škoda na zdraví by Vám nevznikla. Z uvedeného dovodila, že jelikož jste si poškození zdraví výlučně zavinila sama, nemáte tak nárok na jeho odškodnění. Úvaha pojišťovny však správná není, již z důvodu, že nelze ani znalecky zjistit, jaká zranění byste utrpěla, pokud byste byla připoutána bezpečnostním pásem. Z praxe je mi známa celá řada případů, kdy i řádně připoutaný účastník dopravní nehody utrpěl stejně závažná, či dokonce, obecně vzato, závažnější poškození zdraví než Vy (kvadruplegie, smrtelné zranění). Podstatou však je, že k Vašemu úrazu došlo v důsledku jednání řidiče vozidla, který nehodu zavinil. Pokud by řidič vozidla, předpokládám, neporušil dopravní předpisy, k Vašemu úrazu by nedošlo bez ohledu na to, zda jste byla připoutána bezpečnostním pásem, či nikoliv. Vaše spoluúčast proto nemůže být ani srovnatelná s mírou zavinění řidiče vozidla. Pro posouzení konkrétního případu je samozřejmě potřeba více informací. Pokud pojišťovna své stanovisko k míře spoluzavinění nepřehodnotí, na místě je domáhat se plnění podáním žaloby.

S pozdravem, JUDr. Zuzana Špitálská

JUDr. Zuzana Špitálská
« | 1 | .. | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | .. | 38 | »
skoda_handy_banner_550_160_2.jpg
baner-skoda-neridit_550x160_4.png