Dobrý den, mám dotaz ohledně zakoupení nového vozidla dle zákona 329/2011 Sb. a jeho změn od 1.1.2018 bych si rád pořídil nové vozidlo po uplynutí ne 7 let, jak je nově stanoveno ale po uplynutí 5 let. Vozidlo po 60 měsících prodám a vrátím poměrnou část příspěvku, to znamená 2/7 částky. Ruční ovládání jako zvláštní pomůcka, se vztrahuje 60 měsíců?? Nikde to není přesně definováno. Pokud mám pravdu a můj výklad je dle zákona? Můžete mi prosím napsat jak mám postupovat.
Děkuji A jsem s pozdravem.
Pavel Hašler
Plzeň.
2.3.2018

Dobrý den,

v případě příspěvku na zvláštní pomůcku – na pořízení motorového vozidla platí, že pokud přestanete být majitelem automobilu před uplynutím 7 let, jste povinen vrátit poměrnou část poskytnutého příspěvku („Oprávněná osoba je povinna tento příspěvek vrátit nebo jeho poměrnou část, jestliže v období před uplynutím 60 kalendářních měsíců po sobě jdoucích ode dne vyplacení příspěvku nebo v období před uplynutím 84 kalendářních měsíců po sobě jdoucích ode dne vyplacení příspěvku na pořízení motorového vozidla pozbyla právo/přestala zvláštní pomůcku využívat“.  - § 12 zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek pro osoby se zdravotním postižením). Lhůta pro opětovnou žádost na zvláštní pomůcku – na dodatečnou úpravu motorového vozidla (např. ruční ovládání) zůstává stejná –o nové ruční řízení si lze požádat po 5 letech od naposledy přiznaného příspěvku.

 

Postup by měl být tedy následující: Úřadu práce oznámíte, že budete současné auto prodávat, následně doložíte tuto skutečnost smlouvou/potvrzením, že již nejste majitelem motorového vozidla. Úřad práce zahájí řízení, ve kterém stanoví poměrnou část příspěvku, kterou bude požadovat zpět (částka se stanoví rozdílem mezi přiznaným příspěvkem a počtem dní, kdy jste auto využíval). Po zaplacení poměrné části příspěvku si můžete podat novou žádost o příspěvek na pořízení motorového vozidla.

 

Pokud si budete automobil pořizovat po 5 letech, vznikne Vám zároveň nový nárok na odpočet DPH. Odpočet DPH můžete uplatit na finančním úřadě po pěti letech od posledního uplatnění vrácení DPH.

 

S pozdravem

 

Mgr. Dominika Horáková, DiS.

Sociální pracovnice


Dominika Horáková
Dobrý den.
Prosím Vás, jsem připoután na invalidní vozík a rad bych si udělal kondiční jízdy a chtěl bych opět aktivně jezdit. Poradíte mi prosím nějakou autoškolu v Praze a blízkém okolí?
Děkuji za případnou odpověď.
S úctou
Miroslav
11.10.2016

Vážený pane Miroslave,

kondiční jízdy v autoškole na vozidle upraveném pro osoby se zdravotním postižením můžete v Praze vykonávat například u Ing. Lubomíry Havránkové, která spolupracuje s Centrem Paraple, o.p.s., nebo u Autoškoly Modal.

S pozdravem

Bc. Hana Sixtová

sociální pracovnice


Hana Sixtová, sociální pracovnice CZEPA
Dobrý den,prosila bych o radu ,zda je možná letecká přeprava vozíčkáře který ještě není schopen úplně sám sedět ale musí být k vozíku přikurtován,syn je po úrazu mozku s krvácením do mozkového kmene,stav se zlepšuje ale mám obavu z tlaku v letadle aby to zvládnul,chceme s ním letět k moři což by mu velice prospělo.Nevím,jestli je možné aby v letadle seděl na svém elektrickém vozíku.Je zde i možnost cestovat v autě které je přispůsobeno ale obávám se, že by třeba nezvládl tak dlouhé cestování, zase tak dlouho sedět nemůže.Hledala jsem i variantu obytného auta ale nic jsem nenašla,prosím touto cestou o pomoc a radu.Věra.
22.9.2016

Vážená paní Věro,
ve Vaší nelehké situaci navrhuji nejprve konzultovat vliv letecké přepravy na zdravotní stav Vašeho syna s ošetřujícím lékařem. Pokud ten leteckou přepravu doporučí, můžete dotazovat možnost přepravy na elektrickém vozíku přímo u vybrané letecké společnosti, kterou byste potenciálně do cílové destinace mohli využít. Existují možnosti najmutí přepravy soukromým sanitním vozem, ale v takových případech klient obvykle najímá vůz i s řidičem a je třeba zvážit finanční náročnost. Bohužel nemáme zkušenost, zda jsou půjčovny karavanů s bezbariérovým přístupem. Pokud máte možnost cestovat přizpůsobeným vozidlem, je na zvážení, zda a jaký typ skládacího lůžka či matrace by musel být k dispozici, abyste mohli v případě potřeby jízdu přerušit, lůžko/matraci ve voze rozložit a počkat nezbytnou dobu, než si syn před pokračováním jízdy odpočine.

S pozdravem

Bc. Hana Sixtová

sociální pracovnice


Hana Sixtová, sociální pracovnice CZEPA
Dobrý den, počátkem ledna 2011 mi byl vyplacen příspěvek na pořízení motorového vozidla. Nyní jsem si podal žádost o nový příspěvek na pořízení mot. vozidla. Chci se zeptat zda auto, které mám od roku 2011 mohu prodat až po vydání rozhodnutí k žádosti, kterou jsem podal letos? Musím opět Úřadu práce předložit kupní smlouvu (kde budu jako prodávající) s ověřenými podpisy, že jsem toto auto skutečně prodal? Děkuji za odpověď.
5.2.2016

Dobrý den,

automobil, na který jste získal v roce 2011 příspěvek na jeho pořízení, můžete prodat kdykoliv po uplynutí 5-ti leté lhůty (lhůta 5 let dle vyhlášky č. 1982/1991 Sb. se počítá od měsíce, kdy byl příspěvk na nákup motorovéhé vozidla vyplacen) . O této skutečnosti - prodeji stávajícího automobilu - nemusíte Úřad práce informovat. Je pouze na Vašem rozhodnutí, kdy přestanete být vlastníkem svého současného automobilu. 

Pokud byste však svůj současný automobil prodal (přestal byste být vlastníkem automobilu) před uplynutím 5-ti let, musel byste tuto skutečnost Úřadu práce oznámit. Ten by následně vyměřil a požadoval vrácení poměrné části poskytnutého příspěvku.

 

S pozdravem,

 

Mgr. Dominika Horáková, DiS.

sociální pracovnice


Dominika Horáková
Dobrý den, dne 8.12.2010 bylo vydáno rozhodnutí o přiznání příspěvku na zakoupení motorového vozidla. To znamená, že 9.12.2015 mohu podat novou žádost o příspěvek na zakoupení motorového vozidla a na jeho úpravu? Musím k žádosti přiložit jaké auto si budu pořizovat, co budu potřebovat upravit a kolik to bude stát? Děkuji za odpověď.
3.8.2015

Dobrý den,
příspěvek na zakoupení motorového vozidla podle rozhodnutí ze dne 8. 12. 2010 Vám byl přiznán podle (dnes již neplatné) vyhlášky č. 182/1991 Sb. Ta v § 35, odst. 4 říká, že příspěvek lze poskytnout opětovně nejdříve po uplynutí pěti let ode dne VYPLACENÍ předchozího příspěvku. Orientační datum pro podání nové žádosti tedy hledejte podle data vyplacení příspěvku.

 

Aktuálně se příspěvek na zakoupení motorového vozidla řídí zákonem č. 329/2011 Sb., hlava III. "Příspěvek na zvláštní pomůcku". Výčet jednotlivých "zvláštních pomůcek" určuje příloha č. 1 vyhlášky č. 388/2011 Sb., kde je uvedeno jak samotné motorové vozidlo, tak "dodatečná úprava motorového vozidla; jedná se o úpravy vyžadující montáž, např. ruční ovládání, usnadňování nastupování, nakládání vozíku".

 

Formuláře pro podání žádosti získáte na Úřadu práce či elektronicky na Integrovaném portále MPSV ČR. Formulář "Žádost o příspěvek na zvlášní pomůcku" musíte vyplnit a podat zvlášť na zakoupení automobilu a zvlášť na dodatečné úpravy vozidla (ruční řízení a jiné). Součástí bližší specifikace, na kterou pomůcku žádáte příspěvek, je i kolonka na předpokládanou cenu. Přílohy k žádosti jsou uvedeny v závěrečné části formuláře (část K - Prohlášení žadatele), který obsahuje text "K žádosti prosím doložte" (např. čestné prohlášení o opakované dopravě v kalendářním měsíci, doklad o výši čtvrtletních příjmů, prohlášení o celkových sociálních a majetkových poměrech a jiné).

 

Podle odst. 5 § 10 zák. 329/2011 Sb. můžete na koupi motorového vozidla dostat příspěvek až 200 000 Kč (na deset let). Výše příspěvku se stanoví s přihlédnutím k:
- četnosti a důvodu dopravy
- k příjmu osoby a příjmu osob s ní společně posuzovaných
- k celkovým sociálním a majetkovým poměrům.
V případě příspěvku na koupi motorového vozidla se nevyžaduje 10% spoluúčast, která je jinak vyžadována u jiných zvláštních pomůcek.

 

Nadále platí, že s přiznaným příspěvkem na zakoupení zvláštní pomůcky - motorového vozidla můžete požádat na Finančním úřadě o vrácení DPH.

 

S pozdravem
Hana Sixtová
pracovnice v sociálních službách


Hana Sixtová, sociální pracovnice CZEPA
Cestování po USA - Poradí mi někdo zda jde v USA běžně v půjčovnách zapůjčit auto na ruční řízení - a nebo snad, jak jsem zaslechl - do půjčovaného auta ruční řízení namontují?
9.12.2014

Dobrý den, ředitelka CZEPA Alena Jančíková navštívila v roce 2013 v USA centra pro lidi se spinálním poškozením v Alabamě, Tennesse a Gerorgii - může nabídnout zprostředkování kontaktu na tato pracoviště. Avšak nemáme informace, zda mohou,např. v těchto centrech, automobily s ručním řízením zapůjčit. 

 

Navrhuji Vám, abyste v rámci sítě Vozejkov vytvořil téma k diskuzi, na kterou budou moci reagovat další uživatelé. Poradna má tým odborných pracovníků, v diskuzi se můžete setkat přímo s osobní zkušeností někoho z vozíčkářů.


Hana Sixtová, sociální pracovnice CZEPA
Dobrý den,
zajímalo by mne, zdá má nějaký vozíčkář zkušenost s úpravou obytného automobilu a cestování v něm. Velmi mne láká tento druh poznávání světa, teprve se seznamuji s možnostmi, ale zatím jsem žádné neobjevila.
Děkuji
P. Veselá
10.10.2014

Dobrý den, jsem ráda za Váš dotaz, protože z vlastní zkušenosti vím, jakou obytné auto přináší vozíčkáři i jeho asistentovi obrovskou svobodu a minimum starostí při cestování. Málokdo si může dovolit originály obytných aut ze zahraničí, proto sbírám několik let inspirace od lidí, kteří již takovou dodávku mají upravenou pro své potřeby. Je třeba si rozmyslet velikost auta, typ plošiny či jen nájezdových ramp (jinak spíte s plošinou), kolik osob je třeba převážet (nemusí v autě spát), zda bude auto řídit vozíčkář z elektrického vozíku, či bude přesedat na sedadlo řidiče...Je třeba si velmi rozmyslet využití každičkého místečka a zároveň musí být zachována určitá volnost pohybu vozíčkáře po interiéru auta. Nabízím bližší rady a zaslání fotek pro Vaši představu na Váš email.

Zdeňka Faltýnková


Zdeňka Faltýnková
Moc se omlouvám, vím že jsem tak úplně nepatřím, ale nikde jsem se zatím nedobrala odpovědi. Jsem po encefalitidě, mám problémy s rovnováhou a tak používám francouzské berle. Jinak až na tu hybnost, dřív ještě loni jsem aktivně sportovala, lozila po horách a chodila do práce. A ted mě odvodák posílá do invalidního důchodu. Pravděpodobně mize zdravotních důvodů seberou řidičák a já budu bez auta u nás v zapadákově v háji. Ted jsem si vždy sehnala odvoz, jenže nechci pokaždé někoho otravovat. Vím, že lze udělat nějaké psychotesty na vrácení papírů, chci se zeptat jestli to nebude mít vliv na invalidní důchod, aby u posudkové neřekli, může řídit je zdravá. Pracovala jsem jako výrobní operátorka na dvanáckách, takže fakt nevidím šanci se vrátit do práce.
2.6.2014

Dobrý den,
to, že máte pohybové problémy, nemusí znamenat, že automaticky přijdete o řidičské oprávnění.

Lékař, který má pochybnosti o tom, že je jeho pacient schopen řídit automobil, oznámí tuto skutečnost na obecním úřadě obce s rozšířenou působností. Ten na základě dodané lékařské zprávy či výsledků dalších vyšetření rozhodne, zda bude dotyčnému odejmuto řidičské oprávnění nebo zda dojde k nějakému omezení.

 

Není ale pravidlem, že osoby s pohybovými problémy automaticky s přiznáním invalidního důchodu přicházejí o řidičské oprávnění. Naši klienti (lidé po poškození míchy) řídí automobil a zpravidla jim nejsou odebírána řidičská oprávnění, přestože necítí dolní končetiny.

 

Pokud se domníváte, že nebudete schopna plně ovládat pedály svýma nohama, můžete si nechat do auta nainstalovat ruční řízení.

 

Pokud máte nějaké další dotazy či nejasnosti, můžete se na mě obrátit - horakova@czepa.cz.

 

S pozdravem

Dominika Horáková
sociální pracovnice


Dominika Horáková
banner-handy.jpg
cpv_banner-3-2.jpg