Financování

Osoby se zdravotním postižením jsou finančně podporovány z různých systémů. Zdravotní péči a vybrané kompenzační pomůcky hradí zdravotní pojišťovny. Ze sociálního systému jsou hrazeny příspěvky a dávky pro osoby se zdravotním postižením (např. invalidní důchody, příspěvek na péči, příspěvek na mobilitu a na zvláštní pomůcky). Pro bližší informace o možnostech využití zdravotní a sociální podpory poskytované institucemi zdravotního a sociálního systému kontaktujte odborné sociální poradenství CZEPA.

Pokud je osoba se zdravotním postižením v situaci, kdy potřebuje nezbytnou finanční podporu, je možné se obrátit s žádostí na nadace a nadační fondy. Častými oblastmi podpory nadací a nadačních fondů je financování kompenzačních pomůcek (např. vozíky) či bezbariérových úprav nad rámec podpory poskytované státem. Každá nadace si sama určuje, komu – na co – za jakých podmínek podporu poskytne, proto doporučujeme seznámit se podrobně se zveřejňovanými informacemi. Tipy na nadace a nadační fondy uvádíme na webu asociace CZEPA

skoda_handy_banner_550_160_2.jpg
baner-skoda-neridit_550x160_4.png