Instituce, organizace

Často vnímáme otázku „Na koho se mohu obrátit???“. Protože Česká asociace paraplegiků – CZEPA je zaměřena zejména na cílovou skupinu klientů s poškozením míchy, nabízíme zde kontakty na pracoviště spinálního programu a na navazující nestátní organizace, zaměřené na pomoc lidem s poškozením míchy. Dále uvádíme i organizace, které poskytují podporu klientům s jiným druhem zdravotního postižení. Mezi státními institucemi najdete odkazy na vybraná ministerstva a úřady. Registr poskytovatelů sociálních služeb eviduje poskytovatele sociálních služeb, Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb nabízí přehled poskytovatelů zdravotních služeb – tedy zdravotnická zařízení (pokud potřebujete poradit s vyhledáváním/funkcemi těchto registrů, využijte odborné sociální poradenství CZEPA. Sportovní organizace Vám mohou nabídnout širokou škálu podpory při volnočasových sportovních aktivitách.

banner-handy.jpg
cpv_banner-3-2.jpg