Dobrý den, sháním školy, kde bych mohla na vozíku studovat?
5.12.2012
Dobrý den,
záleží samozřejmě na typu školy, kterou hledáte. V sekci "seberealizace" je kategorie "vzdělávání". Tam najdete prezentace např. ZŠ Na Smetance (Praha 2) - http://www.vozejkov.cz/Articles/detail/v-zakladni-skole-na-smetance-jsou-handicapovani-skolaci-vitani/, Soukromou obchodní akademii v Žatci - http://www.vozejkov.cz/Articles/detail/soukroma-obchodni-akademie-v-zatci/ či Metropolitní univerzitu Praha - http://www.vozejkov.cz/Articles/detail/metropolitni-univerzita-praha-/. Dále existuje Obchodní akademii v Janských Lázních - http://www.oajl.cz/ a jistě i další školy.

Společně bychom určitě našli řešení, jak postupovat při získání dotace při úpravě "Vaší" školy.
Také existují nadace, které podporují handicapované studenty formou stipendia (Např. Nadace Charty 77 - http://www.kontobariery.cz/Tiskove-centrum/Archiv/2006/Stipendium-BARIERY.aspx či Nadace Jistota KB - http://www.vozejkov.cz/Articles/detail/stipendia-pro-vs-studenty-se-zdravotnim-postizenim/).

Hana Sixtová, sociální pracovnice CZEPA
Dobrý den,
mám průkazku ZTP/P, který má platnost do 28.2.2013. Kdy a jak mám požádat o novou? A můžu zároveň požádat o příspěvek na pořízení zdravotní pomůcky, která není plně hrazena zdravotní pojišťovnou (mechanický invalidní vozík)? Děkuji za odpověď
28.11.2012
Dobrý den, tzv. průkazka ZTP/P se nyní nazývá "Průkaz osoby se zdravotním postižením" neboli "Karta sociálních systémů" = sKarta. Žádá se o něj na formuláři ze stránek MPSV ČR (https://formulare.mpsv.cz/oksluzby/cs/form/edit.jsp?CMD=EditForm&FN=OZPPO120101573&SSID=m0ZsC~faIdwFKx9rtnyXHSGqkK1JQRnn). Vyplněný formulář podáte na krajské pobočce Úřadu práce. Pokud pobíráte příspěvek na péči, příspěvek na mobilitu či příspěvek na zvláštní pomůcku, může vydání proběhnout rychleji (ÚP využívá hodnocení deseti základních životních potřeb jako pro účely příspěvku na péči). Zákon 329/2011 Sb. přímo říká: "průkaz ZTP/P náleží osobám, které jsou ...závislé na pomoci jiné osoby ve stupni III (těžká závislost) nebo stupni IV (úplná závislost), a osobám, u kterých bylo pro účely příspěvku na mobilitu zjištěno, že nejsou schopny zvládat základní životní potřeby v oblasti MOBILITY nebo orientace". Pokud jste Vás ÚP hodnotil podle deseti základních životních potřeb, nemělo by být vydání komplikované. Pokud budete muset hodnocení absolvovat, doporučuji podat žádost alespoň v měsíčním předstihu. Na téma příspěvek na pořízení zdravotní pomůcky (vozíku): příspěvek na zvláštní pomůcku NELZE poskytnout, jestli je pomůcka zdravotnickým prostředkem, který je částečně hrazen ze zdravotního pojištění. Pokud sháníte doplatek na pořízení vozíku, doporučujeme podat žádost u nadací či hledat sponzora. Pokud máte zájem, můžete nás kontaktovat na emailu czepa@czepa.cz, abychom probrali náležitosti případné žádosti.

Hana Sixtová, sociální pracovnice CZEPA
Dobrý den, žádám si o příspěvek na koupi auta. Na úřadě mi řekli, že spoluúčast je 10%, takže mi dají stejně nejvíc 180 000 Kč. Copak není maximum 200 000?
7.11.2012
Dobrý den,
příspěvek na koupi motorového vozidla se řídí zákonem č. 329/2011 Sb.

§ 10 "Stanovení výše příspěvku na zvláštní pomůcku" říká v odstavci 2: Výše příspěvku na zvláštní pomůcku podle odstavce 1 se stanoví tak, aby spoluúčast osoby činila 10% z předpokládané nebo již zaplacené ceny zvláštní pomůcky, nejméně však 1000 Kč.

§ 10 v odstavci 5 však doplňuje: Ustanovení odstavců 1 až 4 se NEPOUŽIJÍ na stanovení výše příspěvku na zvláštní pomůcku poskytovaného na pořízení motorového vozidla. ... Maximální výše výše příspěvku na zvláštní pomůcku poskytovaného na pořízení motorového vozidla činí 200.000 Kč.

Výše příspěvku na pořízení motorového vozidla se stanoví s přihlédnutím k:
- četnosti a důvodu dopravy
- příjmu osoby a příjmu osob s ní společně posuzovaných
- celkovým sociálním a majetkovým poměrům.

Spoluúčast 10% se tedy na příspěvek na koupi automobilu nevztahuje.

Hana Sixtová, sociální pracovnice CZEPA
Dobrý den, měl bych do začátku prosince nastoupit na rehabilitaci do Kladrub a někde jsem slyšel, že mi na tu dobu seberou příspěvek na péči. Jak to tedy je? Děkuju
5.11.2012
Dobrý den,
příspěvek na péči Vám nebude vyplacen, pokud budete v Kladrubech celý kalendářní měsíc - např. od 1.12. do 31.12. a to včetně prvního i posledního dne v měsíci. Stačí ale, abyste nastoupil 1.12. nebo byl propuštěn 31.12. a příspěvek na péči Vám bude vyplacen.

Dominika Horáková
Dobrý den.
V blázinci změn v oblasti pro zdr.postižené prý došlo i k změně na dobu vozíku.Tedy mechanického.Nevíte zda je platnost prodloužena z pěti let na delší dobu.Díky
25.10.2012
Dobrý den,
užitná doba mechanického vozíku je a bude 5 let. Prodloužena je doba pro užívání elektrického vozíku.

Zdeňka Faltýnková
Dobrý den, měl bych dotaz týkajíci se následujících voleb. Jsem doma po operaci dekubitu a nemohu opustit lůžko. Mohu se zeptat, jak postupovat, abych mohl odvolit? Předem děkuji
6.10.2012
Dobrý den,
Informace o způsobu hlasování (součástí modré obálky s kandidátkami) v pokynech uvádějí: "Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. ...Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, avšak pouze v územním obvodu stálého volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči 2 své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky." Doporučuji Vám tedy obrátit se na obecní úřad s žádostí o možnost volby doma.

Hana Sixtová, sociální pracovnice CZEPA
Dobrý den,
po autonehodě jsem zůstala na vozíku. Poradí mi někdo s nároky na odškodnění?
26.9.2012
Dobrý den,
určitě bychom Vám doporučili kontaktovat paní JUDr. Zuzanu Špitálskou, právničku, která se specializuje na odškodňování úrazů způsobených dopravními nehodami či pracovními úrazy a nemocemi z povolání. JUDr. Špitálská má dlouholeté odborné zkušenosti a jistě oceníte i její velmi lidský přístup.
Požádejte o základní konzultaci, kdy proberete Vaši konkrétní situaci a vyslechnete si možné návrhy.
Kontakt: Advokátní kancelář JUDr. Zuzana Špitálská, Plzeňská 4, Praha 5, tel.: 257 322 674, více na http://www.akspitalska.cz/.

Hana Sixtová, sociální pracovnice CZEPA
Dobrý den, chci požádat o příspěvek na koupi auta, jak to teď je, jaká legislativa platí? Děkuji.
26.9.2012
Dobrý den,
příspěvek na koupi auta (motorového vozidla) se řídí zákonem o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením (č. 329/2011 Sb.). Pokud jste ještě nepodstoupil nové hodnocení podle 10ti základních životních potřeb (na základě kterého se rozhoduje o příspěvku na péči a vydává se nové ZTP/P - tzv. sKarta), bude proces poněkud zdlouhavý. Čeká Vás kolo: podám žádost - sociální pracovnice ÚP mě posoudí doma - papíry se přesunou k posudkovému lékaři (ten, pokud to dosud neudělal, Vás bude hodnotit podle 10 základních životních potřeb), ÚP rozhodne o výši příspěvku. Pokud jste už byl hodnocen podle životních potřeb, nebude to třeba opakovat - zvláštní příloha k zákonu určuje konkrétní zdravotní postižení, které mohou příspěvek na auto dostat.
Žádost podáte na ÚP na formuláři "Žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku" (pokud chcete příspěvek na úpravu řízení, musíte podat extra žádost na stejném formuláři) a další požadované přílohy, např. "Prohlášení o celkových sociálních a majetkových poměrech" či čestné prohlášení že žadatel opakovaně řídí/je dopravován.
ÚP Vám může poskytnout až 200.000 Kč, ale o skutečné výši příspěvku rozhoduje podle tří kritérií: četnost a důvod dopravy, příjem žadatele a osob s ním společně posuzovaných a celkové sociální a majetkové poměry.

Hana Sixtová, sociální pracovnice CZEPA
Pobírám příspěvek na péči v I. stupni (800 Kč) a chci požádat o zvýšení. Jak to bude probíhat?
26.9.2012
Dobrý den,
musíte na Úřadu práce podat žádost na formuláři "Návrh na změnu výše přiznaného příspěvku na péči". Bude následovat šetření sociální pracovnice ÚP v místě Vašeho bydliště. Materiály a Vaše lékařské zprávy pak bude posuzovat posudkový lékař. Oba posudky (sociální a lékařský) se sejdou zpět na ÚP - v tuto chvíli budete vyzván k možnému vyjádření. Poté ÚP vydá rozhodnutí. Pokud s rozhodnutím nesouhlasíte, můžete do 15 dnů podat odvolání, které bude posuzovat posudková komise Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.

Členům a klientům CZEPA nabízíme pomoc - pokud chcete podpořit Vaši žádost či odvolání, můžete se na nás obrátit s žádostí o podpůrné stanovisko. Společně tak ukážeme, že za Vámi stojí organizace, která problematice rozumí a na základě dlouholetých zkušeností a argumentů podpoříme Vaši žádost/odvolání.

Hana Sixtová, sociální pracovnice CZEPA
Dobrý den,
mám invalidní důchod ve III. stupni a zároveň pracuji. Někde jsem slyšel, že si můžu nechat přepočítat invalidní důchod, když zároveň pracuju. Děkuji
6.9.2012
Dobrý den,
pokud pobíráte invalidní důchod ve III. stupni a zároveň i pracujete, výše důchodu se Vám v průběhu Vaší výdělečné činnosti zvyšovat nebude. Ve Vašem případě se jedná o pevně stanovenou částku, kterou budete pobírat dokud nedosáhnete důchodového věku (65 let). Poté bude Vaše výdělečná činnost brána v potaz při výpočtu výše Vašeho starobního důchodu.


Dominika Horáková
Na příspěvek na péči se, dle úřadu práce, musí uzavírat s poskytovatelem, byť by to byla osoba blízká, smlouva o poskytování péče na celou částku. Teď řeším problém, zda to ten, kdo pomáhá, musí zdaňovat jako běžný příjem. Děkuji.
4.9.2012
Dobrý den.
Podle zákona o dani z příjmu č. 586/1992 Sb., § 4 "osvobození od daně", odstavce 1, písmena i) je od daně osvobozen
"...příjem plynoucí z důvodu péče o blízkou nebo jinou osobu, která má nárok na příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách".
Pokud Vám tedy péči poskytuje osoba blízka, příspěvek na péči jako její příjem se nedaní.


Ohledně smlouvy - zákon o sociálních službách (č. 108/2006 Sb.) v § 29, odstavci 1 uvádí, že "Krajská pobočka ÚP kontroluje, zda ...f) byla s poskytovatelem sociálních služeb uzavřena smlouva o poskytování sociálních služeb".
Tamtéž v odstavci 7 se uvádí, že "Příjemce příspěvku je povinen na vyžádání správního orgánu, který provádí kontrolu využívání příspěvku, prokázat, že byl příspěvek využit k zajištění pomoci, a to způsobem, který osvědčí využívání příspěvku, nebo dokladem o vyplacení příspěvku fyzickým nebo právnickým osobám, které poskytují pomoc při zvládání základních životních potřeb, uvedeným v žádosti o příspěvek, popřípadě ohlášeným a to nejvýše 1 rok zpětně, anebo využitím platební funkce karty sociálních systémů".

V § 83 se uvádí, že náležitostmi smlouvy je označení smluvních stran, rozsah pomoci, místo a čas poskytování pomoci a výše úhrady za pomoc.

Hana Sixtová, sociální pracovnice CZEPA
Dobrý den,chtěla bych se zeptat jestli existují ještě nějaké internetové stránky kde se dá najít seriozní práce pro tělesně postižené bez docházení do firmy v oboru administraiva?
8.8.2012
Dobrý den,
ověřené nabídky práce pro zdravotně postižené má v tuto chvíli Konto Bariéry v rámci projektu Burza práce. Samozřejmě nenabízejí pouze administrativu.
Dale se můžete podívat na stránky Úřadu práce, kde si můžete navolit kritéria, na jejichž základě Vám budou vyhledány konkrétní nabídky práce.
Dalším portálem, kde byste mohla nalézt tyto typy pracovních nabídek je také např. prace.cz, kde se v současné době nachází sekce Nabídky pro OZP.

Dominika Horáková
« | 1 | .. | 15 | 16 | 17 | »
skoda_handy_banner_550_160_2.jpg
baner-skoda-neridit_550x160_4.png