29.10.2014 ZdravotníSex
Mohu po poranění míchy, je mi 22 let, užívat Viagru nebo Cialis? Budu je muset užívat stále? Nejsou moc silné? Myslel jsem, že je užívají spíše starší a nemocní muži…
29.10.2014

Dnes jsou Viagra, Cialis a Levitra první metodou volby léčby poruchy erekce nejen u ochrnutých, ale i u mužů s různými jinými příčinami poruchy erekce. Vzhledem k poškození nervově-cévního přenosu, který je klíčový pro navození ztopoření, má ztráta erekce u mužů s úplným přerušením míchy trvalý charakter. Rozhodně léky na podporu erekce neužívají jen starší muži. Poruchou ztopoření trpí podle jedné velké zahraniční studie každý 10. muž ve věku nad 21 let. V ČR dle výzkumu Weisse a Zvěřiny (2008) trpí 54% českých mužů od 35 – 65 let poruchou erekce. Prvním krokem v léčbě bez ohledu na věk a příčinu, která vedla k vyvolání poruchy erekce, je užití tablet, Viagry, Cialisu nebo Levitry. Úrazy míchy a pánve, cukrovka 1. typu, některé typy nádorů postihují zejména mladé muže s možným důsledkem poškození erekce.  Léčba tabletami má svoje pravidla: vytestování účinné dávky-někomu stačí malá dávka léku, jinému nejvyšší možná, správné načasování užití (jednu hodinu před stykem) a nutnost opakovaného podání (6-8krát) ke zhodnocení léčebného efektu. Určitě se neobávejte lék užívat. Předpis provede obvodní lékař nebo specialista po provedení základního vyšetření. Léky nesmí být předepsány ochrnutým, kteří mají nízký krevní tlak (méně jak 90/60mmHg) a u těch, kteří užívají nitráty (léky na angínu pectoris, tímto srdečně-cévním onemocněním trpí spíše starší muži). Léčba popsanými tabletami je u mužů po poranění míchy účinná a dobře tolerovaná. Nežádoucí účinky typu bolesti hlavy, zrudnutí obličeje, překrvení očních spojivek, někdy zažívací potíže, překrvení nosní sliznice, chřipkové příznaky, v případě užití tadalafilu (Cialis) bolesti zad a svalů, se objevily u méně než 5% nemocných, jen 3 % nemocných léčbu přerušilo pro nežádoucí účinky. Léčebný efekt je nižší ve srovnání s pacienty trpící jinou etiologií ED, je popisován od 65-75 %. Léky této skupiny jsou dobře tolerované, nebyl popsán žádný případ autonomní dysreflexie .


MUDr.Taťána Šrámková, CSc.
29.10.2014 ZdravotníSex
Jaké jsou možnosti léčby poruchy ztopoření po poranění míchy? Mohu si koupit potravinový doplněk? Jaký bude mít efekt?
29.10.2014

Porucha erekce (erektilní dysfunkce) je běžným důsledkem poranění  míchy. Vzniká v příčinné souvislosti s úrazem. Výskyt závisí na výšce poranění a rozsahu míšního postižení. Čím je poškození míchy větší, tím je větší šance ztráty erekce. Až 75% ochrnutých s úplným přerušením míchy (transverzální míšní léze) trpí ztrátou erekce. Roli hraje výška ochrnutí. Tetraplegik  s poraněním krčních segmentů míchy má větší šanci na zachování erekce než paraplegik.  Je to tím, že hlavní úlohu v erektilní funkci u mužů s transverzální lézí hraje  sakrální (křížové) centrum (S2-S4 segmenty míchy, odpovídá L1-L2-lumbální první a druhý obratel), které zprostředkovává erektilní odpověď na přímé dráždění pohlavního údu. Problémem může být ztráta erekce při pokusu o zavedení penisu do pochvy, pokud se dráždění přeruší. Přítomnost reflexní erekce (erekce vznikající jako odpověď na přímé dráždění pohlavního údu) proto neznamená automaticky zachování koitální schopnosti (realizovat uspokojivý sexuální styk). Pokud dojde úrazem k poškození sakrálního centra erekce, může se objevovat erekce na psychické podněty. Ta však bývá krátkodobá a chabá. Je to způsobeno tím, že hlavní roli v řízení erekce hraje sakrální centrum. Muži s alespoň částečně zachovanou schopností erekce mají větší šanci, že u nich bude účinná  léčba moderní generací tablet (Viagra, Cialis, Levitra) . Až  80% všech poranění míchy se objevuje v mladém věku. Proto je léčba poruchy erekce důležitá. Doporučuji nemocným včasné obnovení sexuálního života. Pokud ochrnutý muž má po úraze míchy těžkou poruchu ztopoření, není schopný dosáhnout byť jen malého zbytnění pohlavního údu, hrozí vznik nezvratných změn spojený s přestavbou topořivých těles pohlavního údu s důsledkem  obtížně léčitelné poruchy erekce.  V této souvislosti se razí termín rehabilitace penisu, která se přednostně týká skupin nemocných, u kterých lze důvodně předpokládat poškození erektilní schopnosti (úrazy, operace). Z úrazových dějů vede k nezvratnému poškození topořivých těles poranění míchy a poranění pánve. Všichni tito nemocní mají být po úraze co nejdříve informování o možné poruše erekce a o včasném zahájení léčby. Nejčastěji je používána v první linii  léčba moderní generací tablet  (sildenafil – Viagra - případně její cenově příznivější  kopie generických firem)- tadalafil – Cialis, vardenafil – Levitra), injekční léčba  prostaglandinem E1 (alprostadil –v ČR je k dispozici Karon) do topořivých těles pohlavního údu, podtlakové přístroje a implantace penilní protézy. U pacientů po poranění míchy je přednostně používaná léčba tabletami a injekcemi. Další způsoby léčby jsou výrazně okrajové. Potravinové doplňky nejsou určeny k užívání pro navození erekce u mužů po úraze míchy, protože nelze předpokládat vyšší efekt než jen placebový (placebo-neúčinná substance). 


MUDr.Taťána Šrámková, CSc.
Co nejvíce pomáhá na spasticitu?
22.9.2014

 Máme vyzkoušený  pravidelný pohyb a protahování. Mluvím, jak o zátěži dolních i horních končetin, smysluplný nepřetěžující pohyb dokáže spasticitu výrazně snížit. V kombinaci s léky jako Baclofen, Baclofenová pumpa či Botulotoxínové injekce je to jediná cesta,  jak dojít ke kýženému výsledku.


Rehafit
« | 1 | .. | 9 | 10
banner-handy.jpg
cpv_banner-3-2.jpg