Jste na vozíku a nevíte si rady?

Pak jste našli to správné místo pro Vaše dotazy, na které bezplatně odpovídají odborní pracovníci asociace CZEPA.  

Pro vložení dotazu využijte červené tlačítko "Přidej dotaz", které Vás přesměruje na formulář, kde se můžete anonymně zeptat.

Vložením Vašeho dotazu předpokládáme Váš souhlas s uzavřením smlouvy o využití služby odborné sociální poradenství CZEPA, v rámci kterého se Vaším dotazem budeme zabývat. Seznamte se, prosím, s pravidly Poradny.

Poradna je veřejně dostupná, proto v dotazu uvádějte takové údaje, s jejichž zveřejněním souhlasíte. V případě zájmu o individuální odborné sociální poradenství kontaktujte pracovníky služby přímo.

Váš dotaz zodpovíme do 5 pracovních dnů. Bude-li nutná konzultace s našimi externími specialisty, může se tato doba prodloužit. O této skutečnosti Vás budeme předem informovat.

 

Neváhejte se zeptat, jsme tu pro Vás!Dobrý den, jeslí můžete doporučit urologie pro pacienta z cistostomijej?Syn má, pravidelní záněty močových cest,a dostává jen antibiotika na dálku.Jesli můžete doporučit,kdo už z doktorů má v tomto praxí? Předem moc děkuji za odpověď a pomoc.

29.5.2023

Dobrý den,

Váš dotaz jsem zaslala k zodpovězení kolegyni Zdeňce Faltýnkové, která je spinální specialistkou. Vzhledem k tomu, že jste neuvedla místo Vašeho pobytu, zodpovídáme dotaz ve všeobecné rovině.

V podstatě každá urologie v nemocnici musí zvládnout péči o pacienta s epicystostomií.

Pokud byste měla potřebu další konzultace, obraťte se na nás v rámci individuální konzultace. Kontakt na Zdeňku Faltýnkovou uvádím níže.

Kontakt: Zdeňka Faltýnková, e-mail: faltynkova@czepa.cz, tel. 607 453 501

S pozdravem

 

 


Monika Kupková, sociální pracovnice Odborného sociálního poradenství CZEPA

Dobrý den, ráda bych se zeptala, kam se obrátit či na koho s dotazem, jaký vhodný automobil pořídit pro člověka s omezením chůze a výhledově s pohybem pouze na vozíku. Kde poradí, případně, kde se dá auto vyzkoušet. Jihomoravský kraj, popř. Vysočina. 

Děkuji, Zuzka 

25.5.2023

Vážená paní Zuzano,

co se týká výběru automobilu za zvýhodněnou cenu, můžete se obrátit např. na specialisty Škoda Handy, kteří poskytují poradenství v rámci prodejní sítě Škoda Auto Česká republika. Webový odkaz na program Škoda Handy najdete ZDE.

Automobil si osoba se zdravotním postižením může vybrat i sama. Důležitá je však konzultace úprav, které budou na automobilu třeba udělat, aby vyhovovali potřebám uživatele. S úpravou vozidla Vám pomůžou firmy, kteří se zabývají úpravou vozidel pro osoby se zdravotním postižením. Níže Vám zasílám kontakty na firmy, kteří se touto oblastí zabývají.

Úpravci vozidel pro osoby se zdravotním postižením

Vyzkoušet si řízení automobilu s ručním řízením nabízejí některé autoškoly - zasílám Vám odkaz na článek, kde jsme se tomuto tématu věnovali a kde jsou uvedené i autoškoly, které nabízejí kondiční jízdy a mají k dispozici automobil s ručním řízením - odkaz ZDE.

Naše organizace - Česká asociace paraplegiků - CZEPA, z.s. nabízí půjčování automobilů s ručním řízením (máme k dispozici 2 automobily - jeden automobil je s úpravou vhodnou pro paraplegiky, druhý pak pro tetraplegiky). Služba slouží vozíčkářům, jejichž vůz je aktuálně v přestavbě, nebo těm, kteří si brzy po úraze chtějí vyzkoušet, že pro ně ruční řízení bude zvládnutelné a komfortní. Odkaz na zápůjčku automobilů najdete ZDE.

Problematika Harmonizačních kódů

V řidičském průkazu jsme podle zákona § 84 zákona č. 361/2000 Sb povinni uvádět jakákoli zdravotní omezení i technické úpravy na vozidle. Slouží k tomu zadní strana řidičského průkazu a kolonka 12. Právě na tomto místě musí být uveden speciální číselný kód, který přesně definuje všechna omezení při řízení. jedná se o tzv. harmonizační kódy.

Tzv. Harmonizační kódy určují způsobilost řidiče k řízení a přesně vymezují jeho zdravotní limity. Je nutností mít tato omezení uvedena v řidičském průkazu pod odpovídajícím označením. Článek k tomuto tématu najdete ZDE.

Pokud budete chtít upřesnit či doplnit některé informace, neváhejte se na nás obrátit v rámci individuální konzultace - kontakt uvádím níže.

Kontakt: Kupková Monika, e-mail: kupkova@czepa.cz, tel. 775 980 952.

S pozdravem


Monika Kupková, sociální pracovnice Odborného sociálního poradenství CZEPA

Dobrý den.

Chtěla bych se zeptat, kde je nejlepší objednat gelový podsedak?

Předem děkuji za odpověď.

23.5.2023

Dobrý den,

o zodpovězení Vašeho dotazu jsem požádala kolegyni Zdeňku Faltýnkovou. Ta odpověděla:

Pravděpodobně myslíte sedáky s hydrokoloidovou vložkou, která se běžně označuje jako gel. Tyto sedáky distribuuje firma Medicco, více informací najdete na www.medicco.cz.

S pozdravem


Monika Kupková, sociální pracovnice Odborného sociálního poradenství CZEPA
10.5.2023

Dobrý den, dceři byla zamítnuta žádost o průkaz ZTP/P. Trpí FND s těžkou paraparézou.

Prosím o radu... Je vzor k "Odvolání"?

Jak nyní postupovat? Máme vůbec šanci získat tento průkaz?

Děkuji za odpověď.

Machová 

11.5.2023

Vážená paní Machová,
vzor odvolání nemáme k dispozici, můžeme Vám nabídnout individuální konzultaci v rámci naší služby Odborné sociální poradenství.

V obecné rovině musí mít odvolání dané formální náležitosti
- identifikaci úřadu, na který odvolání posíláte (ÚP, který rozhodnutí vydal)
- datum, kdy odvolání sepisujete
- čísla jednací a spisové značky, aby bylo kam přiřadit do spisu
- název dopisu: "Odvolání"
- samotný obsah odvolání ("Odvolávám se, protože....").

Obsah odvolání - proč se odvoláváte - by měl reagovat na konkrétní důvody, které byly uvedeny v rozhodnutí (proč zamítli). Typickým důvodem pro zamítnutí určitého stupně průkazu OZP je, že lékařská posudková služba "neumí" zařadit žadatele mezi zákonem stanovené zdravotní stavy. Příloha č. 4 k vyhlášce č. 388/2011 Sb. stanovuje konkrétní zdravotní stavy, které jsou indikované k jednotlivým stupňům průkazu (TP, ZTP, ZTP/P), tedy laicky řečeno, každého žadatele je třeba přiřadit, "zaškatulkovat" ke konkrétnímu zdravotnímu stavu, uvedenému v příloze k zákonu. Doporučuji proto v tomto ohledu spolupracovat s ošetřujícím lékařem dcery, aby se spolu s Vámi podíval na zákonem stanovené zdravotní stavy a vydal pro odvolání své doporučení (lékařskou zprávu), ve které pomůže Vaši dceru zařadit k oprávněnému zdravotnímu stavu dle zákona. 

Pokud osoba žadatele ze zdravotního hlediska není oprávněná k přiznání průkazu, je to důvod pro zamítnutí žádosti.

Také může být důvodem zamítnutí žádosti o průkaz OZP stanovisko posudkového lékaře, že žadatele není v "dlouhodobě nepříznivém zdravotním stavu". Dle zákona jde o zdravotní stav, který již trvá déle než 1 rok, nebo podle poznatků lékařské vědy lze očekávat, že bude trvat minimálně rok. U prvožadatelů, kteří "nedávno" prožili zásadní změnu zdravotního stavu, tak může být důvodem odvolání argumentace o to, zda zdravotní stav žadatele je/není dlouhodobě nepříznivý. Opět v této argumentaci doporučuji spolupráci s ošetřujícím lékařem, který zná zdravotní stav žadatele.

Odvolání podáváte na ÚP, který rozhodnutí vydal. ÚP následně spis odesílá na MPSV ČR, kde o odvolání rozhoduje odvolací posudková komise.

Budete-li mít zájem o individuální konzultaci, neváhejte se na nás obrátit.
S pozdravem 

 


Hana Sixtová, sociální pracovnice CZEPA

Dobrý den. U drah jsem při objednání jízdy vlakem se sportovní tříkolku čelil dotazu, zda tuto tříkolku mám schválenou jako "kompenzační pomůcku". Jaká je prosím v tomto směru legislativa? Děkuji 

21.4.2023

Dobrý den,
v otázkách dopravy považujeme za zásadní stanovené podmínky konkrétního přepravce (přepravní podmínky, přepravní řád), kde je obvykle i ustanovení ohledně přepravy osob s poruchou mobility.

Samotný pojem "kompenzační pomůcka" je velmi obecný, široký, protože může zahrnovat všechny pomůcky, které nějakým způsobem kompenzují omezení běžné funkce. Z povahy Vašeho dotazu se domnívám, že dopravce mohl mít na mysli schválené zdravotnické prostředky ze zdravotního pojištění, jako jsou například mechanické či elektrické vozíky, které dle zdravotní indikace schvaluje a hradí zdravotní pojišťovna.

Doporučuji proto dohledat nebo vyžádat si přepravní řád, nastudovat přepravu osob s omezenou schopností pohybu, ev. ustanovení přepravy jízdních kol.

Bc. Hana Sixtová, sociální pracovnice CZEPA


Hana Sixtová, sociální pracovnice CZEPA

Dobrý den.

Prosím, existuje nějaká možnost dotace, nebo finančního příspěvku na vybudování bezbariérového přístupu (rampy, plošiny apod.) pro bytové družstvo v Praze, které je majitelem bytového domu, v němž trvale bydlí, nebo je sám členem družstva alespoň jeden občan upoutaný na invalidní vozík, občan s průkazem ZTP pro invaliditu pohybového aparátu nebo občan s příspěvkem na péči pro omezení pohyblivosti?

Děkuji předem za odpověď a případně radu, jak postupovat.

 

 

 

moc Vám děkuji, paní Kupková

S přáním hezkého dne

Mgr. Jaroslav Keller, občan se ZTP.

18.4.2023

Dobrý den,

co se týká finančního příspěvku, pak je možné zažádat na Úřadu práce o tzv. příspěvek na zvl. pomůcku. V tomto případě, si však o tento zvl. příspěvek může zažádat pouze fyzická osoba - osoba se zdravotním postižením, tj. žádost by musela být podána přímo osobou (obyvatelem), která je osobou se zdravotním postižením - ta by musela tuto zvl. pomůcku využívat a provozovat.

Níže zasílám seznam druhů a typů zvláštních pomůcek, o které je možné zažádat a týkají se Vaší situace:

 

a) nájezdové ližiny,

b) přenosná rampa,

c) schodolez,

d) svislá zdvihací plošina, včetně instalace,

e) šikmá zvedací plošina, včetně instalace,

f) stropní zvedací systém, včetně instalace,

g) roštová rampa, včetně instalace.

 

POZOR!!! Nárok na výše uvedené zvl. pomůcky mají pouze osoby, které splňují zdravotní postižení odůvodňující přiznání příspěvku na zvl. pomůcku. Zdravotní stav žadatele posuzuje posudkový lékař OSSZ.

 

Zdravotní postižení odůvodňující přiznání příspěvku na výše uvedené zvláštní pomůcky:

1. Těžká vada nosného nebo pohybového ústrojí, za kterou se považuje:

a) anatomická ztráta obou dolních končetin v bércích a výše,

b) funkční ztráta obou dolních končetin na podkladě úplné obrny (plegie) nebo těžkého ochrnutí,

d) funkční ztráta jedné horní a jedné dolní končetiny na podkladě úplné obrny (plegie) nebo těžkého ochrnutí,

e) ankylóza obou kyčelních kloubů nebo obou kolenních kloubů nebo podstatné omezení hybnosti obou kyčelních nebo kolenních kloubů pro těžké kontraktury v okolí,

f) ztuhnutí všech úseků páteře s těžkým omezením pohyblivosti alespoň dvou nosných kloubů dolních končetin,

g) těžké funkční poruchy pohyblivosti na základě postižení tří a více funkčních celků pohybového ústrojí s případnou odkázaností na vozík pro invalidy; funkčním celkem se přitom rozumí trup, pánev, končetina,

h) disproporční poruchy růstu provázené deformitami končetin a hrudníku, pokud tělesná výška postiženého po ukončení růstu nepřesahuje 120 cm,

i) anatomická ztráta dolní končetiny ve stehně bez možnosti oprotézování nebo exartikulace v kyčelním kloubu,

n) těžká demence s neschopností chůze a odkázaností na mechanický vozík, pokud byl vozík osobě předepsán příslušným lékařem a schválen revizním lékařem zdravotní pojišťovny, nebo těžká demence provázená těžkým syndromem geriatrické křehkosti a imobility prokázané geriatrickým vyšetřením.

 

Pro žadatele však platí další pravidla, proto pokud byste o tuto variantu měli zájem, obraťte se na nás napřímo - níže zasílám kontakt - a při této příležitosti Vám sdělíme veškeré informace týkající se tohoto příspěvku.

Jen doplním, že je-li příspěvek na zvláštní pomůcku poskytován na pořízení svislé zdvihací plošiny, šikmé zvedací plošiny, schodišťové sedačky, je rovněž podmínkou souhlas vlastníka nemovitosti s provedením instalace tohoto zařízení a jeho provozem.

 

Co se týká dotací, tak tuto oblast bohužel nesledujeme - musíte se obrátit na specialisty, kteří Vám dle Vaší poptávky můžou pomoci dohledat eventuální dotaci, kterou byste mohli jako bytové družstvo čerpat.

 

Kontakt: Kupková Monika, tel. 775 980 952, e-mail: kupkova@czepa.cz

 

S pozdravem

Kupková Monika, DiS., sociální pracovnice Odborného sociálního poradenství CZEPA


Monika Kupková, sociální pracovnice Odborného sociálního poradenství CZEPA

Dobrý den. V květnu loňského roku mi byl přiznán příspěvek na auto. U prodejce Škoda jsem si zamluvil vůz Škoda Octavia, který mi byl přislíben na letošní jaro. Na základě tohoto sdělení mi prodloužili využití příspěvku do 22.5. 2023  V únoru t.r. mi prodejce upřesnil termín dodání vozu na srpen 2023. Na pracovním úřadě mi původně přislíbili opětovné prodloužení termínu, ale nyní požadují vrácení příspěvku, pakliže tento nebude využit do 22. 5. 2023.  Je tento postup správný? Lze se vůči němu odvolat? Problémy jsou kvůli dlouhým dodacím lhůtám nových vozů. Děkuji za radu.

 

11.4.2023

Dobrý den,

zákon č. 329/2011 Sb., § 12, odst. 1, písm. a) a b) nám říká:

(1) Oprávněná osoba je povinna tento příspěvek nebo jeho poměrnou část vrátit, jestliže

a) nepoužila tento příspěvek do 3 měsíců ode dne jeho vyplacení nebo ve lhůtě stanovené krajskou pobočkou Úřadu práce na pořízení zvláštní pomůcky,

b) nepoužila vyplacený příspěvek v plné výši do 3 měsíců ode dne jeho vyplacení nebo ve lhůtě stanovené krajskou pobočkou Úřadu práce

Ve Vašem případě Vám Úřad práce prodloužil lhůtu na vyčerpání příspěvku na zvl. pomůcku do 22.5.2023. Pokud příspěvek do této doby nevyužijete, měl byste ho vrátit a podat si žádost novou.... Nicméně chápu, že lhůty na dodání automobilů se v dnešní době prodlužují, proto bych znovu zkusila s Úřadem práce situaci probrat - dodat jim např. oficiální vyjádření od Škoda, proč k tomuto prodloužení dochází a jaké je nová dodací lhůta. Argumentovala bych i tím, že by byla podána nová žádost o tento příspěvek a tím by byly zbytečně znovu zatíženy titíž pracovníci ÚP i OSSZ...

Případ podobný tomu Vašemu jsme ještě neřešily. Je tedy otázkou jak by byl příspěvek odejmut - zda rozhodnutím, usnesením? Pokud by bylo vystaveno rozhodnutí či usnesení, pak byste měl možnost se odvolat - je však na zváženou, co je výhodnější (jestli jít do odvolání s nejistým výsledkem - ÚP postupuje dle zákona nebo podat žádost novou). 

Pokud chcete Vaši situaci konzultovat s nadřízeným orgánem kontaktní pobočky ÚP, můžete se obrátit na Generální ředitelství ÚP - kontakty dohledáte ZDE (sekce Oddělení nepojistných sociálních dávek). Dotaz můžeme za Vás položit i my - tj. Odborné sociální poradenství.

V případě potřeby návazné konzultace se na mě obraťte napřímo - níže uvádím kontakt.

Kupková Monika, e-mail: kupkova@czepa.cz, tel. 775 980 952.

S pozdravem

Kupková Monika, DiS., sociální pracovnice Odborného sociálního poradenství CZEPA


Monika Kupková, sociální pracovnice Odborného sociálního poradenství CZEPA
3.4.2023 Obecné

Dobrý den. 
Jsem na vozíku a na auto jsem dostala příspěvek. Teď se mám dostavit na kontrolu všech části motorového vozidla. Z důvodů zdravotního jsem požádala zda by kontrola nemohla byt provedena s plnou mocí. Bohužel nevím co na ni vše napsat. Mohly by jste poradit. Moc děkuji. Olyšarová 

3.4.2023

Dobrý den paní Olyšarová,

z dotazu není patrné a jakou kontrolu motorového vozidla se má jednat. Prosím, spojte se s námi přímo telefonicky nebo e-mailem - Vaši podporu budeme řešit individuálně, potřebujeme však více informací k Vaší situaci.

Kontakt na odborné sociální poradenství:

Kupková Monika - tel. 775 980 952, e-mail: kupkova@czepa.cz

S pozdravem

Kupková Monika, DiS., sociální pracovnice Odborného sociálního poradenství CZEPA

 


Monika Kupková, sociální pracovnice Odborného sociálního poradenství CZEPA

Dobrý den. Jsem pečující matka-opatrovník našeho synka Martínka. Je mu 26let, zbaven svéprávnosti, DMO-vozíčkář/pololežáček. V prosinci nám vypršela 7-letá lhůta dávky od soc. na příspěvek na auto. Tedy nám již vznikl nárok na nový příspěvek. Syn je veden ve velkém

techničáku jako majitel a já jako provozovatel. Prosím Vás, jak postupovat při prodeji starého vozidla? Musím žádat soud

o svolení k prodeji auta a následně o použití peněz z prodeje na nákup nového vozidla ? Nebo ne, když jsem jeho opatrovník?

Co jsem zatím zjišťovala informace, diametrálně se rozcházejí a nikdo mi nedokázal jednoznačně odpovědět. 

Dříve, bylo auto napsáno na mě, a tak nebyl problém, jej prodat. Nyní si bohužel nevím rady. Můžete nám

prosím pomoci-poradit? Děkujeme Vám. S úctou Pražákovi

4.4.2023

Dobrý den paní Pražáková,

Váš dotaz nespadá do oblastí, kterými se naše odborné sociální poradenství zabývá. Nicméně jsme Váš dotaz přeposlaly k zodpovězení naší externí právničce Mgr. Radce Pešlové a ta nám dotaz zodpověděla - níže zasíláme odpověď:

Zákon č. 329/2011 Sb., v platném znění pamatuje v § 4 odst. 2 pouze na nákup vozu, ke kterému není nutný souhlas soudu. Proto pro nákup vozu (resp. pouze vozu, který bude kompenzační pomůckou, na kterou bude příspěvek od Úřadu práce) a vyřízení žádosti o příspěvek na kompenzační pomůcku (motorové vozidlo) nepodléhá schvalování soudu. I když s nákupem vozu souvisí zpravidla hned několik záležitostí, které by se soudně řešit měly, a přesto se v naší běžné praxi neřeší:

 1. Vůz za dítě/omezeného ve svéprávnosti pořizuje rodič/opatrovník.
 2. Cena vozu bude placena z příspěvku a pak zpravidla z financí rodiče/opatrovníka.
 3. Mezi rodičem/opatrovníkem tak vzniká dar/půjčka, kterou si dítě/opatrovaný nijak nevyžádal/o a při prodeji vozu to může činit problém, když by rodič/opatrovník chtěl tuto částku (nebo poměrnou částku) vrátit, příp. s ní naložit jako se svým majetkem, a nikoliv jako s majetkem dítěte/opatrovaného.
 4. Vůz je často pojišťován a provozován jinou osobou, než je dítě/opatrovaný.
 5. Pokud by na voze vznikla škoda vlivem jiné osoby, nebývá dořešen vztah odpovědnosti a náhrady škody ve vztahu k dítěti/opatrovanému (a snížení hodnoty jejich majetku).

 

Domnívám se, že ke složitějšímu pojetí dotaz nebyl směřován, nicméně pro jistotu uvádím výše uvedené, protože z pohledu práva je situace složitější, než se v praxi jeví a stejné je to i u prodeje vozu, kde se právo a praxe také mohou rozcházet. A nevím, jak moc právně správně tazatelka chce situaci řešit.

 

Z pohledu práva by bylo podstatné, jaká je zbytková hodnota vozu. Dá se odhadovat, že po sedmi letech ještě bude vyšší, pokud se vůz kupoval nový, ale pokud již v době nákupu před sedmi lety byl vůz bazarový, nemusí být jeho hodnota nyní významná.

 

Podle hodnoty by se postup rozdělil. Výše dané hodnoty není přesně určitelná.

 1. Pokud jde o zbytkovou hodnotu vozu ve výši, se kterou běžně opatrovník nenakládá (to je nutné posoudit podle hodnoty majetku opatrovaného), tak bude k prodeji vozu potřebovat schválení soudem (přesněji – opatrovník podá „Návrh na schválení právního jednání za opatrovaného – prodej motorového vozidla“).
  1. Tomu bude předcházet úvaha za kolik bude vůz prodáván a komu. Bude o tom sepsána smlouva o koupi/prodeji a tuto smlouvu nechá opatrovník schválit (prodávající opatrovaný zastoupený opatrovníkem).
  2. Soudu bude muset opatrovník zdůvodnit, proč se vůz prodává a bude muset obhájit, že prodejní cena je přiměřená (např. doloží další nabídky prodeje podobných vozů za podobné ceny, příp. doloží vyjádření více autobazarů o výkupní ceně). Není nutné (resp. soudy k tomuto běžně nevyžadují) znalecké posudky, pokud nejde o specifický anebo specificky vybavený vůz, který v daném čase není snadné srovnat s jinými vozy.
  3. Většinou soud nezajímá, co následně nastane s prostředky z prodeje – k těm se ze zákona musí opatrovník chovat jako hospodář a nesmí je zpronevěřit, takže se očekává, že budou plně využity ve prospěch opatrovaného. Přesto je potřeba uvést, proč je nutné prodat vůz (tedy snížit majetek opatrovaného) a co tím (a za jakým účelem) získá. často se tak uvádí důvod, že bude pořizován nový vůz, který je pro opatrovaného výhodnější a více plní jeho potřeby. Není podstatné, že končí lhůta pro příspěvek, a tak je pořizován nový vůz (na tom primárně opatrovaný nic nezískává). Musí být zdůvodněno, proč bude nový vůz lepší než ten stávající.
  4. Teprve po rozhodnutí soudu o schválení právního jednání a po doplnění doložky právní moci, bude možné vůz přepsat. K přepisu opatrovník možná bude vystavovat plnou moc. na plné moci v místě pro zmocnitele by se mělo uvést:

                                                      i.     osobní údaje opatrovaného (jméno, příjmení, datum narození, bydliště)

                                                    ii.     zástupce opatrovaného (osobní údaje) s doplněním "opatrovníkem osoby XY na základě rozhodnutí Okresního/Obvodního/Městského soudu v ..... č.j. .... ze dne ....“

                                                   iii.     komu je plná moc udělována (vč. osobních údajů)

                                                   iv.     k čemu dochází ke zmocnění („k provedení přepisu vozidla v registru silničních vozidel na obecním/městském úřadu XY“)

                                                    v.     specifikace vozidla: VIN, registrační značka (dříve „SPZ“), značka či typ vozidla

                                                   vi.     doba platnosti plné moci

                                                  vii.     ověřený podpis opatrovníka (pokud vůz bude přepisovat kupující, což k právní jistotě nedoporučuji, nemáte jistotu, že vůz bude přepsán), pokud vůz přepisuje prodávající, pak bude ověřen podpis kupujícího a zmocnění musí vydávat kupující a na straně zmocněných je opatrovaný zastoupený opatrovníkem

                                                viii.     u přepisu by mohlo být poptáváno doložení statusu opatrovníka, proto je vhodné přiložit prostou kopii listiny opatrovníka.

 1. Pokud je zbytková (prodejní) cena vozu cenou, se kterou opatrovník za opatrovaného běžněji nakládá (např. částka 10 000 Kč), není třeba schválení soudu, protože jde o běžné nakládání s majetkem v pravomoci opatrovníka.
  1. Toto ale bohužel některé úřady při přepisu nerespektují a vyžadují k přepisu souhlas soudu. Proto z důvodu neznalosti na úřadu a z důvodu potřeby zrychlit přepis vozu, nejspíš opatrovník podstoupí martyrium se schvalováním právního jednání (kupní smlouvy) dle bodu 1. na místo, aby se právně domáhal správného postupu úřadu.
  2. I v případě, že by úřad nevyžadoval schválení u vozu nepatrné hodnoty, bude nutné mít k přepisu plnou moc, jak je uvedeno u bodu 1. písm. d).

 

Shrnuji:

 1. K prodeji vozu souhlas soudu bude (převážně) potřeba.
 2. K nákupu nového vozu souhlas (většinou) potřeba nebude.

S pozdravem

Kupková Monika, DiS., sociální pracovnice Odborného sociálního poradenství CZEPA


Monika Kupková, sociální pracovnice Odborného sociálního poradenství CZEPA

Dobrý den,

synovi je letos v dubnu 46 let, 10 let žije ve Švýcarsku. V srpnu 2022 měl ve Švýcarsku nehodu na motorce, poranění páteře a míchy - od té doby je na invalidní vozíku - zlomenina TH5).

V Česku pracoval před odchodem do Švýcarska přes 15 let.

Po nehodě plánuje žít nadále ve Švýcarsku, kde bude uplatňovat nárok na ID. Chtěla bych se zeptat, zda může žádat nějakou poměrnou část ID za odpracované roky i u nás? Trvalé bydliště má stále hlášené v ČR.

 

Děkuji M.

16.3.2023

Dobrý den,
kdo má pracovní historii v ČR i v cizině, může žádat o tzv. důchod s mezinárodním prvkem. Starší článek České správy sociálního zabezpečení, který vysvětluje základní principy najdete zde: https://www.cssz.cz/-/rizeni-o-duchodu-s-tzv-mezinarodnim-prvkem-se-tykalo-kazde-jedenacte-podane-zadosti.

V obecné rovině podle českého zákona o důchodovém pojištění (č. 155/1995 Sb.) - pokud je žadateli o invalidní důchod více než 28 let, je potřebná doba pojištění 5 let. Současně zákon uvádí: 

"Potřebná doba pojištění pro nárok na invalidní důchod se zjišťuje z období před vznikem invalidity, a jde-li o pojištěnce ve věku nad 28 let, z posledních deseti roků před vznikem invalidity. U pojištěnce staršího 38 let se podmínka potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní důchod považuje za splněnou též, byla-li tato doba získána v období posledních 20 let před vznikem invalidity; potřebná doba pojištění činí přitom 10 roků. Podmínka potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní důchod se považuje za splněnou též, byla-li tato doba získána v kterémkoliv období deseti roků dokončeném po vzniku invalidity; u pojištěnce mladšího 24 let činí přitom potřebná doba pojištění dva roky."

Na území ČR obecně můžeme říct, že žádost o invalidní důchod s mezinárodním prvkem se podává na okresní správě sociálního zabezpečení podle místa bydliště (v Praze na Pražské správě..., v Brně na Městské správě...). Protože se při podání žádosti mapuje a dokládá pracovní historie množstvím dokladů (viz. podmínky žádosti o invalidní důchod - obecné informace: https://www.cssz.cz/web/cz/invalidni-duchod), budete k případnému zastupování syna potřebovat plnou moc a spolupráci na dodání potřebných dokladů. 

Mimo jiné bude OSSZ požadovat kontakt na ošetřujícího lékaře v ČR, protože po podání žádosti o invalidní důchod je třeba spolupráce lékaře posudkové služby a ošetřujícího lékaře žadatele o důchod. Lékařská posudková služba si vyžádá zdravotní dokumentaci, ze které posuzuje pokles pracovních schopností (podle určených procent poklesu pracovních schopností je pak žadatel zařazen do invalidity I., II. nebo III. stupně). Pokud má syn v ČR svého praktika, měl by mu doručit přeloženou zdravotní dokumentaci, která se týká následků úrazu, aby praktik mohl vůči posudkové službě poskytnout součinnost. 

Po zpracování posudku invalidity (určení poklesu pracovních schopností) dále ČSSZ řeší pojistnou dobu (zda je splněna a v jaké výši by měl být invalidní důchod vypočítán). Pokud jde o důchod s mezinárodním prvkem, v průběhu řízení česká strana osloví partnerský stát (Švýcarsko) a bude dotazovat splnění pojistné doby. Tím, že jde o mezinárodní spolupráci, celkové řízení o žádosti o důchod je časově náročnější, ale zohlední výdělečnou činnost v obou státech.

Podmínky žádosti o invalidní důchod ve Švýcarsku neznáme. Doporučuji dotazovat průběh řízení na jejich straně, jestli pro syna bude jednodušší/výhodnější podat žádost ve Švýcarsku s tím, že spolupráci bude poskytovat Česko.

S pozdravem
Bc. Hana Sixtová, sociální pracovnice CZEPA

 


Hana Sixtová, sociální pracovnice CZEPA
13.3.2023

Dobrý den,

jsou to už 3 roky co jsem dostal svůj první mechanický vozík, který byl částečně hrazen zdravotní pojišťovnou a částečně nadacemi. Potřeboval bych nový podsedák a někde jsem četl že pokud jsem dostal vozík i s podsedákem, tak na nový podsedák mám nárok až po 5 letech. Nedaří se mi už ale zdroj této informace dohledat. Vím že všude jinde se uvádí nárok na nový podsedák po 3 letech.

Můžete mi prosím upřesnit jak to ve skutečnosti je? 

Pokud bych ještě neměl nárok na příspěvek od zdravotní pojišťovny můžu žádat o příspěvek úřad práce?

Děkuji Ivan

14.3.2023

Vážený pane Ivane,
Váš dotaz jsem konzultovala s kolegyní Zdeňkou Faltýnkovou, specialistkou na spinální problematiku asociace CZEPA. Ta komentovala zkušenosti z praxe tak, že standardním postupem je, aby byl vypsán zvlášť poukaz na vozík a jeho příslušenství a zvlášť samostatný poukaz na sedák - v takovém případě má sedák užitnou dobu 3 roky.

V praxi ovšem paní Faltýnková zaznamenala i ojedinělou praxi, kdy byl vystaven poukaz na vozík a v rámci souvisejícího poukazu na "příslušenství k vozíku" byl vypsán (jako příslušenství) i sedák, který tak měl spolu s vozíkem užitnou dobu 5 let. Takový postup ale nepovažujeme za správný ani za standardní.

Vy, jako uživatel/pojištěnec, se můžete obrátit na firmu, od které máte vozík (která má evidenci jak, co bylo předepsáno) či na svoji zdravotní pojišťovnu, která také musí evidovat vydané pomůcky každého jednotlivého pojištěnce. Z těchto dvou zdrojů získáte informaci, jakou formou Vám byl sedák předepsán a tedy, jakou užitnou dobu má.

Pokud by nebylo možné uhradit nový sedák ze zdravotního pojištění, doporučuji Vám požádat zdravotní pojišťovnu o písemné vyjádření (že nemůže uhradit). Při shánění financí Vám bohužel nepomůže Úřad práce, protože sedáky nejsou součástí tzv. "zvláštních pomůcek", na které je možné poskytnout příspěvek. Bude třeba žádat o nadační příspěvky (nadacím pak bude vhodné doložit vyjádření zdravotní pojišťovny, že ta sedák uhradit nemůže).

S pozdravem
Bc. Hana Sixtová, sociální pracovnice CZEPA


Hana Sixtová, sociální pracovnice CZEPA

Dobrý den, chystám se prvně na vozíku do letadla a měl bych takový dotaz. Na letištích mi doporučují potvrzení od lékaře ohledně ocelových výztuží páteře. Řešil jste prosím toto někdy někdo? Jaký lékař by mi ho měl vystavit?

Děkuji za reakce Libor Ondřej 

13.3.2023

Vážený pane Ondřeji,
pokud po Vás letecká společnost vyžaduje potvrzení ohledně výstuží páteře, považujeme za vhodné podívat se na lékařskou zprávu, vydanou v souvislosti s operací páteře (ze spinální jednotky či ze spondylochirurgie), případně se obrátit na uvedené pracoviště, kde jste byl operován.

Otázka na leteckou společnost je, zda stačí česká lékařská zpráva či zda si ji pro návrat ze zahraničí máte nechat přeložit do některého ze světových jazyků.

V souvislosti s Vaším dotazem musím konstatovat, že dotazy vložené na Poradnu portálu Vozejkov.cz zodpovídají odborní pracovníci asociace CZEPA či sjednaní externí specialisté (viz. Na vaše otázky odpovídají). Pro osobní zkušenosti jiných uživatelů doporučuji vložit na Vozejkov.cz článek, na který mohou reagovat čtenáři-uživatelé portálu.

S pozdravem
Bc. Hana Sixtová, sociální pracovnice CZEPA

 


Hana Sixtová, sociální pracovnice CZEPA
« | 1 | .. | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | .. | 32 | »
banner-handy.jpg
cpv_banner-3-2.jpg