Dobrý den,
mám v autě 4-bodové pásy a v řidičáku kód "podpůrný systém". Při řízení je však již nepoužívám, mohl bych být proto při účasti na dopravní nehodě sankcionován? Vřele děkuji za odpověď.
26.7.2016

Dobrý den,

pokud máte v řidičském oprávnění napsáno, že při jízdě používáte 4 - bodové pásy (podpůrný systém), měl byste tyto pásy při řízení používat. Pokud se ale Váš zdravotní stav změnil a pásy již nepotřebujete, bylo by vhodné si nechat tento podpůrný systém z řidičského oprávnění vymazat (tento výmaz provede příslušný úřad na základě předložené lékařské zprávy).

V případě kontroly nebo nehody můžete být za nepoužítí těchto pásů sankcionován. Vždy ale záleží na posouzení a rozhodnutí daného policisty.

 

S pozdravem,

 

Mgr. Dominika Horáková, DiS.

sociální pracovnice 


Dominika Horáková
Dobrý den. Jmenuji se Josef Brodský a mám tento dotaz.Manželka se doslechla, že existují nebo budou v nejbližší době existovat příspěvky, vyplácené OSSZ lidem, kteří se trvale starají o osoby nemocné. / Jako se stará manželka o mne/. Manželce je zaplaceno sociální a zdravotní pojištění, ale jinak je vlastně hrazena z příspěvku na péči, který pobírám já.
Existuje nebo bude existovat nějaký příspěvek (plat) pro osoby pečující o osoby zdravotně postižené?

Za odpověď děkuji.
15.6.2016

Vážený pane Brodský,
současný stav věci popisujete správně. Manželčiným příjmem je v tuto chvíli příspěvek na péči. Stát za ni současně hradí zdravotní pojištění a sociální pojištění formou náhradní doby pojištění.
To co má nejspíš Vaše manželka na mysli, může být tzv. pečovatelské volno. O návrhu tohoto zákona se v současné době jedná. Základní myšlenkou je, že by příbuzní nemuseli opustit zaměstnání v případě dlouhodobého onemocnění/úrazu člena rodiny. Po dobu několika měsíců by pak pěčující osoba čerpala tzv. ošetřovateské volno s částečnou náhradou mzdy. Toto pečovatelské volno s náhradou mzdy by však následně po uzdravení člena rodiny nebo po přiznání příspěvku na péči zaniklo.

O jiných příspěvcích, které by měly být v budoucnu vypláceny pečujícím osobám bohužel nevím.

S pozdravem,

 

Mgr. Dominika Horáková, DiS.

sociální pracovnice

 


Dominika Horáková
Dobrý den, chtěla bych se zeptat jsem vozíčkář a shanim bydlení + péči. Děkuji
31.5.2016

Dobrý den,
bohužel k tomu, abych Vám mohla konkrétně odpovědět, nemám dostatečné informace. V České republice existují dva základní typy bydlení:
- pobytové služby, v rámci kterých je zajištěna i péče (např. Domovy pro osoby se zdravotním postižením, Domovy se zvláštním režimem, Domovy pro seniory, Sociální rehabilitace formou pobytových služeb)
- klasické bydlení např. ve formě bytů zvláštního určení, kde si bydlející musí sám zajistit externího poskytovatele sociálních služeb.

 

Výběr vhodné služby záleží na několika faktorech:
- věku 
- míře závislosti na péči jiné fyzické osoby
- délce trvání bydlení/dlouhodobosti (některé pobytové služby jsou časově omezené)
a v neposlední řadě také finančním zajištění žadatele o toto bydlení.

 

Seznam poskytovatelů pobytových služeb ve Vašem městě by Vám měl poskytnout sociální odbor nebo jej můžete nalézt na stránkách registru poskytovatelů sociálních služeb: http://iregistr.mpsv.cz/.

 

Vzhledem k tomu, že o Vás nemáme bližší informace - např. věk, Vaše aktuální místo pobytu, míra závislosti na péči jiné fyzické osoby, Vaše bližší představy o bydlení, nemohu Vám dát konkrétní typy.


Pokud byste potřebovala poradit konkrétněji, napište na e-mail horakova@czepa.cz.

S pozdravem,

 

Mgr. Dominika Horáková, DiS.
sociální pracovnice


Dominika Horáková
Dobrý den, mám dotaz za svého otce, který je na vozíku. Hl. domovní důvěrník mě zakázal přesunutí rampy pro vozíky, potažmo i kočárky z vedlejšího vchodu, který je už neužíván, s odůvodněním, že rampa by překážela v případných pracích na potrubí vody na chodníku, přičemž mám za to, že to v žádném případě nemůže být problém, rampa zasahuje pouze 1,5 m do chodníku, navíc je i odšroubovatelná. Mě se zdá že jde ze strany domovního důvěrníka o diskriminaci, a já se ptám, zda pamatuje nějaký zákon či vyhláška stavební apod. na tuto situaci. Nehodlám se už hádat s dom. důvěrníkem, jen chci abych to měl s otcem jednodušší s ohledem na tu skutečnost že rampa byla vedle ve vchodě celé roky a jemu to nevadilo, a mě to pomůže s výjezdem s vozíkem, když chci odvézt otce ven. Na schodech je jen taková úzká betonová rampička jen podél schodů a je to těžké i pro sanitˇáky. Děkuji za případnou odpověd.
16.5.2016

Dobrý den,
jestli jsem dobře pochopila, tak Váš otec žije v bytovém domě.
Současný zákon o dávkách pro osoby se zdravotním postižením říká, že majitel objektu (pokud jím není žadatel o příspěvek sám) musí dát souhlas s instalací plošiny nebo rampy. Pokud není tedy majitelem objektu hlavní domovní důvěrník, obrátila bych se s tuto chvíli přímo na majitele domu, aby Vám poskytl (resp. Vašemu otci) souhlas s instalací plošiny na nové místo.
Nicméně, pokud plošina zasahuje do chodníku, který je ve většině případů majetku města, je nutné obrátit se na stavební odbor, aby vydal rozhodnutí, že rampa může být instalovaná.
V tuto chvíli bych Vám doporučovala odbrátit se nejdřív na stavební obor města, aby se vyjádřil k instalaci rampy (i s ohledem na případné stavební práce na potrubí vody) a poté celou věc projednat s majitelem domu.


S pozdravem,

 

Mgr. Dominika Horáková, DiS.

sociální pracovnice


Dominika Horáková
v Praze :-)
2.5.2016

Vážený pane Svášku,

mezi ověřená bezbariérová urologická pracoviště v Praze patří ambulance specialistů:

- doc. MUDr. Roman Zachoval, Ph.D. v Thomayerově nemocnici

- MUDr. Michal Rejchrt ve FN Motol

- doc. MUDr. Jiří Heráček, Ph.D., MBA na Poliklinice Plaňanská.

 

S pozdravem

Hana Sixtová, pracovnice v sociálních službách

 

 


Hana Sixtová, sociální pracovnice CZEPA
Dobrý den,
můj snoubenec je po vážné nehodě, při které došlo k poranění obratlů c4-5, budoucnost je zatím nejasná, jak nakonec zranění dopadne, ale je tu bohužel možnost, že zůstane kvadruplegikem. Řešíme teď otázky, jak za něj mám vyřizovat věci na úřadech, v bance atd. když jsme se nestihli vzít. Napadlo nás, že řešení by bylo kdybychom se vzali tedy již teď v nemocnici a já jako manželka bych mohla hodně věcí vyřizovat. Ale napadlo nás, zda-li až nastane čas, že si přítele budu moci vzít zpátky domů a k tomu budeme potřebovat různé přípěvky, jestli přítele nebude stát posuzovat jinak, když má manželku s příjmem. Tak bych chtěla vědět jak to s příspěvkami je a jaké vlastně člověk takto tělesně postižený má právo dostávat?
Mockrát děkuji.
4.4.2016

Dobrý den,
možností je několik.
Buď se můžete s partnerem vzít, nicméně i v případě, že byste byla jeho manželka, Vám musí manžel udělit pro některé úkony či jednání plnou moc (např. v případě podávání žádostí na Úřad práce, při komunikaci se zdravotní pojišťovnou, bankou, apod.).

Nejlepším řešením je v tuto chvíli udělení plné moci k vyřizování záležitostí Vašeho partnera. Zde Vám posílám odkaz na vzor a náležitosti plné moci: http://www.vzory.cz/vzory/obcan-a-urad/plna-moc-vseobecna/#.VwJlYZyLR9M. Dle současného občanského zákoníku by nemělo být nutné podpisy úředně ověřovat.

 

V případě příspěvků a dávek pro osby se zdravotním postižením. Většina dávek pro osoby se zdravotním postižením se poskytují bez nutnosti dokládání příjmů (v případě, že se žadatel zavazuje uhradit 10% spoluúčast z ceny pomůcky). Jsou ale i dávky, u kterých je povinnost dokládat příjem žadatele i společně posuzovaných osob. V praxi to znamená, že pokud máte s přítelem stejné bydliště (společné užíváte byt a hradíte náklady), budete muset dokládat své příjmy bez ohledu na to, zda jste jeho partnerka či manželka.

 

Zde je k dispozici přehled o dávkách a příspěvcích pro zdravotně postižené: http://www.czepa.cz/cinnost/informacni-materialy/

 

Pokud bych Vám mohla být i nadále nápomocná, neváhejte se na mne obrátit: horakova@czepa.cz, 775 980 952.

 

S pozdravem,

 

Mgr. Dominika Horáková, DiS.
sociální pracovnice


Dominika Horáková
Absolvoval jsem rehabilitační pobyty v Centru Paraple. Pak jsem požádal praktickou lékařku o proplacení cestovních nákladů od zdravotní pojišťovny. Odmítla mě s tím, že pojišťovna by uhradila jen cestu do rehabilitačního pracoviště, které je nejblíže mému bydlišti. Je to tak? Děkuji.
20.11.2015

Dobrý den,

v zákoně č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění je v souvislosti s Vaším dotazem významný § 37:
(1) Ze zdravotního pojištění se hradí indikovaná přeprava lékaře a ostatních zdravotnických pracovníků za pojištěncem.
(2) Pokud se pojištěnec, který má nárok na přepravu podle § 36, rozhodne pro dopravu soukromým vozidlem řízeným jinou osobou a pokud ošetřující lékař takovou dopravu schválí, má pojištěnec nárok na náhradu cestovních nákladů ve výši odpovídající vzdálenosti nejbližšího smluvního poskytovatelekterý je schopen požadované zdravotní služby poskytnout.
Můžete samozřejmě položit dotaz přímo na Vaši zdravotní pojišťovnu, ale předpokládám, že Vás odkáží na uvedený paragraf.
S pozdravem
Hana Sixtová
pracovnice v sociálních službách

Hana Sixtová, sociální pracovnice CZEPA
Dobrý den, jako vozíčkář(ztp/p) začínám přemýšlet o podnikání. Pročetl jsem si už několik článků na téma dotací, ale většinou byly dosti neaktuální a nepřehledné. Pokud budu rozjíždět firmu s 2-3 zaměstnanci("zdravými") na jaké příspěvky bych mohl dosáhnout a je možné na zřízení podnikání využít ještě nějaké dotace z EU?
2.10.2015

Dobrý den,
pokud byste chtěl začít podnikat, můžete si podat žádost a Úřadu práce o příspěvek na zřízení chráněného pracovního místa. Příspěvek se poskytuje na přespokládáné výdaje, které budou muset být vynaloženy v souvislosti se zřízením tohoto pracovního místa (např. PC vybavení, úprava pracoviště). Po 12 měsících si lze následně požádat o příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů místa OSVČ.

V případě, že budete zaměstnávat osobu se zdravotním postižením, můžete si při splnění podmínek (zaměstnávání více jak 50% osob se zdravotním postižením, kdy zaměstnanec ve III. stupni invalidity se do celkového počtu zaměstnance počítá 3x) podat žádost o příspěvek na zaměstnávání osob se zdravotním postižením (§ 78 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti).

Informace o podnikání osob se zdravotním postižením naleznete zde: http://www.nfozp.cz/chci-pomoci/zamestnavani-ozp/zdravotne-postizeny-clovek-jako-osvc/.
Bohužel Vám nejsem schopná říci, zda lze na podnikání osob se zdravotním postižením získat dotace z Evropské unie. Zkuste se obrátit na Nadační fond pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením, který se pracovním uplatněním OZP zabývá.

Hezký den,

 

Dominika Horáková
sociální pracovnice


Dominika Horáková
Dobrý den chtěla bych se zeptat jestli zda existuje bezplatna poradna pro vozíčkáře kde by jsme mohli zjistit jak se da předělat koupelna menších rozměrů. Děkuji Šlesingrova
29.6.2015

Vážená paní Šlesingrová, určitě existuje několik možností, kde se poradit či čerpat inspiraci.

Na úvod bych ráda podotkla, že obvykle není cestou hledat "specializované" firmy, které by měly zkušenosti s úpravami pro vozíčkáře, ale hledat řešení zcela individuální podle potřeb klienta. Když (s poradenskou pomocí) přijdete na to, co potřebujete (nebo Váš blízký), oslovíte jakoukoli firmu a jen budete trvat na splnění své zakázky.

 

Individuální poradenství v oblasti úprav bydlení poskytuje v České asociaci paraplegiků - CZEPA kolegyně Zdeňka Faltýnková (faltynkova@czepa.cz), zkušená ergoterapeutka a fyzioteraputka, zdravotní specialistka. Na ni se můžete obrátit s žádostí o konzultaci. Paní Faltýnková také vytvořila scénáře pro edukační DVD programy "Doma je doma aneb kutilem z donucení - díl 1 a 2" a "Jak stvořit domov k obrazu svému", které najdete na video kanále CZEPA TV na serveru Vimeo.

 

Inspiraci a poradenství také nabízejí Pražská organizace vozíčkářů a Liga vozíčkářů (Brno). 

 

S pozdravem

Hana Sixtová

pracovnice v sociálních službách


Hana Sixtová, sociální pracovnice CZEPA
Dobrý den, mám problém s osobní asistencí. Jedna věc je seznam poskytovatelů - tam jsou sice uvedení 2 poskytovatelé v okolí, ale jeden z nich má upravenou cílovou skupinu, což na stránkách není, takže mi nepomůžou a druhý z nich má plnou kapacitu uživatelů, takže ani tam neuspěji. Co mám tedy dělat??? Navíc potřebuji i jeden zdravotní úkon, což mi vždy bylo řečeno, že to osobní asistent dělat nemůže. Na inzerát se nikdo nehlásí. Mám nějakou reálnou možnost? Děkuji za radu. P.
28.4.2015

Dobrý den,
z Vašeho emailu je zřejmé, že už mnohé možnosti zkoušíte. Není ale jasné, zda jste pracoval/a s oficiálním registrem poskytovatelů sociálních služeb - iregistr.mpsv.cz (kde lze využít "vyhledání služby" a "rozšířené vyhledání služby" podle konkrétní lokality, cílové skupiny i druhu služby). Pokud jste čerpal/a právě z tohoto registru, ale neúspěšně, ještě můžete zkusit další varianty:

 

Charita ČR (www.charita.cz) má poměrně širokou síť poboček i služeb. Nevím, odkud jste, ale stojí za to prohlédnout nabídky poboček nejblíž Vašeho města a osobně možnost pomoci konzultovat. Charita často nabízí osobní asistenci i home-care péči.

 

Osobní asistenty můžete také poptávat na Úřadu práce, který by mohl Vaši nabídku zprostředkovat či zveřejnit.

 

Jak uvádíte, další možností je inzerce - využila bych lokální noviny, regionální výtisky velkých médií, ale i internetové inzerce.

 

V krizové situaci bych uvažovala, zda ve Vaší lokalitě jsou školy - vyšší odborné či vysoké, které by mohly dospělým studentům nabídku práce/brigády zprostředkovat.

 

Je pravda, že poskytovatel osobní asistence obvykle neprovádí zdravotní úkony, to spadá do kompetence domácí zdravotní péče - "home-care". Konkrétní poskytovatele zdravotní péče můžete hledat např. u Asociace domácí péče (www.adp-cr.cz). Na uvedeném webu jsou konrétní kontakty. Jak jsem uvedla výše, home-care péči nabízí i některé pobočky Charity.

 

Pokud bychom mohli pomoci podrobněji, ozvěte se na email: czepa@czepa.cz.

S pozdravem
Hana Sixtová
pracovnice v sociálních službách


Hana Sixtová, sociální pracovnice CZEPA
Dobrý den, jsem vozíčkář po úraze páteře - paraplegik. Podal jsem si žádost o zvýšení mého příspěvku na péči z II. stupně na III. stupeň, neboť se mi vlivem mnoha přidružených, zdravotních komplikací velmi zhoršil zdravotní stav a nezvládám již mnohem více základních životních úkonů, než tomu bylo v době přiznání mého příspěvku na péči. Zvýšení mi Úřad práce nepřiznal. Podal jsem si proti tomuto rozhodnutí ÚP odvolání, na jehož základě mi byla výše příspěvku na péči ještě snížena na I. stupeň příspěvku. Toto rozhodnutí je pro mě naprosto likvidační! Mám pocit, že se jedná o „mstu“, že jsem si dovolil se odvolat. Má na takové řešení odvolací orgán vůbec právo?
12.12.2014

Bohužel, takovéto výsledky odvolání, poslední dobou, nejsou pouze v řízení o přiznání příspěvku na péči, ale i v případě přiznání průkazu OZP (TP, ZTP, ZTP/P). Na průběh odvolacího řízení v této věci se plně vztahuje zák. č. 500/2004 Sb. správní řád v platném znění, ve kterém je rozhodnutí odvolacího správního orgánu v odvolacím řízení zakotveno v jeho § 90. Odvolací správní orgán je v této věci povinen se tímto ustanovením řídit.

V § 90, odst. 3, správního řádu zákon říká: „Odvolací správní orgán nemůže změnit napadené rozhodnutí v neprospěch odvolatele, ledaže odvolání podal také jiný účastník, jehož zájmy nejsou shodné, anebo je napadené rozhodnutí v rozporu s právními předpisy nebo jiným veřejným zájmem.“ To znamená, že v neprospěch odvolatele lze změnit na základě odvolání rozhodnutí jen zcela výjimečně a to v zákonem stanovených případech.

Těmito zcela výjimečnými případy, kdy tak může učinit, tedy, kdy může změnit rozhodnutí v neprospěch odvolatele, jsou:

a) odvolání podal také jiný účastník, jehož zájmy nejsou shodné (v případě odvolání proti rozhodnutí o PnP a OZP velmi nepravděpodobné)

b) napadené rozhodnutí je v rozporu s právními předpisy (ustanovení nejde vykládat natolik extenzívně, že např. posouzení zvládnutí, či nezvládnutí jedné, či několika konkrétních, životních potřeb posudkovým lékařem při řízení v 1. stupni je posouzeno odvolacím orgánem jako chybné)

c) napadené rozhodnutí je v rozporu s jiným veřejným zájmem (podle mého názoru nejde považovat za veřejný zájem ve smyslu tohoto § např. úsporu financí, či nápravu chyby úřadu, který rozhodoval v 1. stupni)

Pokud bychom přijali natolik extenzívní výklad, že odvolací správní orgán může změnit rozhodnutí v neprospěch odvolatele z důvodů uvedených výše, tím by byla prakticky zcela eliminována (znemožněna), takřka ve všech případech, možnost podat odvolání proti rozhodnutí orgánu prvního stupně. Tedy nejen ve zmíněných causách. Vždy je totiž možné odvolacím orgánem „přehodnotit“ zvládání životní potřeby tak, že v rozhodnutí orgánu 1. stupně životní potřeba, původně hodnocená jako „nezvládnutá“, může být odvolacím orgánem hodnocena jako „zvládnutá“. Stačí, aby odvolatel podal odvolání proti rozhodnutí orgánu prvního stupně, jako celku. A obdobně lze postupovat i u průkazů OZP.

Takovýto extenzívní výklad je v přímém rozporu se smyslem ustanovení § 90, odst. 3 správního řádu a nemůže tudíž být v odvolacích rozhodnutích aplikován. Rozhodnutí, kterým odvolací orgán rozhodne v neprospěch odvolatele a jeho situaci ještě zhorší je v příkrém rozporu s principem právní jistoty občanů a přímým porušením zákona. Jako řešení doporučuji použít mimořádné, opravné prostředky, včetně případné ústavní stížnosti.

 

1)      Otázka: …Dobrý den, jsem paraplegik po úraze páteře, s přerušením míchy. Můj pobyt v rehabilitačním ústavu vyžaduje umístění na spinální jednotce. Letos jsem již dvakrát žádal o tento pobyt. V RÚ Slapy mi bylo sděleno, že revizní lékař schvaloval žádost 2 měsíce a že zbývající  jeden měsíc platnosti poukazu jim na umístění nestačí. Stejně to probíhalo i v RÚ Kladruby. Dle mého názoru je nesmysl, aby se do 3 měsíční platnosti poukazu počítala i doba schvalování. Prosím o radu, jak mám tuto situaci řešit. Takto jsem vždy bez šance se někde léčit. Existuje na toto nějaký zákon? Žádal jsem neúspěšně o vysvětlení na VZP ČR.

 

Odpověď: … Správně uvádíte, že pacient s touto diagnózou potřebuje rehabilitaci ve specializovaných rehabilitačních zařízeních, které se soustředí na tuto diagnózu a poskytují tak odpovídající zdravotnickou péči. Spinální jednotka je ovšem trochu něco jiného, než zmíněné rehabilitační ústavy.

Návrh na rehabilitačně léčebnou péči podává na formuláři zdravotní pojišťovny lékař registrujícího poskytovatele, zpravidla na základě doporučení ambulantního lékaře specialisty, nebo ošetřující lékař při hospitalizaci. Ve Vašem případě je specialistou neurolog, rehabilitační lékař, nebo výjimečně ortoped.  Návrh se vystavuje na k tomu určeném formuláři. Poté ho doručí navrhující lékař na krajské pracoviště zdravotní pojišťovny dle místní příslušnosti. Může ho zaslat poštou nebo datovou schránkou. Ale jde ho předat i na datovém nosiči. Návrh musí být potvrzen revizním lékařem.

Platnost návrhu začíná plynout od data vystavení návrhu a je v časovém rozmezí 6 měsíců, v průběhu kterých dojde k odléčení pacienta. Poté návrh pozbývá platnosti. To znamená, že celý proces předpisu a schválení Vašeho léčení se, spolu s rehabilitací, musí vejít do 6 měsíců. (Tuto informaci obsahuje i oficiální web VZP ČR.) Pokud to již technicky není možné a časově to již nelze stihnout, je na domluvě odborného rehabilitačně léčebného ústavu s revizním lékařem zdravotní pojišťovny jaký zvolí další postup. Proto v případě, že Vám kdokoliv namítne nemožnost léčení na základě vystaveného návrhu, obraťte se prosím na svoji zdravotní pojišťovnu se žádostí o řešení situace! Pokud je jediným důvodem nemožnosti nástupu léčby termínová tíseň, je plně v kompetenci pojišťovny, aby tento problém, společně s rehabilitačním zařízením, vyřešila.  Tato situace rozhodně není něčím, co byste měl řešit Vy, ze své pozice pojištěnce.

Pokud se ptáte, kde je tato problematika řešena, tak jí zmiňuje zákon č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění ve znění zákona č. 369/2011 Sb. a to v § 33, kde je zmíněn pojem „léčebně rehabilitační péče“. Bohužel k tomuto ustanovení není příliš prováděcích předpisů, proto postup předpisu a schvalování návrhů řeší jednotlivé zdravotní pojišťovny samy pomocí svých metodik. Tyto předpisy však pro Vás nejsou úplně podstatné, neboť Vy, jako pojištěnec, nejste smluvním partnerem pro rehabilitační zařízení. Proto Vy sám ani nemůžete tuto situaci řešit. Naopak jste smluvním partnerem své zdravotní pojišťovně, u které musíte hledat pomoc při řešení této situace.

Proto Vám navrhuji, podejte si písemnou stížnost na VZP ČR pro nemožnost realizace Vaší rehabilitační péče, neboť Vám zdravotnické zařízení již není schopno, z časových důvodů poskytnout své zdravotnické služby. V této žádosti zároveň požádejte o vyřešení situace. VZP ČR má dostatek prostředků, jak Váš problém vyřešit.


Zdeněk Žižka
Dobrý den,

chtěla jsem se zeptat zda mi bude i nadále vyplácen příspěvek na péči, když budu delší dobu v zahraničí (např. půl roku)?

Děkuji.
29.9.2014

Dobrý den,
příspěvek na péči (PnP) Vám náleží z hlediska Vašeho zdravotního stavu v souvislosti s uznanou potřebou péče v oblasti základních životních potřeb, bez ohledu na to, kde se zrovna nacházíte (ale jiná je situace v případě měsíční hospitalizace, kdy platí Vaše ohlašovací povinnost a PnP se nevyplácí Vám, ale zdravotnickému zařízení, které o Vás pečuje). 

 

Pokud budete v zahraničí, záleží na tom, zda Vám po tuto dobu bude asistenci poskytovat stejná osoba, která je uvedena ve formuláři pro PnP.

 

V řízení o PnP jste uváděl/la do formuláře hlavní pečující osobu, která s péčí o Vás souhlasí a strvzuje to svým podpisem. Mezi Vaše povinnosti podle zákona č. 108/2006 Sb., § 21, odstavce 2 patří "písemně ohlásit příslušné krajské pobočce Úřadu práce do 8 dnů změny ve skutečnostech rozhodných pro nárok na příspěvek, jeho výši nebo výplatu" a "písemně ohlásit příslušné krajské pobočce Úřadu práce změny týkající se zajištění pomoci, a to ve lhůtě do 8 dnů ode dne, kdy tato změna nastala; tuto povinnost plní příjemce příspěvku na tiskopisu předepsaném ministerstvem, jehož součástí je písemný souhlas osoby blízké anebo jiné fyzické osoby nebo právnické osoby s poskytováním pomoci oprávněné osobě".

 

Pokud budete v zahraničí s uvedeným asistentem, který Vám běžně poskytuje pomoc doma a je hlášen na Úřadu práce jako hlavní pečující osoba, nic se nemění. Pokud budete na cestách s jiným člověkem, máte povinnost ohlásit změnu pečující osoby.

 

 

S pozdravem
Hana Sixtová
pracovnice v sociálních službách


Hana Sixtová, sociální pracovnice CZEPA
« | 1 | 2 | 3
banner-handy.jpg
cpv_banner-3-2.jpg