Kde seženu kontakty na poskytovatele osobní asistence? Děkuji.
12.3.2013
Dobrý den,
na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (www.mpsv.cz) funguje veřejný Registr poskytovatelů sociálních služeb - http://iregistr.mpsv.cz/. Na titulní straně můžete vstoupit do sekce "Vyhledání služby" a podle druhu služby, cílové skupiny či podle kraje a okresů filtrovat. Najdete konkrétní kontakty včetně adresy, emailu, telefonu, webu organizace.

Hana Sixtová, sociální pracovnice CZEPA
Dobrý den, mám syna který má DMO, ZTP/P čtvrtý stupeň, doposud jsme pobírali příspěvek na auto po pěti letech, ale nikdy syn nedostal víc ja 85.000 Kč. Dnes vím že je to jinak a tak bych se ráda zeptala jak je to s příspěvkem na autoj jsme vvichni na důchodech. Děkuji moc za odpověď Forejtová
6.3.2013
Vážená paní Forejtová,
ve vztahu k příspěvku na koupi motorového vozidla zůstalo jako dříve zachováno, že nárok má člověk s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí (konkrétní zdravotní postižení obsahuje příloha k zákonu 329/2011 Sb. "Zdravotní postižení odůvodňující přiznání příspěvku na zvláštní pomůcku a zdravotní stavy vylučující jeho přiznání").

Příspěvek na koupi auta se od roku 2012 řídí zákonem č. 329/2011 Sb. a je součástí Příspěvku na zvláštní pomůcky (§9 a dále). Jak uvádím výše, žadatel musí splňovat zdravotní kritérium s tím, že jde o dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav (trvá déle než 1 rok). U auta i u dalších pomůcek platí, že pomůcka osobě umožní sebeobsluhu, potřebuje ji k realizaci pracovního uplatnění, přípravě na budoucí povolání, k získání informací anebo ke styku s okolím. V případě pořízení motorového vozidla je podmínkou, že osoba se pravidelně v kalendářním měsíci dopravuje (řídí nebo je převážena) - to žadatel prokazuje čestným prohlášením.

Maximální výše příspěvku může být až do výše 200.000 Kč, příspěvek se poskytuje na 10 let. Kolik ve skutečnosti žadatel dostane záleží na třech faktorech - výše příspěvku na auto se stanoví s přihlédnutím k četnosti a důvodu dopravy (viz. čestné prohlášení kam a jak často jezdím), k příjmu osoby a příjmu osob s ním společně posuzovaných a vzhledem k celkovým sociálním a majetkovým poměrům. V případě příspěvku na koupi motorového vozidla žadatel nemá finanční spoluúčast (v případě jiných zvláštních pomůcek je spoluúčast žadatele 10%).

Příspěvek je třeba využít do 3 měsíců. Za určitých podmínek můžete využít vrácení DPH.

Hana Sixtová, sociální pracovnice CZEPA
Dobrý den,
rozhodl jsem se změnit banku a založit si jiný účet i jiného bankovního institutu.
Jak mám dát úřadu nejlépe vědět, aby mi můj invalidní důchod, příspěvek na péči a mobilitu posílali na můj nový účet?? Děkuji
24.1.2013
Dobrý den,
pro přeposílání dávek OZP na jiný bankovní účast stačí napsat žádost na Úřad práce s číslem nového bankovního spojení. Podepsanou žádost můžete poslat poštou nebo dát na podatelnu příslušného Úřadu práce. Úřad práce provede změnu okamžitě po obdržení Vaší žádosti.

Aby Vám Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) přeposílala Váš důchod na nový bankovní účet, musíte si nejdříve vytisknout tento formulář: http://www.cssz.cz/NR/rdonlyres/0438198A-B55A-44CA-B757-2111A3E8E7F2/0/89_109_8_W.pdf, vyplnit ho, nechat si vytištěný formulář potvrdit ve své nové bance a odeslat ho na adresu ČSSZ, Křížová 25, 225 08 Praha 5.
ČSSZ má na vyřízení změny bankovního účtu dva měsíce a dle sdělení ČSSZ by si po tuto dobu neměl žadatel rušit svůj původní účet, jinak nemůže být vyplacen důchod.

Dominika Horáková
Dobrý den, syn je po úrazu v rehabilitačním ústavu, žádáme o příspěvek na péči. Jak a kdy může proběhnout sociální šetření? Děkuji.
23.1.2013
Dobrý den,
správní řízení je zahájeno podáním žádosti na tiskopisu Ministerstva práce a sociálních věcí (k vyzvednutí na Úřadu práce či ke stažení z webu MPSV). ÚP musí žádost přijmout. Pokud ale nelze sociální šetření provést v přirozeném prostředí žadatele do 60ti dnů od podání žádosti, ÚP řízení o příspěvku dočasně přeruší.

Sociální šetření úřad práce nemůže provádět ve zdravotnickém zařízení (šetření má být v přirozeném prostředí žadatele). Pokud se Vám podaří domluvit propustku syna z RÚ domů na jeden den, na který domluvíte i sociální šetření pracovníků ÚP, může sociální šetření proběhnout. Pokud bude řízení o příspěvku na péči přerušeno z důvodu synovy hospitalizace, bude moci být provedeno až po návratu domů, čímž se vyřízení žádosti oddálí.

Při sociálním šetření se zjišťuje schopnost samostatného života osoby v přirozeném sociálním prostředí (jako takové vnímáme veškeré prostředí, kde byl syn zvyklý se pohybovat - nejen domov, ale i škola, práce, koníčky, vyřizování svých osobních záležitostí atd.). O provedeném sociálním šetření je veden písemný záznam, který na Vaši žádost můžete dostat. V dalším postupu bude žádost o příspěvek na péči posuzovat lékař lékařské posudkové služby. Ten hodnotí žadatele podle deseti základních životních potřeb podle vyhlášky č. 391/2011 Sb.

Hana Sixtová, sociální pracovnice CZEPA
Dobrý den,
pečuji o maminku, která je trvale upoutána na lůžko. Přijdu o příspěvek na péči, půjde-li při zhoršení zdravotního stavu do nemocnice? Děkuji za odpověď
23.1.2013
Dobrý den,
příjemce příspěvku na péči má povinnost hlásit změny na Úřad práce do 8 dnů.

Pokud tedy maminka nastoupí do nemocnice, má (máte) povinnost nahlásit to na ÚP. Pokud bude pobyt v nemocnici trvat po celý kalendářní měsíc (rozumějte např. od 1. do 31. ledna s tím, že dle zákona "Podmínka celého kalendářního měsíce není splněna, pokud k hospitalizaci došlo první den v kalendářním měsíci nebo k propuštění z tohoto zařízení došlo poslední den v kalendářním měsíci."), příspěvek se za daný měsíc NEVYPLÁCÍ. Pokud hospitalizace končí dříve, než celý měsíc uplyne, příspěvek ÚP normálně vyplatí. Stejně se příspěvek vyplatí, pokud hospitalizace trvala sice čtyři týdny, ale v období dvou měsíců (např. od 10. ledna do 10. února).

Pokud bude maminka v nemocnici po celý kalendářní měsíc, ale budete přijat na pobyt jako průvodce či budete ohlášen jako osoba poskytující pomoc (zařízení vydá potvrzení, že pravidelně docházíte a pomáháte s péčí), bude příspěvek vyplacen.

Pokud platí varianta, že maminka bude v nemocnici po celý kalendářní měsíc sama a příspěvek proto v uvedeném období nebude vyplacen, neuhradí za Vás v tomto období stát ani sociální zabezpečení (za hlavní pečující osobu).

Hana Sixtová, sociální pracovnice CZEPA
Dobrý den,
chtěl bych se zeptat na následující, jak moc se zhoršily podmínky pro zaměstnávání OZP (id 3. stupně, 4. stupeň bezmocnosti) z domova? Před rokem a půl jsem přišel o zaměstnání a zdá se mi, že poslední dobou není téměř možné najít nějakou vhodnou práci..
24.1.2013
Dobrý den,
od 1.1.2012 došlo k úpravě zákona o zaměstnanosti, který uložil všem zaměstnavatelům zaměstnávající osoby se zdravotním postižením vymezit všechna svá chráněná pracovní místa na základě dohody s Úřadem práce a ty i pracovní místa, které jsou mimo pracoviště zaměstnavatele (tzv. domácí pracovníci).

Od této doby se nám ozvalo mnoho klientů, že jim zaměstnavatel nebyl schopen vymezit jejich chráněné pracovní místo a tudíž přišli o práci.

Pokud chce zaměstnavatel v současnosti zaměstnat vozíčkáře z domova a "dostávat" na něj dotace, musí nejdříve s Úřadem práce uzavřít písemnou dohodu a splnit zákonem stanovené podmínky dohody.

Pracovní nabídky pro OZP se vyskytují "stále", ale většinou se nejedná o práci z domova, ale s dojížděním do kanceláře. Zkuste se podívat např. na server www.prace.cz, kde se čas od času objeví nabídky práce z domova.

Dominika Horáková
Dobrý den,
dnes jsem byl na Úřadu práce podat žádost o přiznání průkazu osoby se zdravotním postižením a tam jsem se dozvěděl, že musí být provedeno sociální šetření. Co to je a jak to probíhá? A když jsem měl do teď průkazku ZTP/P budu ji mít i nadále, když se můj zdravotní stav nezměnil? Děkuji za odpovědi.
10.1.2013
Dobrý den,
právě ukončení platnosti průkazu mimořádných výhod (ZTP/P) je jedním z důvodů pro přehodnocení žadatele. ÚP při této příležitosti provede sociální šetření a posudkový lékař zhodnotí Váš zdravotní stav a míru soběstačnosti podle kritérií deseti základních životních potřeb (jako v případě příspěvku na péči). Aby Vám mohla být zachována průkazka ZTP/P (vydána formou sKarty), musí být uznáno, že nejste schopen zvládat životní potřeby v oblasti mobility nebo orientace. Podle celkového zhodnocení (získaného počtu "bodů" za základní životní potřeby) může být přehodnocen i přiznaný stupeň příspěvku na péči.

V praxi sociální pracovnice z ÚP formou rozhovoru zkoumá, jak jste soběstačný v domácím prostředí. Posudkový lékař pak podle dokumentace hodnotí, jak zvládáte 10 základních životních potřeb. ÚP pak vydá rozhodnutí, které má vliv právě na průkazku ZTP, příspěvek na péči i dávky pro OZP.

Hodnocení základních životních potřeb je podle vyhlášky 391/2011 (http://socialnireforma.mpsv.cz/files/clanky/7/vyhlaska_391.pdf). Pokud byste potřeboval dále konzultovat či nebyl s rozhodnutím ÚP spokojen, obraťte se neodkladně na kancelář CZEPA.

Hana Sixtová, sociální pracovnice CZEPA
Dobrý den, v době prezidentských voleb jsem hospitalizovaný. Jak se můžu voleb účastnit?
9.1.2013
Dobrý den,
ze závažných důvodů (zejména zdravotních či rodinných) může občan požádat volební komisi při obecním úřadu o možnost volby do přenosné volební schránky. Pokud se s volební komisí domluvíte předem, přijdou zástupci volební komise za Vámi.

Hana Sixtová, sociální pracovnice CZEPA
Nevšiml jsem si, že výměna parkovacích průkazů byla do 31.12.2012 a průkaz nevyměnil. Co mám teď dělat?
9.1.2013
Dobrý den,
od 1.1.2013 je platný pouze "Parkovací průkaz označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou" s označením 07. Pokud jste výměnu do konce roku 2012 nestihl, dostavte se na obecní úřad co nejdříve. K výměně budete potřebovat stávající parkovací průkaz (s označením 01, modrý symbol vozíčkáře), platnou průkazku ZTP/P a průkazovou fotografii.

Staré parkovací karty od ledna 2013 neplatí, proto při jejich používání můžete mít potíže při policejní kontrole (na vyhrazených parkovacích místech či při jízdě po dálnici). Proto doporučujeme výměnu průkazu co nejdříve.

Hana Sixtová, sociální pracovnice CZEPA
Dobrý den,
musím žádat každý rok o příspěvek na mobilitu? Děkuji za odpověď
20.12.2012
Dobrý den,
příspěvek na mobilitu se zpravidla přiznává na základě průkazu ZTP nebo ZTP/P, pokud Vám byl tento průkaz vydán před 1.1.2012. Pokud Vám byl průkaz mimořádných výhod přiznán s trvalou platností, tak Vám bude příspěvek na mobilitu přiznáván a vyplácen max. do 31.12.2015.

Dále se můžete podívat do rozhodnutí Úřadu práce o přiznání příspěvku na mobilitu - ve výrokové části by mělo být uvedeno, na jakou dobu Vám je příspěvek na mobilitu přiznán, např:
"příspěvek na mobilitu v měsíční výši 400,-Kč od 1.1.2012 do 31.12.2013."


Dominika Horáková
Dobrý den, chci chodit do jazykové školy, ale nevím, kam se obrátit. Máte nějaký tip? Děkuji.
11.12.2012
Dobrý den,
velmi záleží na tom, kde žijete. Pokud jsou ve Vašem městě jazykové školy, vyptejte se telefonicky, zda mají bezbariérový přístup a v ideálním případě se běžte osobně podívat (na podmínky přístupu, bezbariérové sociální zázemí i způsoby a podmínky výuky).

Pokud ve Vašem okolí bezbariérová jazyková škola není, máte možnost využít výuku "na dálku" prostřednictvím e-learningové výuky. Pro studium anglického jazyka je mezi vozíčkáři vyzkoušený britský model LANGUAGELAB. U svého počítače se v čase, který Vám vyhovuje, připojíte do Anglického města. Tam můžete konverzovat se studenty z celého světa nebo si vybrat výukovou hodinu vedenou lektorem. Tato jazyková škola spolupracuje s lektory z celého světa, máte tak možnost využít výuku z jiných časových pásem - tedy v době, kdy jiní třeba spí :-) Bližší info v sekci vzdělání: http://www.vozejkov.cz/Articles/detail/vyuka-anglictiny/

Hana Sixtová, sociální pracovnice CZEPA
Dobrý den, rád bych získal novou parkovací kartu, ale nejednalo by se o výměnu nýbrž o vyhotovení nové karty. V současné době žádnou nevlastním. Jak mohu postupovat? Děkuji, hezký den.
11.12.2012
Dobrý den, parkovací karta se jmenuje "parkovací průkaz pro osoby se zdravotním postižením". Její vydání se vyřizuje na úřadě obce s rozšířenou působností (nikoli na úřadu práce, kam spadá většina příspěvků pro OZP). Žádost se podává na odbor sociálních věcí (vyhrazené parkovací místo před domem vyřizuje odbor dopravy).

Hana Sixtová, sociální pracovnice CZEPA
« | 1 | .. | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | »
skoda_handy_banner_550_160_2.jpg
baner-skoda-neridit_550x160_4.png