Jste na vozíku a nevíte si rady?

Pak jste našli to správné místo pro Vaše dotazy, na které bezplatně odpovídají odborní pracovníci asociace CZEPA.  

Pro vložení dotazu využijte červené tlačítko "Přidej dotaz", které Vás přesměruje na formulář, kde se můžete anonymně zeptat.

Vložením Vašeho dotazu předpokládáme Váš souhlas s uzavřením smlouvy o využití služby odborné sociální poradenství CZEPA, v rámci kterého se Vaším dotazem budeme zabývat. Seznamte se, prosím, s pravidly Poradny.

Poradna je veřejně dostupná, proto v dotazu uvádějte takové údaje, s jejichž zveřejněním souhlasíte. V případě zájmu o individuální odborné sociální poradenství kontaktujte pracovníky služby přímo.

Váš dotaz zodpovíme do 5 pracovních dnů. Bude-li nutná konzultace s našimi externími specialisty, může se tato doba prodloužit. O této skutečnosti Vás budeme předem informovat.

 

Neváhejte se zeptat, jsme tu pro Vás!Dobrý den. Jsem pečující matka-opatrovník našeho synka Martínka. Je mu 26let, zbaven svéprávnosti, DMO-vozíčkář/pololežáček. V prosinci nám vypršela 7-letá lhůta dávky od soc. na příspěvek na auto. Tedy nám již vznikl nárok na nový příspěvek. Syn je veden ve velkém

techničáku jako majitel a já jako provozovatel. Prosím Vás, jak postupovat při prodeji starého vozidla? Musím žádat soud

o svolení k prodeji auta a následně o použití peněz z prodeje na nákup nového vozidla ? Nebo ne, když jsem jeho opatrovník?

Co jsem zatím zjišťovala informace, diametrálně se rozcházejí a nikdo mi nedokázal jednoznačně odpovědět. 

Dříve, bylo auto napsáno na mě, a tak nebyl problém, jej prodat. Nyní si bohužel nevím rady. Můžete nám

prosím pomoci-poradit? Děkujeme Vám. S úctou Pražákovi

4.4.2023

Dobrý den paní Pražáková,

Váš dotaz nespadá do oblastí, kterými se naše odborné sociální poradenství zabývá. Nicméně jsme Váš dotaz přeposlaly k zodpovězení naší externí právničce Mgr. Radce Pešlové a ta nám dotaz zodpověděla - níže zasíláme odpověď:

Zákon č. 329/2011 Sb., v platném znění pamatuje v § 4 odst. 2 pouze na nákup vozu, ke kterému není nutný souhlas soudu. Proto pro nákup vozu (resp. pouze vozu, který bude kompenzační pomůckou, na kterou bude příspěvek od Úřadu práce) a vyřízení žádosti o příspěvek na kompenzační pomůcku (motorové vozidlo) nepodléhá schvalování soudu. I když s nákupem vozu souvisí zpravidla hned několik záležitostí, které by se soudně řešit měly, a přesto se v naší běžné praxi neřeší:

 1. Vůz za dítě/omezeného ve svéprávnosti pořizuje rodič/opatrovník.
 2. Cena vozu bude placena z příspěvku a pak zpravidla z financí rodiče/opatrovníka.
 3. Mezi rodičem/opatrovníkem tak vzniká dar/půjčka, kterou si dítě/opatrovaný nijak nevyžádal/o a při prodeji vozu to může činit problém, když by rodič/opatrovník chtěl tuto částku (nebo poměrnou částku) vrátit, příp. s ní naložit jako se svým majetkem, a nikoliv jako s majetkem dítěte/opatrovaného.
 4. Vůz je často pojišťován a provozován jinou osobou, než je dítě/opatrovaný.
 5. Pokud by na voze vznikla škoda vlivem jiné osoby, nebývá dořešen vztah odpovědnosti a náhrady škody ve vztahu k dítěti/opatrovanému (a snížení hodnoty jejich majetku).

 

Domnívám se, že ke složitějšímu pojetí dotaz nebyl směřován, nicméně pro jistotu uvádím výše uvedené, protože z pohledu práva je situace složitější, než se v praxi jeví a stejné je to i u prodeje vozu, kde se právo a praxe také mohou rozcházet. A nevím, jak moc právně správně tazatelka chce situaci řešit.

 

Z pohledu práva by bylo podstatné, jaká je zbytková hodnota vozu. Dá se odhadovat, že po sedmi letech ještě bude vyšší, pokud se vůz kupoval nový, ale pokud již v době nákupu před sedmi lety byl vůz bazarový, nemusí být jeho hodnota nyní významná.

 

Podle hodnoty by se postup rozdělil. Výše dané hodnoty není přesně určitelná.

 1. Pokud jde o zbytkovou hodnotu vozu ve výši, se kterou běžně opatrovník nenakládá (to je nutné posoudit podle hodnoty majetku opatrovaného), tak bude k prodeji vozu potřebovat schválení soudem (přesněji – opatrovník podá „Návrh na schválení právního jednání za opatrovaného – prodej motorového vozidla“).
  1. Tomu bude předcházet úvaha za kolik bude vůz prodáván a komu. Bude o tom sepsána smlouva o koupi/prodeji a tuto smlouvu nechá opatrovník schválit (prodávající opatrovaný zastoupený opatrovníkem).
  2. Soudu bude muset opatrovník zdůvodnit, proč se vůz prodává a bude muset obhájit, že prodejní cena je přiměřená (např. doloží další nabídky prodeje podobných vozů za podobné ceny, příp. doloží vyjádření více autobazarů o výkupní ceně). Není nutné (resp. soudy k tomuto běžně nevyžadují) znalecké posudky, pokud nejde o specifický anebo specificky vybavený vůz, který v daném čase není snadné srovnat s jinými vozy.
  3. Většinou soud nezajímá, co následně nastane s prostředky z prodeje – k těm se ze zákona musí opatrovník chovat jako hospodář a nesmí je zpronevěřit, takže se očekává, že budou plně využity ve prospěch opatrovaného. Přesto je potřeba uvést, proč je nutné prodat vůz (tedy snížit majetek opatrovaného) a co tím (a za jakým účelem) získá. často se tak uvádí důvod, že bude pořizován nový vůz, který je pro opatrovaného výhodnější a více plní jeho potřeby. Není podstatné, že končí lhůta pro příspěvek, a tak je pořizován nový vůz (na tom primárně opatrovaný nic nezískává). Musí být zdůvodněno, proč bude nový vůz lepší než ten stávající.
  4. Teprve po rozhodnutí soudu o schválení právního jednání a po doplnění doložky právní moci, bude možné vůz přepsat. K přepisu opatrovník možná bude vystavovat plnou moc. na plné moci v místě pro zmocnitele by se mělo uvést:

                                                      i.     osobní údaje opatrovaného (jméno, příjmení, datum narození, bydliště)

                                                    ii.     zástupce opatrovaného (osobní údaje) s doplněním "opatrovníkem osoby XY na základě rozhodnutí Okresního/Obvodního/Městského soudu v ..... č.j. .... ze dne ....“

                                                   iii.     komu je plná moc udělována (vč. osobních údajů)

                                                   iv.     k čemu dochází ke zmocnění („k provedení přepisu vozidla v registru silničních vozidel na obecním/městském úřadu XY“)

                                                    v.     specifikace vozidla: VIN, registrační značka (dříve „SPZ“), značka či typ vozidla

                                                   vi.     doba platnosti plné moci

                                                  vii.     ověřený podpis opatrovníka (pokud vůz bude přepisovat kupující, což k právní jistotě nedoporučuji, nemáte jistotu, že vůz bude přepsán), pokud vůz přepisuje prodávající, pak bude ověřen podpis kupujícího a zmocnění musí vydávat kupující a na straně zmocněných je opatrovaný zastoupený opatrovníkem

                                                viii.     u přepisu by mohlo být poptáváno doložení statusu opatrovníka, proto je vhodné přiložit prostou kopii listiny opatrovníka.

 1. Pokud je zbytková (prodejní) cena vozu cenou, se kterou opatrovník za opatrovaného běžněji nakládá (např. částka 10 000 Kč), není třeba schválení soudu, protože jde o běžné nakládání s majetkem v pravomoci opatrovníka.
  1. Toto ale bohužel některé úřady při přepisu nerespektují a vyžadují k přepisu souhlas soudu. Proto z důvodu neznalosti na úřadu a z důvodu potřeby zrychlit přepis vozu, nejspíš opatrovník podstoupí martyrium se schvalováním právního jednání (kupní smlouvy) dle bodu 1. na místo, aby se právně domáhal správného postupu úřadu.
  2. I v případě, že by úřad nevyžadoval schválení u vozu nepatrné hodnoty, bude nutné mít k přepisu plnou moc, jak je uvedeno u bodu 1. písm. d).

 

Shrnuji:

 1. K prodeji vozu souhlas soudu bude (převážně) potřeba.
 2. K nákupu nového vozu souhlas (většinou) potřeba nebude.

S pozdravem

Kupková Monika, DiS., sociální pracovnice Odborného sociálního poradenství CZEPA


Monika Kupková, sociální pracovnice Odborného sociálního poradenství CZEPA

Dobrý den,

synovi je letos v dubnu 46 let, 10 let žije ve Švýcarsku. V srpnu 2022 měl ve Švýcarsku nehodu na motorce, poranění páteře a míchy - od té doby je na invalidní vozíku - zlomenina TH5).

V Česku pracoval před odchodem do Švýcarska přes 15 let.

Po nehodě plánuje žít nadále ve Švýcarsku, kde bude uplatňovat nárok na ID. Chtěla bych se zeptat, zda může žádat nějakou poměrnou část ID za odpracované roky i u nás? Trvalé bydliště má stále hlášené v ČR.

 

Děkuji M.

16.3.2023

Dobrý den,
kdo má pracovní historii v ČR i v cizině, může žádat o tzv. důchod s mezinárodním prvkem. Starší článek České správy sociálního zabezpečení, který vysvětluje základní principy najdete zde: https://www.cssz.cz/-/rizeni-o-duchodu-s-tzv-mezinarodnim-prvkem-se-tykalo-kazde-jedenacte-podane-zadosti.

V obecné rovině podle českého zákona o důchodovém pojištění (č. 155/1995 Sb.) - pokud je žadateli o invalidní důchod více než 28 let, je potřebná doba pojištění 5 let. Současně zákon uvádí: 

"Potřebná doba pojištění pro nárok na invalidní důchod se zjišťuje z období před vznikem invalidity, a jde-li o pojištěnce ve věku nad 28 let, z posledních deseti roků před vznikem invalidity. U pojištěnce staršího 38 let se podmínka potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní důchod považuje za splněnou též, byla-li tato doba získána v období posledních 20 let před vznikem invalidity; potřebná doba pojištění činí přitom 10 roků. Podmínka potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní důchod se považuje za splněnou též, byla-li tato doba získána v kterémkoliv období deseti roků dokončeném po vzniku invalidity; u pojištěnce mladšího 24 let činí přitom potřebná doba pojištění dva roky."

Na území ČR obecně můžeme říct, že žádost o invalidní důchod s mezinárodním prvkem se podává na okresní správě sociálního zabezpečení podle místa bydliště (v Praze na Pražské správě..., v Brně na Městské správě...). Protože se při podání žádosti mapuje a dokládá pracovní historie množstvím dokladů (viz. podmínky žádosti o invalidní důchod - obecné informace: https://www.cssz.cz/web/cz/invalidni-duchod), budete k případnému zastupování syna potřebovat plnou moc a spolupráci na dodání potřebných dokladů. 

Mimo jiné bude OSSZ požadovat kontakt na ošetřujícího lékaře v ČR, protože po podání žádosti o invalidní důchod je třeba spolupráce lékaře posudkové služby a ošetřujícího lékaře žadatele o důchod. Lékařská posudková služba si vyžádá zdravotní dokumentaci, ze které posuzuje pokles pracovních schopností (podle určených procent poklesu pracovních schopností je pak žadatel zařazen do invalidity I., II. nebo III. stupně). Pokud má syn v ČR svého praktika, měl by mu doručit přeloženou zdravotní dokumentaci, která se týká následků úrazu, aby praktik mohl vůči posudkové službě poskytnout součinnost. 

Po zpracování posudku invalidity (určení poklesu pracovních schopností) dále ČSSZ řeší pojistnou dobu (zda je splněna a v jaké výši by měl být invalidní důchod vypočítán). Pokud jde o důchod s mezinárodním prvkem, v průběhu řízení česká strana osloví partnerský stát (Švýcarsko) a bude dotazovat splnění pojistné doby. Tím, že jde o mezinárodní spolupráci, celkové řízení o žádosti o důchod je časově náročnější, ale zohlední výdělečnou činnost v obou státech.

Podmínky žádosti o invalidní důchod ve Švýcarsku neznáme. Doporučuji dotazovat průběh řízení na jejich straně, jestli pro syna bude jednodušší/výhodnější podat žádost ve Švýcarsku s tím, že spolupráci bude poskytovat Česko.

S pozdravem
Bc. Hana Sixtová, sociální pracovnice CZEPA

 


Hana Sixtová, sociální pracovnice CZEPA
13.3.2023

Dobrý den,

jsou to už 3 roky co jsem dostal svůj první mechanický vozík, který byl částečně hrazen zdravotní pojišťovnou a částečně nadacemi. Potřeboval bych nový podsedák a někde jsem četl že pokud jsem dostal vozík i s podsedákem, tak na nový podsedák mám nárok až po 5 letech. Nedaří se mi už ale zdroj této informace dohledat. Vím že všude jinde se uvádí nárok na nový podsedák po 3 letech.

Můžete mi prosím upřesnit jak to ve skutečnosti je? 

Pokud bych ještě neměl nárok na příspěvek od zdravotní pojišťovny můžu žádat o příspěvek úřad práce?

Děkuji Ivan

14.3.2023

Vážený pane Ivane,
Váš dotaz jsem konzultovala s kolegyní Zdeňkou Faltýnkovou, specialistkou na spinální problematiku asociace CZEPA. Ta komentovala zkušenosti z praxe tak, že standardním postupem je, aby byl vypsán zvlášť poukaz na vozík a jeho příslušenství a zvlášť samostatný poukaz na sedák - v takovém případě má sedák užitnou dobu 3 roky.

V praxi ovšem paní Faltýnková zaznamenala i ojedinělou praxi, kdy byl vystaven poukaz na vozík a v rámci souvisejícího poukazu na "příslušenství k vozíku" byl vypsán (jako příslušenství) i sedák, který tak měl spolu s vozíkem užitnou dobu 5 let. Takový postup ale nepovažujeme za správný ani za standardní.

Vy, jako uživatel/pojištěnec, se můžete obrátit na firmu, od které máte vozík (která má evidenci jak, co bylo předepsáno) či na svoji zdravotní pojišťovnu, která také musí evidovat vydané pomůcky každého jednotlivého pojištěnce. Z těchto dvou zdrojů získáte informaci, jakou formou Vám byl sedák předepsán a tedy, jakou užitnou dobu má.

Pokud by nebylo možné uhradit nový sedák ze zdravotního pojištění, doporučuji Vám požádat zdravotní pojišťovnu o písemné vyjádření (že nemůže uhradit). Při shánění financí Vám bohužel nepomůže Úřad práce, protože sedáky nejsou součástí tzv. "zvláštních pomůcek", na které je možné poskytnout příspěvek. Bude třeba žádat o nadační příspěvky (nadacím pak bude vhodné doložit vyjádření zdravotní pojišťovny, že ta sedák uhradit nemůže).

S pozdravem
Bc. Hana Sixtová, sociální pracovnice CZEPA


Hana Sixtová, sociální pracovnice CZEPA

Dobrý den, chystám se prvně na vozíku do letadla a měl bych takový dotaz. Na letištích mi doporučují potvrzení od lékaře ohledně ocelových výztuží páteře. Řešil jste prosím toto někdy někdo? Jaký lékař by mi ho měl vystavit?

Děkuji za reakce Libor Ondřej 

13.3.2023

Vážený pane Ondřeji,
pokud po Vás letecká společnost vyžaduje potvrzení ohledně výstuží páteře, považujeme za vhodné podívat se na lékařskou zprávu, vydanou v souvislosti s operací páteře (ze spinální jednotky či ze spondylochirurgie), případně se obrátit na uvedené pracoviště, kde jste byl operován.

Otázka na leteckou společnost je, zda stačí česká lékařská zpráva či zda si ji pro návrat ze zahraničí máte nechat přeložit do některého ze světových jazyků.

V souvislosti s Vaším dotazem musím konstatovat, že dotazy vložené na Poradnu portálu Vozejkov.cz zodpovídají odborní pracovníci asociace CZEPA či sjednaní externí specialisté (viz. Na vaše otázky odpovídají). Pro osobní zkušenosti jiných uživatelů doporučuji vložit na Vozejkov.cz článek, na který mohou reagovat čtenáři-uživatelé portálu.

S pozdravem
Bc. Hana Sixtová, sociální pracovnice CZEPA

 


Hana Sixtová, sociální pracovnice CZEPA

Dobrý den. Můj přítel má svalovou atrofii a je na vozíku. Napadlo mě, že by jsme mohli spolu jet na bazén nebo na koupaliště. Na vašich stránkách jsem se dozvěděla, že existuje několik bazénů a koupališť, které jsou bezbariérové, což je úžasné. Ale chtěla bych se zeptat, jakým způsobem se ti vozíčkáři nebo postižení pohybují? Jestli existují nějaká křesla nebo nějaký vozík nebo nevím jak to vysvětlit. Snad jste mě dobře pochopili. Přítel nemá zdravé ruce a nedokáže plavat. A já si neumím představit, že bych ho nějak sama podepírala nebo držela. Nerada bych, aby mi vyklouzl a nedej bože se mu něco stalo. Existuje nějaká taková pomůcka, která se dá přímo na koupalištích půjčit nebo po případě koupit? Předem děkuji N. Pírková 

9.3.2023

Vážená paní Pírková,
existují pomůcky, které usnadňují vstup zdravotně postiženého člověka do bazénu/do vody, ale z Vašeho vyjádření předpokládám, že Váš dotaz směřuje k pohybu člověka se zdravotním postižením přímo ve vodě. 

Přímo ve vodě se křesla ani vozíky neužívají, spíše běžné plavecké pomůcky dle individuálního výběru (kruhy, pásky atp.); jako významnou bych viděla osobní podporu asistující osoby. S ohledem na běžný provoz (a množství veřejnosti) veřejných bazénů a koupališť bych z bezpečnostního důvodu dala na zvážení, abyste požádali o odbornou podporu v nácviku plavání u organizací, které se plaváním osob se zdravotním postižením věnují. Jejich adresář najdete např. zde: https://ceskyparasport.cz/para-plavani/.

Pokud by měl Váš partner zájem, mohli byste spolu kontaktovat odborné plavecké organizace pro osoby se zdravotním postižením, spolu bezpečný pohyb ve vodě natrénovat a následně užívat bezbariérově dostupná veřejná místa.

S pozdravem
Bc. Hana Sixtová, sociální pracovnice CZEPA


Hana Sixtová, sociální pracovnice CZEPA

Dobrý den, 

Mám auto na které jsem dostal příspěvek ale před 2 lety jsem ho dal do depozitu protože je nepojizdne a bylo stále častěji v servise až mi nakonec řekli ze nevi co stim je. Veškeré opravy me stali strašně moc peněz až sem to vzdal a vozidlo přestal užívat. Jenze se mi teď z úřadu prace ozvali a chtějí abych vrátil poměrnou část příspěvku. Chtěl bych zažádat o prominutí pravé z tohohle důvodu. Pomohli byste mi stim? Prosím 

6.3.2023

Dobrý den,
pokud přestanete motorové vozidlo, na které byl poskytnutý příspěvek, ve lhůtě 84 kalendářních měsíců od vyplacení příspěvku užívat, máte povinnost vrátit poměrnou část příspěvku. V "případech hodných zvláštního zřetele" může ÚP rozhodnout o prominutí vratky. Ale věc žádosti a důkazů je na Vaší straně. 

Pokud chcete ÚP přesvědčit, měla by být žádost podložena fakty a dokumenty. 
Doporučuji, abyste si k žádosti připravil:
- celkovou fakturu za koupi vozidla (kolik auto stálo)
- všechny faktury, které souvisí s proběhlými opravami, aby bylo jejich vyčíslení kompletní
- pokud jste opravy platil převodem, přidala bych výpisy z účtu, že platby proběhly
- písemné vyjádření servisu ("až mi nakonec řekli ze nevi co stim je").
 
Na základě podkladů můžete připravit text žádosti, který Vám následně můžeme konzultovat, pokud budete mít zájem. V případě zájmu o navazující konzultaci napište na email sixtova@czepa.cz.
 
S pozdravem
Bc. Hana Sixtová, sociální pracovnice CZEPA

Hana Sixtová, sociální pracovnice CZEPA

Dobrý den, už delší dobu přemýšlím o liposukci, ale je mi jasné, že to asi nebude  nejjednodušší. Jsem kvadruplegik (c6/c7) a přes břišní stěnu zavedena  epicystomie. Bohužel na břiše se mi v poslední době uložilo dost tuku( Nejde jen o povolenou břišní stěnu). Rád bych začal řešení liposukcí o které už delší dobu přemýšlím, ale nejsem si jist, zda s tímto handicapem je možné uvažovat i o tomto zákroku. V poslední době mě zaujala laserová liposukce, kde po poradě s praktickým lékařem mi byla rozmluvená, jelikož zde k vyplavení tuku dochází přes lymfatický systém s pomocí pohybu. Dokázali byste poradit, zda s liposukcí je možné v tomto stavu uvažovat o řešení? A zda je možné i nějak chirurgicky zpevnit břišní stěnu?

24.2.2023

Dobrý den,
Váš dotaz jsme prostřednictvím kolegyně Zdeňky Faltýnkové, specialistky na spinální problematiku, konzultovali i s lékařem, specialistou na spinální poškození. 
Liposukce břicha má pro lidi se spinálním poškozením výrazná rizika - z důvodu močového měchýře v dutině břišní je zvýšené riziko celkové infekce, ochrnutí má vliv na delší dobu celkového hojení (násobně delší je také nezbytně nutný klidový režim po zákroku). Po případném zákroku je nutné trvale dodržovat výživová opatření (při nedodržení riziko rozpadu rány a celkové infekce). Z uvedených důvodů liposukci nedoporučujeme. V případě Vašeho zájmu můžeme zprostředkovat kontakty na odborné poradce v tématu výživového poradenství.

Za odborný tým CZEPA
Bc. Hana Sixtová, sociální pracovnice 


Hana Sixtová, sociální pracovnice CZEPA

Dobrý den,

kamarád získal příspěvek na koupi automobilu ve výši 200 000 Kč. Nyní se mu nabízí koupě auta právě v této hodnotě od plátce DPH. Když požádá o vrácení DPH ,bude muset vrátit uvedenou částku  nebo když je to na základě dvou rozdílných zákonů, částka DPH mu zůstane.

Děkuji za odpověď.

14.2.2023

Dobrý den,
příspěvek na koupi automobilu se řídí zákonem o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením (č. 329/2011 Sb.), podle kterého je v § 12 (odst. 1, písmeno b) uvedena povinnost použít vyplacený příspěvek v plné výši (citace: "Oprávněná osoba je povinna tento příspěvek nebo jeho poměrnou část vrátit, jestliže....nepoužila vyplacený příspěvek v plné výši do 3 měsíců ode dne jeho vyplacení nebo ve lhůtě stanovené krajskou pobočkou Úřadu práce").

Podmínky vrácení DPH osobám se zdravotním postižením u motorového vozidla, na jehož koupi byl poskytnut příspěvek od Úřadu práce, určuje zákon o vrácení daně z přidané hodnoty (č. 235/2004 Sb.) v § 85.  

S pozdravem
Bc. Hana Sixtová, sociální pracovnice CZEPA

 


Hana Sixtová, sociální pracovnice CZEPA
8.2.2023 Obecné

Dobrý den, ráda bych cca v červnu  nebo v  září jela na dovolenou do Barcelony a dozvěděla jsem se, že je tam možné si v půjčovně půjčit elektrickou postel, kterou přivezou do hotelu, ve kterém se ubytujete. Nevíte prosím, které hotely v Barceloně tuto službu umožňují? Moc děkuji. Jana Tomečková

8.2.2023

Dobrý den paní Tomečková,

stejný dotaz jsem Vám zodpovídala již 31.1.2023. Níže Vám přeposílám již jednou vloženou odpověď....

Bohužel Váš dotaz nespadá do oblastí, kterými se zabývá odborné sociální poradenství, proto nemůžeme adekvátně odpověď.

Doporučuji Vám, obrátit se s tímto dotazem přímo na kolegy z Vozejkmap (třeba Vám dokáží nějaké ubytování natipovat) a nebo se obrátit na cestovní kanceláře, které nabízí bezbariérové zájezdy. Níže zasílám kontakty.

Vozejkmap

 • p. Jakub Řičica, tel. 721 502 700, e-mail: vozejkmap@czepa.cz

 • p. Dana Součková, tel. 775 111 420, e-mail: vozejkmap@czepa.cz

Cestovní agentura Pestrá cestovka

V rámci projektu Bezbatour pro Vás výše uvedená cestovní agentura vyhledává a shromažďuje informace umožňující pohodlně cestovat všem lidem bez rozdílu.

Cestovní agentura mimo jiné nabízí např. - "Pokud cestujete s vozíkem letecky, potřebujeme od Vás nahlásit typ vozíku (mechanický / elektrický), rozměry (výška, šířka, délka), hmotnost a u elektrických vozíků přesný typ baterií. Rádi pro Vás zajistíme asistenci na letišti, bezbariérové transfery a další potřebné náležitosti".

Webový odkaz na stránky cestovní agentury, kde dohledáte i kontakty najdete ZDE.

S pozdravem

Kupková Monika, DiS., sociální pracovnice Odborného sociálního poradenství CZEPA


Monika Kupková, sociální pracovnice Odborného sociálního poradenství CZEPA

Dobrý den, jsem ZTP P na el.vozíku. Až se oteplí, tak bych rád vyzkoušel dopravování v MHD a vlak v Praze. BEZBA dopravu umím, ale mávnout na tram, bus, vlak či metro se prostě sám nepoučený prostě bojím. Můžete mi prosím poradit, kde bych mohl požádat o pomoc. Vlastního asistenta zatím nemám :-) Ivan H.

8.2.2023

Dobrý den pane Ivane,

pokud z jakéhokoliv důvodu nejste schopen se samostatně přepravovat, je třeba dle přepravního řádu Dopravního podniku hl. m. Prahy si zajistit doprovod - cituji: Osoba na vozíku pro invalidy si musí předem zajistit doprovod osob, které jsou schopny samostatně vozík naložit do vozidla a z vozidla jej vyložit (netýká se vozidel, u kterých lze použít výsuvnou nebo výklopnou nájezdovou plošinu a zvlášť upravených autobusů, trolejbusů vybavených zdvihací plošinou). Plošiny obsluhuje pouze řidič nebo jiná pověřená osoba dopravce. Naložení vozíku s osobou na vozíku pro invalidy do vozidla a jeho vyložení musí být provedeno v době co nejkratší. Před zastávkou, kde hodlá vystoupit, oznámí osoba na vozíku pro invalidy nebo osoba doprovázející výstup z vozidla včas (nejpozději před zastavením vozidla v zastávce) stisknutím tlačítka „Znamení k řidiči“ nebo tlačítka, umístěného v dosahu osoby na vozíku pro invalidy (neplatí pro lanovou dráhu na Petřín).

Je tedy na Vás si doprovod zajistit. Jednou z možností je například využití sociálních služeb - osobní asistence. Ty poskytují za úplatu službu "doprovod". Pokud by registrovaná služba byla kapacitně obsazená, pak můžete zkusit hledat na webech, které zprostředkovávají kontakty na osobní asistenty - jen upozorňuji, že se nejedná o osoby, které pracují pod registrovanou soc. službou. 

Web Domelie - zde si můžete vyfiltrovat kontakty na pečovatele / asistenty (jedná se o neprověřené kontakty) - https://www.domelie.cz/

Dále naši klienti využívají i web Hlídačky - https://www.hlidacky.cz/

Dále můžete zkusit poptat např. organizaci ADRA, která má program dobrovolníků (dobrovolníci chodí bez nároku na finanční odměnu vypomáhat). Koordinátorkou dobrovolníků v Praze je p. Barbora Bezděkovská, tel. 739 605 899 - https://www.adra.cz/dobrovolnictvi/praha/dobrovolnictvi.

Pokud byste potřeboval další informace či kontakty, můžete mě kontaktovat na e-mailu: kupkova@czepa.cz nebo telefonicky na čísle 775 980 952.

S pozdravem

Kupková Monika, DiS., sociální pracovnice Odborného sociálního poradenství CZEPA


Monika Kupková, sociální pracovnice Odborného sociálního poradenství CZEPA
31.1.2023

Dobrý den, četla jsem na stránkách Vozejkova krásný článek o Barceloně a protože bych se tam ráda podívala, prosím o radu. Slyšela jsem, že v cizině je možné si půjčit elektrickou polohovací postel a je možné se v některých hotelech domluvit, že je po dobu pobytu vozíčkáře tato půjčená postel umístěna v hotelu, ve kterém vozíčkář bydlí. Mně i mé asistentce by to hodně pomohlo. Samozřejmě se snažíme zjišťovat informace i samy, ale s vámi by to bylo možná rychlejší. Šlo by o pobyt v červnu, v Barceloně, pokoj pro 2 osoby, samozřejmě bezbariérový přístup a aby to pokud možno nebylo moc daleko od centra. Délka pobytu cca 8 nocí, je mi jasné, že to bude dražší, ale pokud máte možnost, prosím o co nejvíce informací. Děkuji a pokud se podaří, slibuji reportáž včetně fotografií. :-)

31.1.2023

Dobrý den,

bohužel Váš dotaz nespadá do oblastí, kterými se zabývá odborné sociální poradenství, proto nemůžeme adekvátně odpověď.

Doporučuji Vám, obrátit se s tímto dotazem přímo na kolegy z Vozejkmap (třeba Vám dokáží nějaké ubytování natipovat) a nebo se obrátit na cestovní kanceláře, které nabízí bezbariérové zájezdy. Níže zasílám kontakty.

Vozejkmap

 • p. Jakub Řičica, tel. 721 502 700, e-mail: vozejkmap@czepa.cz

 • p. Dana Součková, tel. 775 111 420, e-mail: vozejkmap@czepa.cz

Cestovní agentura Pestrá cestovka

V rámci projektu Bezbatour pro Vás výše uvedená cestovní agentura vyhledává a shromažďuje informace umožňující pohodlně cestovat všem lidem bez rozdílu.

Cestovní agentura mimo jiné nabízí např. - "Pokud cestujete s vozíkem letecky, potřebujeme od Vás nahlásit typ vozíku (mechanický / elektrický), rozměry (výška, šířka, délka), hmotnost a u elektrických vozíků přesný typ baterií. Rádi pro Vás zajistíme asistenci na letišti, bezbariérové transfery a další potřebné náležitosti".

Webový odkaz na stránky cestovní agentury, kde dohledáte i kontakty najdete ZDE.

S pozdravem

Kupková Monika, DiS., sociální pracovnice Odborného sociálního poradenství


Monika Kupková, sociální pracovnice Odborného sociálního poradenství CZEPA

Dobrý den, měla bych dotaz ohledně úpravy automobilu pro OZP.

Jedná se o úprav u podlahy, montování zádržného systému a plošiny. Prý by se mělo jednat 3 samostatné pomůcky a tím pádem je potřeba podat žádost 3x, samostatně, včetně toho zádržného systému. Pokud se bude muset žádat 3x zvlášť není poté nárok na proplacení úpravy senzorů po montáži.

Je tedy nutné podávat 3x samostatnou žádost? A případně proplácí se oprava senzorů po montáži? Pokud budete mít jakékoli informace nebo zkušenosti, budu za ně moc ráda.

Předem děkuji

Ručková

30.1.2023

Dobrý den paní Ručková,

vzhledem k tomu, že všechny výše uvedené pomůcky spadají pod zvláštní pomůcku - dodatečná úprava motorového vozidla, domníváme se, že by mohla být podána pouze 1 žádost, kde by byly všechny úpravy zahrnuté. Nicméně metodiku Úřadu práce nemáme k dispozici, proto kontaktujte svůj spádový Úřad práce a doptejte se na tuto skutečnost.

S opravou senzorů po montáži a jejím proplacením nemáme bohužel zkušenosti.

S pozdravem

Kupková Monika, DiS., sociální pracovnice odborného sociálního poradenství


Monika Kupková, sociální pracovnice Odborného sociálního poradenství CZEPA
« | 1 | 2 | 3 | 4 | .. | 32 | »
banner-handy.jpg
skoda_neridit_banner_vozejkov_550x160px_1.png