Jste na vozíku a nevíte si rady?

Pak jste našli to správné místo pro Vaše dotazy. Před vložením otázky si prosím projděte příslušnou sekci v levém menu, je možné, že Váš problém již někdo řešil. Často kladené otázky jsou označeny ikonkou !

Pokud odpověď nenaleznete, využijte červené tlačítko "Přidej dotaz", které Vás přesměruje na formulář, kde se můžete anonymně na cokoli zeptat.

Váš dotaz zodpovíme do 5 pracovních dnů. Bude-li nutná konzultace s našimi externími specialisty může se tato doba prodloužit. O této skutečnosti Vás budeme předem informovat

Neváhejte se zeptat, jsme tu pro Vás!Zdravím, chtěl bych začít pracovat, ale mám strach, abych nepřišel o invalidní důchod.
12.7.2012
Dobrý den,
podle současně platné legislativy žádné takové riziko nehrozí. Můžete pracovat bez omezení, kolik hodin chcete, bez omezení výše výdělku aniž by Vám hrozilo odebrání nebo krácení invalidního důchodu.

Pokud ale vyděláte za rok více než 840 000,-Kč (pro rok 2011), budete muset v přiznání k dani z příjmu zdanit kromě výdělku i svůj celoroční důchod (15%).

Dominika Horáková
Chci žádat o příspěvek na auto. Jak mám svou žádost specifikovat?
10.7.2012
Dobrý den,
žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku má vlastní tiskopis. Ten získáte na Úřadu práce či na webu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR: https://formulare.mpsv.cz/oksluzby/cs/form/edit.jsp?CMD=EditForm&FN=OZPPnZP120101572&SSID=3ltCG8PLOHtg.zQlVmkbcwN_AtgMT57g

Je to rovnou formulář na zvláštní pomůcku, v bodech E, F se specifikuje, že žádáte na koupi automobilu.

Hana Sixtová, sociální pracovnice CZEPA
Jsem kvadruplegik na vozíku a jsem zcela odkázán v osobní přepravě na auto, můj jediný příjem je inv. důchod a nemám žádný movitý ani jiný cený majetek. Měl bych tedy splnovat podmínky pro přiznání příspěvku v plné výši. Je to tak?
10.7.2012
Dobrý den,
ve věci příspěvku na zvláštní pomůcku - motorové vozidlo má na výši příspěvku podle §10 odst. 5 zákona č. 329/2011 Sb. vliv četnost a důvod dopravy, příjmy osoby a příjmy osob s ní společně posuzovaných a celkové sociální a majetkové poměry. Dle vyjádření MPSV ČR, které máme k dispozici, přesně v tomto pořadí. Nejvíc má tak na výši dávky vliv četnost a důvod dopravy. Maximální výše příspěvku činí 200.000 Kč, s ohledem na výše uvedené to tak ale být nemusí. Pokud s rozhodnutím ÚP nebudete spokojen, můžete ve stanovené lhůtě podat odvolání na MPSV ČR.

Hana Sixtová, sociální pracovnice CZEPA
Dobrý den,
měl bych dotaz ohledně příspěvku na osobní automobil.
Zákon nám vozíčkářům umožňuje odpočet DPH, ale jak se to má v praxi ohledně příspěvku?
Stát mi vrátí DPH. No a co s těmi penězi mám udělat? Mohu si za ty vrácené peníze dodatečně zakoupený osobní vůz dovybavit (např alu kola, zimní pneumatiky, střešní nosič, pojistka atd..) nebo musím vrácené DPH vrátit zpět soc. úřadu? A nebo si mohu s těmi penězi naložit dle vlastního uvážení?
10.7.2012
Dobrý den,
§85 zákona č. 235/2004 Sb. určuje pouze podmínky pro vrácení DPH. Neexistuje předpis, který by určoval, jak máte s navrácenými financemi nakládat. Rozhodně je nemusíte vracet na ÚP. Naložte s nimi dle vlastního uvážení.

Hana Sixtová, sociální pracovnice CZEPA
Dobrý den,
jsem paraplegik už 15 let a trpím otlaky, ze kterých se někdy vyvinou pěkné dekubity. Hojím je pak několik dlouhých měsíců. Nejvíc mi vadí, že nemůžu dlouho sedět a věnovat se jiným aktivitám a musím jen ležet doma a čučet na televizi. Můžete mi poradit nějaký dobrý antidekubitní polštář, který by působil preventivně proti vzniku dekubitů? Jsou nějaké osvědčené triky, jak dekubitům předcházet?
Děkuju za odpověď. Zdeněk
10.7.2012
Pane Zdeňku, zřejmě budete typ člověka, jehož organismus a především jeho kůže je více náchylná ke vzniku otlaků - prosezenin. Základem prevence je, kromě dobrého sedacího polštáře, i dobrá nutrice - výživa těla a s tou Vám, po odběrech krve, poradí lékař. To považuji za důležitou informaci.
Jako významnou prevenci při dlouhodobějším sezení je nutné v pravidelných časových intervalech provádět odlehčovací techniky - nadzvedávat pánev na vozíku na několik vteřin a to alespoň každou půlhodinu. Můžete se tělem položit na stůl a odlehčit ho nebo se bokem v sedě na vozíku položit na postel. Další technikou je i tzv. sklápěčka, vsedě na vozíku se překlopíte do křesla nebo na gauč, je důležité podložení hlavy a trupu pro pohodlné ležení.
Co se týká sedacích polštářů - dobré a dlouholeté zkušenosti jsou se vzduchovými sedáky ROHO, kterých je mnoho typů. Jsou i typy s pevnou základnou, na kterých se dá korigovat i eventuální sešikmení pánve (nesymetrické zatěžování sedacích hrbolů). Podívejte se na webové stránky www.roho.cz

Zdeňka Faltýnková
Dobrý den,
nedávno jsem ukončil zaměstnání a v současné době bych chtěl začít podnikat. Můžu jako osoba se zdravotním postižením žádat o nějaké příspěvky od Úřadu práce?? Mám invaliditu III. stupně a pobírám příspěvek na péči II. stupně. Díky za odpověď
9.7.2012
Dobrý den, ano, pokud chcete jako osoba se zdravotním postižením začít podnikat jako OSVČ, můžete od Úřadu práce získat tyto příspěvky: - příspěvek na vytvoření chráněného pracovního místa (§ 75 zákona č. 435/2004 Sb.) - dohoda s ÚP se uzavírá na 3 roky. Výše příspěvku může činit při III. stupni invalidity max. 284 712,-Kč (12 x 23 726,- Kč, což je průměrná mzda za 1. až 3. kalendářní čtvrtletí 2011. - příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů (§ 76 zákona č. 435/2004 Sb.) - o tento příspěvek si můžete požádat nejdříve po 12 měsících od "fungování" tohoto chráněného pracovního místa. Pokud byste přestal ze zdravotních důvodů podnikat před uplynutím 3 let, ÚP po Vás nebude požadovat vrácení poskytnutého příspěvku.

Dominika Horáková
Žádám o příspěvek na koupi automobilu. Stačí, že pobírám příspěvek na péči ve stupni 2, abych splnil zdravotní požadavky žádosti?
4.7.2012
Příspěvek na zvláštní pomůcky s příspěvkem na péči nesouvisí. Při žádosti o příspěvek na zvláštní pomůcky (vč. zakoupení automobilu) podle zákona 329/2011 Sb. je třeba splnit podmínku těžké vady nosného nebo pohybového ústrojí dle přílohy zákona. Obecně můžeme říci, že lidé s dg. paraplegie, tetraplegie splňují bod b) funkční ztráta obou dolních končetin na podkladě úplné obrny (plegie) nebo těžkého ochrnutí.

Hana Sixtová, sociální pracovnice CZEPA
Kde se vyřizuje žádost o kartu sociálních systémů?
3.7.2012
Řízení o přiznání průkazu osoby se zdravotním postižením se zahajuje na základě písemné žádosti podané na tiskopisu předepsaném ministerstvem, podané na Úřad práce. Žádost dále obsahuje označení praktického lékaře, který registruje žadatele o průkaz. Pro účely řízení požádá krajská pobočka ÚP příslušnou okresní správu sociálního zabezpečení o posouzení schopnosti žadatele zvládat základní životní potřeby v oblasti mobility a orientace a o posouzení stupně závislosti. Při rozhodování o přiznání průkazu osoby se zdravotním vychází ÚP z tohoto posudku.

Hana Sixtová, sociální pracovnice CZEPA
Jaký bude systém přiznávání tzv. karty sociálních systémů – místo současných průkazek mimořádných výhod (ZTP/P)?
3.7.2012
Posouzení pro získání průkazu osoby se zdravotním postižením bude vycházet z hodnocení zvládání základních životních potřeb – stejné hodnocení, které podle vyhlášky 391/2011 Sb. bude hodnotit žadatele o příspěvek na péči. • Průkaz TP bude náležet držiteli příspěvku na péči ve stupni I, • průkaz ZTP bude náležet držiteli příspěvku na péči ve stupni II, • průkaz ZTP/P bude náležet držiteli příspěvku na péči ve stupni III a IV a současně osobám, u kterých bylo pro účely příspěvku na mobilitu zjištěno, že nejsou schopny zvládat základní životní potřeby v oblasti mobility nebo orientace. V tomto případě se nemusíme bát, že by vozíčkář s příspěvkem na péči ve stupni 1 dostal pouze průkaz TP, neboť právě kvůli pohybu na vozíku jistě splní požadavek životní potřeby v oblasti mobility a tím mu zůstane zachována průkazka ZTP/P.

Hana Sixtová, sociální pracovnice CZEPA
Pobírám příspěvek na péči, pomáhá mi rodina a přátelé. Musím si vést evidenci, komu příspěvek dávám?
21.6.2012
Ano, evidence využívání příspěvku na péči je potřeba. Podle zákona o sociálních službách (108/2006 Sb.) s platností od 1.1.2012 může úřad práce žádat prokázání využívání PnP až rok zpětně. Správně by pomáhající osoby měly být na ÚP ohlášeny a Vy byste měl mít písemnou evidenci, komu a v jaké výši příspěvek vyplácíte (ideálně proti podpisu Vašeho asistenta).

Hana Sixtová, sociální pracovnice CZEPA
« | 1 | .. | 36 | 37 | 38 | 39
skoda_handy_banner_550_160_2.jpg
baner-skoda-neridit_550x160_4.png