Jste na vozíku a nevíte si rady?

Pak jste našli to správné místo pro Vaše dotazy. Před vložením otázky si prosím projděte příslušnou sekci v levém menu, je možné, že Váš problém již někdo řešil. Často kladené otázky jsou označeny ikonkou !

Pokud odpověď nenaleznete, využijte červené tlačítko "Přidej dotaz", které Vás přesměruje na formulář, kde se můžete anonymně na cokoli zeptat.

Váš dotaz zodpovíme do 5 pracovních dnů. Bude-li nutná konzultace s našimi externími specialisty může se tato doba prodloužit. O této skutečnosti Vás budeme předem informovat

Neváhejte se zeptat, jsme tu pro Vás!Dobrý den,
dnes jsem byl na Úřadu práce podat žádost o přiznání průkazu osoby se zdravotním postižením a tam jsem se dozvěděl, že musí být provedeno sociální šetření. Co to je a jak to probíhá? A když jsem měl do teď průkazku ZTP/P budu ji mít i nadále, když se můj zdravotní stav nezměnil? Děkuji za odpovědi.
10.1.2013
Dobrý den,
právě ukončení platnosti průkazu mimořádných výhod (ZTP/P) je jedním z důvodů pro přehodnocení žadatele. ÚP při této příležitosti provede sociální šetření a posudkový lékař zhodnotí Váš zdravotní stav a míru soběstačnosti podle kritérií deseti základních životních potřeb (jako v případě příspěvku na péči). Aby Vám mohla být zachována průkazka ZTP/P (vydána formou sKarty), musí být uznáno, že nejste schopen zvládat životní potřeby v oblasti mobility nebo orientace. Podle celkového zhodnocení (získaného počtu "bodů" za základní životní potřeby) může být přehodnocen i přiznaný stupeň příspěvku na péči.

V praxi sociální pracovnice z ÚP formou rozhovoru zkoumá, jak jste soběstačný v domácím prostředí. Posudkový lékař pak podle dokumentace hodnotí, jak zvládáte 10 základních životních potřeb. ÚP pak vydá rozhodnutí, které má vliv právě na průkazku ZTP, příspěvek na péči i dávky pro OZP.

Hodnocení základních životních potřeb je podle vyhlášky 391/2011 (http://socialnireforma.mpsv.cz/files/clanky/7/vyhlaska_391.pdf). Pokud byste potřeboval dále konzultovat či nebyl s rozhodnutím ÚP spokojen, obraťte se neodkladně na kancelář CZEPA.

Hana Sixtová, sociální pracovnice CZEPA
Dobrý den, v době prezidentských voleb jsem hospitalizovaný. Jak se můžu voleb účastnit?
9.1.2013
Dobrý den,
ze závažných důvodů (zejména zdravotních či rodinných) může občan požádat volební komisi při obecním úřadu o možnost volby do přenosné volební schránky. Pokud se s volební komisí domluvíte předem, přijdou zástupci volební komise za Vámi.

Hana Sixtová, sociální pracovnice CZEPA
Nevšiml jsem si, že výměna parkovacích průkazů byla do 31.12.2012 a průkaz nevyměnil. Co mám teď dělat?
9.1.2013
Dobrý den,
od 1.1.2013 je platný pouze "Parkovací průkaz označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou" s označením 07. Pokud jste výměnu do konce roku 2012 nestihl, dostavte se na obecní úřad co nejdříve. K výměně budete potřebovat stávající parkovací průkaz (s označením 01, modrý symbol vozíčkáře), platnou průkazku ZTP/P a průkazovou fotografii.

Staré parkovací karty od ledna 2013 neplatí, proto při jejich používání můžete mít potíže při policejní kontrole (na vyhrazených parkovacích místech či při jízdě po dálnici). Proto doporučujeme výměnu průkazu co nejdříve.

Hana Sixtová, sociální pracovnice CZEPA
Dobrý den,
musím žádat každý rok o příspěvek na mobilitu? Děkuji za odpověď
20.12.2012
Dobrý den,
příspěvek na mobilitu se zpravidla přiznává na základě průkazu ZTP nebo ZTP/P, pokud Vám byl tento průkaz vydán před 1.1.2012. Pokud Vám byl průkaz mimořádných výhod přiznán s trvalou platností, tak Vám bude příspěvek na mobilitu přiznáván a vyplácen max. do 31.12.2015.

Dále se můžete podívat do rozhodnutí Úřadu práce o přiznání příspěvku na mobilitu - ve výrokové části by mělo být uvedeno, na jakou dobu Vám je příspěvek na mobilitu přiznán, např:
"příspěvek na mobilitu v měsíční výši 400,-Kč od 1.1.2012 do 31.12.2013."


Dominika Horáková
Dobrý den, chci chodit do jazykové školy, ale nevím, kam se obrátit. Máte nějaký tip? Děkuji.
11.12.2012
Dobrý den,
velmi záleží na tom, kde žijete. Pokud jsou ve Vašem městě jazykové školy, vyptejte se telefonicky, zda mají bezbariérový přístup a v ideálním případě se běžte osobně podívat (na podmínky přístupu, bezbariérové sociální zázemí i způsoby a podmínky výuky).

Pokud ve Vašem okolí bezbariérová jazyková škola není, máte možnost využít výuku "na dálku" prostřednictvím e-learningové výuky. Pro studium anglického jazyka je mezi vozíčkáři vyzkoušený britský model LANGUAGELAB. U svého počítače se v čase, který Vám vyhovuje, připojíte do Anglického města. Tam můžete konverzovat se studenty z celého světa nebo si vybrat výukovou hodinu vedenou lektorem. Tato jazyková škola spolupracuje s lektory z celého světa, máte tak možnost využít výuku z jiných časových pásem - tedy v době, kdy jiní třeba spí :-) Bližší info v sekci vzdělání: http://www.vozejkov.cz/Articles/detail/vyuka-anglictiny/

Hana Sixtová, sociální pracovnice CZEPA
Dobrý den, rád bych získal novou parkovací kartu, ale nejednalo by se o výměnu nýbrž o vyhotovení nové karty. V současné době žádnou nevlastním. Jak mohu postupovat? Děkuji, hezký den.
11.12.2012
Dobrý den, parkovací karta se jmenuje "parkovací průkaz pro osoby se zdravotním postižením". Její vydání se vyřizuje na úřadě obce s rozšířenou působností (nikoli na úřadu práce, kam spadá většina příspěvků pro OZP). Žádost se podává na odbor sociálních věcí (vyhrazené parkovací místo před domem vyřizuje odbor dopravy).

Hana Sixtová, sociální pracovnice CZEPA
Dobrý den, rád bych jel na opakovanou rehabilitaci do Košumberku. Někde jsem slyšel, že i opakovanou rehabilitaci musí schválit revizní lékař. Jak to tedy je?
6.12.2012
Dobrý den,
pokud chcete nastoupit na opakovanou rehabilitaci např. do Hamzovy odborné léčebny:
- na klasickou ústavní lůžkovou rehabilitaci - musíte podat návrh na léčebnou rehabilitační péči v odborné léčebně na předepsaném formuláři (ke stažení zde: http://www.hamzova-lecebna.cz/obrazky/dokumenty/zadost.pdf) a návrh musí schválit revizní lékař.
- na spinální rehabilitační jednotce - souhlas revizního lékaře nepotřebujete.

Dominika Horáková
Dobrý den, sháním školy, kde bych mohla na vozíku studovat?
5.12.2012
Dobrý den,
záleží samozřejmě na typu školy, kterou hledáte. V sekci "seberealizace" je kategorie "vzdělávání". Tam najdete prezentace např. ZŠ Na Smetance (Praha 2) - http://www.vozejkov.cz/Articles/detail/v-zakladni-skole-na-smetance-jsou-handicapovani-skolaci-vitani/, Soukromou obchodní akademii v Žatci - http://www.vozejkov.cz/Articles/detail/soukroma-obchodni-akademie-v-zatci/ či Metropolitní univerzitu Praha - http://www.vozejkov.cz/Articles/detail/metropolitni-univerzita-praha-/. Dále existuje Obchodní akademii v Janských Lázních - http://www.oajl.cz/ a jistě i další školy.

Společně bychom určitě našli řešení, jak postupovat při získání dotace při úpravě "Vaší" školy.
Také existují nadace, které podporují handicapované studenty formou stipendia (Např. Nadace Charty 77 - http://www.kontobariery.cz/Tiskove-centrum/Archiv/2006/Stipendium-BARIERY.aspx či Nadace Jistota KB - http://www.vozejkov.cz/Articles/detail/stipendia-pro-vs-studenty-se-zdravotnim-postizenim/).

Hana Sixtová, sociální pracovnice CZEPA
Dobrý den,
mám průkazku ZTP/P, který má platnost do 28.2.2013. Kdy a jak mám požádat o novou? A můžu zároveň požádat o příspěvek na pořízení zdravotní pomůcky, která není plně hrazena zdravotní pojišťovnou (mechanický invalidní vozík)? Děkuji za odpověď
28.11.2012
Dobrý den, tzv. průkazka ZTP/P se nyní nazývá "Průkaz osoby se zdravotním postižením" neboli "Karta sociálních systémů" = sKarta. Žádá se o něj na formuláři ze stránek MPSV ČR (https://formulare.mpsv.cz/oksluzby/cs/form/edit.jsp?CMD=EditForm&FN=OZPPO120101573&SSID=m0ZsC~faIdwFKx9rtnyXHSGqkK1JQRnn). Vyplněný formulář podáte na krajské pobočce Úřadu práce. Pokud pobíráte příspěvek na péči, příspěvek na mobilitu či příspěvek na zvláštní pomůcku, může vydání proběhnout rychleji (ÚP využívá hodnocení deseti základních životních potřeb jako pro účely příspěvku na péči). Zákon 329/2011 Sb. přímo říká: "průkaz ZTP/P náleží osobám, které jsou ...závislé na pomoci jiné osoby ve stupni III (těžká závislost) nebo stupni IV (úplná závislost), a osobám, u kterých bylo pro účely příspěvku na mobilitu zjištěno, že nejsou schopny zvládat základní životní potřeby v oblasti MOBILITY nebo orientace". Pokud jste Vás ÚP hodnotil podle deseti základních životních potřeb, nemělo by být vydání komplikované. Pokud budete muset hodnocení absolvovat, doporučuji podat žádost alespoň v měsíčním předstihu. Na téma příspěvek na pořízení zdravotní pomůcky (vozíku): příspěvek na zvláštní pomůcku NELZE poskytnout, jestli je pomůcka zdravotnickým prostředkem, který je částečně hrazen ze zdravotního pojištění. Pokud sháníte doplatek na pořízení vozíku, doporučujeme podat žádost u nadací či hledat sponzora. Pokud máte zájem, můžete nás kontaktovat na emailu czepa@czepa.cz, abychom probrali náležitosti případné žádosti.

Hana Sixtová, sociální pracovnice CZEPA
Dobrý den, chystáme úpravy bydlení. Poradíte, podle čeho se řídit? Kde hledat inspiraci? Děkuji.
14.11.2012
Dobrý den, obecné technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání staveb najdete ve vyhlášce č. 398/2009 Sb. Konkrétní rady a tipy ale najdete v těchto médiích: - publikace "Bydlení bez bariér" vydala Liga vozíčkářů, elektronická podoba zde:http://ligavozick.skynet.cz/ip/bariery.php?oblast=9000093 - články a publikace Ing. arch. Daniely Filipiové: http://www.filipiova.cz/publikace.html - DVD programy Zdeňky Faltýnkové z České asociace paraplegiků - Doma je doma 1 (vstup do bytu/domu, kuchyně, ložnice, pracovní kout, prostor pro domácí rehabilitaci) a Doma je doma 2 (koupelny, toalety). V případě Vašeho zájmu o uvedená DVD nás kontaktujte na email: czepa@czepa.cz.

Hana Sixtová, sociální pracovnice CZEPA
Dobrý den,
na spinální jednotce jsem ležel v roce 1999 a nácvik pravidelné stolice mě neučili. Existuje způsob, kterým se naučím mít pravidelnou stolici každý den ráno? Co je to manuální dráždění konečníku? Děkuji
16.11.2012
Dobrý den, podle letopočtu jste ležel na spinální jednotce v Brně a její zakladatel a vedoucí lékař - dnes profesor Wendsche - velmi dbal na tzv. bowel program, trénink stolice. Je mi divné, že byste tímto tréninkem neprošel. Ten vypadá rámcově tak, že pacient dostává v pravidelných intervalech co do dne i denní hodiny laxantivum, nejčastěji bisacodylový čípek k vyprovokování střevní peristaltiky a tudíž odchodu stolice. Manuálním podrážděním konečníku, tedy krouživými pohyby prstem samozřejmě v rukavici, se jednak uvolní svěrač konečníku a zároveň podpoří posun stolice. Proto se tohoto dráždění využívá až ke konci celého aktu a to i několikrát, aby nedošlo k následnému úniku zbytku obvykle řídké stolice.

Zdeňka Faltýnková
Dobrý den,
prosím vás o tipy na literaturu, která se zabývá polohováním a prevencí dekubitů. Děkuji za pomoc a přeji fajn den. Tomáš
12.11.2012
Zdravím Tomáši, v roce 2008 vyšla v nakladatelství Grada publikace Mgr. Jana Mikuly s názvem"Prevence dekubitů". Myslím, že je tam vše důležité včetně základních informací o léčbě. Také jsem psala o prevenci dekubitů do bulletinu Centra Paraple pětidílný seriál právě o preventivních opatřeních a rizikových faktorech vzniku dekubitů především u lidí s poškozením míchy. Ve Vozíčkáři publikovala seriál o dekubitech také MUDr. Lia Vašíčková. Také jsme natočili edukační film o prevenci a léčbě dekubitů, který lze shlédnout na vimeu - http://vimeo.com/channels/czepatv#/channels/czepatv/35361770. Kdyby cokoli, stačí napsat.

Zdeňka Faltýnková
« | 1 | .. | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | »
baner-skoda-neridit_550x160_4.png
skoda_handy_banner_550_160_2.jpg